30 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمعاون پیشین وزارت خارجه امریکا: 25 سال از امروز مطمین هستم کشوری بنام افغانستان با همین جغرافیا هنوز وجود خواهد داشت، اما این اطمینان را در مورد موجودیت پاکستان ندارم
http://fortunascorner.wordpress.com/2013/06/18/r-armitage-on-pakistan-tactical-nukes-afghanistans-future-why-we-should-withdraw-now/
كابل اول سرطان باختر
ریچارد آرمیتاج، معاون پیشین وزارت خارجه امریکا در یک مصاحبه با نشریه امریکائی " فورچنا کارنر" گفته است، پاکستان به این فکر است که امریکا بار دیگر افغانستان را ترک خواهد کرد و بنابرین تلاش میکند حضور خود را از همه راه های ممکن بشمول حمایت از طالبان در افغانستان تامین کند.
به گزارش آژانس باختر، ارمیتاج که در سال های حساس پس از فروپاشی طالبان در سمت معاونیت وزارت خارجه امریکا بین سالهای 2001 تا 2005 وظیفه اجرا میکرد، می افزاید که پاکستان در پی آن است تا نشان دهد که طالبان قدرت برگشت به یک معامله با حکومت افغانستان را دارند.
معین پیشین وزارت خارجه امریکا همچنان میگوید پس از خروج نیروهای امریکائی در افغانستان، پاکستان تلاش خواهد کرد که به حمایت اش از طالبان در جنوب و شرق افغانستان همچنان ادامه دهد.
در این مصاحبه، آرمیتاج در پاسخ به یک سوالی که اگر با یک جمله وضعیت افغانستان و پاکستان را به رئیس جمهور اوباما توضیح بدهد چه خواهد بود، گفت "به اوباما خواهم گفت که جناب رئیس جمهور! من به شما اطمینان میدهم که تا 25 سال دیگر ملتی بنام افغانستان با همین سرحدات و جغرافیا وجود خواهد داشت، اما این اطمینان را در قسمت پاکستان ندارم."
در مورد سلاح هستوی پاکستان و مشکلات این کشور با هند، ارمیتاج میگوید که پاکستان بخاطر هراس از هند، دست به تولید و انکشاف اسلحه اتومی زده است و می افزاید که اگر حمله دیگری مانند حمله تروریستی ممبی در هند تکرار شود، هند یک قول اردوی خود را علیه پاکستان سوق خواهد داد و در این حالت پاکستان از اسلحه تکتیکی هستوی بر ضد هند در چنین حالتی استفاده خواهد کرد.

كابل اول سرطان باختر
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با هیات اداری و روسای کمیسیون های مختلف ولسی جرگه دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژنس باختر،در این دیدار که ظهر امروز در ارگ انجام شد، در رابطه به چگونگی گشایش دفتر طالبان در قطر، رابطه قوهء اجرائیه با پارلمان و سایر قضایای مهم ملی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
هیات اداری و روسای کمیسیون های مختلف ولسی جرگه، چگونگی گشایش دفتر طالبان را در قطر، شدیداً تقبیح نموده، از موقف حکومت افغانستان در این رابطه پشتیبانی شانرا اعلام نمودند.
آنان گفتند که گشایش دفتر طالبان تحت نام امارت اسلامی، توطئه ای برای تخریب پروسه صلح وتضعیف نظام و وحدت ملی افغانستان بود.
حامد کرزی طی صحبتی از موقف اخیر ولسی جرگه در ارتباط به گشایش دفتر طالبان در قطر تمجید کرده گفت که حکومت پیوسته تلاش کرده است که پروسه صلح ملی باشد و به همین منظور جرگه ملي مشورتی صلح را برگزار نمود که در نتیجه آن شورای عالی صلح ایجاد گردید.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پروسه صلح باید تحت رهبری افغانها و در افغانستان باشد، گفت  که صلح آرزوی مقدس مردم افغانستان است و ما در جهت برقراری صلح در کشور به تلاش های خویش ادامه می دهیم و اجازه نخواهیم داد که بیگانه گان پروسه صلح ما را وسیلهء رسیدن به اهداف شوم شان، قرار دهند.

