02 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

کابل، باختر، 1دلو اکلیل حکیمی وزیر مالیه امروز در یک نشست...

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

1 دلو کابل باختر داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتتوافقنامه همکاری بین پوهنځي زراعت پوهنتون کابل و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد به امضاء رسید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 22 سنبله
سازمان خوراک وزراعت  ملل متحد (FAO) توافقنامه  همکاری  را با پوهنځي زراعت پو هنتون کابل  امضاء نمود .
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی سازمان خوراکه وزارعت ملل متحد به آژانس باختر، هدف ازاین توافقنامه ایجاد همکاری وتشریک مساعیجهت اقدامات مشترک و فعالیت های مربوط به ارتقاء ظرفیت ، مصؤنیت غذایی و کاهش فقر میباشد.
بر اساس این توافقنامه دو جانبه هردو جانب در زمنیه همکاری های تخنیکی و اکادمیک درقسمت آموزش مربیان، تبادله منابع و معلومات ، توسعه پیام های  ترویجی وانتشار معلومات و اطلاعات مهم  دخیل میباشند ، همچنان هردو طرف درقسمت انکشاف وطرح ها برای  دستیابی به وجوه مالی از تمویل کننده ها و انجام  مطالعات تحقیقاتی درقسمت تقویه مارکیت همکاری دو جانبه خواهند نمود.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO ) در قسمت برنامه های تحقیقاتی مشترک و نشرات به ارتباط زراعت ، آبیاری ومالداری و شریک سازی  تجارب به دست آمده  کارمندان متخصص  پوهنځي  زارعت پوهنتون کابل را حمایت مینماید همچنان  در قسمت فراهم سازی  تسهیلات برای برنامه های آموزشی ، رضا کار و برنامه های کوتاه مدت تحصیلی محصلین پوهنتون کابل را کمک و همکاری خواهند نمود.# نجیب بهزاد

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.