30 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

غمنامه سیلاب  و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

غمنامه سیلاب و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

کابل باختر ۳۰ ثور سرازیر شدن سیلاب های...

اردوی ملی  به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

اردوی ملی به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

کابل 30 ثور باختر به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی...

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

چاریکار/ باختر/ 30/ ثور به کمک های بیشتر به خانواده های...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتتوافقنامه همکاری بین پوهنځي زراعت پوهنتون کابل و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد به امضاء رسید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 22 سنبله
سازمان خوراک وزراعت  ملل متحد (FAO) توافقنامه  همکاری  را با پوهنځي زراعت پو هنتون کابل  امضاء نمود .
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی سازمان خوراکه وزارعت ملل متحد به آژانس باختر، هدف ازاین توافقنامه ایجاد همکاری وتشریک مساعیجهت اقدامات مشترک و فعالیت های مربوط به ارتقاء ظرفیت ، مصؤنیت غذایی و کاهش فقر میباشد.
بر اساس این توافقنامه دو جانبه هردو جانب در زمنیه همکاری های تخنیکی و اکادمیک درقسمت آموزش مربیان، تبادله منابع و معلومات ، توسعه پیام های  ترویجی وانتشار معلومات و اطلاعات مهم  دخیل میباشند ، همچنان هردو طرف درقسمت انکشاف وطرح ها برای  دستیابی به وجوه مالی از تمویل کننده ها و انجام  مطالعات تحقیقاتی درقسمت تقویه مارکیت همکاری دو جانبه خواهند نمود.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO ) در قسمت برنامه های تحقیقاتی مشترک و نشرات به ارتباط زراعت ، آبیاری ومالداری و شریک سازی  تجارب به دست آمده  کارمندان متخصص  پوهنځي  زارعت پوهنتون کابل را حمایت مینماید همچنان  در قسمت فراهم سازی  تسهیلات برای برنامه های آموزشی ، رضا کار و برنامه های کوتاه مدت تحصیلی محصلین پوهنتون کابل را کمک و همکاری خواهند نمود.# نجیب بهزاد

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.