كابل اول سرطان باختر
ازنخستین سالروزشهادت سناتورمولوی محمدارسلان رحمانی عضومشرانوجرگه وعضوشورای عالی صلح امروزدرهوتل کابل دبی شهرکابل یادبود؛ بعمل آمد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه  به آژانس باختر ،    این محفل که ازسوی مشرانوجرگه وشورای عالی صلح راه اندازی گردیده بود؛ پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی رئیس جمهورپیشین، رهبرجبهه نجات ملی ورئیس کمیسیون مستقل حل منازعات و ارتباط بامردم، فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه،صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان ورئیس شورای عالی صلح وهیئت رهبری آن شورا، هیئت اداری مجلس سنا ،برخی  نماینده گان مردم درپارلمان،اعضای شورای عالی صلح، شماری ازشخصیت های جهادی ، رئیس عمومی دارالانشای شورای عالی صلح ورئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، اقارب ،دوستان وعلاقمندان آن مرحومی اشتراک نموده بودند.
   درآغازپروفیسورحضرت صبغت الله مجددی پیرامون مقام والای شهید وشخصیت مولوی محمد ارسلان رحمانی روشنی انداخته، گفت که شهیدرحمانی یکتن ازشخصیت های جهادی، ملی ، سیاسی ومصلح کشور بوده که بیشترعمرگرانبهای شان را، درراه تعلیم نونهالان امت مسلمه، جهادوخدمتگزاری به مردم وقف نموده بود. پروفیسورمجددی مرگ سناتوررحمانی را ضایعه بزرگ برای مجاهدین،علماومردم افغانستان عنوان نموده، افزودکه  ضایعه عالِم درحقیقت ضایعه عالَم است که متأسفانه امروزمابه فقدان علمای واقعی مواجه هستیم. همچنان پروفیسوحضرت صبغت الله مجددی بربیداری ،اتحادویکپارچگی امت مسلمه تاکیدنموده،گفت که مسلمین با اتحادوهمبستگی شان میتوانند ؛ دسایس گوناگون دشمنان را خنثی سازند.
متعاقباًرئیس مشرانوجرگه ضمن ابرازتسلیت به خانواده،اقارب ودوستان مرحومی،روی ابعادگوناگون  شخصیت شهیدرحمانی صحبت نموده،گفت که شهیدرحمانی برعلاوه مجاهد،عالم دین،سیاست مدارصبوروباتدبیر،مصلح ودلسوز بوده که درراه ختم جنگ وتامین صلح وثبات به مردم،جان خود راازدست داد.فضل هادی مسلم یارعدم گرفتاری عاملان قتل سناتوررحمانی را انتقادنموده،افزودکه افغانها توسط تروریستان تحت نام دفاع ازاسلام ومیهن،گاهی قربانی اهداف مذموم شرقی وزمانی قربانی نیات شوم غربی میگردندورهبران جهادی وملی ،علمای دینی ، شخصیت های خبره ومردم مارا به شهادت میرسانند؛ اماارگانهای امنیتی وکشفی دولت در گرفتاری و شناسایی این قاتلان مردم ماموفق نبوده وتاکیدکردکه ارگانهای امنیتی باالخصوص ادارات کشفی درموردگرفتاری عاملین قتل سناتوررحمانی وسایرشخصیت های ملی وجهادی وفاعلان اصلی کشتاربی رحمانه مردم ما، تلاش جدی بخرچ دهند.
