آب هزاران جریب کشتزار درمیدان وردگ فراهم شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

میدان شهر۳ حوت باختر
با ساخت شش کانال آبیاری در میدان وردگ ، آب هزاران جریب کشتزار دهقانان آن ولایت فراهم شد.
این کانال ها که درجریان ماه های پسین در میدان شهر و ولسوالی چک ساخته شده است ، باعث شده است که کشت وکار ، رونق چشمگیری بیابد.
ولید احمد تسل رییس زراعت ، آبیاری ومالداری میدان وردگ به آژانس باخترگفت که ساخت این شش کانال هشتاد و چهار میلیون افغانی هزینه دربرداشت.
اوگفت با ساخت این کانال ها زمینه آبیاری ده هزار جریب کشتزار دهقانان در ولسوالی چک و میدان شهر فراهم شده است.
تسل تایید می کند که ساخت این کانال ها باعث رونق کشت وکار در میدان شهر و ولسوالی چک شده است.ختم/ابوی

back to top