26 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

کابل باختر26 جدی گزیده اشعاراستاد عبدالرشید معنی زیرنام ملالتنامه...

کار بازسازی دو پایه برق در قابل بای آغاز شد

کابل 26 جدی باختر شرکت برشنا امروز کار بازسازی دو پایه...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل 26جدی  باختر
نشست کمیته¬ی رهبری روند تهیه سومین گزارش از تطبیق پلان عمل ملی قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ریاست  ادریس زمان معین سیاسی وزارت امورخارجه، و با اشتراک نمایندگان نهاد های ذیربط برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت خارجه به آژانس باختر، معین سیاسی وزارت امور خارجه روی روند تهیه سومین گزارش از تطبیق پلان عمل ملی قطعنامه ۱۳۲۵ صحبت کردو استفاده از تجارب گذشته را در جهت بالابردن کیفیت گزارشهای بعدی با اهمیت دانست.
پس از ارائه جزئیات گزارش که قرار است ارسال شود، اشتراک کنندگان نظریات شان را در رابطه به محتوا و شکلیات آن ابراز کردند.
وزارت امورخارجه به عنوان نهاد هماهنگ کننده، مسوولیت پیگیری، نظارت و ارزیابی گزارشدهی از تطبیق پلان عمل ملی قطعنامه ۱۳۲۵ را دارد، که قرار است سومین گزارش از تطبیق پلان عمل ملی قطعنامه ۱۳۲۵را پس از نهایی سازی آن از سوی کمیته¬ی رهبری و ارسال آن به ریاست جمهوری و شورای ملی، به زودی به سازمان ملل ارائه کند. احمدی

چهارشنبه ، 26 جدی 1397 ، 05:59

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/26 / جدی
اداره هواشناسی افغانستان وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتی گرید چنین گزارش داده است:
کابل، هوا، آفتابی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(2-)
سالنگ شمالی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(9-) پاینترین(15-)
سالنگ جنوبی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(8-) پاینترین(12- )
قندهار، ابر بلندترین درجه حرارت(11) پاینترین(2-)
بامیان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(2) پاینترین(15-)
هرات، ابر بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(1)
فراه، ابر بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(2)
مزار شریف، آفتابی درجه حرارت(9) پاینترین(4-)
کندز، آفتابی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(2-)
جلال آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(5)
غزنی، آفتابی  درجه حرارت(5) پاینترین(9-)
لشکرگاه، ابر درجه حرارت(14) پاینترین(0)
خوست، ابر بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(4)
جبل السراج، آفتابی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(1-)
میمنه، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(4-)
تالقان، آفتابی بلندترین درجه حرارت(4) پاینترین(2-)
فیض آباد، آفتابی   بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(8-)
لوگر، آفتابی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(10-)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(6-) پاینترین(19-)
فیروز کوه ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(7-) پائینترین(19-)
شبرغان ، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(2-)
طلوع آفتاب در کابل ساعت 6:59 صبح و غروب آن ساعت 5:06 عصر 
ختم/فرشته ذهاب 

چهارشنبه ، 26 جدی 1397 ، 05:59

فی انس طلا 1289دالر عرضه می شود

کابل 26جدی  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1289 دالرعرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز 26 جدی  به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری     3200  فی گرام مصری بیست ویک عیار 880 مبلغ 3100افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2500افغانی،  سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2500 افغانی، عربی  790 مبلغ 2400 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2450، ایرانی 705 مبلغ 2200افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 2000افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

کابل  ۲۵  جدی باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست طرح قانون تفسیر قانون اساسی و اسناد تقنینی و بررسی مطابقت آنهابا قانون اساسی افغانستان  را که برمبنای حکم ماده 121 قانون اساسی در چهار فصل و پانزده ماده تهیه شده است  و درجلسات متعدد شورای عالی مورد غور قرارگرفته بود ، مورد تصویب قرارداده و به دارالانشاء وظیفه  سپرد تا طرح تصویب شده راغرض  طی مراحل تقنینی به وزارت عدلیه ارسال دارد .
بعداً گزارش اجراات و فعالیت های ریاست محکمه استیناف ولایت قندهار طی نه ماه سالجاری از طریق ویدیو کنفرانس مورد استماع قرارگرفت . رییس محکمه استیناف قندهار درمحضر منسوبان قضایی و اداری ان محکمه ، گزارش داد که درمدت فوق 2352 دوسیه جزایی و مدنی در محاکم ان ولایت مواصلت کرده که ازجمله درمورد 2143 دوسیه رسید گی به عمل آمده و متباقی  تحت دوران اند . همچنان  2757 وثیقه مختلف از طریق این محکمه اجرا شده و مجموعً قیمت وثایق و محصول فیصله  مبلغ دوازده ملیون و پنجاه هزار افغا نی تحویل خزانه دولت شده است.
رییس محکمه استیناف فندهار همچنان  از برگزاری متداوم جلسات  قضایی به طور علنی ،  فعالیت کمیسیون دیوانهای استینافی ،  برگزاری  جلسات اداری ، جلسات هماهنگی نهاد های  عدلی و قضایی ، بازدید رهبری ریاست از محابس و مراکز اصلاح وتربیت اطفال ان ولایت  گزارش داد وساختار  نظارت از ضوابط حاضری منسوبان  مرکز و حاضری قضات محاکم ابتدائیه ولسوالی های آن ولایت  را شرح داد ، روابط ان محکمه با رهبری ولایت و سایر ادارات ولایتی را که بر مبنای احترام متقابل و درحدود صلاحیت های قانونی هرنهاد استوار است  ، مطلوب توصیف کرد .
بعداً رییس ستره محکمه نخست بخاطر شهادت یکتن ازکارمندان اداری ان محکمه که هفته قبل صورت گرفت ، ا براز تسلیت کرد و نسبت به گزارش کار وفعالیت ان محکمه که با گزارش های مفتشین قضایی ستره محکمه مطابقت داشت ، اظهار امتنان و تاکید کرد تا محاکم  همچنان د رارائه خدمات قضا یی به مردم ان ولایت با رعایت همه جانبه مقرره طرز سلوک قضایی بکوشند  و توجه نمایند تادر اجراات شان رضایت مردم را حاصل نمایند ، رییس ستره محکمه همچنان در قبال پیشنهاد های آن محکمه گفت تا تقاضا های شانرا به گونه رسمی بفرستند و به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تا به انها رسیده گی نماید .
بعداً طبق اجنداء برخی از تقاضا های ریاست عمومی قضایای دولت  با حضور معاون و مشاور حقوقی شاروالی کابل ،  نماینده وزارت معدن ، معاون  اکادمی علوم افغانستان ،  رئیس عمومی قضایای  دولت و څارنوالان مربوط ، نماینده گان وزارت های زراعت و صحت عامه  ، اهل خبره و اطراف قضایا مورد بحث قرار گرفت و بعداز استماع توضیحات ازجانب مسوولان مربوط ، درمورد تقاضا ها در پرتو احکام  قانون اصول  محاکمات مدنی تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.
به دنبال آن در قبال استهدائیه ریاست حقوق وزارت عدلیه درخصوص چگونگی تحصیل محصول یک دعوی تجارتی ازمحکوم علیه قبل ازادای دین داین ، به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه سپرده شد تا تحت اشراف قضاوتپوه براتعلی متین عضو شورای عالی ستره محکمه پیرا مون موضوع درپرتو احکام مواد 2396-2397 قانون مدنی وبادرنظرداشت حق تقدم عام و خاص یکبار دیگر غور و مطالعه مجدد نموده ، نتیجه را درجلسه بعدی ارائه بدارد .
برعلاوه یازده درخواست تبدیلی محکمه قضایای مدنی و جزایی  و سیزده مورد مسایل مربوط به ارتقای درجه های  کادر قضایی  مورد غور ورسید گی قرارگرفت  و نیز به خاطر رسیدگی به 59 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت های  لغمان ، فرا ه، پکتیا، سرپل ، پروان ،  هرات ، هلمند ، بدخشان ، بلخ ، دایکندی ، کندهار، ننگرهار ، کندز و کنرها تفویض صلاحیت صورت گرفت .
طبق یک خبر دیگر :
قانونپوه سید یوسف حلیم رییس  ستره محکمه امروز با خانم جنیفر سمت رییس عمومی  آیلف و رییس عمومی بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان ملاقات کرد .
نخست خانم سمیت  پیرامون فعالیت های نهاد مربوط که  متمرکز به عرضه  خدمات از طریق وکلای مدافع و مساعدین حقوقی  به نیازمندان قضایای جزایی در محاکم افغانستان است  معلومات ارا ئه داشت  و اظهار کرد که در روشنایی احکام قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان به مظنونین ،  متهمین و محکومین قضایای جزایی  بخاطر دفاع از حقوق شان وکیل ویا مساعد حقوقی تعیین مینمایند ولی حالا درنظر دارند تا این فرصت را برای زنان بخاطر دسترسی شان به عدالت بویژه درمحاکم رسیده گی به خشونت علیه زن فراهم نمایند .
سژس رئیس ستره محکمه  افزود که مطابق به قانون مظنونان ، متهمان  و محکومان  قضایای جزایی حق دسترسی  به وکیل مدافع رادر دفاع ازخود شان دارند ولی عدم استطاعت و توانایی بعضی ها بخصوص زنان و اطفال به مثابه قشر آسیب پذیر جامعه ، این حق قانونی را  ازانها سلب مینماید و باید درمجموع مساعدتهای حقوقی وزارت عدلیه و نیز وکلای بخش آیلف و بنیاد بین المللی حقوقی  سعی نمایند تا حقوق قانونی نیازمندان به شمول زنان درروند  رسید گی های قضایی محاکم مرکزوولایت ها  تامین شود و محاکم درین راستا ازهیچ نوع همکاری دریغ نخواهند کرد . نالان