همچنان صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح ازکارکردهای آن شورا یادآوری کرده علاوه نمودکه درراستای تحقق اهداف صلح جویانه این شورا، پروفیسوراستادبرهان الدین ربانی رئیس اسبق شورای عالی صلح وسناتورمولوی محمد ارسلان رحمانی قربانی گردیدند.هکذاصلاح الدین ربانی درموردسعی وتلاش شهیدرحمانی درجهت تامین صلح یادآوری نموده، افزودکه دشمنان مردم افغانستان به این باوراندکه باازمیان برداشتن همچوشخصیت های مصلح وایجادوحشت ودهشت میان مردم به اهداف شوم شان میرسند؛امااین اعمال ضداسلامی وضدانسانی آنان، افغانهاراهرچه بیشتردرجهت رسیدن به صلح متعهدمی سازد.به همینگونه رئیس شورای عالی صلح به رویدادهای اخیردرکشورتماس گرفته،ضمن تاکیدبرمذاکرات بین الافغانی درداخل کشور، اضافه کردکه تصمیم گیری هایکه درخارج ازکشورصورت میگیرد، هیچگاهی به صلح پایدار در کشورمنتهی نشده است .
همین گونه سخنرانان هریک قاضی محمدامین وقادعضوشورای عالی صلح ومحمداکبری نماینده مردم درولسی جرگه دررابطه ابعادمختلف شخصیت شهید رحملنی صحبت نمودند .دراخیر سناتورمحمدعثمان رحمانی در پیامی به نماینده گی ازخانواده شهید موصوف، از تمام اشتراک این گردهمائی  اظهارامتنان وتشکر نموده ویکباردیگرخواهان پیگری قضیه توسط ارگانهای مسوول وگرفتاری عاملین قتل سناتوررحمانی گردیده وبااتحاف دعابرروح آن شهید،محفل پایان یافت .
  سناتورمولوی محمدارسلان رحمانی درست یک سال قبل بتاریخ 24ثور1391هجری شمسی درمربوطات ناحیه سوم شهرکابل ازسوی افرادمسلح ناشناس باضرب گلوله شهیدگردیدند.گفتنیست که شماری ازاعضای شورای ملی بخصوص مشرانوجرگه وشماری ازشخصیت های ملی کشورنیزطی حملات تروریستی وزنجیره ای سازماندهی شده به قتل رسیده اند،امادرقسمت شناسایی ،گرفتاری وبه محکمه کشانیدن عاملین چنین ترورها،اقدامات لازمی ازسوی ارگانهای کشفی صورت نگرفته است .   طبق یک خبردیگر فضل هادی مسلم یار اخیراًتقدیرنامه مشرانوجرگه رابه پاس خدمات جنرال نعمت الله حیدری معاون ریاست امن ونظم عامه وزارت امورداخله به موصوف اعطانموده است.

مسکو – صدای روسیه 1 سرطان باختر
وزارت امور خارجه روسیه دریک بیانیه اعلام داشت که کابل باید در مذاکرات با طالبان نقش اول و رهبریت را بازی کند.
طبق همین خبر، درحالی که طالبان دفتر نماینده گی خود را د ر دوحه پایتخت قطر افتتاح  کرده است، هیئت نمایندگی امریکا نیز برا ی گفتگو با آنها به این  شهر آمده است.
درین میان رئیس جمهور افغانستان مذاکرات با طلبان را متوقف کرده و گفته است که این  مذاکرات باید توسط دولت افغانستان انجام شود.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود اعلام داشته است که این سیاست دولت افغانستان برای متمرکز کردن  تمامی اقدامات در چارچوب غیرنظامی ایجاد آشتی ملی و ثبات و امنیت درداخل کشور حمایت میکند. 

شنبه ، 1 سرطان 1392 ، 14:40

نشست مشترک برگزارشد

کابل اول سرطان بختار
به منظور رشد صنایع کوچک وزراعت امروز نشستی مشترک میان اتاق های تجارت و صنایع افغانستان وامریکا برگزارشد.
به گزارش خبر نگار آژانس  باختر، درآغاز این نشست دکتور انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع  سخنرانی  نموده گفت که ما درچند سال گذشته در بخش تقویت بخش خصوصی دست آوردهای خوبی داشته ایم.
وی افزود ،نقش سرمایه گذاران دررشد اقتصاد عنصر مهم است بنآ دولت تلاش کرده است و مینماید تا زمینه های خوبی رابرای جلب سرمایه گذاری  فراهم سازد.
بعدامحمد قربان حقجو رییس هیات عامل اتاقهای تجارت هدف ازبرگزاری این  نشست را تبادل تجارب میان اتاقهای  تجارت و صنایع افغانستان و اتاق تجارت افغان امریکا  عنوان نمود گفت که این  نشست همه ساله در واشنگتن برگزار میشود و این نشست هم برای آماده گی نشست واشنگتن که پنج ماه بعد در آنکشور دایر میگردد، درکابل راه اندازی شده است.
حقجو افزود که ازد وسال بدینسواتاقهای تجارت ، صنایع افغانستان  سعی و تلاش نموده است تا بتواند زمینه سرمایه گذاری تجار امریکایی را بخصوص در بخش های صنایع وزراعت جذب نماید.
درهمین رابطه رئیس اجرائیوی اتاق تجارت افغان امریکا صحبت کرده  تدویر  همچو نشست ها را میان تجار دوکشور در رشد اقتصاد و فراهم نمودن سهولت های تجاری موثر خواند.

شنبه ، 1 سرطان 1392 ، 13:13

تبصره

سازمان های استخباراتی پاکستان ، آنکشور را بابحران مواجه خواهند ساخت

کابل باختر/ 1/ سرطان

با گذشت هرروز نیت مداخلات و ثبات اغراض آمیز پاکستان دربرابر افغانستان واضح و آشکار میگردد. این کشور درطول تاریخ شصت و هفت ساله خود به عنوان محور شرارت درافغانستان عرض اندام نموده و درهیچ مقطع یی زمانی باافغانستان روابط خوب نداشته است.

 پاکستان در طول حیات سیاسی خود همیشه وسیله برای تحقق منافع کشورهای بیرون از دایره آسیا جنوبی بوده و همیشه محرک بی ثباتی منطقوی پنداشته شده است.

 حرکت دور از خرد و شتاب زدهء قصر نشینان درکرملین و بالاخره تجاوز ارتش سرخ برافغانستان و آغاز جهاد دربرابر شوروی سابق ، افغانستان را بیشتر به دامن پاکستان انداخت و پاکستانی ها با استفاده از نیرنگ های سیاسی که در دوره استعمار آموخته بودند تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان را یک فرصت جدید برای نفوذ دراین کشور پنداشته و ازآن استفاده کردند . هرگاه خرابی های اواخر دهه شصت به شوروی ها نسبت داده میشود رنج و بربادی افغانستان بعدازآن به پاکستانی ها برمیگردد . پاکستانی ها در تقابل و درگیرشدن نیروی های جهادی بعداز پیروزی مجاهدین نقش اساسی داشتند و بالاخره با ایجادگروه طالبان اندیشه اشغال پنهان افغانستان را عملی ساختند و بعداز سقوط طالبان نیز به عنوان عامل اصلی نا امنی ها درافغانستان باقی ماندند و امتیاز طلبی کردند . مداخلات پاکستان در هر مقطع از زمان واضح و آشکار بوده بخصوص در چند سال اخیر این مداخلات شکل تجاوز را به خود گرفته مگر با تاسف جامعه جهانی دربرابرآن سکوت کرده است .

 با آنهم وجدان های بیدار درپاکستان وجود دارد که اعتراف می نمایند کشورشان عامل نا امنی وکشتار افغانها و تخریب این کشوراند . دراین میان محمود خان اچکزی رهبر عوامی ملی درتازه ترین اظهارات خودگفته است که پاکستان به گونهء آشکار در امور داخلی افغانستان مداخله میکند او تاکید داردکه مداخله پاکستان درامور افغانستان اکنون یک ادعا نیست بل یک عمل ثابت شده میباشد. او سازمان های استخباراتی پاکستان را عامل وقایع تروریستی در افغانستان میداند و مناطق قبائیلی را پناهگاه های مصوون گروه های تروریستی و طالبان و القاعده میداند .

او هشدار داده هرگاه سازمان های استخباراتی پاکستان درعملکرد شان تغییر وارد نکنند ازعضویت اش درپارلمان کناره گيري میکنند.

تنها محمود خان اچکزی نیست که پاکستان را عامل بی ثباتی در افغانستان میداند اسفندیار ولی رهبر عوامی نشنل پارتی نیز از مداخلات حلقه های استخباراتی پاکستان در افغانستان هشدار داده و آن را خلاف منافع پشتون هاي آن طرف خط دیورند دانسته اند . قبلاً پدراو خان ولی خان نیز پاکستان را عامل نا امنی ها درافغانستان دانسته بود . ضمناً شماری دیگر از رهبران سیاسی پاکستان چون مارشال اضغرخان و رهبر حزب متحده قومی پاکستان را عامل بی ثباتی افغانستان دانسته اند . مگر نظامیان و استخباراتی های پاکستان هیچگاهی به این گفته ها گوش نه داده اند وبریکه تازی شان درمیدان سیاست درپاکستان ادامه داده اند این کوتاه نگری درنهایت پاکستان را با بحران مواجه خواهد ساخت .

{عبدالخالق }

کابل 1 سرطان باختر

ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان و شنیدن پیام ادامهء جنگ وویرانی از سوی این دفتر نه تنها واکنش های جدی را درمیان مردم افغانستان در پی داشت بل کشورهای دیگر نیز درمخالفت با آن برخاستند و تاکید کردندکه این  دفترتنهایک آدرس برای دریافت طالبان است که نمیتوان از آن در مقاصد دیگر استفاده کرد.

مخالفت علیهء ایجاد دفتر نماینده گی دردوحه قطر زماني شدت گرفت که این گروه ازنام به اصطلاح امارت اسلامی ظاهر شدند و بیرق سفید رنگ شان را برفراز محوطهء که درآن دفترشان را ایجاد کرده بودند برافراشتند .

 این  حرکت  طالبان ، حرکت موازی با دولت پنداشته شد مخالفت ها علیه ایجاد چنین یک دفتر چنان جدی و قاطع بود که گرداننده گان این  پروژه خود واکنش نشان داده درصدد آن شدند تا به دولت افغانستان اطمینان دهدکه آنها  اين جریان را بنام  امارت  اسلامي طالبان  به رسمیت  نمی شناسند وچنانچه وزیر خارجه امریکا در تماس تیلفونی با حامدکرزی اطمینان داد که فعالیت این  دفتر با شرایطي خواهد بود که حکومت افغانستان آنرا مشخص ساخته است .

 بارک اوباما رئیس جمهور امریکا تاکید داشته که این کابل است  که با طالبان باید گفتگو کند به این  ترتیب او بر افغانی بودن روند صلح تاکید کرد.

 ضمنآ وزارت خارجه امریکا واضح ساخته که ایجاد  دفتر  طالبان در دوحه به معنا به رسمیت شناختن  طالبان نیست و امریکا قصد ندارد تا طالبان و یا امارت اسلامی آنان را به رسمیت بشناسد.

از طرف دیگر دولت  قطر اطمینان داده است که فعالیت دفتر طالبان در دوحه برابر به شرایطی خواهد بود که حکومت افغانستان آن را مشخص ساخته است.

همچنان بیجنگ تایید میکند که جامعه جهانی باید درروند گفتگوها باطالبان به حاکمیت و آزادی  افغانستان حرمت بگذارد.

سخنگوی وزارت خارجه چین هواچنیگ گفته است« جامعه جهانی باید کمک های لازم را برای روند صلح افغانستان با درنظرداشت حرمت گذاشتن به آزادی و حاکمیت این کشورانجام دهد. این گفتگو ها باید به رهبری افغانستان صورت گیرد.

