02 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

بازارک 2 دلو باختر سمینار علمی، پژوهشی برای بحث و تبادل...

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

بازارک 2 دلو باختر قرار است درولایت پنجشیر کمیته امنیت غذایی...

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

کابل 2 دلو باختر درحمله دیروز دشمن بالای قرارگاه یکی از...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل  2 دلو باختر  
مقامات در وزارت صحت عامه می گویند که در سال گذشته میلادی ۲۱ واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت شده است  و به این ترتیب افغانستان بلند ترین ارقام را در واقعات پولیو دارد.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد ٬ در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۱ واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
افغانستان ٬ پاکستان و نایجریا تنها کشور هایی در جهان اند که تا کنون٬ عاری از ویروس وحشی پولیو اعلام نشده اند.
در میان آنها ٬ افغانستان بیشترین وقایع مثبت پولیو را داردودر پاکستان تنها هشت واقعه مثبت پولیو ثبت شده است و نایجریا هیچ واقعه مثبت پولیو ندارد .
افغانستان اضافه از بیست سال می شود که وارد برنامه امحای پولیوشده است که از سوی سازمان صحی جهان اداره می شود. مگر در مهار این معضل موفق نبوده است .
برعلاوه آنکه پولیو در سال گذشته میلادی در افغانستتان ریشه کن نشد بل وقایع مثبت آن تقریبا دو چند بیشتر از سال ۲۰۱۷ میلادی است ودر سال ۲۰۱۷ میلادی تنها ۱۴ واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت شده بود در سال ۲۰۱۶ ٬  واقعات مثبت پولیو ۱۲ مورد گزارش شده بود.
میر جان راسخ مسوول بخش آگاهی عامه بر نامه محو پولیو  به خبر نگارآژانس باختر گفت ، افغانستان در سال گذشته میلادی از رهگذر واقعات مثبت پولیو ٬در موقعیت خوبی قرار نداشت. در این سال 21٬ واقعه مثبت پولیو در کشور به ثبت رسیده است. تمام این واقعات از زون جنوب و شرق افغانستان گزارش شده است. در زون جنوب 15 واقعه مثبت ثبت شده است که 9 واقعه آن از ولایت قندهار، 4 واقعه آن از ولایت هلمند و 2 واقعه آن از ولایت ارزگان گزارش شده است.
به همین گونه در زون شرق 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شده است که 3 واقعه آن از ولایت کنر، 2 واقعه آن از ولایت ننگرهار و 1 واقعه آن از ولایت نورستان گزارش شده است. و در سایر مناطق افغانستان در قسمت توقف گردش ویروس وحشی پولیو پیشرفت های خوبی به دست آمده است.
در سال 2018 به جز از زون های شرق و جنوب، در سایر مناطق افغانستان هیچ کدام واقعه مثبت پولیوثبت نشده است.
به گفته منابع وابسته به نهاد معتبر بین المللی ٬ پولیو بیشتر در مناطق جنوبی افغانستان و مناطق شمالی پاکستان وجود دارد. 
منابع سازمان صحی جهان می گویند بیشترین واقعات مثبت پولیو در افغانستان، از نوع ویروس سرگردان است که در پاکستان تشخیص شده است و مبتلایان آن نیز بیشتر افرادی بوده اند که در مناطق سرحدی شمال پاکستان زندگی می کنند و بنابر دلایل مختلف از واکسین باز مانده اند.
مسوولان سازمان صحی جهان که برنامه امحای پولیو را در منطقه مدیترانۀ شرقی مدیریت می کنند٬ میگویند که تشخیص جمعیت که ٬ویروس پولیو را در دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان انتقال می دهد، بی نهایت مهم است.
شواهد نشان دهندۀ انتقال فعال این ویروس در دو نقطۀ مرزی میان افغانستان و پاکستان است، دو نقطه یی که به اصطلاح دهلیز های شمالی و جنوبی نامیده می شودو افراد ناقل این ویروس به گونۀ گسترده در امتداد این دهلیزها تردد می کنند
منابع وابسته به وزارت صحت عامه افغانستان هم می گویند که مشکل پولیو در کشور ٬ در پاکستان ریشه دارد  و بیشترعودت کنندگان ٬ مهاجران و باشندگان مناطق قبایلی که به دو طرف خط رفت و آمد دارند عامل انتقال ویروس پولیو به افغانستان اند
