03 ???? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

امریکا تجویزریمدیسویر را برای بیماران کووید١٩ تصویب کرد

امریکا تجویزریمدیسویر را برای بیماران کووید١٩ تصویب کرد

واشنگتن/ وی اوای/۲ عقرب/باختر ادارۀ غذا و دوای امریکا دیروز...

طالبان هفت کارگریک شرکت سرک سازی را دربلخ ربودند

طالبان هفت کارگریک شرکت سرک سازی را دربلخ ربودند

مزارشریف/ ۲ عقرب/ باختر طالبان امروزهفت کارگریک شرکت خصوصی سرک سازی...

 ششمین دوررقابت های ماراتن کشور،دربامیان برگزارشد

ششمین دوررقابت های ماراتن کشور،دربامیان برگزارشد

بامیان/۲ عقرب/ باختر ششمین دور رقابت های ماراتن کشور،امروزبا شرکت حدود۵۰۰...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کتمندو - جیو نیوز - ۲۸ عقرب - باختر
در انفجاری که قبل از ظهر امروز در ناحیه بوتی بهال شهر کتمندو ، پایتخت نیپال روی داد سه تن به شمول یک طفل زخمی شدند.
این در حالیست  که رای دهی در انتخابات مجلس موسسان صبح امروز آغاز شده است.
یک سخنگوی کمیسیون انتخابات نیپال به آژانس خبری فرانسه گفت : رای گیری در سراسر کشور آغاز شده است
این دومین انتخابات است که از زمان پایان جنگ داخلی که توسط شورشیان مائوییست آغاز شده بود و درسال 2006 به حکومت سلطنتی پایان داد وبه تشکیل یک جمهوری سکولار انجامید، درنیپال برگزار می شود.
سلسله دولت های ائتلافی تشکیل شده در نیپال که تاکنون در تهیه پیش نویس یک قانون اساسی و تکمیل فرآیند صلح ناکام مانده اند یکی پس از دیگری سقوط کرده اند.
مائوییست های تحت رهبری ˈ پوشپا کمال رهبر سابق شورشیان معروف به پراچاندا  انتخابات امروز را تحریم کرده اند
بیش ازیک صد حزب از جمله سه حزب اصلی،حزب اتحاد مارکسیست ،لنینیست ، کنگره نپالی ها ومائوییست ها  برای احراز 601 کرسی مجلس موسسان که به عنوان پارلمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد رقابت می کنند. 

شهربامیان 28 عقرب باختر
آسترلیا دربازسازی ، ساخت زیرساخت ها وبرنامه هایی که رشد اقتصادی مردم ولایت بامیان را درپی داشته باشد کمک می کند.
سفیرآسترلیا درکابل درسفرش به ولایت بامیان گفت که کشورش آماده است درخواست مقامات افغان درمورد تمویل برنامه های بازسازی را بررسی کند.
جان فیلیپ همچنان گفت که آسترلیا پس ازسال دوهزاروچهارده نیز که ناتوبه ماموریت درازمدت نظامی اش درافغانستان پایان می دهد به کمک هایش برای افغانها ادامه خواهد داد.
این دیپلومات آسترلیایی می گوید که به هدف بررسی تاثیرات کمک های کشورش به بامیان به این ولایت سفرکرده است.
بخشی ازنیروهای آسترلیایی دربامیان مستقربودند . این کشور درسال های اخیر ملیون ها دالررا صرف برنامه های بازسازی درافغانستان ازجمله بامیان کرده است.
بلند پایه ترین دیپلومات آسترلیا درافغانستان درجریان دیداربا مقامات محلی بامیان گفت که وی ماموراست تا برنامه های دیگر بازسازی دربامیان را که دررشد اقتصادی وساخت زیرساخت های این ولایت کمک می کند بررسی وچگونه گی تمویل آنرا دریابد.
درین حال غلام علی وحدت والی بامیان نیز دردیداربا سفیرآسترلیا درکابل ، کمک های این کشور دربازسازی بامیان را ارزنده خواند وخواهان افزایش این کمک ها برای توانمند سازی خانواده ها وساخت زیرساخت ها شد.
جان فیلیپ گفت که وی درخواست مقامات محلی را درباره ی افزایش کمک وتمویل برخی برنامه های بازسازی بررسی خواهد کرد.

