29 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رییس جمهورغنی با نمایندۀ خاص وزارت خارجه ناروی برای افغانستان دیدار کرد

رییس جمهورغنی با نمایندۀ خاص وزارت خارجه ناروی برای افغانستان دیدار کرد

29 سرطان باختر محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، امروز با پیر...

پاک ‌سازی ولسوالی نمک آب تخار از وجود مخالفان مسلح

پاک ‌سازی ولسوالی نمک آب تخار از وجود مخالفان مسلح

تالقان 29 سرطان باختر ولسوالی نمک آب تخار امروز از وجود...

کمیته عالی هم آهنگی ادارات عدلی و قضایی جلسه کرد

کابل ۲۹ سرطان باختر چهارمین نشست کمیته عالی هم آهنگی ارگانهای...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمیزان صادرات کشور در سال 1390 پنج فیصد و واردات آن نود و پنج فیصد بوده است

Written by  Administrator
Rate this item
(3 votes)

کابل/27/سرطان/باختر

رییس عمومی اداره مرکزی احصائیه می گوید که صادرات افغانستان در سال 1390 سه صدوهفتادو شش مليون دالروواردات آن بيشتر از ششهزارو سه صد مليون دالربوده است.

عبدالرحمان غفوری رییس عمومی اداره مرکزی احصائیه که امروز در محفلی در مورد سالنامه 1390كشور معلومات می داد گفت که رقم ارایه شده نشانگر وضعیت نامناسب تجارتی در کشور میباشد.

در مراسمیکه بخاطر نشر سالنامه یادشده در تالار اداره مرکزی احصائیه با شرکت داکتر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان، معینان وزارت های تجارت و صنایع، امور زنان و اقتصاد برگزار گردیده بود، غفوری گفت:" در سال 1390 سهم واردات نود و پنج فیصد و سهم صادرات کشور پنج فیصد تعيین گردیده است."

وی گفت که کشور به یک سیاست دقیق تعویضی واردات نیاز دارد و تشویق تولیدات  داخلی میتواند برای نیل به این هدف موثرواقع شود.

غفوری همچنان گفت كه برویت این سالنامه در تولید گندم بیست پنج درصد کاهش به عمل آمده و در عرصه صحت نیز با توجه به میزان نفوس کشور ارایه عرضه خدمات صحی بسیار اندک میباشد.

او گفت، طبق ارقام ارایه شده سالنامه ، برای هر ده هزار نفوس کشور پنج بستر و دو داکتر و جود دارد که تناسب نفوس، ارایه خدمات صحی را به مردم کشور ناچیز نشان میدهد.

وی افزود، معلومات احصائیه در مورد تجارت خارجی کشور درسال 1390 نشان داده است که واردات اموال ثبت شده به ارزش تقریباً شش هزار و سه صد و نود ملیون دالر و صادرات به ارزش سه صد و هفتاد و شش ملیون دالر بوده است  که در زمینه ، کسر بزرگ شش هزار و چهارده ملیون دالر را در میزان تجارت کشور نشان میدهد.

غفوری، افزود که ادارات ذیربط دولتی باید برویت این سالنامه پالیسی های دقیق و مشخص را جهت بيرون رفت از مشکلات و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی در کشور ترتیب و عملی نمایند.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.