04 حوت 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

خانه میکل آنژ در ایتا لیا به فروش گذاشته شد

خانه میکل آنژ در ایتا لیا به فروش گذاشته شد

روم – ورلد نیوز – 3 حوت – باختر خانه میکل...

قوت های منطقه یی اردوی ملی ایجاد میشود

قوت های منطقه یی اردوی ملی ایجاد میشود

کابل باختر 3 حوت به منظور بهبود وضعیت امنیتی وفراهم ساختن...

49 تن از هراس افگنان کشته شدند

کابل باختر 3 حوت درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشهرمهترلام 3 حوت باختر
سه تن دریک رویداد ترافیکی درولایت لوگر جان باختند.
دراین رویداد که بامداد امروز درولسوالی محمد آغه رخ داد ، سه تن دیگر زخم برداشتند.
رویداد به اثر واژگون شدن یک موتر کوچک مسافر بری رخ داده است.
یک منبع امنیتی ولایت لوگر به رسانه ها گفته است که دراین رویداد سه تن جان باختند و سه تن دیگر زخمی شدند.
او تیز رانی و بی احتیاطی راننده موتر را عامل اصلی وقوع این رویداد مرگبار ترافیکی خواند.ختم/ابوی

دهلی جدید- ایرنا – 3 حوت – باختر
حکومت پاکستان در یک اقدام معنی دار، صورت حسا ب مبلغ دو هزار و 300 دالر را با بت یک توقف کوتاه  نارندرا مودی، صدراعظم هند درشهرلاهور
پاکستان در سا ل 2015میلادی و همچنان استفاده وی از حریم هوایی پا کستان در جهت سفر به روسیه ، افغا نستان،ایران و قطر برای حکو مت هند ارسا ل کرده است.
آژانس خبری دولتی ایران به نقل از سا یت انتر نیتی " اسکرول "نوشت که حکومت پا کستان  از هند وستان خوا هان پرداخت دو هزار و 300 دالر معا دل  ( 149 هزار روپیه ) بابت سفر نا گها نی نارندرا مودی شده است  که درسال 2015میلادی به شهر لاهور صورت گرفت.
اسلام آباد همچنین  از دهلی جدید خواسته است با بت  استفاده از حریم هوا یی پا کستان در سفر های صدراعظم هند  به روسیه، افغا نستان، ایران و قطر هم هزینه بپر دازد.
پا کسستان از هند  خوا ها ن پرداخت 77 هزار روپیه برای سفر نارندرا مودی  به ایران در سا ل 2016م و مبلغ 59 هزار  روپیه با بت سفر وی در ماه جون هما ن سا ل به  قطر شده است.
صدراعظم هند  در ماه دسمبر سا ل 2015م در راه باز گشت از کا بل به دهلی جدید بطور نا گها نی و پیشبینی نه شده برای دیدار با نواز شریف، صدراعظم سابق پاکستان وارد میدان هوایی بین المللی لاهور شد و با نواز شریف ملاقات و در مراسم سا لگرد تولد وی شرکت کرد و این سفر نارندرا مودی  در رسا نه ها خبر ساز شد .
اما پس از این سفر دو حمله تروریستی بر پا یگاه های اردوی هند در نواحی پتانکوت واوری  هند روی دادند که بر اثر آن بیش از 19 عسکر هندی کشته شدند.
این حملات سبب شدند که روابط هندو پا کستان وارد تشنج تازه شده و مذاکرات دیپلو ماتیک بین دو کشور بطور کا مل متو قف شوند .
هند نیزدراقدام متقابل چندین پایگاه شبه نظامیان را در پاکستان مورد هدف قرار داد که به گفته مقامات دفاعی هند درآن بیش از 35 شبه نظامی و 9
نیروی نظا می پا کستان کشته شدند و  اکنون با افزایش تنش ها و و شدت گرفتن منا قشات سرحدی، حکو مت پاکستان به ارسال صورت حسا ب ذکر شده اقدام کرده است. آشنا

