25 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ ۲۵/ سرطان شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که...

غاصبان زمین درلوگر بازداشت شدند

غاصبان زمین درلوگر بازداشت شدند

پل علم / باختر/ ۲۵/ سرطان بیست مرد درولسوالی چرخ لوگر...

معین سیاسی با سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح دیدارکرد

کابل ۲۵سرطان باختر ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتتالقان 30 قوس باختر
فعالیت برخی مراکزدرمانی داکتران پاکستانی درولایت تخارممنوع قرار داده شد.
مقامات محلی می گویند که این داكتران بدون سند فعالیت وحتی داشتن اسناد داکتری درتخارمصروف کارهای صحی بودند.
طبق گزارش ها تعداد این داکتران به بیست تن می رسد.
درین حال داکترحفیظ الله صافی رییس صحت عامه ی ولایت تخاربه آژانس باخترگفت که این داکتران با ایجاد مراکزدرمانی به گونه ی غیرقانونی خدمات صحی را به مردم ارایه می کردند.
داکترصافی می گوید درمیان این افراد ، برخی های شان حتی داکترهم نبودند اما به عنوان داکتردرمراکزصحی شان فعالیت می کردند.
گفته می شود که دوازده داکتردیگرپاکستانی به دلیل نداشتن سند تحصیلی وجواز فعالیت ازکارمنع شده اند اما رییس صحت عامه ی تخارمی گوید که برای این افراد ده روزوقت داده شده تا ضمن ارایه ی سند تحصیلی ازوزارت صحت عامه جوازفعالیت اخذکنند.
این درحالیست که مردم درتخاربارها ازکیفیت پایان خدمات صحی داکتران پاکستانی شکایت داشتند.
گزارش های رسیده به آژانس باخترحاکیست که  درحال حاضرمراکز درمانی  این داکترها بسته شده است.
سال گذشته نیزیک داکترزن پاکستانی درتخارکه گفته می شود هیچگونه سند داکتری وجوازفعالیت دردست نه داشت درپیوند به حملات سم پاشی ومسمومیت شاگردان مکاتب ازسوی اداره ی امنیت ملی افغانستان دستگیرشد.

پل علم 30 قوس باختر
درنتیجه ی حمله ی طالبان مسلح بالای یک پوسته ی امنیتی درولایت لوگر چند جنگجوی این گروه کشته شده است.
این رویداد شب گذشته درحومه ی شهرپل علم هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح بالای پوسته ی موسوم به "شش قلعه" حمله کردند.
دین محمد درویش سخنگوی والی لوگربه آژانس باخترگفت پس ازاین حمله درگیری میان نظامیان افغان وطالبان رخ داد که درنتیجه چند شورشی کشته شدند.
درین حال درویش می گوید که درجریان این درگیری به نظامیان افغان آسیب نه رسیده است.

کابل 30 قوس باختر
انجمن استادان پوهنتون طبی کابل نشر مکرر تصاویری از کشته ها و زخمیهای ناشی ازانفجارهای بمب وسایر حوادث جنگی را برای صحت  وروان مردم بخصوص اطفال زیانبار میداند.
انجمن استادان پوهنتون طبی کابل درنامه ای که به آژانس باختر ارسال نموده ،قطع نشر  تصاویر چنین صحنه هارا از تلویزیون ها خواستارشده است.
دراین نامه گفته شده، اعضای انجمن استادان پوهنتون طبی کابل با درک حالت روانی مردم بخصوص اطفال و مصابان امراض روانی، از تاثیرات سوء، نشر مکرر تصاویر اجساد پارچه، پارچه شده خون آلود و زخمی ها در تلویزیونها نسبت به صحت و حالت روانی مردم ابراز نگرانی جدی مینماید.
دراین نامه پیشنهاد شده تا نشر چنین اعلانات تجارتی از طریق تلویزیون بدون تصاویر و یا حداقل نشر تصاویر ویرانی ها صورت گیرد نه اجساد و زخمیها.