کابل  ۲۵  جدی باختر
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید: صلحی که در آن کرامت انسانی مردم، به ویژه کرامت زنان محفوظ نباشد، صلح نه، بل که یک معامله‌  کوتاه مدت سیاسی است .
به گزارش آژانس باختر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز در یک نشست خبری موضع آن کمیسیون را در خصوص انکشافات تازه سیاسی و گفت و گو با گروه طالبان بیان داشت .
سیما سمر گفت با وجودی آن که زنان در قانون اساسی، حقوق و امتیازات برابر با مردان دارند، اما هنوز هم فضای آزاد برای گشت‌ و گذار زنان در کشور فراهم نیست و آنان در بسیاری از عرصه‌های زند‌گی اجتماعی حضور کم‌رنگ دارند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با اشاره به تلاش‌های اخیر صلح در کشور گفت، صلحی که در آن حقوق زنان تضمین نشود، صلح نیست در گذشته  نیز چنین توافق‌نامه‌های صلح انجام شده بود اما صلح در کشور برقرار نشد.
وی گفت که باید صلح، کرامت انسانی همه انسان‌ها و حقوق اساسی و آزادی زنان را به رسمیت بشناسد
به گفته سیما سمر، در صورتی‌که عدالت و ارزش‌های حقوق بشری در روند صلح پایمال شود، کشور به دور دیگری از جنگ هاو خشونت ها قرار خواهد گرفت.
او از طالبان خواست به‌جای زندگی در کوه‌ها، زندگی مدنی را اختیار کنند.
وی بر نقش زنان در آوردن صلح در افغانستان تأکید کرد و از زنان طالبان نیز خواست که نگذارند شوهران و یا فرزندان‌شان در جنگ قربانی شوند.
رییس کمیسیون حقوق بشر با اشاره به تلاش‌های امریکا و کشورهای منطقه در آوردن صلح در افغانستان، گفت که نیروی اصلی آوردن صلح، مردم افغانستان است و کارهای اصلی و اساسی در مورد صلح را نیز باید خود افغان‌ها انجام دهد.
او در عین حال گفت که صلحی که در آن کرامت انسانی مردم، به ویژه کرامت زنان محفوظ نباشد، صلح نه، بلکه یک معامله‌ کوتاه مدت سیاسی است که نمی‌توان آینده‌ آن‌را تضمین کرد.  وی از حکومت افغانستان نیز خواست تا در کنار تلاش برای مذاکره‌ مستقیم با طالبان، کارهایی  انجام دهد که زمینه‌ساز صلح پایدار در این کشور باشد.ختم صائم

شهرهرات 25 جدی باختر
پنج عضو یک خانواده به اثر آتش سوزی درخانه  شان درولایت هرات جان باختند.
این رویداد شب گذشته در منطقه "محله نو" مربوط ناحیه دوم شهر هرات به وقوع پیوسته است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به آژانس باخترگفت که علت و انگیزه این رویداد تا کنون به صورت دقیق مشخص نیست اما تحقیقات همه جانبه‌  پولیس در این زمینه آغاز شده است.
جان باختگان شامل زن، شوهر و سه طفل دو دختر و یک پسر می‌باشد.
تحقیقات پولیس در این زمینه ادامه دارد.ختم/ابوی

کابل  باختر   ۲۵ جدی

شورای عالی صلح امروز نشست مشترکی با نمایندگان برخی از نهاد های مدافع حقوق ژورنالیستان به هدف آگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد روند صلح تدویر کرد.
در این نشست که نمایندگان مرکز همبستگی ژورنالستان، شورای ژورنالستان افغانستان، مرکز هماهنگی ژورنالستان و شماری از نمایندگان مرکز قانونمندی رسانه ها حضور داشتند، محمد عمر داوودزی نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح ضمن تأکید بر اهمیت و نقش رسانه ها در تأمین صلح گفت: این نشست را به هدف اگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد صلح تدویر نموده است.
داوودزی از خبرنگاران خواست که در رابطه به صلح نظریات و پیشنهادهای خود را با شورای عالی صلح شریک سازند.
در ادامۀ این نشست مصدق مقسط معاون مرکز همبستگی ژورنالستان، حفیظ الله بارکزی رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان، محمد اسحق صمدی رئیس مرکز هماهنگی ژورنالیستان، کریمه عزیز معاون بخش زنان شورای ژورنالیستان افغانستان و سید داوود یعقوبی رئیس مرکز قانونمندی رسانه ها  به نمایندگی از شرکت کنندگان سخنرانی نمودند، وسایل ارتباط جمعی و رسانه یی را تأثیر گذارترین وسایل در زندگی جمعی و فردی توصیف کردند.
به گفتۀ آنها، انعکاس حقایق به گونۀ بی طرفانه، زمینه ساز صلح و تشویق همگان به آشتی ملی خواهند شد. آنان تأکید کردند رسانه ها نقش ارزندۀ برای برقراری صلح در کشور دارند. این نهاد ها از شورای عالی صلح می خواهند، مانع تبلیغات نادرست و علیه صلح در رسانه ها شوند تا از کشانیدن اذهان عامه به سمت بحران جلوگیری به عمل آید.
این نهاد ها همچنان به خبرنگاران و فعالان رسانه ای نیز توصیه نمودند که در فعالیت ها و برنامه های رسانه یی شان تنها به دنبال جذب مخاطب نباشند و در راه گسترش روحیه صلح پذیری و جلوگیری از خشونت ها کارهای مفیدی  انجام دهند؛ زیرا به باور آنها در عدم موجودیت صلح، فعالیت رسانه ها نیز مشکل زا خواهد بود. ماری

