فی انس طلا ۱۶۴۴دالر عرضه می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۳ حوت/ باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ ۱۶۴۴دالر عرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک امروز ۳ حوت به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۳۸۵۰ افغانی ٬ مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ ۳۶۵۰افغانی، کویتی بیست و یک عیار۸۸۰مبلغ ۳۰۰۰افغانی،  سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر۲۱ مبلغ ۳۰۰۰ افغانی، عربی  ۷۹۰ مبلغ ۲۹۵۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۲۹۵۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۲۷۰۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۲۰۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

back to top