شهرایبک 28 عقرب باختر
یک جاده روستایی در حومه ی شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان به بهره گیری سپرده شد.
این جاده که راه هزاران خانواده و دهقان را به زمین های زراعتی وبازار نزدیک می سازد به طول یک هزاروشصت ویک متردرامتداد محله ای موسوم به شترگردن خواجه گوش شهرایبک ساخته شده است.
این محله کوهستانی ودارای تپه هاست از اینرودهقانان وباشنده های آن به مشکل وبا تحمل کردن راه طولانی وصعب العبورتوسط اسپ ویا مرکب می توانستند بالای زمین های زراعتی شان وهم به شهررفت وآمد کنند.
محمد آصف دولت شاهی رییس احیا وانکشاف ولایت سمنگان به آژانس خبری باخترگفت که آنان با برداشتن قسمت های ازکوه وتپه ها وراه های ناهموار این جاده را ساخته اند.
ساخت این جاده دوملیون ویک صدهزارافغانی هزینه برداشته که ازسوی وزارت احیا وانکشاف دهات پرداخت شده است.
حاجی ملاعبدالله یکی ازباشنده های محل که دست کم یک صد جریب زمین زراعتی دارد می گوید که درگذشته او مجبوربود با استفاده ازاسپ ویا مرکب وطی کردن راه طولانی بالای زمین هایش رفت وآمد کند اما اکنون این کار را به آسانی می تواند انجام دهد.
درین حال مسوولان محلی درسمنگان امیدواراند به کمک نهاد های کمک رسان بتوانند این جاده ی تازه ساخته شده را قیرریزی کنند.

شهربامیان 28 عقرب باختر
نخستین سالون سرپوشیده ی ورزشی درولایت بامیان گشایش یافت.
این سالون ورزشی به هزینه ی شش صدوسی هزاردالرازبودجه ی وزارت مبارزه با مواد مخدر ساخته شده است.
مساحت این سالون دوجریب زمین خوانده شده که قادربه برگزاری جلسات تمرینی وبرخی مسابقات ورزشی دررشته های مختلف خواهد بود.
ورزشگاه ها دربامیان ازساخت این سالون ورزشی استقبال کرده خواهان گسترش وافزایش روند ساخت میدان های ورزشی برای رشته های مختلف شدند.
ذبیح الله سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدربه خبرگزاری باخترگفت " بامیان پنج سال می شود که عاری ازمواد مخدرشده از اینرو وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سالانه یک ملیون دالررا صرف پروژه های انکشافی وبازسازی دراین ولایت می کند."
گفته می شود که ساخت این سالون همین پول اختصاص یافته ی یک ملیون دالری دربامیان ساخته شده است.
به اساس ارقام ارایه شده درحال حاضرنزدیک به سیزده هزار جوان به شمول دختران به گونه ی رسمی درچهارده رشته ی ورزشی در بامیان فعالیت دارند.

پلخمری 28 عقرب باختر
کار اعمار یک پل بزرگ موتر رو در شهرپلخمری مرکز ولایت بغلان امروز آغاز شد.
این پل به طول بیست ویک متروعرض پنج متر با ارتفاع سه ونیم متراز سطح آب درفرازکانال آب بند دو  پلخمری ساخته می شود.
گفته می شود با ساخت این پل مشکل تردد برای هزاران شهروند پلخمری رفع خواهد شد.
فریدون شینواری یک مسوول شاروالی پلخمری به خبرگزاری باخترگفت که این پل به هزینه ی بیست وسه ملیون افغانی نظامیان امریکایی ساخته می شود.
به گفته ی شینواری، ساخت این پل هم تردد شهریان را آسان می سازد وهم درانتقال محصولات زراعتی ورشد اقتصاد دهقانان مفید خواهد بود.
ازسوی دیگرمسوولان ترافیک بغلان امیدواراند با بهره گیری ازاین پل موتررو ازدحام ترافیکی درشهرپلخمری کاهش یابد.

