26 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتنشستی زیرعنوان بازارکار ، سرمایه انسانی و مهاجرت برگزارشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 19 میزان
نشست علمی زیرعنوان "بازارکار، سرمایه انسانی و مهاجرت" امروز ازطرف وزارت های امورمهاجرین وکاراموراجتماعی برگزارشد.
به گزارش خبرنگار باختر، محور این نشست را  قانون مند ساختن مهاجرت ، ایجاد فرصت های شغلی ، به وجود آوردن هماهنگی میان کشورهای میزبان و کشورهای مهاجرت درآن صورت می گیرد تشکیل میداد.
درابتدا این نشست فیض الله ذکی سرپرست وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا و معلولان سخنرانی کرده گفت که ایجاد فرصت های شغلی و آموزش وظیفه دولت است و دولت دراین راستا گامهای عملی به جلوگذاشته است.
به همین ترتیب خیرمحمد نیرو ، رئیس عمومی قوای بشری و فیض الله بهرامی رئیس مطالعه بازارکار وزارت کارواموراجتماعی صحبت کردند.
آنها از قراردادهای یاکردند که به اساس فرصت های کاریابی درکشورهای دیگرقانون فراهم گردد و جلو مهاجرت پرخطرگرفته می شود.
به گفته آنان آسیا شصت درصد نفوس جهان را تشکیل میدهد که 30 درصد آنان را مهاجرین می سازند .
آنها برمدیریت دولت ها برمهاجرت های  قانونی تاکید کردند. فهیم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.