پنجشنبه ، 3 حوت 1396 ، 11:22

پرتا ب آزما یشی یک راکت اتمی هند

دهلی جدید – ورلد نیوز – 3 حوت – باختر
حکومت هند شب گذشته یک را کت بومی " پریتوی 2 "  با قابلیت حمل سر گلوله اتمی را در جنوب آنکشور آزمایش کرد  .
این راکت از یک سکوی سیار در ایا لت او دیسا پر تاب  شد ه است.
منا بع خبری به نقل از " زی نیوز " هند امروز نوشتند که راکت پر تاب شده با موفقیت به هدف خود اصابت کرده است.
حکو مت هند قبلا بتا ریخ 28 ماه جدی گذشته راکت قاره پیمای  اتمی " اگنی 5 " بتاریخ 17 ماه دلو، را کت با لستیک  اتمی  " اگنی 1" و روز سه شنبه  اول ماه حوت  را کت اتمی " اگنی 2 " را با موفقیت آزما یش کرد ه بود.
راکت دو موتوره "  پریتوی 2  " با  هر دو سوخت مایع و جا مد کار میکند و  350 کیلو متر برد دارد که میتواند سرگلوله های جنگی و اتمی به وزن  500 تا 1000 کیلو گرام حمل کند.
سازمان تحقیق و توسعه  دفا عی هند  مسو لیت انکشاف برنامه راکتی آنکشور را بر عهده دارد. آشنا

اسلام آباد – ایرنا – 3 حوت – باختر
آژانس خبری دولتی ایران به نقل از منا بع پا کستان دیروز نوشت که وخا مت وضعیت صحی مولا نا سمیع الحق ، رهبر شاخه سمیع  جمیعت علمای پا کستان  وی را به شفا خا نه کشاند.
خبر حا کیست که مولانا سمیع الحق  معروف به پدر معنوی طالبان  درشفا خانه "  نو شهر " ایا لت خیبر – پشتونخوا بستری شده است.
گفته میشود که مولانا  در حا لت بیهو شی قرار گرفته است .
طبق همین خبر مولانا سمیع الحق در اوایل دوره کار حکو مت کنونی شا خه نواز حزب مسلم لیگ به حیث رییس کمیته  مذاکرات به نما یند گی از گروه طالبان پا کستان با نما یندگا ن حکو مت پا کستان مذاکره  کرد  که این مذاکرات به جا یی نرسید و عملیات اردوی پا کستان علیه تروریست ها آغاز شد.. آشنا

شهرترینکوت 3 حوت   باختر
هشت طالب مسلح درتازه ترین درگیری با نظامیان درولایت ارزگان کشته شدند.
درگیری بامداد امروز درپی حمله طالبان مسلح برکاروان حامل نظامیان درولسوالی چهارچینو رخ داده است.
یک فرمانده اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس  باخترگفت که دراین درگیری ها هشت هراس افگن  کشته شدند .
او می گوید که دراین حمله ها درکنار وارد شدن تلفات به طالبان ، چندین موضع این گروه با همه سازوبرگ های جنگی اش ویران شده است.
ختم/ابوی

شهرهرات 3 حوت باختر
ده طالب مسلح درولسوالی گذره ولایت هرات، به حمایت ازپروژه تاپی اسلحه ومهمات خود را برزمین گذاشتند.
این افراد که به صورت فعالانه درولسوالی گذره هرات حضورداشتند متعهد شدند تابعدازین درتامین امنیت سهم بگیرند.
محمد آصف رحیمی والی هرات بااستقبال ازپیوستن این افراد به پروسه صلح تاکید نمود که امنیت وثبات رابه رفاه اجتماعی فراهم میسازد.
والی هرات تاکید نمودکه پیوستن این افراد به روند صلح آنهم به استقبال ازپروژه تاپی نشان داد که مردم ازجنگ خسته شده اند.
درهمین حال جنرال محمد جمعه عدیل قومندان زون انصار میگوید افراد این گروه باهمکاری مدیریت استخبارات زون انصار آماده شده اند تادست ازفعالیت های مسلحانه ضد دولتی بردارند.
باوجودی که اجرای پروژه تاپی تحقق یکی ازآرزوهای دیرینه مردم افغانستان به شمارمیرود ولی این برای نخستین باراست که یک گروه مسلح مخالف دولت ،بابرزمین گذاشتن اسلحه ازین پروژه حمایت میکنند.
قبل ازین نیزگروه طالبان بانشرخبرنامه ای حمایت خودرا ازپروژه تاپی اعلام کرده بود.
درهمین حال جنرال مراد علی مراد معین امنیتی وزارت امورداخله نیزدریک نشست خبری درشهرهرات اعلام کرد که تدابیرجدی به خاطرتامین امنیت روی دست گرفته شده است .
قراراست پروژه تاپی روزجمعه ضمن مراسم شانداری درشهرهرات افتتاح شود.ختم/ابوی

شهرهرات 3 حوت باختر
اعضای اتحادیه مواد نفتی هرات شام روز گذشته با برگزاری مراسم شانداری در مجتمع نفت وگاز هرات پشتیبانی قاطع  شانرا از افتتاح وعملی شدن پروژه بزرگ ملی اعلام نمودند.
در این مراسم که شماری از جوانان، حضور داشتند  در باره اهمیت و ارزش اقتصادی واجتماعی تاپی صحبت نموده و از همسویی تاجران مواد نفتی پیرامون این پروژه بزرگ قدردانی نمودند.
همچنان نوید احمد وفا رییس اتحادیه مواد نفتی هرات از پروژه تاپی به عنوان یک‌ طرح زیربنایی بی سابقه، سرنوشت ساز ونجات دهنده در کشور یاد کرد و افزود عملی شدن این برنامه ملی صفحه جدیدی از روابط را در منطقه ایجاد خواهد کرد.
وفا با اشاره به شورو واحساس نیک همه شهروندان باعزت این وطن از مرحله عملی شدن پروژه بزرگ تاپی ابراز امید واری نمود تا این برنامه ملی و سرنوشت ساز باحمایت وهمراهی مردم افغانستان خاصتأ حوزه جنوب غرب  اجرا وعملی گردد.
در اخیر این محفل از تلاشهای بی شائبه مقامات اداره محلی اضهار امامان نمودند.ختم/ابوی

شهرجلال آباد 3 حوت باختر
بیست ودوعضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی در ننگرهار کشته شدند.
این داعشیان درجریان بیست وچهارساعت گذشته در ولسوالی های دوربابا،  هسکه مینه  و کوت آماج قرارگرفتند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین حمله های زمینی وهوایی ، بیست ودو عضو گروه داعش کشته شدند.
اوگفت این داعشیان مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند که آماج قرارگرفتند.
یک خبردیگر حاکیست که ازوقوع یک رشته انفجارها درولایت ننگرهار جلوگیری شد.
ماموران امنیتی بامداد امروز چهار ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند.
خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف دو انبارجنگ افزار هراس افگنان درولسوالی های لعل پور  و اچین شدند.
ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.
مقامات محلی می گویند که داعشیان  ازاین انبارها درحمله های هراس افگنانه شان استفاده می کرده اند.ختم/ابوی

شهرجلال آباد 3 حوت باختر
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور یک باردگرازسرگرفته شده است.
درتازه ترین مورد درجریان یک شبانه روز اخیر بخش هایی از نورستان ، ننگرهار و کنر گواه برخورد ده ها موشک بوده است اما گفته می شود این حمله های تازه تلفاتی درپی نداشته است.
یک فرمانده ارشد پولیس مرزی درشرق کشور به آژانس باخترگفت که درتازه ترین حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی کسی آسیب ندیده است.
اوگفت " پاکستان ازچند سال به این سو با موشک پراگنی برنواردیورند درشرق کشور ، می خواهد این محل ها را خالی از سکنه سازد تا بستر تروریزم را ازکشورش به افغانستان منتقل کند."
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی از شش سال پیش آغازشد و کماکان شرق کشور گواه برخود این موشک ها است.
این حمله ها باعث شده تا هزاران خانواده مجبور به ترک خانه های شان شوند.
در آخرین اقدام افغانستان به گونه رسمی ازپاکستان ازبرای این حمله های موشکی و توپخانه یی اش به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.ختم/ابوی

