کشت و پرورش سمارق تنها راه پیشبرد زندگی یک خانواده دربلخ

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

مزارشریف/ ۲۰ حمل/ باختر
زنی در بلخ با کشت وپرورش سمارق ، زندگی خود و پنج فرزندش را به پیش می برد.
مریم افضلی  در روستای کرملک ولسوالی دهدادی ولایت بلخ زنده‌گی می‌کند.
شوهر مریم دوازده سال پیش درگذشت و تمام مصارف خانواده به دوش او است. او در گذشته مصروف پیشه خیاطی بود و از این رهگذر درآمد ناچیز داشت. خانم مریم که همیشه در تلاش ساختن یک زندگی خودکفا بود، هشت ماه قبل شامل بخش سرمایه‌گذاری مشترک برنامه حمایت از اولویت ملی دوم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در بلخ شد.
این خانم زحمت‌کش تمام آموزش‌های لازم را در بخش کشت و پرورش سمارق به طور عملی و نظری فراگرفت و با پرداخت سی درصد مجموع سرمایه‌گذاری تمام وسایل کشت و پرورش سمارق را به همکاری مالی و تخنیکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به دست آورد.
مریم با تلاش و پشت‌کاری که دارد ماهانه به طور متوسط مبلغ ده هزار افغانی از بابت فروش سمارق و سپان  سمارق درآمد خالص دارد. او حالا توانسته است مخارج و نیازمندی های خانواده اش را رفع کند.
اوگفت که هر کیلو گرام سمارق را سه صد افغانی و هر کیلوگرام سپان سمارق را پنج صد افغانی در مارکیت مزارشریف می‌فروشد.
خانم مریم بهترین راه خودکفایی زنان روستایی را کار در بخش زراعت و مالداری می‌داند و با قدردانی از کمک‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بر ادامه و گسترش این کمک‌ها برای خانم‌های بی‌بضاعت در سایر ولسوالی‌های بلخ تاکید می‌کند.ختم/ابوی

back to top