26 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

کابل باختر26 جدی گزیده اشعاراستاد عبدالرشید معنی زیرنام ملالتنامه...

کار بازسازی دو پایه برق در قابل بای آغاز شد

کابل 26 جدی باختر شرکت برشنا امروز کار بازسازی دو پایه...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل ۲۴ جدی باختر
     مشرانوجرگه شورای ملی ازهفته قانون اساسی وپانزدهمین سالروزتصویب آن  امروز طی محفلی درتالارکمیته رییسان مجلس سنا، تجلیل به عمل آورد.
    به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر ،درآغازاین محفل ، محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا درحالی‌که قانون اساسی کشوررا ازغنامندترین قوانین درسطح منطقه عنوان کردو گفت جامعه ما ازنگاه نبود وکمبود قانون به چالش مواجه نیست، بل ازعدم تطبیق وتنفیذ آن رنج می‌برد؛ زیرا دربسا موارد، قانون اساسی کشورنقض گردیده است و ایجاب می‌نماید که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، این حساسیت‌ها را متوجه بوده مطابق صلاحیت‌های کاری درجلوگیری ازنقض قانون عمل نماید وافزود قوانین درکشورها بخاطررفاه وآسایش شهروندان به وجود می‌آید و ما زمانی می‌توانیم به مشکلات کنونی فایق آییم که فرهنگ قانونمداری وتحقق حاکمیت قانون درکشور نهادینه شود.
    موصوف ضمن تقاضای ایجاد محکمه قانون اساسی؛ ازحکومت خواست تا درتطبیق، تنفیذ وحاکمیت قانون مساعی جدی به خرچ دهد ازهرگونه نقض قوانین به خصوص قانون اساسی جلوگیری شود.
   سپس قانونپوه محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی افغانستان، با ارائه معلومات درمورد تصامیم آن نهاد گفت قانون اساسی کشور دارای صفات برجسته نسبت به کشورهای منطقه می‌باشد، ولی تصامیم کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی جنبه مشورتی دارد که الزامی نمی‌باشد وافزود این کمیسیون درتمام مسایل مهم؛ نظریات مشورتی خودرا ارائه و درجهت آگاهی دهی از قانون اساسی تلاش‌های همه جانبه نموده است.
    متعاقباً مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی مشرانوجرگه، پیامبربزرگواراسلام وصحابه کرام را ازبزرگترین تطبیق کنندگان قانون الهی دانسته، گفت درصورت تطبیق قانون، عدالت وامنیت درجامعه تحکیم می‌یابد؛ ولی متاسفانه قانون اساسی کشور دربرخی موارد، ازسوی هرسه قوه نقض شده است وابرازامید واری کرد که ازنقض قانون جلوگیری شودو درتطبیق آن تلاش صورت گیرد.
      دراخیرمحفل تیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی ومسلکی دارالانشای مشرانوجرگه، پیرامون ارزش واهمیت قانون اساسی صحبت کرد .
      قانون اساسی افغانستان پانزده سال قبل توسط نمایندگان مردم درلویه جرگه قانون اساسی در12 فصل و162 ماده تصویب و توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی وقت توشیح شد. نالان

