25 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پولیس از امنیت انتخابات در تخار اطمینان داد

پولیس از امنیت انتخابات در تخار اطمینان داد

تالقان 24 میزان باختر آمر امنیت تخار اطمینان میدهد که روند...

معین امورجوانان ازجوانان خواست که درانتخابات پیشرو سهم فعال بگیرند

معین امورجوانان ازجوانان خواست که درانتخابات پیشرو سهم فعال بگیرند

کابل باختر24 میزان داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتوالی هرات: اراده قوی برای تسریع روند تطبیق مراحل پروژه تاپی وجود دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات 20 ثورباختر
والی هرات ازاراده قوی مسولان دولتی بخاطر تسریع روند تطبیق مراحل مختلف برنامه تاپی اطمینان داد.
محمد آصف رحیمی  والی ولایت هرات که باشماری ازمسولان دولتی وادارات دخیل درپروژه تاپی دیدارنموده است تاکید دارد که تطبیق این پروژه سبب ایجاد هزاران شغل به مردم میشود.
درین میان برخی ابهامات درمورد نحوه معرفی شماری مسولان شرکت های قراردادی که ادعا دارند باوزارت ها وادارات مرکزی  بخاطرشروع سروی های ابتدایی این پروژه قراردادنموده ولی تااکنون  هيچگونه سند رسمي ازسوي ادارات ذيربط به  ولایت هرات مواصلت نگردیده است نیزمطرح شد.
گفته میشود برخی افراد زیرنام شرکت های طرف قرارداد تاپی بدون اینکه اسنادی ارائه نمایند، ادعا دارند که قرارداد مطالعات تخنیکی این پروژه رابدست آورده ودرپاره ای موارد حتی اقدام به استخدام خود سرافرد نموده اند.
والی هرات درحالیکه همکاری بخاطرتطبیق پروژه تاپی وفراهم سازی تسهیلات را ازجمله وظایف مسولان اداره محلی عنوان کرد ،خواهان اجراات شفاف وقانون مند این شرکت ها وطی مراحل اسناد رسمی شان ازطریق وزارت های ذیربط شد.
والی هرات گفت : درصورتی به شرکت های قراردادی اجازه فعالیت داده خواهد شد که اسناد خودرا ازطریق ادارات مرکزی طی مراحل نموده وجواز فعالیت داشته باشند.
درین میان تاکید بعمل آمد که ادارات ملکی ونظامی بخاطر تسریع امور مربوط به شرکت های قراردادی همکاری جدی خواهد شد ودرقدم نخست بخاطرتامین امنیت شان اقدام میشود.
دربخشی ازین جلسه رييس اداره ملی محيط زيست گفت:" شركت" ديناميك وژن" اخیرا جواز فعاليت ومطالعات محيط زيستي پروژه تاپي رابدست آورده است.
والی هرات به ادارات مختلف هدایت داد تاباشرکت هایی که اسناد شان ازطریق ادارات مرکزی طی مراحل میگردد همکاری اصولی وقانونی نمایند.ختم/ابوی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.