05 ???? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل باختر  27 سنبله
درجریان  عملیات تصفیوی منسوبان اردوی ملی که زیرنام عقاب 92 درهلمند اجرا شد،  شماری از  افراد  طالبان مسلح کشته ویک مقدار مهمات دشمن نیزبه دست آمد.
دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبر داد،  مسنوبان اردوی ملی به خاطر نابودی  هراس افگنان دیروز  عملیات تصفوی را زیر نام عقاب 92 در مربوطات ولسوالی های سنگین وگرشک ولایت

هلمند انجام دادند، که درنتیجه شماری از افراد  طالبان  مسلح کشته شده ویکصدوشش حلقه ماین ضد وسایط کشف وخنثی ویک مقدار مهمات  سبک وسنگین  نیز به دست آمده است .
همچنان یک مقدار سلاح ومهمات سبک وسنگین درجریان  عملیات  تصفوی  منسوبان اردوی ملی ازمربوطات ولایت های کنر ،پکتیا نیز کشف وبه دست آمده است .

 

 کابل باختر 27 سنبله
آخرین هفته مسابقات فوتبال لیگ دسته اول هرات با بازی  تیم های جامی  وامید به پایان رسید.
ضیاء الحق ضیاء معاون آمریت  ورزشی ولایت هرات به آژانس باخترگفت، دراین دیدار تیم جامی  بایک بازی پرگول  ودلچسپ توانست پنج درمقابل یک برتیم  امید پیروز گردد.
به گفته ضیاء درپایان این رقابت ها تیم آمو باکسب دو امتیاز  درمکان نخست قرار  گرفت  وبه لیگ برتر صعود کرد .
همچنان تیم های امانی ؛خراسان وجامی هریک باکسب  هفده  امتیاز به دور بعدی رفتند تا باهم دیگر برای  کسب مقام دومی  وسومی به مسابقه بپردازند .
این رقابت ها میان ده تیم در آن ولایت  راه اندازی گردیده است .

???????? ، 27 ????? 1392 ، 08:11

یک متنفذ قومی شهید شد

 هرات باختر 27 سنبله
یک متنفذ قومی شب گذشته از سوی طالبان درهرات به شهادت رسید .
یک  منسوب امنیتی که نخواست  نامش گرفته شود، به آژانس باختر گفت، ارباب زرین یکتن از متنفذین قومی  ولسوالی گلران ولایت هرات  توسط طالبان به شهادت رسید .
تا هنوز درمورد مقامات محلی ابراز نظر نکرده اند .

کابل باختر 27 سنبله
درادامه رقابت های فوتبال تیم های دسته دوم هرات صبح امروز تیم هرات باستان برآزادی پیروز شد.
ضیاء الق ضیاء معاون  آمریت ورزشی ولایت هرات به آژانس باختر گفت، دراین دیدارتیم هرات باستان دوبریک تیم آزادی را شکست  داد .
این رقابت ها میان دوازده تیم در آنولایت  راه اندازی شده است .