کابل باختر 15 جدی
شماری ازشهروندان در اتکا به ماده پنجاه ودوم قانون اساسی ،اقدام  وزارت صحت عامه در راستای خصوصی سازی شفاخانه های وزیرمحمد اکبر خان، شیخ زاید وشرکت دواسازی هوخست را اقدام غیر قانونی می دانند.
در ماده پنجاه و دوم قانون اساسی کشورآمده است :دولت  وسایل وقایه و علاج  امراض وتسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع کشور مطا بق به احکام قانون تامین می نماید.
این در حالی  است که وزارت صحت عامه کشور در تازه ترین انکشاف تصمیم دارد نهاد های ذکر شده را به بخش خصوصی واگذار کند.
وزارت صحت عامه برای موجه سازی اقدام خود طوری خاطرنشان می ساز د که  ا فغان ها میلیون ها افغانی را برای تداوی در بیرون  از کشور مصرف می کنند.
به گفته مسوولان وزارت صحت عامه ، سالانه حدود 300 میلیون  افغانی  به خاطر تداوی توسط مریض داران به خارج از کشور انتقال می شود .
وزیر صحت عامه در کنار آنچه گفته شد نظر دیگری هم دارد ،  او به خبر نگار آژانس باختر گفت که این دو شفاخانه  با وسایل وتجهیزات  پیش رفته ومتخصیص ورزیده خارجی آماده عرضه خدمات صحی می شود و در بدل  پو ل که نسبت به خارج کمتر خواهد شد خدمت خواهدکرد.
داکترفیروز اضافه کرد که اعماریک  شفاخانه  نو زمان گیر  است ؛صرف نوسازی زیر ساختار یک شفاخانه حدود 5 تا 7 سال  را دربرمی گیردو در حدود 47 میلیون  هزینه  بر می دارد ،اما در بدل بیست ملیون  دالرمی شود  که کارمندان و تجهیزات  نو آماده شود.
او گفت: ما نیاز مند هستم که عرضه خدمات سریع تر شود .
بنا به اظهارات وزیر صحت عامه شفاخانه وزیر محمد اکبر خان  70 سال قدمت تاریخی  دارد و نیاز است  که زیر ساخت های آن  ترمیم شود اما یک  چیزی نو در پهلو ی ساخته شود  مدت نه  ماه را دربر می گیرد ولی شفاخانه  شیخ زاید نو است و در ظرف 3 ماه فعال و آماده می شود .
به با ور وی  مشارکت دولت نیزدر این روند حتمی می باشد.
وی همچنان در باره منسوبان این دو شفاخانه گفت: آن ها به این فکر نباشند که ازکار بر کنار می شوند ،تمام تشکیل وامکانات که  وجود داردحفظ خواهند شد  .
او گفت : در این باره بر نامه یی جامع  وجود دارد.
پوهاند داکتر نجیب الله امر خیل استاد پوهنتون طبی کابل و سرجراح شفاخانه علی آ باد به صورت قطع با این  طرح مخالف  است او گفت :من مخالف خصوصی سازی شفاخانه های دولتی هستم چرا که شفاخانه های دولتی مال ملت می باشد و با پول ملت ساخته شده است  .
وی بیان کرد که شفاخانه های دولتی  از حکومت نیست وهیچ حق آن را  هم ندارد که آن را خصوصی سازد.
داکتر امرخیل اضافه کرد من طرفدار  شفاخانه های خصوصی  هستم و  ازسرمایه گذاران وشرکت هایی  که می خواهند در عرصه خدمات صحی سرمایه گذاری  کنند باید در دسترس  شان زمین در  کابل جدید  ،دشت برچی و یا در  مناطق دیگر قرار داده شود تا نهاد های صحی عصری بسازند.
این تصمیم وزارت صحت عامه تنها سبب مخالفت  اهل طبابت نشده است بل مریض داران نیز نسبت به آن نگران می باشند.
کریم باشنده شهر کابل که پای پسرش  شکسته است و به خاطرتداوی  به شفاخانه وزیرمحمد اکبر خان  آمده  است  میگوید :اگر این شفاخانه خصوصی شود برای ما مشکلات مریض داران چندین برابر خواهد شد، وقتی که این شفاخانه  خصوصی شود حالی ما زارو روزگار ما بد تر  خواهد شد.
شکیلا یک شهروند دیگر که تجربه تداوی  در شفاخانه های شخصی را دارد می گوید :((به خاطر خدا با صحت مردم تجارت نکنید.))وی علاوه کرد، تجربه فعالیت  شفاخانه های خصوصی  را هم دولت  دارد و هم مردم.
او گفت ، در شفاخانه های شخصی  با خریطه یی از پول داخل شوی ، زمانی که بیرون می شوی  در خریطه چیزی باقی  نمانده است.
به باور وی باید شفاخانه های شخصی تجهیز شوند  تجارت نکنند به این ترتیب ا فرار  پول افغانی  از کشور گرفته شود.
اما وزیر صحت عامه کشور دراین مورد می گوید : در هیچ کشور خدمات  صحی مجانی نیست (( حتا در کشور های اسلامی ))  دولت توانایی استمرار عرضه خدمات صحی  را یگان  راندارد او از بیمه و سایر موارد دیگر نیز یاد کرد.
اما شکیلا با این گفته های  وزیر صحت عامه موافق نیست او گفت که بهترین شفاخانه ها در هند شفاخانه های  دولتی می باشد.
به گفته وی بهترین داکتران ، متخصصان بخش های مختلف صحی در شفاخانه های دولتی هند کار می کنند.
ا و همچنان یاد آور شد دوا خانه های بسیار ، مراکز تداوی بی شما ر شخصی در شهر کابل وجود دارد. امامردم   راضی نیستنداز بی کیفیتی  دارو ها می نالند و از  تشخیص نا دقیق شکوه می کنند.
او در پایان گفت :(( آزموده را آزمودن  خطا ست ))
داکتر عبدالودود  با جوری رییس اتحادیه  داکتران و کارکنان صحی افغانستان  گفت که شفا خانه وزیر محمد اکبرخان سرمایه ملی کشور است و در کنار آن مصروف عرضه خدمات صحی در بخش های  اورتوپیدی ، داخله و جراحی  می باشد که هزاران شهروند در این شفاخانه مجانی درمان می شوند.
او گفت که سرمایه گذاران باید  پوهنتون ،انستیتوت  وشفاخانه  های جدید بسازند.
وی باتاکید گفت :  چی حاجت است که بنیاد های دولتی  را از بین ببریم . مردم بیچاره ما نمی توانند هزینه گزاف برای تداوی مریض های خود درشفاخانه های  شخصی بپردازند.
اما وزارت صحت عامه در این باب نیز روایتی دیگری دارد ، ایجاد ساختمان جدید برا ی عرضه خدمات صحی  را زمان گیر تعریف می کنند.
به گفته وزیر صحت عامه ، شفاخانه وزیرمحمد اکبر خان  70 سال قبل ساخته شده است نیاز است بالای زیر ساخت های شفاخانه  کار صورت گیرد و در کنار آن اگر بنا جدید ساخته شود عیب ندارد. 
با توجه به اظهارات کار شناسان ، مردم  و مسوولان چنان می نمایاند  که تصمیم وزارت صحت عامه بر گشت نا پذیر است .
در کشوری که هر روز انتحار وانفجار قربانی می گیرد و همه به فکر تجارت و سرمایه اندوزی می باشند به گفته الیاس شهروند کابل: مردم  در حاشیه قرار داده می شوند. مومنه احمد یار

