04 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رییس جمهوری، وضعیت امنیتی هلمند و نیمروز را بررسی کرد

رییس جمهوری، وضعیت امنیتی هلمند و نیمروز را بررسی کرد

کابل/ ۳عقرب/ باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان شام...

شمار جان باختگان رویداد انتحاری کابل به ۲۹تن افزایش یافت

شمار جان باختگان رویداد انتحاری کابل به ۲۹تن افزایش یافت

کابل/۳ عقرب/ باختر شمارجان باختگان حملۀ انتحاری عصرامروزدشت برچی کابل به...

حادثۀ غرق شدن یک تن محصل افغان درهند پیگیری می شود

کابل / ۳ عقرب / باختر وزارت امورخارجه می گوید...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

محصولات زراعتی لوگر افزایش یافته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پل علم/ 26 میزان/ باختر
با وجودی که مسوولان درلوگر ازافزایش ده درصدی محصولات زراعتی نسبت به سال پاردرآن ولایت خبرمی دهند، اما اکثردهقانان، نبود بازارمناسب وذخیره گاه های محصولات زراعتی را ازچالش های عمدۀ سر راه شان می دانند واز دولت می خواهند که درعرصه میکانیزه ساختن زراعت درآن ولایت توجه بیشترکنند.
محمداجمل شاه پور والی لوگرگفت: لوگریکی ازبهترین ولایت ها دربخش زراعت است که اگر دراین دربخش سرمایه گذاری وتوجۀ بیشترشود، این ولایت ضروریات برخی ولایت های دیگر را دربخش فرآورده های کشاورزی رفع می کند.
وی خاطرنشان کرد که امسال میزان محصولات زراعی درلوگر ده درصد افزایش یافته است ودولت درتلاش آن است که دربخش میکانیزه  کردن زراعت وعرضه خدمات بهتر به دهقانان کارهای بیشترانجام دهد.
شفیع الله دهقان درمرکز لوگر به خبرنگار آژانس باخترگفت: امسال حاصلات خوبی از زمین ها برداشته ام اما متاسفانه برای نگهداشت آن ذخیرگاه های معیاری وجود ندارد وما محصولات خود را به قیمت ازران به ولایت های دیگر ویا کشورهای همسایه صادر می کنیم.
دوست محمد باغدار که در ساحۀ چهار جریب زمین، باغ سیب دارد گفت که حاصلات باغش نسبت به سال گذشته بیشتر است، وی خاطر نشان کرد که بازار مناسب برای فروش وجود ندارد، وی خواست که دولت باید در ساخت سرد خانه های میوه در آن ولایت توجه کند که از فاسد شدن میوه وسایر فراورده ها جلوگیری شود.
نقیب احمداکبری باشندۀ شهر پل علم گفت که وجود ذخیره گاه  ها وسردخانه ها برای نگهداشت محصولات زراعتی برای جلوگیری ازفاسد شدن آن نهایت مهم وارزنده است، وی خاطرنشان کرد که درفصل جمع آوری فرآورده های دهقانان وحاصلات زمین، محصولات را به قیمت نازل دربازارعرضه می کنند اما درفصل سرما به قیمت بسیاربالا ازکشورهای همسایه همین محصولات وارد می شود که اکثرمردم توانایی خرید آنرا ندارند.
اکبری علاوه کرد که اگردولت درقسمت ساخت زیربناها دربخش زراعت توجه بیشترکند، دراقتصاد دهقانان تغییرات مثبت رونما می شود.
درهمین حال  محمدرفیع آمرترویج ریاست زراعت آبیاری ومالداری لوگر به آژانس باخترگفت که در لوگر 80 درصد مردم به شغل دهقانی مصروف اند و چهل وپنج هزار هکتارزمین زراعتی آبی وبیست ودوهزارسه صدوپنجاه وچهار هکتارزمین للمی دروجود دارد که امسال به علت توزیع تخم های اصلاح شده، آگاهی دهی برای دهقانان و وجود سردخانه  ها محصولات زراعتی افزایش چشمگیری داشته است.
وی گفت که درلوگرشصت ودو ذخیرگاه محصولات زراعتی وجود دارد وساخت بیش ازدوصد ذخیرگاه محصولات زراعی تحت کار است.
گفتنی است که درلوگر سیلاب های موسمی ماه های گذشته صدها جریب زمین زراعتی را تخریب  کرد اما با آنهم محصولات زراعی درآن ولایت نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.
اکثرکشاورزان ازنبود ذخیره گاه ها وبازاریابی برای محصولات نگران اند وازدولت می خواهند که دربخش میکانیزه کردن زراعت واحداث باغ ها، توزیع بیشترتخم های اصلاح شده، آنان را یاری رسانند. محفوظ حمیدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.