برنامۀ ملی انکشاف اقتصاد روستایی خانواده های نیازمندرا متکی به خود کرده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 21 سرطان/ باختر
وزارت احیاوانکشاف دهات می گوید که خانواد های نیازمند روستایی ازقرضۀ برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی آن وزارت درتامین مخارج خانواده های شان متکی به خود شده اند.
آژانس باختر به اساس معلومات وزارت احیاوانکشاف دهات که درخصوص زندگی یکی از زنان مستفیدشدۀ برنامۀ ملی انکشاف اقتصاد روستایی آن وزارت ارائه شده است،گزارش می دهد که این زن فریده نام داردو اومادر پنج فرزند است و ۷ سال پیش زمانی که بزرگترین فرزندش ده سال داشت، شوهرش را از دست داد.
شوهر فریده رانندۀ موتر لاری بود و در یک حادثۀ ترافیکی جان باخت.
او می‌گوید: «وقتی شوهرم وفات کرد، خرج و مصرف زندگی من و فرزندانم را برادر بزرگم می‌داد اما رفته رفته رفتارش با ما تغییر کرد و این وضعیت برای من خیلی درد آور بود، روز و شب در فراق شوهرم گریه می‌کردم و از این که هیچ عایدی برای فرستادن فرزندانم به مکتب نداشتم، رنج می‌بردم.»
به گفتۀ فریده، قبل از آمدن برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی به قریۀ ‌شان، روزگار سختی  سپری می‌کرد؛ اما با پیوستن به این برنامه و گروه های پس‌انداز، روزنۀ امیدی برایش پیدا شد. فعالیت‌های این برنامه فریده را وادار کرد که به فکر راه‌اندازی کار و بار پرعایدی برای تأمین مایحتاج زندگی‌اش بیفتد.
او که عضو گروه پس‌انداز آرام است، برای اولین بار از این گروه مبلغ چهار هزار افغانی برای ساختن یک دکان خوراکه فروشی قرضه گرفت و برای پسرش یک دکان کوچک را در بیرون حویلی شان ساخت.
موسی پسر دوازده‌ سالۀ فریده، نصف روز را به مکتب می‌رود و باقی روز را در دکان سپری می‌کند. فریده می‎گوید: «بعد از ساخت این دکان و پس‌انداز، اندک اندک از مفاد آن یک عدد چوچه گاو را خریداری کردم و در آینده تصمیم دارم تا با دوشیدن شیر آن و فروختنش در دکان پسرم، مفاد بیشتری به دست بیاورم.»
فریده می‌گوید که چندی پیش، زمانی‌ که دختر بزرگش سن هژده‌ سالگی‌اش را تکمیل کرد، از مادرش خواست تا او را نیز در یکی از گروه های پس‌انداز روستای شان ثبت نام کند. به گفتۀ فریده، حالا دخترش راحیل عضو یکی از گروه های پس‌انداز دیگر قریۀ ‌شان به نام یاران است و در همین نزدیکی‌ها قرار است به منظور خریدن مواد بیشتر برای دکان برادرش، قرضه بگیرد.
فریده که حالا بیشتر از پیش به آینده امیدوار به نظر می‌رسد، از رهبری برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر مهیا کردن چنین فرصتی برای او و زنان همانندش، متشکر است.
فریده و هم‌گروه هایش می‌گویند که قبل از آغاز فعالیت این برنامه در روستای ‌شان، فقط کارهای خانه را انجام می‌دادند و به جز آن به هیچ کار دیگری فکر نکرده بودند؛ اما حالا از این که به مردم قریۀ ‌شان نشان دادند که آنان نیز می‌توانند کار کنند و در کنار بازوان مردان، بازوی نیرومندی در راستای تامین نیازهای زندگی خویش باشند، خوشحال اند.
"ما همت می‌کنیم و به جای تحمل بیکاری، فقر و بدبختی به پا می‌خیزیم و دوشا دوش مردان ما کار می‌کنیم تا به همه نشان ‌دهیم که زن نیز می‌تواند پول حلال برای خانواده اش کمایی کند."

back to top