اکنون این پرسش مطرح شود که چرا نهاد های دولتی در افغانستان در امر مهار پولیو موفقیت کلی نداشته اند ؟
میر جان راسخ به پاسخ این پرسش می پردازد و می گوید ،در سال 2018 به جز از زون های شرق و جنوب، در سایر مناطق افغانستان هیچ کدام واقعه مثبت پولیوثبت نشده است. چون در سایر زون های افغانستان مشکل امنیتی کمتر است بوده و برنامه های واکسین پولیو به صورت موفقانه تطبیق و منتج به توقف گردش و انتقال ویروس وحشی پولیو شده است. اما ویروس و حشی پولیو در یک جغرافیای کوچک افغانستان که با مشکلات امنیتی مواجه است باقی مانده است .  مشکلات امنیتی و تهدید هایی که وجود دارد ، دسترسی واکسیناتوران به این مناطق را مانع  شده است.
راسخ اضافه داشت در سال 2018، برخی ساحات در  ولایت های جنوبی مانند قندهار، هلمند و ارزگان همچنان به عنوان مناطق غیر قابل دسترس به دسته های واکسین باقی مانده است . از تطبیق برنامه تطبیق واکسین پولیو به صورت خانه به خانه ممانعت صورت گرفته است  و در نتیجه آن حدود یک ملیون ودو صد هزار کودک زیر پنج سال، از واکسین محروم شدند. این امر سبب شد که در زون جنوب، کودکان در مقابل این مرض معافیت پیدا نکنند و از همین رو، واقعات مثبت پولیو در سال 2018 در این حوزه افزایش پیدا کرد.
باید گفت که طالبان نسبت به پولیو دید کین توزانه دارند  آنها روی دلایلی که خود به آن استناد میکنند انواع واکسین را حرام می دانند وهمچنان به دلیل رفتار امریکا در برابر رهبر القاعده که واکسین پولیو را دستاویز برای کشتن اسامه کرد ٬ مانع تطبیق پولیو در افغانستان و پاکستان می شوند در حالیکه علمای دینی تاکید دارند که در برابرتطبیق واکسین که به هدف نجات زندگی انسان ها باشد هیچ نوع مانع شرعی وجود ندارد
محمد شاه عنبراستاد دانشگاه و فعال جامعه مدنی میگوید  لازم است تا تا زندگی وآینده یک کودک   جدا از سیاست و رفتار های سیاسی تعریف شود اسامه به افغانستان چیزی نداد و همچنان ادامه ممانعت از تطبیق برنامه واکسین پولیو ٬ اسامه را زنده کرده نمی تواند درحالیکه لجاجت ٬ طالبان میتواند جان کودکان در افغانستان را با مخاطره مواجه کند بهتر است که طالبان نسبت به پولیو دید علمی و عاطفی پیدا کنند و از لجاجت در برابر برنامه پولیو دست بکشند و مسوولانه برخورد کنند
از طرف دیگر پولیو٬ یک  مشکل حاد صحی و اجتماعی میان افغانستان و پاکستان است و تنها این دو کشور که از ویروس وحشی پولیو میزبانی میکنند در حالیکه نایجریا  شش سال به این سو که واقعه مثبت پولیو را ندارد مگر با آن هم از پولیو مصوون اعلام نشده است .
باید گفت که هیچ تضمینی وجود ندارد که مشکل پولیو ‌٬ تنها میان افغانستان و پاکستان باقی بماند
نگرانی سازمان صحی جهان و کشور های همجوار افغانستان و پاکستان این است که امکان سرایت ویروس وحشی و سرگردان پولیو به خارج از محدوده این دو کشور وجود  دارد روی همین دلیل  است که   این دو کشور از سوی جامعه جهانی زیر فشار اند که باید پولیو را ریشه کن کنند .
مقامات در سازمان صحی جهان هم تاکیددارند که باید افغانستان و پاکستان در خصوص مبارزه با پولیو هماهنگ شوند و این معضل جدا از منازعات سیاسی بررسی شود  و این دوکشور برای هماهنگی در امر مهار پولیو باید دسته های کاری ایجاد کنند و به طور منظم با هم کار نمایند
افغانستان  و پاکستان در خصوص شهروندان خود و مردمان کشور های همجوار مسوولیت دارند
باید گفت که دراوایل سال جاری خورشیدی نشستی در شهر دبی میان نمایندگان افغانستان و پاکستان برای هماهنگی دو کشور در امر مبارزه با پولیوبرگزار شد مگر نتایج چندانی نداشت در حالیکه توافق و هماهنگی میان این دو کشور معضل پولیو را برطرف کرده میتواند   ختم  صائم احمدیار

