05 ???? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فیض آباد باختر 25 سنبله
وزیر فواید عامه ازکندی کارشاهراه فیض آباد وبهارک انتقاد کرد .
انجنیز نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه درسفر ی که دیروز به ولایت بدخشان داشت  به مسوول شرکت مربوط سرکسازی هوشدار داد . چنانچه تاقبل ازرسیدن فصل سرما کار این جاده تکمیل نشود  مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.
این درحالسیت که باگذشت دوسال از آغاز کارساختمان وقیر ریزی  سرک فیض آباد ولسوالی بهارک میگذرد اما  هنوز کاراین جاده پنجاه فیصد پیش رفته است .
وزیر فواید عامه به اساس  شکایت  باشنده گان محل در زمینه  تسریع روند کار پروژه مذکور با  شرکت سرکسازی  صحبت نمود.
گفته می شود کار  این سرکت به طول  چهل وچهار کیلومتر وعرض ده متر  دوسال قبل  آغاز وتا اکنون پنجاه فیصد  پیش رفته است  وقرار است تا اکتوبر سال 2014 تکمیل گردد اما نظربه کندی تا هنوز هم کارآن باقی  مانده است .
زلمی مجددی  عضو ولسی جرگه می گوید: کیفیت  کاراین سرک بسیار خوب بوده اماسرعت  آن نظر به معیار تعیین شده به کندی  پیش میرود  که باید وزارت فوایدعامه در زمینه توجه جدی  نماید. 

لشکرگاه باختر 25 سنبله
دریک رویدادترافیکی درولایت هلمند یک بازیکن تیم فوتبال  لشکرگاه هلاک وسه بازیکن دیگر آن تیم زخمی شدند.
موتر حامل اعضای تیم منتخب ولسوالی گرشک عصر دیروز هنگامی بایک تراکتور  برخورد کرد که از  شهرلشکرگاه به  سوی ولسوالی  گرشک درحرکت بود .
عمرځواک سخنگوی والی  هلمند به آژانس باختر  گفت  دراین  دیدار  یک فوتبالیست  تیم منتخب ولسوالی  گرشک جان باخت وسه تن دیگرشان زخمی شدند .
به گفته ځواک این تیم پس ازانجام مسابقه ازیک تورلمنت فوتبال به سوی  ولسوالی گرشک درحرکت بودند .
ځواک گفت زخمی های رویداد به شفاخانه ایمرجنسی درشهر لشکرگاه انتقال گردیده وبه گفته مسوولان شفاخانه وضعیت صحی زخمی هاروبه بهبوداست.

?????? ، 25 ????? 1392 ، 11:46

هفت طالب درغزنی کشته شدند

غزنی باختر  25 سنبله
هفت طالب مسلح شب گذشته درولایت غزنی کشته وشش طالب دیگرزخمی شدند .
نجیب الله سلطانی سخنگوی لوای سه قول اردوی 203 تندر به آژانس باختر گفت :درنتیجه عملیات که ازسوی  نیروهای اردوی ملی ،پولیس ملی وپولیس محلی درقریه احمدخیل وخلیفه جمپر ولسوالی مقر ولایت غزنی  انجام شد ، هفت طالب مسلح کشته وشش طالب دیگر زخم برداشتند.
گفته می شود دراین  عملیات به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است .

کندز باختر 25 سنبله
پولیس ولایت کندز امروز مقداری مواد انفجاری ومهمات رااز یک  ذخیره گاه بدست آورد.
سیدسرورحسینی سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت  کندز به آژانس باختر  گفت ، ده بشکه موادی  که از  آن  در ساختن ماین های کنار جاده و واسکت های  انتحاری  استفاده بعمل می آید  از قریه میرشیخ ولسوالی علی آباد ازمخفیگاه طالبان  بدست آمده است .
همچنان بیش ازدوصد  فیرمرمی ویک مقدار مهمات وسایر تجهیزات  نظامی  نیز ازاین ذخیره گاه بدست آمده است .

اسعدآباد باختر 25سنبله
چهل فیر راکت که از آنسوی خط دیورند پرتاب شده بود به مربوطات ولایت کنر اصابت کرد .
این راکت ها درجریان شب گذشته از سوی  نیروهای پاکستانی بالای  ولسوالی ناری ولایت کنر  پرتاب گردید که تلفات جانی درقبال نداشته است.
شجاع الملک جلاله والی کنر امروز به آژانس باختر گفت ،چهل فیر راکت بالای  مناطق اپخل گل وباتاش ولسوالی ناری  اصابت کرده است .
والی علاوه کرد که دراین  حملات به کسی آسیب نرسیده اماخسارات مالی رادر قبال داشت .
به گفته والی کنر از اثر این  حملات راکتی  تعداد زیادی خانواده ها مجبور به ترک  منازل شان گردیده اند .
قابل ذکر است که ولسوالی های مختلف ولایت کنر از دوسال  به این طرف  هدف حملات  راکتی  پاکستانی ها قرارگرفته  که باعث  تلفات  ده ها تن وبیجا شدن عده زیادی  خانواده ها شده است .  

کابل باختر 25 سنبله
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نقش علمای دین  ومتنفذین قومی  رادر  روند برگزاری  انتخابات آینده  ضروری وکلیدی خواند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، داکتر احمد  یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در سیمینار  زیر نام همکاری  علما ومتنفذین برای  آگاهی  عامه ازانتخابات  صحبت میکرد اظهار داشت ما برای  اینکه بتوانیم بستر مشروع برای  انتقال سیاسی  را هموار کنیم هیچ راهی به جز  ازبرگزاری انتخابات دیگر راهی  نداریم .
وی گفت که نقش  علمای دینی  درآگاهی دهی  مردم از برنامه ها وپروسه ملی  درخوراهمیت وستایش است واین علما  میتوانند ازطریق موعظه های دینی  مردم را از پروسه انتخابات آگاه سازند.
رئیس کمیسیون انتخابات ازتمام علمای  ومتنفدین کشور  خواست تا کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر  آگاهی عامه  حمایت وهمکاری نمایند تاباشد  یک انتخابات شفاف  سراسری وهمه شمول برگزار شود .
به گفته ضیأالحق امرخیل رئیس  دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات هدف  ازبرگزاری این سیمینار را استفاده از  امکانات  علمای  دینی دربرگزاری انتخابات خواند زیرا علمای  دین میتواند تامردم رابرای  انتخاب شدن وانتخاب کردن  تشویق نمایند .
وی از علمای دین خواست که شما علما درتشویق واجدین شرایط رول عمدۀ دارید میتوانید ازطریق مساجد ومنابر مردم را تشویق نمایند تا در انتخابات آینده سهم گیرند.
سپس عبدالجبار تقوا والی کابل  صحبت نموده گفت : دریک کشور سرنوشت  زن ومرد شان مربوط به یک انتخابات شفاف  سراسری  وقانونی ومشروع می شود . واین  انتخابات مار ا به منزل مقصود می رساند .
وی گفت که باید  جنگ راکنار گذاشته وبخاطر بهبود سیاست اقتصاد بازسازی ونوسازی  کارنمایم که همانا انتخابات می باشد.
وی به همه علما و ولسوالان پیشنهاد کردکه  مردم  را برای  انتخابات تشویق  نمایند که هیچ واجد شرایط  ازاین روند محروم نماند ویگانه وظیفه ما تشویق  مردم  است.
دریک تن از اشتراک کنندگان که برنمایندگی ازدیگران صحبت میکرد  گفت که آنها مکلفیت ها و وجایب دینی ،اخلاقی ومیهنی شان را انجام خواهند دادتا مردم باشرکت درانتخابات میتوانند رهبر وزعیم شانرا انتخاب نمایند .

کابل باختر 25 سنبله
وزیر حالت اضطرار قزاقستان امروز در راس هیئتی وارد کابل شد.
کابل میزبان ششمین اجلاس  کمیسیون مشترک  بین حکومت های قزاقستان و افغانستان میباشد.
این اجلاس  دو روز ادامه می یابد  ودرآن دررابطه به عملی سازی  تصامیم پنجمین اجلاس کمیسیون درعرصه های اقتصادی  وتجارتی بحث می کنند.
همچنان دراین نشست در مورد  همکاری  های اقتصادی وتجارتی  فی مابین افغانستان و قزاقستان درسال  2013 و چشم اندازی ها درباره سال 2014 نیز مذاکره صورت میگیرد و تقویت  همکارها دربخش  معارف؛ ترانسپورت ؛زراعت و معادن جزء اجنداء باشد  ونیز روی ایجاد یک مرکز تجارتی  درافغانستان وقزاقستان بحث میشود.
ریاست ششمین کمیسیون مشترک بین الحکومتی  افغانستان و قزاقستان را وزیر تجارت کشور به دوش دارد.
هیئت طی اقامت  درکابل با محمد  کریم  خلیلی معاون دوم رئیس  جمهور، وزرای تجارت؛ اطلاعات وفرهنگ وشاورال کابل  ملاقات می کند .

تهران – بی بی سی نیوز – 25 سنبله – باختر
دگروال اسماعیل احمدی مقدم، قوماندان عمومی پولیس ایران با اخراج مهاجران افغان از این کشور مخالفت کرده و گفته است: "نمی توانیم که همه افغان ها را از کشور اخراج کنیم و با آن مخالف هستیم.
احمدی مقدم تاکید کرده که "چند سال قبل وقتی مهاجران افغان را از کشور طرد کردیم دیدیم تعداد زیادی از فارم های زراعتی و صنعت تولید خشت کشور متوقف شد.
ایرانی ها جویای کار هستند اما این کارها را انجام نمی دهند و نمی روند بر سر درخت تا میوه بچینند. جوانان ما به دلیل اینکه تحصیل کرده اند یک میز و تیلفون همراه می خواهند تا معامله ها را سر به راه کنند."
در سالهای اخیر ایران بارها برنامه های مختلفی نظیر خروج داوطلبانه افغان ها از ایران را اجرا کرده است اما این طرح ها بی نتیجه بوده و بسیاری از افراد بعد از خروج از ایران دوباره به این کشور بازگشته اند.
آخرین طرح دولت ایران برای خروج افغان ها مربوط به ده روز پیش است که بر اساس آن دولت اعلام کرده بود که افغانهایی که به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می کنند تا پانزدهم سنبله فرصت داشتند که از ایران خارج شوند.
بر اساس این طرح کسانی که به صورت غیرقانونی به حضور خود در ایران ادامه دهند، به سپری شدن هر روزی که بعد از این تاریخ در ایران بمانند در صورت دستگیری باید سی هزار تومان جریمه بپردازند.
بنابر گزارشها، بیشتر از دو میلیون افغان در ایران زندگی می کنند.
سه روز پیش در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در شهر بیشکیک پایتخت قرغیزستان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد و در این دیدار رئیس جمهور افغانستان خواستار رفع مشکل اقامت مهاجران افغان شده است.
رئیس جمهور ایران در این دیدار گفت که ایران ۳۵ سال میزبان مهاجران افغان بوده و نمی‌خواهد که آنان مورد اذیت و آزار قرارگیرند.
روحانی گفت که تعداد از مهاجرین افغان که فاقد مدارک اقامت قانونی در ایران هستند باید با مراجعه به نهادهای مربوط اجازه اقامت را در ایران بدست آورند.
اخیراً صادق زیباکلام ،استاد پوهنتون تهران در نامه ئی عنوانی حسن روحانی ، رئیس جمهور آن کشور نوشته  است که "زندگی افغان ها در ایران بجز درد و زجر  چیز دیگری ندارد. جناب رئیس جمهور، کمک کنید کاری کنیم که بتوانیم به نوان یک ایرانی در چشمان یک پناه جوی ستم دیده افغان نگاه کنیم و سرمان را از خجالت به پایین نیفگنیم."
موضوع اخراج مهاجران افغان مقیم ایران در حالی مطرح می شود که سال آینده میلادی نیروهای بین المللی از افغانستان خارج می شوند و برای همین هم برخی کارشناسان، اوضاع امنیتی این کشور را بعد از خروج نیروهای بین المللی غیرقابل پیش بینی می دانند.

 قلعه نو باختر 25 سنبله
دریک  حادثه ترافیکی که عصر دیروز درولایت  بادغیس رخداد  یازده فرد ملکی هلاک وهفت فردملکی  دیگر زخمی شدند .
مل پاسوال شرف الدین شرف قوماندان امنیه ولایت بادغیس  به آژانس باختر گفت:  این رویداد زمانی رخ  دادکه یک موتر نوع فلانکوچ درساحه کوتل منگان ولسوالی مقر بادغیس  از اثر عوارض تخنیکی واژگون گردید .
وی گفت:  دراین  رخداد سه زن  وهشت  مرد هلاک  شدند و یک زن، دوکودک وچهار مرد زخم برداشتند .
به گفته قوماندان امنیه ، قربانیان این رویداد زنان وکودکان  میباشند .
به گفته شرف الدین زخمی های رویداد به شفاخانه ملکی  بادغیس انتقال وضعیت  چهارتن اززخمی هاوخیم خوانده شده است .

کویته – دیلی تایمز- باختر- 25 سنبله
در نتیجه حمله راکتی  بر  تانکر  های حامل مواد سوخت برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان  دیشب در ایالت  بلوچستان پاکستان حداقل بیست تانکر در آتش سوختند .
به گزارش آژانس خبری  رویترز، این حادثه در نزدیکی شهر "حاب " هنگام روی داد که این تانکر ها از سوی افغانستان به سوی شهر کراچی در حال حرکت بودند و هدف مهاجمان مسلح قرار گرفتند.
تا کنون گزارشی از تلفات احتمالی ارسال نشده و حمله کننده موفق به فرار از صحنه شده اند.
یک مامور پولیس پاکستان گفته است که یک گروه شبه نظامی با راکت ( آر پی جی ) به سوی تانکرها شلیک کرده است.
قابل تذکر است که در ایالت خیبر پشتونخواه طی دو روز گذشته در دو حمله ماین کنار جاده دو افسر و یک عسکر پاکستانی کشته و دو عسکر دیگر زخمی شدند.
تا کنون مسوولیت این حمله را هیچ فرد و یا گروه به عهده نگرفته است.
بنا بر گزارشها گروه طالبان در گذشته حملات مشابهی را به تانکر های حامل سوخت نیروهای ناتو به اجرا گذاشته است.