کشت کنجد در جوزجان ترویج می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرشبرغان/ ۲۱ سرطان /باختر
شانزده قطعه نمایشی کنجد در جوزجان ساخته می‌شود.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری جوزجان، برای شانزده دهقان پیش‌قدم، به منظور ترویج و ایجاد قطعات نمایشی، تخم کنجد توزیع کرد.
به هریک از این دهقانان از ولسوالی‌های فیض‌آباد، خانقاه ، آقچه و مرکز جوزجان، هفت کیلوگرام تخم کنجد، ۵۰ کیلو کود کیمیایی یوریا و ۱۳ کیلوگرام کود کیمیایی «دی‌پی‌ای» توزیع شد.
وزارت زراعت با پخش خبرنامه یی می گوید که قرار است هریک از این قطعات نمایشی کنجد به مساحت یک جریب زمین احداث شود.ختم/ابوی

back to top