پلخمری  باختر  24 جدی
ریاست زراعت بغلان برای سی و پنج زن کوچی وسایل شیردوشی و جک توزیع شد
سوسن مدیر اقتصاد ریاست زراعت بغلان به آژانس باختر گفت که به منظور ایجاد حفظ الصحه محیطی و جلو گیری از امراض  وبلند بردن سطح اقتصاد خانواده های  مالدار، ریاست زراعت بغلان وسایل شیر دوشی و جک را برای سی و پنج تن از زنان مالدار و کوچی در قریه زمانخیل شهر پلخمری توزیع کرد
او گفت که طرق استفاده از این وسایل برای زنان از جانب کارمندان فنی آن ریاست آموزش نیز داده شد . قیوم

کابل   باختر   ۲۴   جدی 
پولیس آلمان به هزینه نزدیک به 200 هزار یورو تجهيزات را دراختیار اداره پولیس بين المللي انترپول  وزارت امور داخله  قرار داد.
به گزارش آژانس باختر، این تجهیزات از سوی مسوولان سفارت آلمان در کابل، به اداره پولیس بين المللي وزارت امورداخله تسلیم داده شد.
تجهیزات کمک شده شامل، کمره های امنیتی، کمره‌های هوشمند، کمره‌های شب بین، تلویزیون، پروجکتور و ثبت کننده صدا میباشند.
قابل ذكر است كه اين تجهیزات، پولیس انترپول وزارت امور داخله در راستاي شناسايي و بازداشت مجرمان بيشتر كمك خواهد کرد.
طبق یک خبر دیگر: پولیس کابل در جریان دو روزگذشته، یازده تن را در پیوند به ارتکاب جرایم جنایی چون؛ سرقت‌، چپاولگری و درگیری‌های مسلحانه از مربوطات حوزه  پنجم، هفتم و هشتم بازداشت کرده است. در میان افراد بازداشت شده دو سارق حرفوی نیز شامل است
این دو تن، در نتیجه عملیاتی توسط پولیس حوزه سیزدهم شهر کابل همراه با یک‌عراده واسطه سرقت شده و دو میل اسلحه بازداشت شده اند. شوخک

