28 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

طرح ناکام طالبان برای حمله برمراکز رای دهی درننگرهار

طرح ناکام طالبان برای حمله برمراکز رای دهی درننگرهار

شهرجلال آباد 28 میزان باختر طرح طالبان برای حمله برمراکز رای...

درمرکزنورالمشایخ بی نظمی بیداد می کند

درمرکزنورالمشایخ بی نظمی بیداد می کند

کابل 28 میزان باختر رای دهنده گان مرکز رای دهی نورالمشایخ...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتوزیر اقتصاد : 16میلیون انسان این سرزمین زیر خط فقر شرایط قرار دارند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 2/ جوزا
وضعیت نامناسب امنیتی ، عدم اعتماد سرمایه داران به سرمایه گذاری و فرار دارایی از افغانستان دررشدمیزان خط فقر درکشور بی اثر نبوده است.
درتاره ترین انکشاف وزیر اقتصاد روزگذشته درمجلس سنا به وضعیت نا مناسب اقتصادی درکشور اشاره کرده گفته است که 16میلیون انسان این سرزمین زیر خط فقر دربدترین شرایط قرار دارند.
وزیر اقتصاد از چنین وضعیت اقتصادی ناهنجار کشوری صحبت میکندکه تاچند سال پیش ملیاردها میلیارد دالر سرازیر شده است.
بنابه برآورد های که صورت گرفته است افغانستان درطول تاریخ شاهد چنین سخاوت جامعه بین المللی قرارنگرفته بود.
اکنون که فقط چند سال میشود که میزان کمک ها به افغانستان کاهش یافته است وزیر اقتصاد کشور میگوید که شانزده میلیون انسان این سرزمین زیر خط فقر زندگی میکنند.
این موضوع به وضاحت می رساندکه جامعه افغانستان از کمک های صورت گرفته استفاده درست نکرده است، نهادسازی ننموده است، نگرش های متفاوت درمسایل اقتصادی و اجتماعی اکنون باعث شده که درکنار مصیبت بزرگ جنگ اقتصادی، بدامنی و بی کاری هم فرصت ساز رشد میزان جرایم جنایی درکشور شوند . توجه به فقر زدایی دراصل توجه به جامعه سازی میباشد. ختم/ نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.