كابل باختر 30 قوس
پوهاند دکتور عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی در ملاقاتی با سفیر کشور فنلند مقیم کابل روی همکاری های آنکشور در عرصه تحصیلات عالی بحث و تبادل نظر نمود.
در این ملاقات كه ديروز صورت گرفت، وزیر تحصیلات عالی به نیازمندی جامعه افغانی در رشد و توسعه تحصیلات عالی  و کارکرد های آن  وزارت  صحبت نموده خواهان کمک کشور فنلند در این راستا شد.
به اساس معلومات رياست نشرات وزارت تحصيلات عالي به آژانس باختر، پوهاند عبید همچنان خواهان  ایجاد پوهنتون های جدید توسط کشور فنلند در افغانستان شده  و در زمينه همكاري آن كشور را در تقویت و رشد سکتور تحصیلی كشور ما موثر خواند.
بعدا داکتر پاولی سفیر فنلند  گفت که فنلند اراده راسخی به همکاری در عرصه های مختلف در افغانستان داشته و این همکاری ها را پس از سال 2014 نیز ادامه خواهند داد، وی گفت که  پیشنهادات ارائه شده را   با مقامات کشور متبوعش مطرح مينمايد و در راستای تطبیق آن سعی و تلاش خواهد نمود.

كابل باختر 30 قوس
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از خروج نیروهای بریتانوی استقبال کرد.
به روز چهارشنبه دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا اعلام کرد که کشورش در نظر دارد حدود چهار هزار از نیرو های آنكشور را الی اخیر سال 2013 میلادی از افغانستان خارج کند.
به اساس معلومات دفتر سخنگوي رييس جمهور به آژانس باختر، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با استقبال از خروج نیروهای بریتانوی از افغانستان گفت که نیروهای امنیتی افغانستان آماده گی تامین امنیت و دفاع از کشور را دارند و این تصميم کشور بریتانیا اقدام به موقع برای سپردن مسؤولیت های امنیتی به نیروهای افغان است.

كابل باختر 30 قوس
اطلاعيه مدیریت اطفائیه زون 101 آسمایی کابل
چون موسم زمستان فرارسیده و به منظورنجات جان ، مال ، ودارایی های عامه وشخصی وبخاطروقایه و جلوگیری از واقعات آتش سوزي نکات آتی به سمع همشهریان رسانیده میشود. حین خریداری واستفاده از بخاری ها ومنقل های گازی ودیزلی توجه وکوشش شود که وسایل مورد ضرورت ساخت کمپنی های معتبرجهان واستندرد بوده باشد.ــ بخاری ها ومنقل های گازی وبرقی که غرض پخت وپز وگرم نمودن منازل خویش استفاده مینمائید در هنگام استراحت تمام وسايل متذكره را خاموش ، بررسي وکنترول نموده وکپسول گازرا خارج ازخانه در فضای آزاد بگذارید.ــ هنگام استفاده از بخاری ویا منقل های گازی در صورتیکه بوی گاز به مشام تان میرسد، فورا" خاموش وعلت آنرا دریافت وبه رفع نواقص آن اقدام نمائید.ــ از منقل وبخاری های برقی که لین های آن شارت ویا از لحاظ مقاومت ضعیف بوده باشد هیچگاه استفاده ننمائید.ــ لین های کهنه وفرسوده برق را تجدید ، فیوز های اتومات برق را نصب وهیچگاه وسایل برقی را خود سرانه ترمیم ننمائید. ازهمشهریان ، شرکت ها ودیگر دوایردولتی تقاضا میشود که حین جریان برق از تمام وسایل برقی در یک وقت استفاده ننمایند که این عمل باعث فشار عظیم در برج های برق وجین بکس ها میگردد ، احتمال آتش سوزي های بزرگ وخطرات متصور میباشد.ــ  بداخل دفاتر ، شعبات ودکاکین خویش از پخت وپزغذا جلوگیری نموده همچنان از ذخیره نمودن مواد مشتعله مانند روغنیات وگازات بداخل منازل ، گدام ها جدا جلوگیری نمائید.
زغالي را كه دراجاق ومنقل های زغالی تازه می نمائید ، توجه صورت گیرد شعله های سبزرنگ کم به شعله های سفید رنگ مبدل شده وبعد بداخل صندلی گذاشته مورد استفاده قراردهید. گوگرد و وسایل برقی که حرارت وشعله را تولید میکند، ازدسترس اطفال بدورنگهداشته واطفال تانرا بداخل منازل تنها نگذارید.
یک ساعت قبل از برآمدن از منازل ، دکاکین ، ادارات دولتی وشخصی تماما وسایل تسخین وجریان برق را خاموش نموده بعدا محل راترک بگوئید. ــ حین مشاهده نمودن حریق ودود غلیظ لطفا به تیلفون های نوکریوالی 24 ســـــــاعته        ( 2101333 020) و(2104007 020) مدیریت اطفائیه کابل در تماس شده طالب کمک وهمکاری شوید.
ازتمام راننده گان دولتی وشخصی تقاضا به عمل میاید که حین شنیدن آلارم اطفائیه از راست جاده استفاده نموده وبه وسایط اطفائیه حق اولیت را بدهند.