کابل  باختر  ۲۴  جدی 
وزیر امور خارجه هند می گوید  که کشورش قصد دارد تا سه میلیارد دالر در توسعه افغانستان سرمایه‌گذاری کند.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد :سوشما سورج، وزیر امور خارجه هند این گفته را در نشست وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی ٬ هند و افغانستان  که روز گذشته در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد ابراز داشت
او گفته است که هند قصد دارد سه میلیارد دالر در توسعه افغانستان سرمایه‌گذاری کند.این سرمایه‌گذاری تلاش دیگری برای ایجاد ثبات در این کشور است.
وی خاطر نشان کرد که دهلی از مردم و دولت افغانستان که در تلاش برای ساختن یک کشور دموکراتیک، صلح‌آمیز و با ثبات است و همچنان از مساعی افغان ها و کشور ها برای ایجاد صلح و مصالحه در افغانستان به رهبری افغان ها حمایت می‌کند.
این گفته ها در حالی بیان می شود که پاکستان سعی دارد  تا از نقش هند در صحنه سیاسی و اقتصادی افغانستان بکاهد
این دو کشور متهم اند که در افغانستان یک جنگ نیابتی را دنبال می کنند مگر دولت های افغانستان و هند این اتهام ها را رد کرده اند
هندی ها می گویند که آنها دید واضح و شفاف در قبال افغانستان دارند  یک افغانستان با ثبات  که از سوی یک  حکومت قوی مرکزی  اداره شود به نفع هند است
منابع رسمی در افغانستان هم گفته اند نشانه یی دیده نه شده است که ثابت سازد٬ هند مصروف جنگ نیابتی با کشور دیگری  در میدان افغانستان است ٬کمک با یک دولت قانونی ومنتخب ٬ جنگ نیابتی شمرده نمی شود
هند به عنوان دوست سنتی افغانستان  همیشه بر روابط دولت محور با افغانستان تاکید داشته است
باری  یک سیاستمدار برجسته پشتون ها در پاکستان ٬ دوستی افغانستان و هند را یک الگو از روابط در میان کشور های منطقه دانست او گفت ما به  سوی کسی می رویم که برای ما گل بدهد  رفتن به سوی آن که خون و وحشت دهد  بیان دیوانگی است .
پس افغان ها در انتخاب  دوستی با هند ٬ دچار اشتباه نه شده اند  هند برای افغانستان شفاخانه ٬ مکتب ٬ سرک و بند می‌سازد در حالیکه ما برای افغانستان باروت و بمب روان می کنیم
این حرف دقیق است که هند و پاکستان مصروف یک رقابت در افغانستان اند هند می خواهد یک نظام قوی مرکزی در افغانستان به میان آید که قادر به حل مشکلات کشور باشد در حالیکه پاکستان منافع خود را در بی ثباتی افغانستان دنبال می کند  و هر دو کشور برای رسیدن به مقاصدشان تلاش می کنند
در این رقابت یکی از در دوستی با مردم افغانستان پیش می آید و دیگری با دشمنی و کدورت  و ماجرا.
پس مردم افغانستان میدانند که با کی دوستی کنند و از شر کی خود را نجات دهند
باید گفت که هند در میان پنج کشوری قرار دارد که در طول هفده سال گذشته بیشترین کمک را با افغانستان در امر بازسازی و عمران انجام داده اند . صائم

