08 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

محمداشرف غنی درنشستی که درخصوص مبارزه با ویروس کرونا به ابتکارمجمع جهانی اقتصاد برگزارشد، اشتراک کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

کابل/ ۲ میزان/ باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عصرامروزازطریق ویدیوکنفرانس در نشستی که به ابتکار مجمع جهانی اقتصاد درخصوص مبارزه با ویروس کرونا برگزارشد، صحبت کرد.

دراین نشست که رییسان جمهورشماری ازکشورها ومعاون سرمنشی ملل متحدحضور داشتندوازرییس جمهورکشورنیز دعوت شده بود که در آن صحبت کند، رییس جمهوری به پرسش هایی درخصوص تاثیرات منفی ناشی ازویروس کرونابراقتصاد جهان به ویژه افغانستان، پاسخ ارائه کرد.

محمداشرف غنی رییس جمهوری در رابطه به ارزیابی های خود راجع به ویروس کرونا، گفت که شیوع ویروس کرونا یک رویداد غیرمترقبه است وبا تاسف تاثیرات سؤبراقتصاد افغانستان، منطقه و جهان داشته است.

وی افزود: شیوع این ویروس، رشد اقتصادی افغانستان را نزدیک به ۳۰ درصد کاهش داده است وما تلاش کردیم که با استفاده ازمنابع داخلی وجلب کمک های بین المللی با این پدیده، مبارزه کنیم.

رییس جمهوری دراین نشست گفت: درزمینۀ همکاری های بین المللی به خاطر جلوگیری ازتاثیرات منفی ویروس کرونا تلاش کردیم، تا سرحدات ما با کشورهای منطقه باز باشد، با بخش خصوصی برای بازماندن بازارها وحفظ قیمت های مواد غذایی کارشود وبرنامۀ توزیع نان خشک ودسترخوان ملی را راه اندازی کردیم.

رییس جمهوری خاطرنشان کرد که یک میثاق را میان حکومت، مردم وبخش خصوصی به میان آوردیم وحتی تلاش کردیم که یک سرمایه داربزرگ آسترالیایی به خاطر سرمایه گذاری به افغانستان سفرکند.

رییس جمهوری دراخیراین نشست گفت که با کشورهای منطقه روابط خوب را تقویت کردیم و تلفات مردم ما دراثر شیوع ویروس کرونا، نسبت به بسیاری کشورهای جهان کمتر بود، معافیت کتلوی به میان آمد، بخش های عرضه خدمات صحی چند برابر تقویت شدوآسیب پذیری های خویش را در سیستم حکومتداری، شناسایی کردیم.

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.