آب زراعتی سه صد جریب زمین در بد خشان فراهم شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

فیض آباد/ 12 جوزا/ باختر
کار ساخت یک ذخیره گاه آب در ولسوالی درایم بد خشان تکمیل شد و امروز به بهره برداری رسید.
انجنیر احمد ولی زاهد مسوول برنامه ملی میثاق شهروندی بدخشان به آژ انس باختر گفت که این ذخیره گاه آب با ظرفیت دو صدو چهل متر مکعب آب که زمینه آبیاری سه صد جریب  زمین زراعتی را فراهم کرده است به هزینه بیش از یک میلیون افغانی از بودجه برنامه ملی میثاق شهروندی  ساخته شده است .خالقیار

back to top