اما مقام هاي پاکستانی گفته اند که ایجاد دفتر دوحه طرح مشترک پاکستان ووزارت خارجه ایالات متحده امریکا بوده است.

این  مقامها گفته اند که در چندسال اخیر امریکایی ها برای طالبان سه طرح داشتند، طرح نخست، متمرکز  به شکست  طالبان از راه نظامی بوده و درآن شکست خورد ، طرح دوم ، تکیه برشدت جنگ شد تا طالبا ن را مجبور به گفتگو سازد که ظاهرآ این طرح نیز نتیجه نداشت.

طرح سوم ، شناخت طا لبان به عنوان یک قدرت مشروع و پاسخ گویی به خواست های آنها است، با آنهم سخنگوی وزارت خارجه  پاکستان بر افغانی بودن مذاکرات صلح تاکید داشته است.

وزارت خارجه هند نیز گفته است که در گفتگو های صلح با طالبان ، نباید از خطوط سرخ گذشت، یعنی نمی خواهیم که با طالبان  به عنوان یک قدرت و یا یک دولت  مذاکره شود باید در روند گفتگو ها با طالبان، راه احتیاط را در پیش گرفت.

وزیردفاع ایتالیا گفته است« مابه افغانستان کمک میکنیم تا افغانها یک کشور مستقل بسازند و کوشش ما درآینده هم همین خواهد بود تا صحبت های  صلح وآشتی ملی هم به همین هدف ادامه یابد. اما صلح  نباید بردولت و مردم افغانستان تحميل شود، بل باید این روند به گونهء روشن به پیش  رود وپایان روشنی هم داشته باشد»

درهمین حال وزیردفاع آلمان هم طالبان را به شرط پذیرفتن قانون اساسی افغانستان و قطع رابطه این  گروه  با شبکه القاعده پذیرفتنی میداند.

وزیردفاع آلمان : توماس دیمیزير نیزگفته است که « ایجاد دفترسیاسی درقطربرای  طالبان باعث انکشاف برنامه صلح افغانستان خواهد شد. اما به شرطی که طالبان قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و رابطه شانرا با شبکه  تروریستی القاعده بطور کل قطع کنند. »

الکساندر بانکین معاون نماینده روسیه درسازمان ملل گفته است که کشورش از موقف حکومت افغانستان درمورد طالبان حمایت می نماید او واضح ساخته که نکته مهم اینست که طالبان با قاعده های ابتدایی مصالحه یعنی گذاشتن اسلحه برزمین و قبول قانون اساسی افغانستان عمل کنند.

"مذاکرات صلح درافغانستان میتواند درصورتی موثر باشدکه حکومت افغانستان درآن نقش فعال  بازی کند" .

او با حمایت از تلاش های حکومت افغانستان برای مصالحه ملی تاکید نموده است "اولویت اینست که قاعده های کلیدی درصلح با اپوزیسیون فراموش نشود ، یعنی گذاشتن اسلحه برزمین قبول قانون اساسی افغانستان و دوری از القاعده و دیگر سازمان های تروریستی ."

 سازمان ملل متحد و نمایندگی ویژه آن در افغانستان نیز  برمذاکرات صلح به رهبری افغانها تاکید داشته است.

 او میگوید که نتایج این گونه مذاکرات در نهایت یک اعتماد و صلح را به میان آورد.

بازارک باختر اول جوزا

سیمینار آگاهی داهي جوانان درمورد انتخابات آینده ریاست جمهوری برگزار شده است.

خانم مریم پنجشیری رئیس امور زنان ولایت پنجشیربه آژانس باختر گفت که این سیمینار به همکاری موسسه ابتکارمدنی برای صلح، برای یکروز برگزار گردیده که درآن بیشتر از سی زن که شامل نهاد های جامعه مدنی ، رياست هاي معارف وامور زنان وشورای ولایتی میباشد حضور یافته اند.

