11 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تظاهرات برای بازگشایی کلینیک سبحان در شهر کابل

تظاهرات برای بازگشایی کلینیک سبحان در شهر کابل

کابل/ ۱۱جوزا/ باختر شماری از باشندگان كابل امروز در پيش روى...

دو مرد در پیوند به انتقال مشروبات الکولی در بلخ بازداشت شدند

دو مرد در پیوند به انتقال مشروبات الکولی در بلخ بازداشت شدند

مزارشریف/ 11جوزا/ باختر پولیس دو مرد را در پیوند به انتقال...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل / 10 جوزا/ باختر
یکی از مشکلات بزرگ درکشور ما در چند سال اخیر، برخورد سیاسی و سلیقه یی با نهادهای دولتی بوده است. چنین برخورد سبب شده است که نهادهای دولتی از مسیر اصلی کاری و وظیفه یی شان منحرف شوند و دچار بی ثباتی و حتا در برخی موارد سراسیمه شوند. ازهمین رو ما در انجام وظایف مهم ملی یا هیچ پیشرفتی نداشته ایم و یا اگر در برخی موارد پیشرفتی داشته ایم، خیلی بطی و شکننده بوده است. تجارب تلخ وناکام چند سال اخیر حکومتداری ثابت کرد که افغانستان به حکومت قوی و باثبات نیاز دارد.
مفسر آژانس باختر این موضوع را به تحلیل گرفته است و می نگارد:با انجام موفقانۀ انتخابات ریاست جمهوری و همچنان امضای موافقت نامۀ سیاسی میان محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و داکترعبدالله عبدالله، به حکومتی که مردم افغانستان آن را (حکومت دوسره نامیده بودند) نقطۀ پایان گذاشته شد و افغانستان وارد مرحلۀ جدید حکومتداری شده است. دراین مرحلۀ جدید، کشوربه یک حکومت قوی، متحد، یک دست و باثبات نیاز دارد. هرچند طبق موافقت نامۀ سیاسی، کرسی های وزارت خانه ها میان دو طرف تقسیم شده است، اما مرجع فرمان، امر و نهی  یکی است.
اکنون معرفی نامزد وزیران در صدر آجندای کاری رهبری حکومت قراردارد و این درست همان مساله یی است که باید زعامت کشوربا درنظرداشت تجارب تلخ گذشته و واقعیت های موجود با آن برخورد کند.
متاسفانه نهادهای دولتی ما درچند سال گذشته از بی ثباتی رنج می برند و این بی ثباتی از سرپرستی های متواتر ناشی شده است. وزارت هایی اند که هردو سه ماه بعد سرپرست جدیدی برای شان معرفی شده است.
همچنان وزارت هایی  وجود دارند که هفت نفر آنها  را در این مدت سرپرستی کردند. این امر سبب شد که سرپرستان بدون برنامه کار کنند. زیرا تدوین یک برنامۀ همه جانبه پیش از همه به تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود اداره مربوط، تشخیص نکات قوت وضعف آن، شناسایی فرصت ها وتهدیدها، نیاز دارد. بر مبنای چنین تحلیل می توان یک برنامۀ اصلاحی و انکشافی طرح ریزی و عملی کرد. وقتی سرپرست اطمینان نداشته باشد که تا فردا در مقامش باقی می ماند یانه، بدون تردید روی چنین برنامه کار نمی کند و اگر خیلی هم  خواسته باشد که چین برنامه تدوین کند، برای تدوینش وقت و فرصت ندارد.
اکنون فرصت آن است و خیلی نیاز است که به چنین شیوۀ ناکام حکومتداری پایان داده شود. افغانستان مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم با نبود و یا هم کمبود کادرهای مسلکی مواجه نیست و به گفتۀ عوام در این کشور( قحط رجال) نیست. ما در همۀ عرصه ها کادرهای ورزیده، مجرب، دانشمند و مهمتر از همه متعهد به منافع علیای ملی کشور داریم و باید از آنان استفاده بهینه کنیم. آن چه در این میان اهمیت تعیین کننده دارد، اجتناب از برخورد سلیقه یی با نهاد های دولتی است، اجتناب از سیاسی کردن بیش از حد نهادهای دولتی است. رییس جمهور کشور باید درپرتو قانون اساسی کشور و معیارهای واضح و روشن نامزد وزیران را به ولسی جرگه جهت اخذ رای تایید معرفی کند و حکومت قوی، باثبات، مسوولیت پذیر و متعهد که کشور و مردم ما به خاطر عبور از مرحلۀ دشوار کنونی به آن  نیاز دارند، تشکیل دهد.
ن.ش.

