حاصل کشتزارهای گندم در بادغیس افزایش یافته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/۱۶ سرطان / باختر
وزارت زراعت از ازدیاد میزان حاصلات گندم دربادغیس خبرمی دهد.
به گزارش آژانس باختر؛این وزارت می گویدکه در حدود ۱۶۱ هزار و ۸۸۹ تن گندم امسال درآن ولایت برداشت شده است که بیش‌تر از ۱۲ درصد افزایش را نسب به سال گذشته نشان می‌دهد.
عبدالتواب تایب، رییس زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس می‌گوید: «نتایج نمونه‌های گرفته‌شده به روش تصادفی نشان می‌دهد که حاصل گندم آبی بادغیس امسال در یک هکتار حدود ۳.۴۷ تن و حاصل گندم للمی در این ولایت، در یک هکتار در حدود ۲.۱۴ تن بوده است.»
در بادغیس در مجموع، ۵۶ هزار و ۳۴۶ هکتار زمین به صورت للمی و ۱۱ هزار و ۶۱۸ هکتار زمین به صورت آبی، در سال جاری گندم کشت شده بود.
بر اساس این برآورد، امسال به طور مجموعی، کم‌ وبیش ۱۶۱ هزار و ۸۸۹ متریک تن گندم در بادغیس تولیدشده است که نسبت به حاصلات گندم سال گذشته، حدود ۱۲.۲۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به قول عبدالتواب تایب رییس زراعت بادغیس، این افزایش به دلیل بیش‌تر شدن کشت‌زارهای گندم نسبت به سال گذشته، ریزش باران‌های کافی و به موقع در جریان فصل نموی گندم، توزیع ۸۱۷ متریک تن گندم‌ اصلاح‌شده بذری ریاست زراعت و مؤسسات همکار برای ۱۶ هزار و ۳۴۰ دهقان، به میان آمده است.
این در حالی است که سال گذشته تولید گندم آبی در هر هکتار ۳.۱۴ متریک تن و تولید گندم للمی در هر هکتار ۲.۱ متریک تن محاسبه شده بود. با این آمار، سال گذشته مجموعاً از ۶۳ هزار و ۶۱۸ هکتار کشت‌زار گندم در بادغیس، ۱۴۴ هزار و ۱۹۱ متریک تن گندم تولید شده بود.
//////////

back to top