رئیس امور زنان ولایت پنجشیرافزود که در سیمینار آگاهی دهی پيرامون  چگونگي راي دهي ، تشویق جوانان به خاطر گرفتن کارت رای دهی وسهم فعال زنان درانتخابات  از جمله موضوعاتی بود که از جانب مسوولان آن موسسه توضيحات داده شد.

این سیمینار درحالی درپنجشیر برگزار میشود که مسوولان ثبت نام راي دهندگان انتخابات درپنجشیر، از کم رنگ بودن مراجعه زنان  براي اخذ کارت رای دهی در آن ولايت سخن ميگويند. 

كابل اول سرطان باختر   

مشرانو جرگۀ شورای ملی د.ج.ا.ا،  خاطره های قیام گران چــــــــنداول شهر کابل را  که به روز دوم سرطان 1358 در برابر رژیم دست نشاندۀ شوروی سابق برای دفاع ازارزش های دینی وملی در کابل، قلب پر تپش این مرز وبوم صـورت گرفت؛ گرامی می دارد .

هموطنان ما به یاد دارند که در این روز رژیم خون آشام آن زمان  با استعمال سلاح های خود کار  بر قیام گران  هجوم بردند و تعدادزیادی از مـــــبارزان رشید ومجاهدان راه آزادی واستقلال کشور به خاک وخون کشانیده شدند .

قیام چنداول اگر چه در آن زمان در برابر قوای نا مــــــتوازن رژیم  کمونیسـتی سرکوب شد ولی  می توان آنرا از قیام های نخستین جهاد ومقاومت یاد کرد که پس از سال ها مبارزات  مردم دلیر کشور به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

مشرانو جرگۀ شورای ملی  ضمن اتحاف دعای مـجدد به روان جمـــیع شـــــــــهدای راه آزادی وشهدای عزیز چنداول،از رشادت وقــــــــهرمانی ها واحساسات دین پرور انه وشهادت طلبی های آنان به نیکویی یاد آوری نموده  وآنرا به مثابۀ یکی از روز های تاریخی در کشور گرامی می دارد.

وزیر مالیه با مقامات کشور استرالیا برای کمکهای دراز مدت  با افغانستان گفتگو کرد

كابل اول سرطان باختر

داکتر عمر زاخیلوال وزیرمالیه براي مذاكرات با مقامات بالارتبه استرالیا به این کشور سفر کرد.

به گزارش  آژانس باختر ، در اعلاميه ايكه از طريق دفتر مطبوعاتي وزارت ماليه منتشر شده آمده است .

وزير ماليه در نشست 4 روزه كه  از 28 جوزا الی 1 سرطان سالجاري در مورد همکاری های دراز مدت با افغانستان بود، درشهرهای کانبرا و سیدنی استرالیا اشتراك كرد.

هدف از این سفر، بحث و گفتگو در مورد مشارکت ها و کمکهای متوسط و دراز مدت استرالیا برای افغانستان، آمادگی وتدابیر برای جلسه مقامات بلند رتبه(SOM)و تقویت همکاری های دوجانه بین افغانستان و استرالیا بود.

در این سفر وزیر مالیه با ویان سوین معاون نخست وزیر و خزانه دار استرالیا، خانم جولیا بیشاپ معاون رهبر اپوزیسیون؛ باب کور سکرتر بخش خارجه و تجارت و رئیس برنامه کمک های خارجی استرالیا ملاقات و گفتگوکرد.

وزیر مالیه همچنین در میز گرد گفتگو های کمیته های پارلمانی و گروه های تحلیل گرپیرامون انکشاف و توسعه افغانستان که شامل کمیته دائمی مجلس سنا امور خارجه، دفاع، و تجارت و کمیته رهبری افغانستان و پاکستان است بود درمورد نقش که استرالیا میتواند در انکشاف و توسعه افغانستان بازی کند اشتراک کرد و صحبت نمود.

نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در استرالیا و خالد پاینده مشاور ارشد اقتصادی، وزیر مالیه را در این اجلاس همراهی می نمودند.