???? ، 10 ???? 1399 ، 07:31

تبصره

کابل/ ۱۰  جوزا/ باختر 
تحرکات اخیر گروه طالبان در برابر نیروهای دولتی پیامدی جز تضعیف وبه حاشیه کشاندن روند صلح نخواهد داشت.
مفسرآژانس باختر می نگارد؛ درحالی که یک آتش بس غیر رسمی میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد ودولت به منظورتسریع روند رها یی زندانیان طالبان،از یک هیئت پنج عضوی این گروه در کابل میزبانی می کند مگر طالبان در چهل وهشت ساعت گذشته تحرکاتی در برابر نیروهای دولتی داشته اند.
این گروه جمعه شب بر یک پاسگاه نیروهای سرحدی در ولسوالی دند پتان پکتیکا حمله کردند،یک شب قبل از این رویداد، نیروهای دولتی در ولسوالی سیاه گرد پروان نیز هدف حمله افراد گروه طالبان قرار گرفتند.
در هر دو حمله به نیروهای دولتی تلفاتی وارد شده است.
تنها پکتیا وپروان نیستند که گواه حمله های طالبان بوده اند، طالبان در روز های عید دربرابر نیروهای دولتی در راغستان بدخشان وزابل نیز تحرکاتی داشته اند
در وجود این ناهنجاری ها است که وزارت دفاع ملی طالبان را به نقض آتش‌بس متهم می‌ کند.
این نشان می دهد که آتش بس به همان پیمانه یی که با امیدواری همراه است،تردید هایی  نیز با خود دارد.
حکومت افغانستان از طالبان می‌خواهد آتش‌بس را ادامه بدهند که راه برای آغاز گفت‌و‌گوهامیان افغانان باز شود،وبرای تقویت این روند و ایجاد فضای باور و اعتماد، شمار زیادی از زندانیان طالبان را رها کرد که آتش‌بس ادامه پیدا بکند،از دیدحکومت افغانستان استمرار آتش‌بس، کشور را به صلح همیشگی نزدیک تر خواهد کرد.
زمانی که مساله آتش بس مطرح می شود، مدیریت آن نیز یک بحث جدی است و طرفین نشان دهند که توانایی برقراری نظم را دارند. دولت در این خصوص از خود مدیریت وانضباط نظامی به نمایش گذاشته است  مگر قسمی که دیده می شود جانب مقابل در مدیریت آتش بس مشکلاتی خود را داشته اند انسجام برای مدیریت آتش بس در میان  مخالفان مسلح که دیده می شود چند پارچه اند برای گفت وگوهای صلح در آینده یک خبر بد است.
گفت وگوهای صلح، مدت هاست که به بن بست رسیده است. حکومت افغانستان برای شکستن این بن بست و آغار گفت وگو ها با مخالفان مسلح ابتکاراتی داشته است که رهایی زندانیان و پیشنهاد مکرر آتش بس بخشی از این ابتکارات بوده است .
دولتمردان افغان به این عقیده اند که افغانان باید  خودشان اختلافات شان را حل کنند، افغانان بدون میانجی خارجی و دخالت بیرونی زود تر می توانند به متن مشکلات در کشور برسند و با شناخت و درکی که از فرهنگ و سنن خود  دارند می توانند یک نسخه کاری برای حل معضل جاری در کشور شان ارائه دهند. امید است که چنین یک دیدگاه در میان طالبان نیز پدید آید و تقویت شود .
اولین گام برای  رسیدن به صلح در کشور،انفاذ آتش بس است که می تواند فرصت ها زیادی برای حل بحران کشور به وجود آورد.
با تاسف بیرونی ها برای شماری از افراد و یا قومندانان طالبان این انگیزه کاذب داده اند که گویا آتش بس یک نوع عقب نشینی به نفع دولت است، همچنان حلقه هایی در درون طالبان وجود دارند که با ایجاد ماجرا  ونقض آتش بس می کوشند که رهبری شان با چالش مواجه کنند و چنین وانمود کنند که طالبان  وابسته به یک شورای مشخص نیستند.
نیاز است که رهبری طالبان  در مدیریت آتش بس و سایر برنامه های سیاسی این گروه با انسجام تر عمل کنند،در غیر آن چشم انداز برنامه های سیاسی و آتش بس در کشور مبهم  خواهد بود .تحلیل سیاسی