کابل باختر 27 سنبله 
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه،روزگذشته با آفتاب احمدخان شیرپاو رهبر حزب قومی پاکستان، عضو مجلس نماینده گان و وزیر داخلۀ پیشین آنکشورباهیئت همراه شان،در مقر شورای ملی ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، در ملاقات رئیس مشرانوجرگه سفراین هیئت را به افغانستان خیرمقدم گفته وضمن یادآوری از مشترکات دینی،قومی ، لسانی و فرهنگی، پیرامون مناسبات تاریخی دو کشور روشنی انداخته،گفت که مردمان مسکون درمنطقه همیشه بنابرارزشهای اخوت اسلامی باهم زنده گی داشته ودرمواقع مصیبت همدیگر راکمک وهمکاری نموده است که مثال های زنده آن درتاریخ معاصرمنطقه مشهودمیباشد.
همچنان فضل هادی مسلم یار، ضمن توضیح وضیعت سیاسی ونظامی منطقه، درموردپیامدهای  تروریزم ومنابع تمویل وتسلیح آن روشنی انداخته،افزودکه افراطیت نه تنها مردم مارابه قربانی میگیرند؛ بلکه پاکستان را نیز تهدید میکند وتاکید کردکه درراستای ازبین بردن لانه های تروریزم و تامین امنیت واستقرارثبات تلاش جدی صورت گیرد وتصریح نمودکه امنیت و ثبات در افغانستان متضمن امنیت وثبات در پاکستان و منطقه می باشد.
هکذا مسلم یارطی صحبتی روی خروج نیروهای بین المللی وانتخابات ریاست جمهوری درسال آینده روشنی انداخته گفت که بهترین گزینه برای انتقال قدرت سیاسی انتخابات میباشد،دولت ومردم افغانستان مصمم است تا زعامت آینده کشور راازطریق انتخابات برگزیند.
رئیس مجلس سنا همچنان درمورد خروج نیروهای بین المللی و موافقتنامه امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا توضیحاتی ارایه نموده،گفت مردم ماکاملآ باور واطمینان دارند که  قوای مسلح افغانستان درچتروحدت ملی بعدازسال 2014ازنوامیس ملی، تمامیت ارضی ودست آوردهای دهه اخیردفاع وحراست خواهند کرد.
متعاقباً آفتاب احمدخان شیر پاو رهبر حزب قومی پاکستان  هدف  سفر شان رابه افغانستان بیان نموده، خاطرنشان ساخت که بحیث رئیس کمیته دوستی افغانستان وپاکستان درمجلس نماینده گان کشور متبوع اش مسوولیت دارد؛ تاپیرامون شریک ساختن دیدگاه های رهبران سیاسی افغانستان وپاکستان، بخاطرگسترش همکاری هاو توسعه روابط اقتصادی وسیاسی دوکشور تلاش مستمرخواهدکرد؛تاراه های رفع مشکلات را درتمام عرصه هاجستجووزمینه های مناسب توسعه اقتصادی ،همکاریهای تجاری وشگوفایی فرهنگی فراهم شود.


شیرپاو ضمن اینکه از همکاری حزب قومی با مردم افغانستان اطمینان داده، دعوت نامه مبنی برسفرهیئت مشرانوجرگه به پاکستان رابه رئیس مجلس سنا تقدیم نموده،گفت که در فرصت مناسب از پاکستان بازدید بعمل آوریدکه با ابراز امتنان پذیرفته شد.
  طبق یک خبردیگر، اولین جلسه کمیتۀ مؤظف مشرانوجرگه درموردبررسی برخی مطالب نشرشده در دایرة المعارف آریانا، دیروزبه ریاست مولوی عبدالوهاب  عرفان، باحضورداشت شماری از استادان و محققین اکادمی علوم افغانستان،دایرگردید.
دراین نشست پیرامون ادعای برخی سناتوران که آنان درجلسه عمومی مورخ24سنبله اذعان نمودندکه ثریا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان نظر  داروین را راجع به تکامل بشریت،همراه بامطالب دیگرکه خلاف آموزه های قرآنی ،ارزش های اسلامی وافتخارات ملی میباشد،در دایرة المعارف آریانا تاییدونشرنموده است؛ بامحققین اکادمی علوم افغانستان صحبت وتبادل نظرصورت گرفت.
درجلسه بعدازاستماع نظریات منسوبین اکادمی علوم افغانستان، مولوی عبدالوهاب عرفان ضمن جمع بندی این نشست خاطر نشان نمود که بمنظور روشن شدن حقایق باید محتوای دایرۀ المعارف بررسی گردد؛تادیده شودکه آیا درنشرمطالب کفری،خلاف افتخارات ملی وعدم توازن درمعرفی شخصیت ها  از صلاحیت های وظیفوی استفاده صورت گرفته است؟یاخیرودراخیر قرار برآن شد که درنشست بعدی رئیسه اکادمی علوم افغانستان به سوالات سناتوران پاسخ گوید.
قابل ذکراست که این کمیته بتاسی ازفیصله جلسه عمومی روزیکشنبه هفته جاری غرض بررسی مطالب فوق الذکرودریافت حقایق آن ایجادگردیده است.

 

به خاطر رد اتهام  وارده مبنی بر سوء استفاده از کمک بنیاد جنوب آسیا، دکتور سید مخدوم رهین اسناد ارایه نمود و اتهام را دروغ ثابت کرد.