 

كابل باختر 29 قوس

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، وکلاء در وقت امتیازی روی موضوعات مختلف بحث نمودند. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر،

برخی وکلاء تبلیغات منفی برخی از رسانه ها در مورد فیصلۀ ولسی جرگه مبنی بر استیضاح یازده وزیر که بودجۀ انکشافی سال 1390 مربوط را کمتر از پنجاه فیصد مصرف کرده اند، مورد انتقاد قرار داده، تأکید کردند که ولسی جرگه به عنوان مرجع قانونگزاری، به خاطر دفاع از منافع ملی کشور تصمیم به استیضاح آنان گرفته است.

وکلاء همچنین خاطرنشان کردند که استیضاح به معنای سلب صلاحیت نبوده؛ بلکه وضاحت خواستن در موارد مشخص میباشد و اما در صورت ارائۀ پاسخ دقیق و شفاف از سوی وزراء، قناعت وکلاء فراهم خواهد شد.

در جلسه، محمد اقبال صافی وکیل ولایت کاپیسا موضوع قتل انیسه دختر متعلم در آن ولایت را مطرح کرده، اظهارات غیر مسئولانۀ والی آن ولایت را در زمینه، مورد انتقاد قرار داد.

وی افزود که انیسه توسط مخالفین با ضرب هفت گلوله به شهادت رسیده؛ اما والی کاپیسا در رسانه ها گفته است که وی متعلم نبوده و در اثر فیر اشتباهی یک گلوله به قتل رسیده است.

وکیل کاپیسا علاوه نمود که خانوادۀ انیسه از وی خواسته است تا صدایش را به ولسی جرگه برساند و والی کاپیسا به سارنوالی معرفی شود.

در همین حال برخی از وکلاء عدم توجه وزارت امور زنان در قبال افزایش خشونت ها در برابر زنان را مورد انتقاد قرار داده، خواهان استیضاح وزیر امور زنان گردیدند.

عده یی از وکلاء استفادۀ کارت های قبلی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 را پذیرفتنی ندانسته، علاوه نمودند که استفاده از این کارت ها باعث تقلب در انتخابات خواهد شد و این موضوع باید در قانون انتخابات مورد توجه جدی قرار گیرد.

موضوع صلح با مخالفان دولت نیز مطرح گردید و شماری از وکلاء ضمن اینکه صلح را حق مردم افغانتسان دانستند، از نشست قریب الوقوع پاریس در مورد صلح حمایت شان را اعلام نمودند.

مشکلات امنیتی و تنگدستی در ولایت کندز و شکایت مردم از والی آن ولایت، پیشنهاد در نظر گرفتن بودجه برای کارمندان رادیوتلویزون ملی، مشکلات کوچی ها در قصبه و بی کفایتی وزرات کار و امور اجتماعی در زمینۀ اشتغال زایی، از موضوعات دیگری بود وکلاء به آن اشاره نمودند.

شماری از وکلاء، از موجودیت فساد گستردۀ اداری در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و عدم مؤثریت آن کمیسیون به شدت انتقاد نموده، خواهان تصمیم ولسی جرگه در مورد لغو این کمیسیون شدند.

در ادامۀ جلسه، اعضای اشتراک کننده در هیئت مختلط ولسی جرگه و مشرانوجرگه به خاطر بحث روی موارد اختلافی در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و قانون احصائیه انتخاب شدند.

سپس، مطابق آجنداء، در رابطه به چگونگی تشکیل و فعالیت ادارۀ مستقل ارگان های محلی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

میردادخان نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی، تحکیم سرحدات، امنیت ملی و ادارۀ محلی، نظریات کمیسیون های ولسی جرگه را در مورد، ارائه نموده، در یک بررسی تخصصی نظر کمیسیون را که خواهان ادغام ادارۀ مستقل ارگان های محلی در چوکات وزارت امور داخله گردیده بود، بیان کرد.

برخی از وکلاء نیز موجودیت فساد و لجام گسیختگی در ادارۀ مستقل ارگان های محلی را نگران کننده دانسته، به خاطر پاسخگویی آن اداره به ولسی جرگه خواهان ارتقای آن اداره به وزارت شدند.

پس از بحث و تبادل نظرهای مفصل، در یک رأی گیری علنی، با اکثریت آراء ارتقای ادارۀ مستقل ارگان های محلی به وزارت، تأیید شد.

در اخیر، قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنینی تعدیلات در برخی از مواد اصول وظایف داخلی ولسی جرگه را ارائه نمود 

چهارشنبه ، 29 قوس 1391 ، 14:08

نمایشگاه عکس برگزار شد

 

کابل باختر/ 29/ قوس

محرومیت زنان افغانستان عنوان نمایشگاه عکس بودکه امروز از سوی مرکز هنرهای معاصر افغانستان به کمک مالی دفتر جامعه باز در کابل گشایش یافت.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نمایشگاه 113 اثر از سی و هشت دختر و پسر به نمایش گذاشته شده است.

به گفته رهرو هنرزاد مسوول مرکز هنرهای معاصر افغانستان دراین نمایشگاه آثاری عکاسانی به نمایش گذاشته شده است که دوره آموزشی دوماهه را دراین کانون سپری کرده اند.

هنرزاد افزود ، دراین نمایشگاه حدود یکصدو سیزده اثر که بیانگر فقر و محرومیت زنان از افغانستان میباشد به نمایش گذاشته شد.

 

کابل باختر/ 29/ قوس

وزیر امورداخله ووالی بامیان امروز ضمن یک نشست کاری پیرامون اوضاع امنیتی آن ولایت به بحث پرداختند.

دفترمطبوعاتی وزارت امورداخله به آژانس باختر خبرداد. لوی پاسوال غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخله تصریح نمودکه آن وزارت جهت تامین امنیت معادن ولایت بامیان و شاهراه کابل – بامیان تدابیر جدی امنیتی را روی دست گرفته است .

 پولیس ملی درتشریک مساعی با سایر نیروهای امنیتی کشور اجازه هیچگونه  فعالیت تخریبکارانه را به گروپ های هراس افگن نخواهند داد.

حبیبه سرابی والی بامیان دراین ملاقات از همکاری مردم آن ولایت با نیروهای امنیتی درراستای تامین امنیت اطمینان داد.

 

کابل باختر/ 29/ قوس

وزیر دفاع با سفرا و جنرال قنسل های افغانستان مقیم درخارج ملاقات نموده و با آنان پیرامون انکشافات امنیتی درکشور به بحث پرداخت .

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد، محور اصلی صحبت جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی رااوضاع امنیتی افغانستان ، انکشاف اردوی ملی ، آماده گی های نیروهای افغان برای پروسه های بعدی انتقال مسوولیت امنیتی ، بلند رفتن توانایی ها وظرفیت های اردوی ملی ، شکست دشمن درمناطق مختلف کشور تشکیل میداد و دیپلوماتان افغان با چگونگی اجرای امور در قرار گاه های وزارت دفاع ملی وستر درستیز آشنایی حاصل نمودند.

 وزیر دفاع ملی یکی از عوامل بلندرفتن ظرفیت ها و توانایی های اردوی ملی را هماهنگی میان جزوتام ها عنوان کرده علاوه کرد، اکنون منسوبین اردوی ملی پس از اجرای عملیات های محاربوی وشکست دشمن از مناطق و ساکنان آن حفاظت نموده به همین دلیل مردم نیز از آنان حمایت وپشتیبانی بعمل میاروند

وزیر دفاع ملی درقسمت دیگر صحبت شان گفت: پس ازانتقال مسوولیت های امنیتی وخروج تعدادی از نیروهای ناتو از کشور ما، نیروهای امنیتی افغان 75 فیصد مناطق کشور را تحت پوشش امنیتی قرارداده اند.

وزیر دفاع ملی درقسمت دیگرصحبت اش به چالش های که درمقابل اردو پیرامون نبود یک تعداد صنوف مورد نیاز مسلکی قرار دارد نیز به دیپلوماتان معلومات ارایه نموده و ابراز امیدواری نمودکه الی سال 2014 این مشکلات برطرف گردد.