پلخمری/ 10 جوزا /باختر
باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی دیروز در یک اعتراض وسیع  خواستار بر کناری ولسوال آن ولسوالی شدند .
به گزارش آژ انس باختر: معتر ضان که شمار شان به بیش از یک هزار تن می رسید، مشکلات موجود در ولسوالی بغلان مرکزی را مدیریت ضعیف ولسوال تلقی می کنند و می گویند که مشکلات اقتصادی و اجتماعی  در آن منطقه ناشی از ناکارایی ولسوال بغلان مرکزی  است .
در این حال ارباب  فرامرز تو خی بزرگ قومی آن ولسوالی و اسدالله شهباز نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه مشکلات اقتصادی و اجتماعی  در ولسوالی بغلان مرکزی  را عدم تطبیق به موقع پروژه های انکشافی در آن ولسوالی عنوان کردند و گفتند که عدم تطبیق آن پروژه ها سبب شده است که باشندگان  آن ولسوالی  با مشکلات مواجه شوند و دست به اعتراض بزنند. خالقیار

تالقان /15 جوزا /باختر
افراد مسلح ناشناس دیشب یک پولیس  ترافیک را در شهر تالقان  مرکز تخار به شهادت رساندند.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر :قند آقا پولیس ترافیک تخاردرمربو طات حوزه دوم امنیتی شهر تالقان با فیر تفنگچه به شهادت رسید.
خلیل اسیر  سخنگوی پولیس تخار می گوید که تحقیقات در زمینه شناسایی و دستگیری عاملان این رویداد آغاز شده است . لیلما

واشنگتن/ وی او ای / ۱۰جوزا/ باختر

ده‌ها دانشمند با ابراز نگرانی گفته اند که دوای ضد ملاریا نه تنها اینکه سبب صحت‌یابی بیماران مصاب به ویروس کرونا نمی‌شود بلکه باعث افزایش خطرات مرگ آنان نیز می‌شود. پس از آنکه نشریه لانست یک مطالعهٔ‌ گسترده را نشر کرد، سازمان صحی جهان آزمایش های کلینیکی هایدروکسی کلوروکین و کلوروکین برای درمان احتمالی بیماران مصاب به کووید۱۹ را متوقف کرد. هایدروکسی کلوروکین که عمداً به منظور درمان التهاب مفاصل و درمان ملاریا به کار می‌رود، به یکی از مشهورترین داروهای آزمایشی درمان بیماری کووید۱۹ تبدیل شده است. تا حدی این شهرت از اظهارات چهره های مطرح جهان از جمله دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا است که در ماه جاری اعلام کرد که ازاین دوا به حیث وقایه در مقابل کووید۱۹ استفاده می‌کند.
مندیپ مهرا، داکتر درشفاخانهٔ زنان و بریگهام امریکا که در این تحقیق سهیم است، از قضیهٔ ۹۶ هزار بیمار مبتلا به کووید۱۹ نظارت کرده است و آنرا با بیمارانی مقایسه کرده است که از دوای هایدروکسی‌کلوروکین یا دوا‌های مرتبط به کلوروکین استفاده کرده بودند. تحقیقات به این نتیجه رسید که استفاده از هایدروکسی کلوروکین وکلوروکین هیچ سودی نداشته است بلکه احتمال مرگ بیماران کووید۱۹ را افزایش می‌دهد. هر دو دارو سبب عوارض جانبی، به ویژه نامنظم شدن ضربان قلب می‌شود.
سازمان صحی جهان در ظرف چند روز آزمایش این ادویه را بالای مریضان کووید ۱۹ به تعلیق درآورد. سخنگوی سازمان صحی جهان گفته است که انتظار می‌رود بررسی کامل در مورد این داروها در اواسط ماه جون به نشر برسد.
فریده بابک

واشنگتن/ وی او ای/ ۱۰ جوزا/ باختر
ایالات متحدۀ امریکا، روابط و همکاری مالی خود را با سازمان صحی جهان قطع کرد. دونالد ترامپ، رییس جمهورامریکا، یکبار دیگر با تکرار انتقادات ازعملکرد سازمان صحی جهان درمدیریت ویروس کرونا، اعلام کرد که واشنگتن از دیروز، رسما روابط خود با این سازمان را قطع می‌کند.
ترامپ در قصر سفید گفت "به خاطری که سازمان صحی جهان نتوانست اصلاحات درخواست شده و بسیار مورد نیاز را انجام دهد، ما امروز روابط مان را با سازمان صحی جهان قطع می کنیم و پول های فراهم شده به آن سازمان را در سایر عرصه های نیاز جهانی صحت عامه به مصرف خواهیم رساند." ترامپ علاوه کرد که چین "کنترول کامل بر سازمان صحی جهان دارد و در مقایسه با امریکا که مبلغ ۴۵۰ میلیون دالر کمک مالی را به سازمان صحی جهان فراهم می کند، چین فقط ۴۰ میلیون دالر کمک سالانه به این سازمان عرضه می دارد.
" ترامپ این را هم تکرار کرد که بیجینگ در مورد شیوع این ویروس جهان را درجریان نگذاشت واین امر باعث شد که بیش از "پنج میلیون نفر درسرتاسر جهان به این ویروس مبتلا شوند و تنها امریکا بیش از ۱۰۰ هزارتلفات انسانی را متقبل شود." سازمان صحی جهان این انتقادات واشنگتن را در گذشته نیز رد کرده است و گفته است که از همان آغازین روز های شیوع این ویروس، این سازمان شب و روز تلاش کرده است و تمام کشور های عضو سازمان ملل متحد را از عواقب ویروس کرونا آگاه کرده است. این درحالیست که برخی منتقدان گفته اند در این مقطع بحران صحت بشری، واشنگتن نباید کمک های مالی خود را با سازمان صحی جهان قطع کند.  فریده بابک

