30 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

غمنامه سیلاب  و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

غمنامه سیلاب و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

کابل باختر ۳۰ ثور سرازیر شدن سیلاب های...

اردوی ملی  به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

اردوی ملی به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

کابل 30 ثور باختر به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی...

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

چاریکار/ باختر/ 30/ ثور به کمک های بیشتر به خانواده های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات" وزارت ترانسپورت باید درامورحمل ونقل زمینی اصلاحات بیاورد"

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات 22 جدی باختر
والی هرات خواهان جدیت بیشتر وزارت ترانسپورت درامر ایجاد اصلاحات درامورحمل ونقل زمینی شد.
محمد آصف رحیمی والی هرات دردیداربا معین پالیسی وزارت ترانسپورت نیازبه ایجاد اصلاحات ،تقویت زیربناهای ترانسپورتی وهمچنان جلوگیری ازاخاذی افراد خودسردرشاهراه ها را نیازمند برنامه منسجم عنوان کرد وازجدیت مقام ولایت درین راستا خبرداد.
درین میان سید ولی سلطان معین وزارت ترانسپورت نیزضمن تقدیرازتوجه وجدیت مقام ولایت درامرانسداد مراکزغیرقانونی ترانسپورتی وازبین بردن نوبت درترمینال ها ،به برنامه های آن وزارت درراستای توسعه امورترانسپورتی اشاره نمود وتاکید کرد که تحقق این برنامه ها گرچه زمانبراست ولی درطولانی مدت اجراات بخش های ترانسپورتی را معیاری میسازد.
درین نشست سلطان گفت:" طرح ایجاد ترمینال های جدید درولایت هرات را اعلام کرد وآرزو برد تابزودی این طرح عملی وتکمیل شود.
براساس این طرح قراراست چندین ترمینال مسافربری وباربری درمسیرهای ورودی وخروجی شهرهرات ایجاد شود.
ازسوی دیگر سعد خطیبی رییس اتاق تجارت وصنایع آن ولایت  نیزخواهان جدیت بیشتر مسولان ترانسپورتی درامرجلوگیری ازاخاذی درشاهراه ها وبی نظمی درامور ترانسپورتی شد.
درین نشست محمد ناصرسلطانی براساس حکم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بعنوان سرپرست ریاست ترانسپورت زمینی ، به والی هرات معرفی شد.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.