کار قیرریزی دوازده کیلو متر سرک در نیمروز تکمیل شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

زرنج 24 دلو باختر
کار قیرریزی دوازده کیلو متر سرک عمومی زرنج-کنگ در نیمروز تکمیل شد و این سرک دیروز به بهره برداری سپرده شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، این سرک که به درازای دوازده کیلومتر وپهنای شش متربه هزینه یکصد و هشتاد و نه میلیون افغانی از بودجه بانک جهانی به کمک وزارت فواید عامه قیرریزی شده است و شهر زرنج را با ولسوالی کنگ آن ولایت وصل می کرده است.
در مراسم افتتاح این سرک که مسوولان ملکی و نظامی آن ولایت حضور داشتند، انجنیر محمد سمیع والی نیمروز افتتاح سرک زرنج-کنگ را آغاز کار دانست و تاکید بر اعمار پل سرشیله نمود و افزود که حکومت محلی نیمروز مصمم بر تطبیق تمام پروژه های انکشافی در بخش های مورد نظر آن ولایت میباشد.
والی نیمروز همکاری مردم را در تطبیق پروژه های انکشافی مهم دانست و از مردم خواست تا در حفظ و مراقبت پروژه های عام المنفعه دقت لازم نمایند و با نیروهای امنیتی خود همیشه همکار باشند. احمد نعیم (دوستی)

back to top