سی میلیون دالر لیلام می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۱۹حمل/ باختر بانک مرکزی مبلغ ۳۰ میلیون دالر را روز چهارشنبه ۲۰حمل ۱۳۹۹ به طور لیلام به فروش می رساند. درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: د افغانستان بانک اعلام می دارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانک های تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زون های د افغانستان بانک تحویل کرده اند٬ تقاضا می شود تا در این داوطلبی اشتراک کنند. برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شان را الی ختم یک روزتصفیه کنند. همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانی که تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم نکرده اند، می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده٬ برندگان لیلام پول قیمت ذمت شان را در یک مرتبه به طور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک کنند. ماری

Last modified on ?? ???? ، 19 ??? 1399 ، 14:26
back to top