29 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پولیس درغزنی ازیک حملۀ انتحاری جلوگیری کرد

کابل/۲۹میزان/ باختر پولیس در ولسوالی قره باغ غزنی از یک حملۀ...

روز ملی زبان ازبکی درکندزگرامی‌داشت شد

روز ملی زبان ازبکی درکندزگرامی‌داشت شد

کندز/۲۹میزان/باختر از روز ملی زبان ازبکی درشهر کندز امروز گرامی‌داشت...

محمد طاهرزهیر: به مشکلات ریاست های اطلاعات و فرهنگ ولایت ها رسیدگی می شود

محمد طاهرزهیر: به مشکلات ریاست های اطلاعات و فرهنگ ولایت ها رسیدگی می شود

کابل/۲۹میزان/ باختر محمد طاهر زهیر، نامزد وزیروسرپرست وزارت اطلاعات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بانکنوت های فرسوده، مشکلات زیاد را برای شهروندان کابل به بار آورده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/1 میزان / باختر
شماری ازشهروندان ازبانکنوت های فرسوده شاکی اند ،ازبانک مرکزی می خواهندکه درگردآوری این بانک نوت ها اقدام کند تا عامل گسترش ویروس در کشور نشود.
این شهروندان مدعی اندکه گردش بانکنوت های فرسوده برای شان دردسرسازشده است ودردادوستد دربازاردچارمشکل می شوند.
شیما کارمند یکی از اداره های دولتی که ازدفترمرکزی کابل بانک معاش ماهوارش را دریافت کرده بود،به خبرنگارآژانس باختر گفت که بیشتربانکنوت های پنجصدافغانیگی که ازبانک گرفته است بسیارفرسوده است ودرهراس است که با این بانکنوت ها مایحتاج را خریداری کرده نتواند.
او گفت که باید بانک مرکزی درگردآوری بانکنوت های فرسوده اقدام کندو به جای بانکنوت های جدید چاپ کند.
منیراحمد و شماری ازشهروندان نیز ازبانکنوت های فرسوده شاکی اند وازبانک مرکزی می خواهندکه درگردآوری این بانک نوت ها به صورت عاجل اقدام کنند.
آنان می گویند که این بانک نوت بسیار آلوده هم می باشد و احتمال انتقال ویروس کرونا هم می باشند دکانداران از مشتری پول فرسوده را نمی گیرد و مشتری از دکاندار.
همچنان این شهروندان مدعی اندکه گردش بانکنوت های فرسوده برای شان دردسرسازشده است ودردادوستد دربازاردچارمشکل می شوند.
شیما کارمند یکی از اداره های دولتی که ازدفترمرکزی کابل بان معاش ماهوارش را دریافت کرده بود،به خبرنگارآژانس باختر گفت که بیشتربانکنوت های پنجصدافغانیگی که ازبانک دریافت کرده است بسیارفرسوده شده است ودرهراس است که با این بانکنوت ها مایحتاج خوانده اش را خریداری کرده خواهدتوانست یاخیر.
او گفت که باید بانک مرکزی درگردآوری بانکنوت های فرسوده اقدام کندو به جای آن با چاپ بانکنوت های جدید بپردازد.
یک دست فروش ساحۀ تیمورشاهی گفت که روزانه با بانکنوت های فرسوده زیادی که خریداران با خود می آورند اصلاً قابل چلش نیست ودرهنگام دادوگرفت با مردم مشت و یخن می شوند.
اوخاطرنشان کرد که بیشتربانکنوت ها ده افغانی و بیست افغانی  یا نمبربدل است وکسانی سواد کم دارند نمی فهمند ودرزمان که پول شان را نمی گیریم و می گویم که ناچل است چون شماره آن درست نیست ادعا می کنند که پول را از بانک گرفتیم 
این فروشنده نیزازمسوولان بانک مرکزی می خواهد که هرچه زودتربه این پول های که تاریخ گردش شان پوره شده است  از بازار جمع آوری کنند و به این مشکل حاد اجتماعی پایان دهند.
محمدموسی فقیری شهروند دیگرکابل مدعی است که بیشترمردم به حفظ بانکنوت های کشور توجه نمی کنند.
وی می گوید که هرشهروندمسوولیت داردکه درحفظ پول های کاغذی سعی کندتا باشدازفرسودگی پول ها جلوگیری شود.
وی گفت:ماروزانه شاهدیم که دکانداران مختلف درشهر به ویژه ترکاری فروشان قصابان تیل فروشان وسایر فروشندگان بانکنوت هارا با بی پروایی درجیب های شان نگهداری می کنند. به همین گونه شمار زیادی از شهروندان ،فروشندگان وکارکنان اداره های دولتی از این کار شاکی اندو درصحبت باخبرنگارآژانس باخترازمسوولان بانک مرکزی خواستندکه به گردآوری چنین بانکنوت ها اقدام کندوبه جای آن به چاپ بانکنوت های جدید بپردازند.
اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم که نظر مقامات و سخنگوی بانک مرکزی را با خود داشته باشیم. نازیلا عزیزی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.