کابل باختر  28 عقرب
رئیس کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی امروز گفت که فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی آن کمیسیون به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده است .
عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی که در یک در یک نشست خبری صحبت میکرد، گفت به اساس بررسی هایی که صورت گرفته یک تن در لست نامزدان ریاست جمهوری افزود گردیده و یکصدو شانزده تغییر درفهرست نامزدان شوراهای ولایتی به وجود آمده که هفتاد وشش نفر شامل فهرست نامزدان شده وچهل نفر دیگر از آن فهرست حذف گردیدند .
وی گفت: حذف شده ها به سبب جعل در اسناد تحصیلی شان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
در این نشست خبری عبدالستار سعادت خاطرنشان کرد که اعلان فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است و از این رو جزئیات را درزمینه کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد.
رییس کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی در این نشست خبری بیان داشت، اگر اشخاص و افرادی در مورد نامزدان شامل فهرست ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ادعایی داشته باشند و اسنادی ارایه نمایند که دو تابعیت داشتن نامزدان را و نیز متهم بودن شان را به جنایات جنگی، نقض حقوق بشری و سایر جرایم ثابت بسازد، این کمیسیون در حذف نام آنان از فهرست نامزدان نیز اقدام خواهد کرد.

مسکو- الجزیره - ۲۸ عقرب - باختر
روسیه راکت های دافع هوا و طیارات نظامی به مصر می فروشد.
ˈسرگی شینزوفˈ رئیس هیئت همکاری های نظامی و تکنالوژی روسیه گفت، روسیه راکت های دافع هوا به مصر می فروشد.
قرارداد فروش این راکت ها به زودی بین دو طرف به امضا می رسد. خبر عقد این قرارداد پس از سفر هفته گذشته وزرای دفاع و خارجه روسیه به مصر اعلام شد.
وی گفت مذاکراتی بین دو طرف در جریان است که بر اساس آن مسکو طیاره های نظامی و  هلیکوپتر به مصر تحویل خواهد داد.
برخی نهادهای متخصص در امور نظامی ارزش این قرارداد نظامی را حدود دو میلیارد دالر تخمین زده اند.
مقام روسی تاکید کرد مبلغ این قرارداد را یک کشور متحد مصر می پردازد.
گفته می شود این کشور عربستان خواهد بود.

شرن 28 عقرب باختر
درنتیجه ی انفجارماین درولایت پکتیکا درشرق کشور حداقل هفت کودک جان باختند.
دراین انفجارکه ناوقت روزگذشته رخ داده، سه کودک دیگرزخمی شده اند.
رویداد درمحله ای موسوم به میل زو ولسوالی خیرکوت هنگامی رخ داد که کودکان مصروف بازی کودکانه ی شان بودند.
مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا به خبرگزاری باخترگفت که دراین انفجار هفت کودک کشته وسه تن دیگرشان زخم برداشتند.
به گفته ی افغان ، کودکان هنگام بازی با این ماین کارگذاری شده برخورد کردند وکشته وزخمی شدند.
درین حال داکتران دریک مرکز صحی درولایت پکتیکا وضعیت صحی یک تن از زخمی شده های این انفجار را نگران کننده گزارش کردند.
سخنگوی والی پکتیکا طالبان مسلح را مسوول این ماین گذاری می خواند ومی گوید که ماموران امنیتی جستجو ها را برای شناسایی ودستگیری عاملان آن آغاز کرده اند.
با این حال رییس جمهورکرزی این ماین گذاری را که منجر به کشتار کودکان شد، با شدید ترین لحن محکوم کرده است.
طالبان مسلح در کشور بیشتربه کارگذاری ماین وبمب درراه های پررفت وآمد متوسل می شوند؛ اقدامی که اکثراً غیر نظامیان را قربانی می گیرد. 

جلال آباد 28 عقرب باختر
مردان مسلح ناشناس بالای یک رادیوی محلی درشهرجلال آباد مرکزولایت شرقی ننگرهار حمله کردند.
این رویداد حوالی ساعت شش وسی دقیقه ی صبح امروز هنگامی رخ داد که مردان موترسواردرحالیکه جنگ افزاربه دست داشتند  دفتر رادیو همیشه بهار رامورد حمله ی شان قراردادند.
شاهدان عینی می گویند که مردان مسلح پس از لت وکوب محافظ ویک کارمند این رسانه داخل آن شدند.
صحبت الله انتظارمسوول رادیوی همیشه بهاربه خبرگزاری باخترگفت که مردان مسلح پس ازداخل شدن به تاسیسات این رسانه به تیراندازی ولت وکوب کارمندان پرداختند.
به گفتۀ انتظار، این مهاجمان برخی وسایل و استدیوی رادیو همیشه بهار را تخریب کردند .
مهاجمان پس ازحمله به مسوولان این رسانه هشدار داده اند که درصورت ادامه ی نشرات کشته خواهند شد.
مسوول رادیو همیشه بهارمی گوید که ازچندی به این سوء بار ها ازسوی گروه های مختلف ازجمله طالبان مسلح مورد تهدید قرارگرفته است.
اوگفت ،این گروه ها ازطریق تیلفون ازوی می خواستند تا چند تن ازکارمندانش را ازکار برکنار کند ویا نشرات این رسانه را توقف دهد.
درین حال گفته می شود برخی وسایل نماینده گی تلویزیون های ژوندون وخورشید که درداخل تاسیسات رادیو همیشه بهارقرارداشت نیز درین حمله ی مردان مسلح تخریب شده است.
یک مسوول ولایت ننگرهارمی گوید که والی این ولایت هیئت را برای بررسی چگونه گی این حمله و شناسایی و دستگیری عاملان آن موظف ساخته است. در حال حاضر نشرات این رادیوی محلی توقف داده شده است.
در این حال دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در تماس با خبرگزاری باختر ضمن محکوم کردن حمله افراد مسلح ناشناس بر رادیو همیشه بهار، از مسوولان محلی در ولایت ننگرهار خواست تا هر چه زودتر موضوع را پی گیری نموده عاملان این حادثه را شناسایی و به مرجع عدلی و قضایی بسپارند.
رادیوی خصوصی همیشه بهاردرولایت ننگرهاربا برنامه های تفریحی ، اجتماعی ، اسلامی و آموزشی به گونه ی بیست و چهار ساعته به نشرات می پرداخت.

تهران - فارس نیوز - ۲۸ عقرب - باختر
جدید ترین طیاره بی پیلوت ستراتیژیک ایران به نام «فطرس» با برد عملیاتی بیش از ۲ هزار کیلومتر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس ایران، جدیدترین طیاره بی پیلوت ستراتیژیک ایران به نام «فطرس» دیروز با حضور وزیر دفاع آن کشور رونمایی شد.
این طیاره در شرکت صنایع طیاره سازی وابسته به سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع ایران تولید شده است.
طیاره متذکره جدید با برد عملیاتی بیش از 2 هزار کیلومتر و مداومت پرواز 16 تا 30 ساعت بعنوان بزرگترین طیاره ای بدون سرنشین ستراتیژیک ایران است، که از قابلیت‌های ویژه‌ای برخوردار میباشد.
«فطرس» با تسلیح به راکت‌های مختلف، علاوه بر ماموریت‌های مراقبت شناسایی، ماموریت‌های رزمی نیز انجام داده میتواند.