سه شنبه ، 2 دلو 1397 ، 07:31

فی انس طلا 1282دالر عرضه می شود

کابل 2 دلو  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1282 دالرعرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز 2دلو به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری     3200  فی گرام مصری بیست ویک عیار 880 مبلغ 3100افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2500افغانی،  سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2500 افغانی، عربی  790 مبلغ 2400 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2450، ایرانی 705 مبلغ 2200افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 2000افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

کابل اول دلو باختر
دشمنان جنایتکار با حملۀ تروریستی بالای منسوبان امنیت ملی در میدان شهر، شماری از فرزندان صادق این وطن را که در دفاع از کشور و حفاظت از مردم آمادۀ هر گونه مبارزه و فداکاری بودند، شهید و زخمی کردند.
گروه های تروریستی و حامیان بیرونی آنان با انجام این گونه حملات تروریستی، مورال عالی نیروهای قهرمان و شجاع امنیتی و دفاعی ما را تضعیف کرده نمی توانند، زیرا آنان در راستای سرکوب گروه های تروریستی، ارادۀ جدی دارند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور به مسوولان مربوط هدایت داد که با بررسی جدی چگونگی رویداد تروریستی  به زخمی ها و خانواده های قربانیان رسیدگی به موقع کنند.
محمد اشرف غنی با نکوهش عاملان  این رویداد، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان ابراز داشته و برای مجروحان شفای کامل از درگاه ایزد متعال تمنا می کند. نالان

میدان شهر1 دلو باختر
درحمله مهاجمان برمرکز آموزش های نیروهای ویژه امنیت ملی درولایت میدان وردگ دوازده تن جان باختند و دست کم سی تن دیگر زخمی شدند.
ابتدا یک مهاجم حوالی ساعت هفت بامداد امروز موتر زرهی نظامی پراز مواد انفجاری را دربرابر تاسیسات این مرکز درمیدان شهر منفجرکرد وسپس چهارمهاجم دیگر با ماموران امنیت ملی به تیر اندازی پرداختند.
یک منبع امنیتی ولایت میدان وردگ به آژانس باخترگفت که مهاجمان یکی پی دیگری در نبرد با ماموران امنیت ملی ازپا در آمدند.
او جان باختن دوازده تن و زخم برداشتن دست کم سی تن دیگر دراین حمله هراس افگنانه را تایید کرد.
اما گواهان رویداد ، میزان قربانیان را کم از کم بیست تن می خوانند و می گویند که دراین حمله ده ها تن دیگر زخم برداشته اند.
به اساس گزارش ها ، تاسیسات مرکز آموزش های نیرو ویژه امنیت ملی میدان وردگ به اثر انفجار انتحاری فروریخت و چندین نظامی زیر آوار ها شدند؛ طالبان مسوولیت این حمله را به دوش گرفته اند.
مقامات امنیتی میدان وردگ می گویند که تلاش برای شناسایی وبازداشت سازمان دهنده های این حمله هراس افگنانه ، آغازشده است.ختم/ابوی

کابل باختر/اول دلو
داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزدردیدار ملک محمد صبر گفت که راه های وجود داردتا معلولان بتوانند به قله های پیروزی برسند .
به گزارش آژانس باختر ، ملک محمد صبر که ازدوپا معلول می باشد از معین امور جوانان خواست درپارلمان آموزشی جوانان چندین کرسی به جوانان معلول اختصاص داده شود.
سپس داکتر سادات خاطر نشان ساخت که جوانان در هر رشته یی که فعالیت دارند ، با تلاش و زحمت می توانند برای خود وکشور افتخار کسب نمایند.
درپایان داکتر کمال سادات وعده کرد در حد امکان به تحقق خواست های معلولان توجه جدی خواهد کرد. ختم/ نالان .

شهرقندهار1 دلو باختر
سه شبکه هراس افگن دریک رشته عملیات ویژه ماموران امنیت ملی د رولایت قندهار متلاشی شد.
براساس گزارش ها ، این شبکه ها ازدیر زمانی در بخش هایی ازقندهار مشغول حمله برتاسیسات نظامی ، ملکی و عامه ازجمله مکتب ها ودرمانگاه ها ، ترور مسوولان محلی و بزرگان قومی ، ماین و بمب گذاری در راه های پررفت و آمد وجمع آوری پول از روستا نشینان به گونه جبری زیر نام زکات بودند.
دفتر رسانه های ولایت قندهار با پخش خبرنامه یی می گوید که سی عضو این سه شبکه هراس افگن در جریان یک هفته اخیر در عملیات ویژه ماموران امنیت ملی ازشهرقندهار و برخی ولسوالی ها بازداشت شدند.
خبرنامه می افزاید که اعضای این شبکه ها به تاز گی قصد داشتند یک رشته حمله هایی را بر تاسیسات ملکی ، نظامی و عامه درشهرقندهار شکل دهند و دست به ترور چندین مسوول محلی و بزرگ قومی بزنند.
هراس افگنان بازداشت شده ، درنخستین تحقیقات به عضویت درگروه طالبان اعتراف کرده اند و گفته اند که از دیر زمانی دست به حمله های مرگبار هراس افگنانه در قندهار زده اند.
آنان گفته اند که از سوی حلقاتی درپاکستان مامور انجام حمله های هراس افگنی در قندهار می شدند.
خبرنامه می افزاید که ازنزد این افراد چندین جنگ افزار واسنادی که عضویت شان درگروه طالبان را نشان می دهد ، به دست آمده است.ختم/ابوی

کابل باختر/ اول دلو
شرکت برشنا مدعی شده است که صبح امروز جریان برق به شبکه های ولسوالی های پشتون کوت ، خواجه سبزپوش ، شیرین تگاب ، دولت آباد  وشهر میمنه ولایت فاریاب وصل شد.
به گزارش آژانس باختر ، سیستم انتقال برق 110 کیلوولت میمنه – اندخوی پنج روز پیش دراثر درگیری نیروهای دفاعی امنیتی کشور با مخالفان مسلح در 53 منطقه قطع شد و جریان برق به شبکه های شهر وچند ولسوالی ولایت فاریاب مختل شد.
اکنون شرکت برشنا با نشر خبرنامه یی نوشته است که سیستم های قطع شده 53 منطقه وصل و برق به صورت عادی به شبکه های شهر وولسوالی های فاریاب دوباره جریان پیدا کرده است.
ختم/ نالان

کابل باختر 1 دلو
فدراسیون ملی دایفو، مسابقات انتخابی تیم کابل را بین حدود 124 ورزشکار این رشته در چهار رده سنی –دختران و پسران- در ولایت کابل دیروز برگزار کرد.
به گزارش آژانس باختر محمد سخی مرادی رئیس فدراسیون دایفو گفت که این مسابقات برای انتخاب تیم منتخب کابل است که برای انتخابی تیم ملی با 12 ولایت دیگر مبارزه میکنند.
مرادی افزود که زمانی که اعضای تیم ملی انتخاب شدند، به مسابقات بینالمللی که حدود یک و نیم ماه دیگر در کشور پاکستان برگزار میشود، سفر میکنند.
این مسابقات بین ورزشکاران هفت کشور برگزار میشود.
تیم ملی دایفوی کشور قرار است با حریفانی از کشورهای پاکستان، ایران و استرالیا طی ماههای آینده بروند.
فدراسیون دایفو در اواخر سال 1395 خورشیدی در کابل تاسیس شد که اکنون در 12 ولایت کابل، دایکندی، سمنگان، بامیان، بلخ، هرات، غزنی، جوزجان و سرپل نمایندگی و ورزشکار دارد.فرشته

کابل باختر 1 دلو
کرکت بورد افغانستان می‌گوید که ماه آینده میلادی سال‌جاری میزبان سلسله یک ماهه مسابقات مقابل ایرلند می‌باشد.
به گزارش آژانس باختر سخنگوی کرکت بورد کشور گفت که در این سلسله سه مسابقه ۲۰ آوره، پنج مسابقه یک روزه و یک مسابقه تیست شامل است.
این مسابقات تاریخ ۲۱ ماه فبروری آغاز و تا ۱۹مارچ در استدیوم بین‌المللی راجیو گاندی شهر دهرادون هندوستان ادامه راه اندازی میشود.فرشته

کابل باختر 1 دلو
هشت تیم والیبال به مرحله هشت بهترین راه پیدا کردند.
مسوول فدراسیون والیبال کشور به آژانس باختر گفت که در بازی های والیبال که از تمام افغانستان والیبالران برتر شرکت می‌کنند هشت تیم به مرحله بهترین راه یافتند.
جهان سپورت، جیلانی، کام ایر، سره میاشت، جوزجان، دعوت، خراسان و افغان ملی از تیم‌های اند که در این مرحله راه یافته‌اند.
این رقابت‌ها از آغاز ماه جاری میلادی به این‌سو در میدان مرکزی والیبال شروع شده و هر روز چهار چهار تیم مسابقه می‌کنند.فرشته

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL