کمیسیون تدارکات ملی پنج قرارداد را به ارزش یک میلیارد افغانی منظور کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر30 حوت
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز یکشنبه در ارگ، پنج قرارداد را به ارزش یک میلیارد افغانی منظور کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد:
- خریداری میز، چوکی و سیستم سولر برای مکاتب ۱۲ ولایت کشور؛
- تدارک مواد غذایی تاسیسات صحی وزارت صحت‌عامه؛
- پروژۀ خدمات مشورتی انکشاف ظرفیت اداره عالی تفتیش؛
- تعدیل قراردادهای امور حفظ و مراقبت و ترمیم جنراتورها و پاورپلانت‌های قول‌اردو‌های ساحوی و مرکز اردوی ملی؛
- و تدارک مواد اعاشوی ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری شامل قرار داد های منظور شده است.
کمیسیون تدارکات ملی تعدیل قرارداد خدمات مشورتی جهت نظارت از بازسازی بند برق و شبکه توزیعی شهر گرشگ را جهت دریافت بدیل رد کرد.
جلسه، ایجاد یک کمیتۀ فوق‌العاده را جهت تحرک هر چه بیشتر و تسریع روند پروژه‌های زیربنایی کلیدی مانند پروژه‌های انرژی، برق، سرک، خطوط آهن و مسکن که از جانب مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها و اداره تدارکات ملی طرح گردید، مورد تایید قرار داد.
در این جلسه اداره تدارکات ملی گزارش اجراآت و دستاوردهای کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی در سال مالی ۱۳۹۵ و همچنان چالش‌های فراراه روند اصلاحات نظام تدارکات را ارائه کرد.
رئیس‌جمهور کشور از ارائه گزارش آن اداره ابراز امتنان نموده اظهار داشت که پس از مطالعۀ گزارش متذکره، هدایات و نظریات خویش را با ادارۀ تدارکات ملی شریک می‌نماید.
در این جلسه محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها، مسوولان ادارۀ تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون‌های مالی و بودجۀ شورای ملی، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.#

back to top