کابل باختر 3 حوت
شورای عالی صلح در یک ویژه برنامه نتایج سومین کنفرانس ملیِ مشورتیِ صلح با بزرگان قومی، مجاهدین و نماینده‌گان شوراهای ولایتی را با رییس اجراییه کشور در میان گذاشت.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست اجراییه به آژانس باختر، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور که دیروز در این ویژه برنامه سخن می‌زد گفت که اکثریت مردم افغانستان صلح می‌خواهند ولی چرا به یک نتیجهٔ عملی دست نیافتیم. باید نواقصی که باعث گسترش جنگ شده، شناسایی و برطرف گردد.
رییس اجراییه کشور از مخالفان مسلح خواست که صدای واحد و مشترک مردم افغانستان را بشنوند و دست از جنگ و خشونت بردارند. داکتر عبدالله عبدالله به مردم افغانستان اطمینان داد که حکومت عزم و ارادهٔ قوی در پیشبرد صلح دارد.
رئیس اجراییه گفت که صلح عادلانه به معنی صلح با عزت و آبرومندانه برای همه است تا کسی‌که از جنگ دست می‌کشد، عزتش حفظ شده و در ساختن کشور، ملک و آیندهٔ فرزندانش سهیم شود.
رییس اجراییه کشور خطاب به بزرگان جلسه یادآور شد که ما باید تهدابی را بگذاریم تا فرزندان‌مان آینده بهتر داشته باشد؛ اما این تهداب بدون کوشش جمعی تنها با حکومت و شورای عالی صلح ممکن نیست.
داکترعبدالله عبدالله تاکید کرد که شورای عالی صلح مرجع اصلی و اساسی صلح است و باید تمام نهادها با آن هماهنگی و همکاری داشته باشند.
رییس اجراییه کشور تاکید کرد که لازم است تا عوامل داخلی و خارجی جنگ شناسایی شود و برای حل آن یک اجماع منطقه‌یی و بین‌المللی شکل بگیرد.
محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح اظهار داشت که اگر مذاکرات صلح از مجراهای مختلف پیش برود، به نتیجه نمی‌رسد. باید مذاکرات صلح از یک مجرای واحد با همکاری نهادهای ذیربط دنبال شود.
خلیلی افزود که شورای عالی صلح در چند ماه گذشته با نهادهای تامین‌کننده صلح، اقشار مختلف اجتماعی و احزاب سیاسی مشورت نموده تا از مجموع نظریات و دیدگاه‌های همگانی برای موفقیت این روند استفاده نماید.
رییس شورای عالی صلح علاوه نمود که در کنفرانس ملیِ مشورتی با بزرگان، مجاهدین و نماینده‌گان شورای ولایتی چگونکی تامین صلح، فراگیری پیام صلح و تقویت این پروسه تمرکز شده است.
همچنان، بزرگان قومی، مجاهدین و نماینده‌گان شورای‌‌های ولایتی طی قطعنامه‌یی جنگ جاری افغانستان ناروا و به نفع استخبارات بیرونی خوانده و از طالبان خواستند که به خاطر ختم جنگ به پروسه صلح بپیوندند.
آنان ضمن حمایت قاطع از رهبری حکومت وحدت ملی و پروسه صلح بر تامین منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی، شناسایی عوامل جنگ، ضرورت حمایت جامعه جهانی، اصلاحات، مبارزه با فساد اداری، اجماع سیاسی و اتحاد در میان مردم افغانستان تاکید ورزیدند.
در همین برنامه، رییس اجراییه کشور خطاب به شورای عالی صلح و بزرگان و مجاهدین افغانستان گفت که نتایج این کنفرانس ملی حکومت را در پیشبرد پروسه صلح کمک می‌کند؛ زیرا در این کنفرانس نماینده‌گان مردم از ۳۴ ولایت افغانستان پیام مردم را به مرکز انتقال دادند.احمد ضیا احمدی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL