01 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مشاور امنیت ملی با سفیر جرمنی دیدار کرد

مشاور امنیت ملی با سفیر جرمنی دیدار کرد

کابل/ ۳۰میزان/ باختر داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری...

چهارنظامی درانفجاری درهلمند جان باختند

چهارنظامی درانفجاری درهلمند جان باختند

لشکرگاه/ ۳۰میزان/ باختر انفجاری دقایقی پیش درشهرلشکرگاه رخ داد. دراین انفجارکه درنزدیک...

تفاهمنامۀ برنامۀ سرمایه گذاری برای توزیع وتوسعۀ انرژی درکشور، میان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی امضاء شد

تفاهمنامۀ برنامۀ سرمایه گذاری برای توزیع وتوسعۀ انرژی درکشور، میان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی امضاء شد

کابل/۳۰میزان/ باختر عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر وسرپرست وزارت مالیه؛امروز تفاهمنامۀ برنامۀ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

قالین بافی منبع درآمد بیش ازهزارزن ومرد درننگرهار است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

جلال آباد/ ۱۰ میزان/ باختر
بیش از هزار زن و مرد در ننگرهار هم اکنون ازراه قالین بافی درآمد دارند.
این زنان ومردان با تولید قالین وفروش آن دربازارها، توانسته اند اقتصاد خود و خانواده های شان را رونق بخشند.
برنامه اشتغال زایی به این زنان ومردان  بیش ازیک سال است که به همکاری حکومت افغانستان راه اندازی شده است.
به اساس آمارها، بیش ازیک هزارزن ومرد ننگرهاری دربیش ازیک سال توانسته اند چهارهزاروپنج صد مترقالین ببافند وبه بازار ها عرضه کنند.
ماه جبین زنی که شوهرش را در انفجاری در ننگرهار ازدست داده است می گوید که ازراه قالین بافی شکم خود و چهارفرزندش را سیرمی کند.
اودرگفت وگو با آژانس باخترگفت که درکنارمصارف خانواده توانسته است، برای خرید دستگاه جدید تولید قالین اندک پولی جمع آوری کند.
ماه جبین می گوید که برای سال آینده در نظر دارد کارش را گسترش دهد وقالین های بیشتری تولید کند.
شیرشاه قالین باف دیگردر ننگرهار است.
اودرحالی که سند لیسانس دراداره وتجارت دارد سالها درجست و جوی کاربود اما نتوانست کاری به خود دست وپا کند.
شیرشاه اکنون دستگاه تولید قالین دارد وخوشحال است که با این حرفه می تواند هزینه زندگی خود وخانواده اش را تامین کند.
درحال حاضردرننگرهارپنج صدو هشتاد ویک زن و چهارصدو نوزده مرد مشغول تولید قالین اند.
قالین های تولیدی آنان دربازارهای داخلی خریداران زیادی دارد.
تا پیش ازبحران کرونا، بخشی ازفراورده های این قالین بافان حتی به بازار های جهانی صادر می شد اما اکنون تنها بازارهای داخلی برای فروش این فراورده ها در دسترس است.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهارمی گوید که هرقالین باف در ننگرهار به گونۀ متوسط ماهانه تا دوازده هزار افغانی عاید دارد.
حکومت درکنارآموزش شماری اززنان درزمینۀ تولید قالین، دستگاه ها ودیگرابزار کاری نیز به قالین بافان اهدا کرده است که ازاین راه زندگی خود و خانوادۀ شان را رونق بخشند.
وزارت احیا وانکشاف دهات یکی از بزرگترین حمایت کننده برنامه اشتغال زایی به این زنان ومردان قالین باف است.
یک مسوول این اداره درننگرهاربه آژانس باخترگفت،می کوشند که صدها زن و مرد بی کار ونیازمند را شامل حرفۀ قالین بافی درننگرهار کنند وبه آنان وسایل کارو آموزش دهند.
قالین بافان در افغانستان بیشتر مواد کار شان را از پاکستان وارد می کنند.
آنان می گویند اگرحکومت زمینۀ برای تولید مواد قالین در داخل کشورفراهم کند وبازار های جهانی را به روی این فراورده بگشاید، هم اقتصاد خانواده ها و دولت بهترمی شود و هم افغانستنان ازرهگذر تولید قالین به خود بسندگی می رسد و دیگر شهروندان نیازی به خرید فرش های بی کیفیت ایرانی ، پاکستانی وترکی نخواهند داشت.ختم/ابوی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.