???????? ، 27 ????? 1392 ، 06:29

وضع هوای کشور

کابل27سنبله  باختر
اداره هواشناسي وضع جوي بعضي از مناطق كشور را در 24 ساعت آينده بر اساس سانتي گريد چنين راپور داده است.
كابل، آسمان قسما" ابر بلند ترين درجه حرارت (29) پائينترين (11).
هرات آسمان آفتابي بلند ترين درجه حرارت(32) پائيترين (15).
جلال آباد، آسمان ابرواحتمال بارنده گی بلند ترين درجه حرارت (33) پائينترين (22).
قندهار، آسمان آفتابي بلند ترين درجه حرارت (35) پائينترين  (16).
مزار شريف، نیمه ابر بلندترين درجه حرارت (32) پائينترين  (17).
قندز، آسمان آفتابي بلند ترين درجه حرارت (32) پائينترين   (17).
غزني، آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت  (20) پائينترين (9).
باميان، آسمان آفتابي بلند ترين درجه حرارت   (24) پائينترين (6).
فيض آباد، آسمان نیمه ابر بلند ترین درجه حرارت   (26) پائينترين (16).
سالنگ شمالي،‌آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت  (11) پائينترين  (4)
فراه، آسمان آفتابي بلند ترين درجه حرارت (35) پائينترين   (17).
خوست، ‌آسمان ابرواحمتال بارنده گی بلند ترين درجه حرارت (30) پائينترين (20).

ميمنه‌،‌‌آسمان آفتابي بلند ترين درجه حرارت (30) پائينترين  (14).
لشكرگاه، آسمان آفتابي بلند ترين درجه حرارت (34) پائينترين  (19).
سالنگ جنوبی آسمان نیمه ابر بلند ترین درجه حرارت(14)پائینترین (6)
شبرغان آسمان آفتابی بلند ترین درجه حرارت (32)پائینترین (16)
جبل السراج آسمان قسما ابر بلند ترین درجه حرارت(27)پائینترین (15)
طلوع آفتاب فردا در كابل به ساعت (5) و (39) دقيقه و غروب آن به ساعت (5) و (59) دقيقه صورت مي گيرد.

???????? ، 27 ????? 1392 ، 06:29

دوطالب مسلح کشته شد

چاریکار باختر 27 سنبله
دریک درگیری که صبح امروز میان نیروهای امنیتی افغان وطالبان درولسوالی  شینواری ولایت پروان رخ داد، درنتیجه دوطالب کشته ویک طالب دیگر زخمی شد.
محمد اکوگل شینوار، ولسوال شینواری ولایت پروان به آژانس باختر گفت، منسوبان امنیتی درساحه قول هیر ولسوالی  شینواری  با گروهی ازطالبان مسلح  درگیر شدند  که درنتیجه دوطالب  مسلح کشته ویک طالب دیگر زخمی شد .
شینواری گفت،  درجریان درگیری  یک میل کلاشینکوف یک پایه مخابره ودوعراده موتر سایکل طالبان به دست نیروهای امنیتی  افتاده است .
اکوگل گفت، دراین عملیات به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است .

قلعه نو باختر 27 سنبله
معاون والی نام نهاد طالبان برای بادغیس همراه با دوتن از همراهانش درعملیات نیروهای امنیتی شب گذشته کشته شدند .
تحصیل حیدری سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت بادغیس به آژانس باختر گفت، این عملیات از سوی نیروهای امنیتی درمربوطات ولسوالی قادس ولایت  بادغیس انجام شدکه درنتیجه ملا عبدالغفار معاون والی نام نهاد طالبان برای ولایت  بادغیس همراه با دوتن ازافرادش  کشته و سه طالب دیگر زخم برداشتند.
دراین عملیات به نیروهای امنیتی  آسیبی نرسیده است.

کابل/ 27 سنبله/باختر
به اساس معلومات نجیب الله اختری، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی قبل از ظهر امروز ازین قرار است.
یک دالر امریکایی خرید 75/56 افغانی فروش 80ر56 افغانی
یک پوند انگلیسی خرید 40/89 افغانی فروش50/89 افغانی
یک یورو خرید30/75 افغانی فروش40/75 افغانی
یک درهم امارات خرید 40/15 افغانی فروش 50/15 افغانی
یک ریال سعودی خرید 10/15 افغانی فروش 20/15 افغانی
هزار کلدار هندی خرید 890 افغانی فروش 900افغانی
هزار کلدار پاکستانی خرید 536افغانی فروش 537 افغانی
هزار تومان ایرانی خرید 30/18   افغانی فروش 40/18 افغانی