واشنگتن/ وی او ای/ ۱۰جوزا/ باختر
باوجود بازشدن تدریجی تشبثات و تجارت‌ها در امریکا هفتۀ گذشته کم از کم ۲.۱ میلیون نفر برای بیمهٔ بیکاری درخواست داده اند.
وزارت کارامریکا روز پنج گزارش داد که اکنون شمار مجموعی درخواست کنندگان بیمهٔ بیکاری به ۴۱ میلیون نفر رسیده است. تقریباً همه ایالت‌های امریکا همه‌گیری کووید۱۹ را که تا حال جان نزدیک به ۱۰۳ هزار نفر را در امریکا گرفته است، دلیل این بیکاری گسترده خوانده اند و گفته اند که هیچ چیزی تاکنون صنایع به خصوص هوتل‌ها، شرکت‌های تولیدی و مغازه‌ها را چنین متاثرنکرده بود.
سطح بیکاری در امریکا در ماه اپریل ۱۴.۷ درصد بود که از رکود بزرگ اقتصادی سال‌های ۱۹۳۳ به اینسو پیشینه نداشته است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده اند که میزان بیکاری در ماه می در امریکا به ۲۰ درصد خواهد رسید.
شمار درخواست‌های تازه برای بیمۀ بیکاری، هرچند هنوز هم بسیار زیاد است، درهشت هفتۀ گذشته همواره کاهش یافته است.
ایالت‌ها به تدریج فروشگاه‌ها، رستورانت‌ها، سالون‌ها، کلب‌های ورزشی و سایر مشاغل را بازگشایی می‌کنند. با اینحال، اقتصاددانان می‌گویند که بسیاری از مشاغل ازدست رفته هرگز برنخواهد گشت و رقم بلند بیکاری می‌تواند تا سال ۲۰۲۱ ادامه داشته باشد. باوجود خطرات ناشی از ویروس کرونا، رهبران جهان غرض بهبودی اقتصاد تلاش دارندکه محدودیت‌ها رابه تدریج از بین ببرند. فریده بابک

واشنگتن/ وی او ای/ ۱۰ جوزا/ باختر
اعتراض‌ها در پی کشته شدن یک مرد سیاه پوست درجریان بازداشت پولیس، درایالت منیسوتا به خشونت گرایید.
مقامات می‌گویند که معترضان خشمگین در جریان تظاهرات سه روزه، به شمول دفتر پولیس، چندین تعمیررا به آتش کشیدند. شاروال مینیاپولس پس از این واقعه وضعیت اضطراراعلان کرد.
پولیس سینت پاول درصفحه تویترش نوشته است که در جریان این آشوب اضافه از ۱۷۰ تجارت آسیب دیده است و یا هم غارت شده است. این اعتراضات زمانی آغاز شد که روز دوشنبه ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد چهار مامور پولیس مینیاپولس برای بازداشت یک مرد سیاه پوست به نام جورج فلوید حضور می یابند و یکی ازمنسوبان پولیس‌ زانوی خود را روی گردن این مرد غیرمسلح گذاشته بود.
فلوید چند بار در همان حال می‌گوید که نمی‌تواند نفس بکشد اما منسوبان پولیس‌ توجه نمی‌کنند و ساعتی بعد این مرد سیاه پوست در شفاخانه جان باخت. پولیس مینیاپولس می گوید فلوید شبیه مظنونی بود که به اتهام استفاده از نوت های جعلی ۲۰ دالری در یک فروشگاه مواد غذایی متهم بود.
پولیس ادعا دارد که وی در هنگام دستگیری مقاومت می‌کرد. هنگامی که پولیس فلوید را بازداشت می‌کردند، عابران صحنه باز داشت او را با تیلفون فلم‌برداری کرده نشر کردند که در صفحات مجازی به صورت گسترده پخش شد. پولیس شهر مینیاپولس هرچهارافسر پولیس را که در بازداشت جورج فلوید مسوول بودند، ازوظایف شان اخراج کرده است. همچنان، دونالد ترامپ، رییس جمهورامریکا از مرگ جورج فلوید ابراز تاسف کرده است و گفته است که در این مورد تحقیق صورت خواهد گرفت. فریده بابک

کابل /10جوزا/ باختر
محموله 5 هزار و هفت صدو پنجاه  متریک تن گندم کمک هند به افغانستان به بندر چابهار رسید و  انتقال آن به  کشور آغاز شده است .
با انتقال این محموله‌ نزدیک به 21 هزار متریک تن گندم از مجموعه 75000 متریک تن گندم کمکی هندوستان انتقال می یابد که با توجه به وضعیت اضطرار ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و نیازمندی مبرم به گندم  شرکت انکشاف ملی روند انتقال را تسریع بخشیدو همزمان کار بسته بندی و آماده سازی چهارمین محموله نیز جریان دارد  و قرار است روند بارگیری و انتقال محموله چهارم  تا 8 جون آغاز شود.
قابل یاد آوریست که انتقال دومین محموله 10000 تنی این گندم که قبلاً از بندر کاندولا آغاز شده بود تکمیل و به ذخیره گاه های  هرات و قندهار جابه جا شده است.
شرکت انکشاف ملی انتقال 75000 تن گندم کمک های هندوستان را به عهده دارد.احمدی

کابل/ ۹جوزا/ باختر
ضمیر کابلوف؛ نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه در امور افغانستان تاکید داشته است که باید مذاکرات میان افغانان هر چه زود تر آغاز شود.
او گفته است شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از امضای توافق میان امریکا و طالبان در حوت سال پار،   به ‌شرط آغاز مذاکرات  میان افغانان و تحریم‌ها علیه این گروه را تا ۲۹ ماه می لغو می کرد که این کار نشده است.
کابلوف می گوید که سازمان ملل باید لغو تحریم‌ها علیه گروه طالبان را بررسی کند تا این گروه به یک جناح سیاسی مبدل شود.
به گفته این دیپلمات روسی،  لغو تحریم‌ها علیه طالبان بخش جدایی‌ناپذیر از روند تبدیل آن‌گروه از یک گروه تروریستی به یک جناح سیاسی و ادغام آن در زندگی مسالمت‌آمیز است.
نماینده رییس جمهوری روسیه در امور افغانستان افزوده است که این تحریم‌ها به‌دلیل آغاز نشدن مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان هنوز برطرف نشده‌است.
او بر لزوم آغاز مذاکرات میان افغانان تاکید کرده است و گفته است  که شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی شروع این مذاکرات موضوع لغو تحریم‌ها علیه اعضای طالبان را در دستورکار خود قرار دهد.
کابلوف همچنین تمایل مسکو برای کمک به اجرایی شدن توافق صلح میان واشنکتن و طالبان را اعلام کرده‌است.
ابن گفته ها در حالی بیان می شود که در طول دو سه سال اخیر،  روسیه با طالبان روابط گرم داشته و این نیت خود را پنهان نکرده است که می خواهد از طالبان در برابر نفوذ داعش در کشور های مشترک المنافع جلوگیری کند.
روسیه به این باور است که داعش یک پروژه مشترک امریکا و شماری از کشور های خلیج است که برای بی ثباتی روسیه و کشور های دیگر منطقه که امریکا آنان را رقبای جهانی و منطقه یی خود می داند، ایجاد شده است.
روسیه می گوید که افراد داعش به گونه منظم از عراق و سوریه به افغانستان انتقال داده می شوند ودر شمال این کشور که مرز مشترک با سه جمهوریت اتحاد شوروی سابق دارندُ جابجا می شوند .
همچنان برای داعش فرصت سازی شده است تا از میان طالبان ناراضی هم سرباز گیری کند.
شماری را باور براین است که ایجاد کنندگان طالبان،  اکنون وظیفه این گروه را ختم شده می دانند و داعش را به عنوان بدیل این گروه در نظر گرفته اند.
روسیه و شماری دیگر از کشور ها گفته اند که در برابر این ماجراجویی ها ایستاده خواهند شد.
امریکا این گونه ادعا ها رد کرده است و تاکید دارد که با داعش به عنوان یک گروه تروریستی برخورد می کند.#/ تحلیل سیاسی     

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL