05 ???? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

???????? ، 23 ??? 1392 ، 15:06

قاتل سربازان ناتو کشته شد

تالقان باختر 23 اسد

 عامل قتل چندسرباز ناتو شب گذشته  درجریان  یک عملیات درولایت تخار کشته شدند.

اوکه به عنوان  سرباز پولیس درولایت قندهار  کار میکرد  چندی قبل  بدستور طالبان  تخار چند تن سرباز ناتو را درولسوالی  هزار سموچ ولایت  تخار تیرباران  کرد وبه گروه طالبان پیوست .

 به اساس  گزارشها این قاتل  که تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار داشت  درجریان  عملیات  درقریه  باغک مربوط شهر تالقان کشته شد .

 عبدالخلیل اسیر سخنگوی قوماندانی امنیه تخار باتائید این خبر به آژانس باختر  گفت: فرد مذکور باشنده ولایت تخار  بوده که بعد ازقتل سربازان ناتو فرار نموده بود.   

کابل باختر 23 اسد

 رئیس اجرائیه بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه  افغانستان  موارد تخطی های صورت گرفته در روند مرحله نخست  ثبت نام رایدهندگان درکشور را امروز  بیان کرد .

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر  جانداد سپین غر رئیس اجرائیهء بنیاد انتخابات  آزاد وعادلانه افغانستان  یا فیفا  که دریک نشست خبری صحبت میکرد گفت: فیفا به اساس مشا هدات  ازمرحله  اول ثبت نام  رایدهندگان درسی وچهار ولایت کشور،  این مرحله را  درکل موفقیت آمیز  ارزیابی کرده اما درعین حال ازبرخی موارد، بی نظمی ها ،تخطی از طرزالعمل ثبت نام ؛تخلف از قوانین انتخابات  وچالش های امنیتی  که دربرخی از محلات  دیده شده ، نگران میباشد.

 سپین غربه  یافته های نظارتی نهاد یاد شده  اشاره نموده گفت :حدود دو هزار مورد  عدم توجه ودقت لازم  به اسناد معتبر افراد حین ثبت نام  دربیست پنج ولایت کشور  ، چهار هزار  مورد  توزیع کارت  به افراد  زیر سن  قانونی دربیست  یک ولایت  کشور ، یکصدوسی  وچهار  مورد توزیع  کارت  رایدهی  غياب افراد در پنج ولایت،  شصت وهشت مورد توزیع بیش از یک کارت  به افراد درپنج ولایت، یازده مورد عارضه  وسایل  تخنیکی، شش مورد واقع شدن مراکز ثبت نام زنان به دور از شهرها وسیزده مورد عدم حضور پولیس زن درمحلات ثبت نام زنان  از مواردی شمرده شد که نگرانی بنیاد متذکره را سبب شده اند .

 وی همچنان  برای رفع  نگرانی ها ومشکلات مطرح شده یک سلسله  پیشنهاداتی را نیز  بیان کرده گفت ،تشویق زنان  ازطریق  آگاهی دهی  بخاطر شرکت  فعال آنان در روند انتخابات ،آماده گی لازم برای  تامین  بیشتر امنیت  بخصوص برای زنان ، راه اندازی  برنامه های مناسب به هدف جلوگیری ازتخلفات وتخطی ها ، تا از توزیع کارت  برای  افراد  زیر سن  ویا توزیع  پیش ازیک کارت  به افراد  ونیز توزیع کارت درغیاب افراد ايجاد زمینه برای نظارت  نهاد های  داخلی وخارجی مي تواند روندانتخابات درکشور را درمیان مردم  وجامعه جهانی از اعتبار خوبی بر خور دارکند .

کندز باختر 23 اسد

منسوبان پولیس در ولایت کندز شب گذشته از وقوع دو انفجار جلوگیری به عمل آوردند.

سید سرور حسینی مسوول دفتر مطبوعاتی پولیس ولایت کندز به خبرنگار آژانس باختر گفت، منسوبان پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی قلعه ذال، دوبشکه مواد انفجاری نوع مایع را که طالبان مسلح درجوار کلینیک صحی آن ولسوالی جا به جا وتوسط ریموت هدایت میشد، به همکاری تیم انجنیری خنثی نمودند.

حسینی اضافه داشت، دریک رویداد دیگرپولیس قوماندانی امنیه ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز شب گذشته یک عدد ماین ریموت کنترول را که طالبان مسلح درمقابل پوسته امنیتی عید گاه جابجا نموده بودند، کشف وبه همکاری تیم انجنیری آن قوماندانی خنثی گردید. 

چغچران باختر 23 اسد

سیلابهای شدید درولسوالی های لعل سرجنگل، دولینه وبرخی مناطق مرکزی چغچران خسارات مالی را به بارآورده است.

محمد نادر نماینده مردم ولایت غوردرولسی جرگه به خبرنگار آژانس باختر گفت، ریزش باران های شدید ازدوروز بدینسو درساحات مرکزی ولایت غور وولسوالیهای لعل وسرجنگل، دولینه  سرازیر شده است، بیش از هزار راس مواشی تلف ، بیش از چهل قریه ، صدها جریب زمین زراعتی ، چندین کلیومتر سرک را تخریب نموده است.

همچنان عبدالقادر یک متنفذ قومی به آژانس باختر گفت، سرازیر شدن این سیلابها باعث ملوث شدن اکثریت چاه های آب آشامیدنی ، واز بین رفتن چشمه سار ها و آلوده شدن چراگاها با گل نیز گردیده که همین اکنون برای مواشی ما علوفه وجود ندارد .

قادر افزود که دراین سیلابها یک طفل لادرک بوده وهیچ نهاد خیریه دولتی وغیر دولتی به آسیب دیده گان کمک نکرده اند.

 درهمین حال حمید الله دادفر، رئیس  ادارهء آماده گي مبارزه باحوادث ولايت غور، ضمن تائید این خبربه آژانس باختر گفت، این اداره به خاطر کمک به آسیب دیده گان چند تیم را به خاطر سروی اعزام نموده تا بعد از سروی دقیق وهمه جانبه برای افرادي كه  در اين رويداد خساره مند گرديده اند کمک های لازم صورت گیرد.

ایبک 23 اسد باختر

کارجغل اندازی چهل کیلومترسرک درولایت سمنگان امروزآغازشد.

این سرک شهرایبک مرکزولایت سمنگان را به بازارولسوالی خرم سارباغ وصل می کند.

با جغل اندازی این سرک مشکل رفت وآمد هزاران خانواده به مرکزوولسوالی های خرم سارباغ وروی دوآب رفع می شود.

انجنیرضیا همایون رییس فواید عامه ی ولایت سمنگان به آژانس باخترگفت که جغل اندازی این سرک نزدیک به هفده ملیون افغانی هزینه درپی دارد.

 انجنیرهمایون می گوید که طول این جاده چهل کیلومتروعرض آن شش متر است وشهرایبک را به ولسوالی های خرم سارباغ وروی دوآب وصل می کند.

کارجغل اندازی این سرک تا چهارماه دیگرتکمیل خواهد شد.

ریس فواید عامه ی ولایت سمنگان می گوید با تکمیل این پروژه مشکلات رفت وآمد هزاران خانواده ازولسوالی های خرم سارباغ وروی دوآب به مرکزاین ولایت رفع خواهد شد.

درحال حاضرباشنده های این دو ولسوالی با متحمل شدن مشکلات زیاد با طی کردن راه های پرخم وپیچ به شهرایبک رفت وآمد می کنند.

درین حال رییس فواید عامه ی ولایت سمنگان می گوید که به زودی کارجغل اندازی جاده ی ولسوالی خرم سارباغ- ولسوالی روی دوآب به طول بیست کیلومتر آغازخواهد شد.

جغل اندازی این سرک نیز مشکلات رفت وآمد هزاران خانواده را رفع خواهد کرد.

جلال آباد 23 اسد باختر

درحالیکه عملیات نظامی درولسوالی حصارک ننگرهارهمچنان ادامه دارد ، نظامیان افغان می گویند که موفق به پاکسازی ده ها محله ازوجود طالبان مسلح شده اند.

این عملیات نظامی به اشتراک صدها نظامی افغان ازسه روز به این سو آغاز شده است.

همچنان گفته می شود که دراین میان ده طالب مسلح کشته شده اند.

تاهنوزمیزان تلفات احتمالی سربازان افغان دراین عملیات نظامی روشن نیست.

جگرن شیرین آقا سخنگوی نیروهای اردو درولایت ننگرهاربه آژانس باخترگفت که درجریان این عملیات ده طالب مسلح کشته وده ها محله ازوجود افراد این گروه پاکسازی شده است.

این درحالیست که باشنده های ولسوالی حصارک ازموجودیت گروه های تروریستی ازجمله طالبان مسلح نگران اند.

آنان می گویند که این گروه ها دایم به اذیت وآزار مردم وکشتار غیرنظامیان دست می زنند.

مقامات نظامی می گویند که پس ازپاکسازی ولسوالی حصارک ازوجود گروه های تروریستی ، نیروهای بیشتری دراین محله مستقرخواهند شد تا امنیت مردم را تامین کنند.

جگرن شیرین آقا موجودیت طالبان درولسوالی حصارک را رد نمی کند اما می گوید که افراد این گروه هیچ محله ای را درتصرف ندارند وتنها به گونه ی پراگنده ومخفی دربرخی جا ها هستند.

به گفته ی سخنگوی نیروهای اردو درننگرهار، نظامیان درجریان این عملیات به مانع بزرگی روبه رونه شده اند وهمچنان به پاکسازی وپیشروی خود ادامه می دهند.

ولسوالی حصارک با داشتن مرزمشترک با پاکستان همواره شاهد حضوروفعالیت گروه های تروریستی به ویژه طالبان مسلح بوده است.

مقامات نظامی افغان می گویند که گروه های تروریستی بیشتربا گذر ازاین ولسوالی دست به حملات تروریستی دربخش هایی ازولایت های لوگر وحتی کابل می زنند.

ولسوالی ازرولایت لوگرکه درنزدیکی ولسوالی حصارک ننگرهارموقعیت دارد اخیرا درنتیجه ی یک عملیات بزرگ نظامی سربازان افغان ازوجود گروه های تروریستی پاک سازی شد.

آنان می گویند که با پاکسازی حصارک ازوجود گروه های تروریستی ، وضعیت امنیتی لوگر وکابل نیز بهبود خواهد یافت.

کابل 23 اسد باختر

یک موتر سایکل مملو از مواد انفجاری  در پنجوایی قندهار کشف و خنثی شد.

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد: منسوبان اردوی ملی درجریان انجام وظایف امنیتی، یک عراده موترسایکل مملو از مواد انفجاری را از مربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار قبل از اینکه انفجار نماید کشف و خنثی نمودند.

طبق یک خبر دیگر، منسوبان اردوی ملی ، یک ماین گذار را حین جاسازی یک حلقه ماین در مربوطات ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردك گرفتار نمودند و یک تعداد وسایل که از آن  در ماین سازی استفاده میشود نیز بدست آمده است.

کابل باختر 23 اسد

شماری از روزنامه های چاپ غیرحکومتی در پایتخت ک بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل  مختلف سیاسی  ونظامی  درکشور پرداخته  اند ونیز اخبار وگزارشهای  را درباره  رویداد های جاری  کشور و منطقه نشر کرده اند .

روزنامه جامعهء باز در برگ نخست  از قول رئیس جمهور عنوان کرده که  به مشکلات اقلیت های  دینی  رسیدگی می شود .

این روزنامه مطلب فوق را درصفحه دوم دنبال کرده ونوشته : نماینده گان هندوها  و سيک های کشور  دیروز سه شنبه 22 اسد  با ریئس جمهور حامدکرزی دیدار کردند . راویل سینگ معاون شورای سراسری  هندوها وسیک های کشور گفته است ، آنان برای  اولین بار  درده سال  گذشته  با رئیس جمهور دیدار کرده اند.او می گوید : رئیس جمهور تمام مشکلات ها را با پیشانی باز شنید و تمام مشکلات ما را پذیرفت و وعده داد که آنها  را حل خواهد کرد .

آقای سینگ می گوید : حذف کرسی پیشنهادی اختصاصی هندوها وسیک ها از مجلس نماینده گان ؛نداشتن محل آتش سپاری مردگان ،نداشتن سرپناه  ، غصب ملکیت ها وحفظ اماکن مقدسه ،مهم ترین مشکلات  آن ها است.  به گفته او رئیس جمهور  وعده سپرده  که تا یک ماه آینده این مشکلات  را حل خواهد کرد و دو باره آنها را  برای اطمینان از حل این مشکلات خواهد دید .

آمادگی  آذربایجان  برای سرمایه گذاری  درکشور  رئیس جمهور  تا آخر اگست به پاکستان خواهد رفت ، رشد  وپرورش گوسفند قره قل  درشمال  ازجمله عنوان های دیگری  اند که این  روزنامه  درصفحه دوم نشر کرده است . اما درصفحه اول به خطر  سقوط  ولسوالی غورماچ درولایت  فاریاب  توجه کرده نوشته : رئیس شورای  ولایتی  فاریاب  ازخطر  سقوط  ولسوالی  غور ماچ این ولایت  بدست طالبان  هشدار می دهد .

رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایت فاریاب  می گوید: طالبان  در اطراف  ولسوالی  غورماچ گرد هم آمده اند وقصد  حمله  برمرکز  ولسوالی را دارند  وی می گوید اگر دولت  سریعا اقدام نکند ونیروهای  کمکی نفرستند  احتمال دارد که غورماچ به دست  طالبان بیافتد.

این روزنامه  دربرگهای دیگر  به سایر  مسایل  پرداخته است اما روزنامه نسل 3 درصفحه اول به تحلیل  سفر رئیس جمهور به پاکستان پرداخته نوشته : روابط  افغانستان وپاکستان پس ازیک  دوره آرامش  وثبات طی سالهای اخیر به سوی  تنش وبی ثباتی  درحرکت  بوده است.

حمله سربازان  پاکستانی  بالای  نیروهای  مرزی  افغانستان  ونقض حاکمیت  ملی افغانستان شک وتردید  های زیادی را در باره صداقت  اسلام ›باد نسبت  به حمایت از روند صلح وقطع مداخله بر انگیخته است.

مقامات کابل ورسانه های افغانستان درپشت رویداد  حملات  اخیر درجلال آباد  دست سازمان اطلاعاتی  پاکستان را دخیل می دانند . این گمانه ها روابط افغانستان وپاکستان را بار دیگر  دچار تنش ساخته است.

بنابر این به نظر می رسد که باید یک  هیئت  بلند رتبه افغانی  درمذاکرات  دوجانبه با دولت اسلام آباد  روی قطع حملات  پاکستان روند صلح ونگرانی های  امنیتی افغانستان بحث وگفتگو کند .

سفر ریئس جمهور می تواند روی این موضوع تمرکز کند . ماهیت انتظار بشر از دین ، طالبان به شکل اجباری  از باشنده گان غزنی  زکات  فطر روزه راجمع آوری کردند، از جمله عنوان های ميباشند که این  روزنامه دربرگهای دیگر شماره  امروزی نشر کرده است .

روزنامه ماندگار درصفحه اول  از قول  رئیس جمهور در خطاب به هندوها عنوان کرده افغانستان در نبود شما زییایی خود را از دست  می دهد . ماندگار این مطلب را درصفحه ششم این شماره دنبال کرده ودرمطلب دیگر زیر عنوان ،هشدار  از پیامد های حیف ومیل کمک های نوشته : یک تفتیش در باره  ملیارد ها دالر کمک ایالات متحده امریکا  برای بازسازی  افغانستان نشان می دهد که شمار پروژه های به دلیل پلانگذاری  ضعیف ، تفتیش ناکافی و فقدان حسابدهی حیف و میل شده است .

به گزارش صدای امریکا ، ایالات متحده از سال 2009 به این  سو مبلغ 32 ملیون دالر را  صرف پروژه هایی کرده است تا شورشیان را از کار گذاری  مواد انفجاری در جاده باز دارد، اما  به گزارش  بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان  يا سیگار ، هیچ کسی نمی داند که به چه اندازه  درین پروژه صورت گرفته است .

 ماندگار همچنان درهمین صفحه ازقول  وزارت تحصیلات عالی خبر داده که ظرفیت  دانشگاه های افغانستان برای جذب دانشجو بلند می رود. وزارت  تحصیلات  عالی  پلان های را  روی دست گرفته که دانشجویان  بیشتری به موسسات  تحصیلات  عالی  راه یابند ، بانک جهانی  نیز  درین راستا  250 ملیون دالر کمک می کند . سازمان  استخباراتی  آلمان: به امریکا  اصلاعات استخباراتی  نداده ایم  ، عنوان دیگری  می باشد که ماندگار  درصفحه اول نشر کرده ، به همین  ترتیب  روزنامه های وحدت ،هشت صبح ، سخن جدید ، آرمان ملی و دیگران در شماره های امروزی  یا به  نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند . 

/ نالان / 

کابل23 اسد باختر

تیم ملی فوتبال کشوربخاطر شرکت در رقابتهای سیف گیم که در نیپال برگزار میشود به زودی به آن کشور می رود.

مرتضی دانش آمر نشرات فدراسیون فوتبال کشور  به آژانس باخترگفت، رقابت های کشور های جنوب آسیا قراراست ، در نهم  ماه سنبله سالروان در نیپال با حضور تیم های هشت کشور جنوب آسیا برگزار گردد.

به گفته دانش تیم ملی افغانستان دراین رقابتها باتیم های بوتان، سریلانکا ومالدیف به مسابقه  می پردازد.

گفتنی است که داوری تیم ملی فوتبال افغانستان دراین  رقابتها را یک داور برازیلی به عهده خواهد داشت چون یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال کشور درمسابقات مقدماتی خلیج  کپ آسیا از داوری در چهارمسابقه محروم شده  است.

پلخمری 23 اسد باختر

یک زن جوان شب گذشته درمربوطات ولایت بغلان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.

این زن توسط افراد مسلح غیر مسوول از منزلش درولسوالی بورکه خارج ساخته  و با ضرب مرمی به قتل رسید.

څارمن شاه محمود سرپرست قوماندانی امنیه ولسوالی بورکه ولایت بغلان به آژانس باخترگفت، افراد مسلح غیرمسوول به داخل از منزل درقریه  فلول شدند و یک زن راکه بیست  و پنج سال عمر داشت ، با دوصد هزار پول نقد و دومیل سلاح از منزل خارج ساختند و بعدآ وی را بقتل رساندند.

وی علت این قتل را خصومت های شخصی خوانده گفت، ماتلاش داریم تا قاتل را گرفتار وبه پنجه قانون بسپاریم .