کابل  باختر   ۲۵ جدی
اداره امنیت ملی از بازداشت پنج هراس افگن  در ولایت های سمنگان و تخار خبر داد
به گزارش آژانس باختر اداره امنیت ملی  امروز با نشر خبرنامه یی گفته است که موظفان قطعات خاص آن اداره ضیاالحق به اسم مستعار صهیب ، امرالدین به اسم مستعارثنا الله و محمد مراد به اسم مستعارعمیررا از ولایت سمنگان و محمدسرور به اسم مستعار سیف الله و شکرالله به اسم مستعار جبیر را  از تخار بازداشت کرده ا ند
سه تن از بازداشت شدگان از سوی  ملا انس مسوول کمیسی ون نظامی گروه تروریستی طالبان به  ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان فرستاده شده بودند تا دست به فعالیت های تروریستی در آن ولایت بزنند
همچنان محمد سرور و شکرالله که برای  ترور افراد نظامی و ملکی در شهر تالقان  گماشته شده بودند با یک میل کلاشینکوف، مقداری مهمات و وسایل نظامی بازداشت شده اند  صائم

کابل 25 جدی باختر
محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، امروز با شماری از بزرگان و متنفذان شینوار در قصر چهارچنار ارگ دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری  به آژانس باختر ، در آغاز این دیدار، حاجی معاون، میرحمزه میاخیل و مامور سیال به نمایندگی از دیگران، با ستایش از دستآوردهای رییس‌جمهور و موقف قاطع وی در برابر زورمندان، از حمایت کامل شان از وی، اطمینان دادند.
آنان در مورد عملیات‌ تصفیه یی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در هماهنگی و همکاری قوم شینوار در ولسوالی‌های مختلف انجام شد، به رییس‌جمهور معلومات دادند، گفتند که مردم با حکومت و نیروهای امنیتی و دفاعی، به صورت کامل  همکار می‌باشند.
بزرگان متذکره پیشنهادهای خودرا در مورد جابه‌جایی نیروها در مناطق تصفیه‌شده، تطبیق پروژه‌های بازسازی و اعمار مجدد خانه های ویران شد مردم، مطرح کردند. آنان تلاش‌های مسئولان امنیت ملی ولایت ننگرهار را در خصوص تحرک و هماهنگی مردم ستایش نموده، افزودند که مردم همواره آماده قربانی در راستای دفاع از کشور و نظام می‌باشند.
رییس‌جمهور پس از استماع صحبت‌های آنان، به بزرگان شینوار، گفت که امروز برایم جای افتخار خاص است و از حمایت، تلاش‌ها و شجاعت شما به خود می‌بالم.
وی افزود که شما به برکت شمشیر، شجاعت و تعهد تان، ثابت کردید که دهشت‌افگنان در برابر مردم ایستادگی نمی‌توانند.
رییس‌جمهور کشور خاطرنشان کرد: من به سرپرست وزارت مالیه هدایت داده‌ام که به‌منظور همکاری با شش ولسوالی آسیب‌دیده ولایت ننگرهار، یک اندازه امکانات مالی  اختصاص دهد.
وی افزود که جهت همکاری با ولسوالی‌های متذکره، هیئتی از معینان وزارت‌های مربوطه نیز به آنجا سفر خواهند کرد.
محمداشرف غنی گفت که به بازسازی مکاتب، کلینیک‌ها و مساجد آسیب‌دیده در ولسوالی‌های شینوار، اولویت داده می‌شود. همچنان وی به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داد که در هماهنگی با وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله، در مورد مصئونیت مناطق تصفیه‌شده، برنامه  مشترک ترتیب و تطبیق نمایند.
در پایان این نشست، بزرگان شینواربا  گذاشتن دستار عزت بر سر رییس‌جمهور، برایش عمرطولانی و موفقیت‌های مزید در امور مربوط، آرزو کردند. نالان

بدخشان / باختر/ 25/ جدی
دوتن امروز دربدخشان از اثر برف کوچ جان باختند .
سید عبدالله همایون رییس مبارزه با حوادث بدخشان به خبرنگار آژانس باختر گفت که یک مرد شکاری درولسوالی اشکاشم و یک مرد دیگر درقریه سنگان ولسوالی یاوان آن ولایت جان باختند.
وی گفت دراین دو رویداد برف کوچ همچنان سه تن دیگر زخم برداشتند.
ختم/ برمک

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL