عواید بخش مخابرات در سال روان نزدیک به ۹ میلیارد افغانی بوده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 11 میزان
سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی دستاوردهای سه ساله این وزارت را در یک نشست خبری امروز به رسانه ها ارایه کرد.
به گزارش آژانس باختر، شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که مجموع عواید سال روان دولت در بخش مخابرات تا اخیر سنبله سالجاری به هشت میلیاردو هشت صدو هفتادو شش میلیون و دوصدو شصت و یک هزارو دوصدو پنجاه و دو افغانی بوده است.
آریوبی هم چنین گفت عواید افغان تیلیکام در سال ۱۳۹۵ بیشتر از ۷ میلیارد بوده و انتظار میرود تاپایان سال مالی ۱۳۹۶، عواید آن بیشتر از سال گذشته شود.
سرپرست وزارت مخابرات افزود که ۳۱۹ تن از مامورین ریاستهای مرکزی و ولایتی به بورس های آموزشی هندوستان ۳۸ تن دیگر به بورس های آموزشی چین معرفی شده اند.
آریوبی افزود:« ۴۴ میکانیزم عرضه خدمات عامه مطالعه، ترسیم و کتگوری گردیده و از جمله جواز کار اتباع داخلی، جواز کار اتباع خارجی، روند توزیع پاسپورت، تمدید پاسپورت، تمدید ویزه برای اتباع خارجی، مالیه دهنده گان کوچک، مالیه دهنده گان متوسط، مالیه دهنده گان بزرگ، تقاعد، حقوق شهدای ملکی و نظامی، حقوق معلولین و نظامی در حال نهایی شدن است.»
بر بنیاد گفته های سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، طرح قانون ادارهء آسان خدمت تدوین گردیده و فعلا در وزارت عدلیه تحت بررسی قرار دارد.
آریوبی گفت که تدوين قانون جرايم سايبري كه شامل كود جزاي افغانستان شده است، تسويد مقرره تبديل سيستم از انالوگ به ديجيتل كه با عملي شدن آن سرمايه گذاري درين بخش در حدود ٣٠در صد افزايش خواهد يافت و هم چنین استخدام ۳۰ درصد جوانان، از دیگر دستاوردهای این وزارت به شمار می رود.
پيشرفت شبكه فايبر نوري به امتداد ١٠٠٠ كيلومتر به ٢٥ ولايت افغانستان، امضاي سند چهارجانبه كه بر اساس آن پروژه سيستم كيبلي از طريق راه ابريشم كشور هاي چين، افغانستان، تاجكستان و قرغزستان وصل مي شود از فعالیت های بوده است که این وزارت به آن نایل آمده است. ختم/ احمدی

back to top