فراه 24 جدی کابل باختر
یک صد  کیلوگرام  تخم زیره سبزامروز از  طریق برنامه‌ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، به باغداران فراه توزیع شد.
منان متین رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فراه به خبر نگار آژانس باختر گفت که یک  صد  کیلو گرام تیخم  زیره سبز را به ده تن کشاورزان   مرکز و ولسوالی شیب‌کوه آن ولایت از سوی این اداره  توزیع شد .
,وی اظهار داشت که زیره سبز از مهم‌ترین محصولات زراعتی افغانستان می‌باشد که عمدتاً در مناطق غربی کشور به صورت خودرو پرورش می‌یابد. برمک بامی

فراه 24 جدی کابل باختر
برای  هفت باغدار در ولسوالی خاکسفید فراه امروز وسایل باغداری توزیع شد .
منان متین رئیس زراعت فراه به خبر نگارآژانس باختر گفت  که از طریق پروژه‌ رشد زراعت و انکشاف روستایی، بسته‌های ابزار باغبانی را برای هفت باغدار در ولسوالی خاک سفید آن ولایت از سوی این اداره                                        توزیع شد.
وی اظهار داشت این کمک ها ، به منظور تسهیل شاخه‌بُری و اصلاح هرچه بهتر درختان، آسان‌سازی جمع‌آوری محصولات باغداری به شکل منظم، مراقبت از باغ‌ها در مقابل آفت‌ها و مهیا سازی زمینه‌ پیوند بهتر درختان به این باغداران توزیع شده است.
هم‌چنان قرار است برای ۱۳ باغدار دیگر در ولسوالی پشت‌رود فراه نیز از این بسته‌های کمکی توزیع شود.برمک بامی

دوشنبه ، 24 جدی 1397 ، 12:33

سی و شش داعشی دربادغیس آزاد شدند

قلعه نو/ باختر/ 24/ جدی
سی و شش عضو داعش دیشب از یک زندان طالبان در ولسوالی جوند ولایت بادغیس آزاد شدند.
یک مسوول اردوی ملی درغرب کشور به رسانه ها گفت که درنتیجه عملیات منسوبان اردوی ملی درآن ولسوالی سی و شش عضو داعش که زنان وکودکان نیز شامل آنان بودند از یک زندان طالبان درولسوالی جوند آزاد شدند و به مسوولان امنیت ملی درآن ولایت تسلیم داده شدند .
منبع گفت: دراثر این عملیات تعدادی از طالبان که رقم آن مشخص نشده است نیز کشته شدند. ختم/ خالقیار

جلال آباد/ باختر/ 24/ جدی
ساختمان اداری نمایندگی وزارت امورخارجه درولایت ننگرهار دیروز به بهره برداری سپرده شد.
نصیراحمد اندیشه معین اداری و منابع بشری وزارت امور خارجه گفت که این ساختمان درسه طبقه به گونه پخته و اساسی با هزینه پنجاه و یک میلیون افغانی از بودجه دولت در مدت یک سال اعمار شده است.
ختم/ خالقیار

کابل باختر/ 24/ جدی
وزارت امور داخله می گوید پانزده تن که نام شان در فهرست شانزده نفری از افراد قانون شکن و اخلال گر شامل است خود به ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی آن وزارت حاضر شده اند تا در خصوص اتهام های وارد شده وضاحت دهند.
نجیب الله دانش سخنگوی وزارت امور داخله به خبرنگار آژانس باختر گفت بعداز آنکه  وزارت امورداخله لست 16 تن از افراد قانون شکن و اخلال کننده نظم عامه را که منتشر کرد امروز 15 تن از شاملان این لست به ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله حاضر شدند تا در خصوص اتهام های وارد شده وضاحت دهند.
دانش گفت: وزارت امور داخله از اطاعت پذیری آنان از قانون استقبال کرد و تحقیقات غرض روشن شدن اتهام های وارد شده برآنان آغاز شده است.
به گفته دانش، از میان 16 تن شامل لیست تنها عبدالحمید خراسانی که به داشتن ده میل سلاح غیر قانونی، زورگویی و آشوبگری درمیان مردم متهم است فراری بوده که تحت تعقیب پولیس قراردارد.
ختم/ فریبا احسان زاده

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL