24 قوس 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

شهرغزنی/ ۲۳ قوس/ باختر عامل تیرباران پانزده نظامی در غزنی در...

حسینه صافی برتحکیم و گسترش روابط فرهنگی میان افغانستان و مصرتاکید کرد

حسینه صافی برتحکیم و گسترش روابط فرهنگی میان افغانستان و مصرتاکید کرد

کابل/ 23 قوس/باختر حسینه صافی سرپرست وزارت طلاعات وفرهنگ امروز دردیدار...

شش طالب در کندز کشته شدند

کندز 23 قوس/باختر شش طالب مسلح در حمله هوایی در کندز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات 

كابل باختر 12 قوس

متكي به مفاد فرمان شماره 45 رییس جمهوری ، چندی قبل هیئتی به منظور رسیدگی به وضعیت زندانیان و دوسیه های نسبتي آنها تعیین گردید، رييس جمهور پس از استماع گزارش هيئت، حکم ذیل را صادر نمود:

1.               ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان آنعده محبوسینی را که بر طبق گزارش الی یازده سال در انتظار فیصله های محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز قرار داشته و یا بی سرنوشت می باشند، از طریق محاکم مربوط مورد بررسی جدی قرار داده و پروسه رسیدگی  دوسیه ها را در میعاد تعیین شده قانونی در مراحل ثلاثه تسریع نماید.

2.               لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان بر طبق مندرجات گزارش در تعیین سر نوشت توقیفی ها و رسیدگی  به دوسیه ها در میعاد معینه قانونی اقدام نموده، تدابیر عاجل را در ردیابی دوسیه های افراد بدون دوسیه و محبوسینیکه بیشتر از یک سال در انتظار وصول فیصله ها محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز قرار دارند، تدابیر عاجل اتخاذ و در رهایی محبوسین برائت یافته و محکومینکه میعاد معینه را تکمیل نموده اند، اقدام نماید.

علاوتاٌ در محاسبه و معامله تخفیف های فرامین عفو عمومی در سجل محبوسین از طریق بخش های مربوط و مديریت های محابس اقدام نمایند.

3.               مسوولین پولیس جنایی ریاست عمومی امنیت ملی در جلوگیری از تعذیب و شکنجه در جریان باز جویی و جمع آوری دلایل و مدارک مادی جرم و تفهیم دلایل مظنونیت به افراد توقیف شده اقدام نماید.

4.               وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان غرض تحقق عدالت قضایی شکایات محبوسین را مبنی بر عدم دسترسی به وکلای مدافع از طریق انجمن وکلای مدافع و بخش مساعدت های حقوقی مربوط تامین نماید.

5.               ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها در حدود امکانات دست داشته در تفکیک  وتصنیف محبوسین خاصتاٌ محکومین جرایم جنایات و نگهداری شان تحت رژیم های خاص و قانونی بر طبق گزارش اجراآت عاجل نماید.

 

6.               وزارت امورداخله بر طبق مندرجات گزارش در رفع تامینات مادی محابس و توقیف خانه ها تجهیز و تسلیح پرسونل محابس و تعادل معاشات افسران بخش محابس با سایر افسران وزارت امور داخله ترمیم محابس و توقیف خانه ها و اکمال بخش ها امنیتی محابس از لحاظ تخنیکی ایجاد شاپ های حرفوی غرض تربیت محبوسین اجراآت عاجل و قانونی نماید.

ادارات ذیربط در تطبیق این حکم و مندرجات گزارش منضمه تدابیر جدی اتخاذ نموده، در طی شش ماه مشکلات موجود را مرفوع و به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان رسماٌ گزارش دهند.

 

کابل 12 قوس باختر

مسابقات بایسکل رانی امروز میان ورزشکاران افغانستان وپاکستان برگزار گردید.

محمد  صادق  صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی کمیته ملی المپیک به آژانس  باخترگفت: این رقابتها به فاصله شصت و پنج کیلومتر از شهر راولپندی اسلام آباد آغاز و تا قله مرتفع مری ادامه یافت که دران نثار احمد  بایسکل سوار پاکستانی در مقام نخست و علی اصغرورزشکار افغان در مکان دوم قرار گرفت.

همچنان ورزشکاران دیگر افغان هریک رامین رووفی ایمل ،مسعود و حشمت باالترتیب در رده های سوم، چهارم، پنجم و ششم این مسابقات قرارگرفتند.

به گفته صادقی این رقابتها که تحت نام مسابقات داخلی پاکستان در آنکشور راه اندازی گردیده بود، دران یک تیم از افغانستان و هشت تیم از پاکستان شرکت داشتند.

 

کابل 12 قوس باختر

از روز جهانی محو خشونت علیه  زن امروز در وزارت اطلاعات و فرهنگ  تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبر نگار آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت درتالار مطبوعات آن وزارت برگزار گردید، پوهنمل نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد  ارزش جایگاه زن در اجتماع صحبت نموده گفت  ، از ده سال بدینسوجمهوری اسلامی افغانستان درراستای محو  خشونت علیه زن به مفهوم واقعی اش  تلاش نموده و دراین امر دولت متعهد است.

پوهمنل نبی فراهی همچنان خاطرنشان کردکه یکی ازعوامل عمده خشونت در جامعه ، پائین بودن سطح آگاهی مردم ازحقوق شان میباشد.

دراین محفل ماری نبرد آیین آمر اخبار داخله آژانس باخترنیز صحبت کرده گفت، خشونت درتمام جهان وجود دارد،اما در کشور ما انواع خشونت صورت میگیرد که زنان آنرا با گوشت و پوست شان متحمل میشوند.

ماری نبرد آیین خاطرنشان کردکه زنان مورد خشونت هایی  گوناگون قرار میگیرند اما زنان نمیتوانند از اثر فرهنگ پائین جامعه عاملان آن را به مراجع عدلی و قضایی بکشانند ، اکثر خشونت ها مخفی نگهداشته میشود.

وی یکبار دیگر از همه مدافعان حقوق زن و حقوق بشری خواست تا باتوجه به میزان خشونت ها در افغانستان برای محو این پدیده  اقدامات عملی نمایند و از زنان خواست تا در رقابت های سالم با اعتماد  به نفس شرکت کنند وبه تبلیغات گوش ندهند.

وی همچنان افزود،بخش زیادی از خشونت که در داخل خانواده ها رخ میدهد خشم انتقال یافته محیط خارج از خانه توسط مردان بداخل خانه است، مثلا"احساس ناکامی و شکست، ناکامی های شغلی، ارتباطی ، رفاهی در بیرون از منزل باعث میشودکه مردان خشم های بیرون خانه را بداخل انتقال بدهند و به نوع از انحا در محیط خانواده به خشونت بپردازند و باعث برهم زدن محیط گرم خانواده شود.

 دراین محفل ظاهر حسن رئیس مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ  بر نقش علمای دینی، بزرگان قومی و رسانه ها درکاهش میزان خشونت علیه زنان تاکید کرده گفت در دین اسلام، شایسته ترین حقوق برای زنان در نظر گرفته شده است.

سپس  زهرا قاری زاده نیز در اين محفل كرده، نقش علما و روشنفكران را در مبارزه عليه خشونت مورد تاكيد قرار داد.

 

کابل 12 قوس باختر

منابع خبری در وزارت امور داخله میگویند که نیروهای امنیتی با پیدا نمودن چهل حلقه میان از وقوع چند حادثه تروریستی  در کشور  جلوگیری نمودند.

دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد، افراد مسلح  طالبان که جنایات شان بیشتر با کار گذاری ماین و اعمال تروریستی همراه است روز گذشته نیز باتوسل به چنین  شیوه اي  جنایت در صدد قتل افراد ملکی برآمدند.

آنها چهل حلقه ماین را درمربوطات  ولایت های قندهار، هلمند، فراه آنهم در مسیر جاده ها جاسازی نمودند تا باشد بیشتربکشند و بیشتر حمایت کننده گان خود  شان را خوشحال سازند.

 گفته شده این ماین ها که بیشتر  خود ساز بوده اند قوت  بلند تخریب برخوردار بودند و تازه کار گذاری شده بود که از سوی نیروهای امنیتی کشف وخنثی گردید.

طبق یک خبردیگر:یک طالب مسلح  روز گذشته زمانی در قریه آخند خیل ولسوالی مقر ولایت غزنی از  سوی پولیس گرفتار شد که میخواست  در راه عام  ماین فرش کند.

 

* تا اخیرسال 2011 م سه صد وشصت وهفت واقعه مثبت ایدز درافغانستان ثبت شده است

کابل باختر 12 قوس

از روز مبارزه جهانی با ایدز امروز تحت شعار " خون خود را برای اچ آی وی معاینه نمائید، زیادتر دانستن بهترزیستن" تجلیل بعمل آمد.

 به گزارش خبرنگار آژآنس باختر محفلی که به اشتراک دکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه ، ریس کميسیون صحت ولسي جرگه، معینان وزارت های مبارزه با مواد مخدر، امور مهاجرین وعودت کننده گان و ریاست سره میاشت، نماینده های سازمان ملی وبین المللی همکار با وزارت صحت درتالار وزارت صحت عامه دایر گردیده بود دکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه دررابطه به تاریخچه ایدز در جهان معلومات داده گفت از روز مبارزه جهانی با ایدز از بیست وچهار سال بدینسو در سراسر جهان تجلیل بعمل می آید وهدف آن بلند بردن سطح آگاهی مردم وفرصت مناسب برای تجدید تعهدات آنانیکه درمبارزه علیه ایدز سهیم هستند، میباشد.

دکتور دلیل واقعات ایدز را در حال افزایش خوانده افزود به اساس معلومات سازمان صحی جهان واقعات جدید ایدز ومرگ ومیر از سبب اچ آی وی درکشور های حوزه مدیترانه که افغانستان نیز مشمول آن است افزایش یافته واین در حالیست که دسترسی به خدمات ایدز تقلیل یافته وبه 13 درصد مردم میرسد که علت ان در عدم آگاهی مصابین است، زیرا کمتر از 5 درصد مریضان دررابطه به اچ آی وی خويش میدانند.

 دکتور دلیل از جریان جنگ ها، کشت استعمال وقاچاق مواد مخدر، فقر، سرحدات باز، مشکلات اقتصادی، سطح پائین سواد، مهاجرت های داخلی وخارجی،  زرقیات وتطبیق خون غیر مصون منحیث فکتور های انتشار ایدز در کشور یاد کرده گفت تا اخیر سال 2011 م یکهزار وسه صد وشصت وهفت واقعه مثبت از سراسر کشور گزارش داده شداست.

 وی در رابطه به ایجاد مراکز عرضه خدمات وقایوی وتداوی ایدز گفت وزارت صحت عامه تاکنون 9 مرکز مشوره دهی وآزمایش داوطلبانه، 5 مرکز وقایوی از مادر به طفل، 24 باب مرکز تداوی رایگان را در کابل وهرات غرض ارایه خدمات وتداوی 140 تن مریض بشمول زنان وکودکان قرار داده است.

 داکتر دلیل ایدز را تنها یک مشکل صحی نه بلکه یک مشکل اقتصادی واجتماعی دانسته از وزارت های مبارزه با مواد مخدر امور مهاجرین وعودت کننده گان، سره میاشت وسایر نهاد های مدنی ورسانه ها خواست تا در مبارزه با اچ آی وی وزارت صحت را همکاری نمایند.

دراین محفل نقیب الله فایق رئیس کمیسيون صحت ولسی جرگه و ابراهیم ازهر معین مبارزه با مواد مخدر نیز در رابطه به موضوع صحبت نمودند. 

 

كابل 12 قوس

انجنیر ربوده شده بنگله دیشي از چنگ ربا ینده گان نجات داده شد.

دفتر مطبوعاتي سخنگوي وزارت دفاع ملي ميگويد،

منسوبین اردوی ملی در نتیجه عملیات تصفیوی در مربوطات دشت لیلی ولایت جوزجان انجام دادند،  یکتن انجنیر مربوط کشور بنگله دیش را از چنگ ربا ینده گان نجات دادند .این انجنیر که در یکی از پروژه های سرکسازی در مربوطات  آن ولایت فعالیت داشت قبلا" ازجانب  رباینده گان اختطاف گردیده بود .در جریان این عملیات منسوبین اردوی ملی یکتن را به ظن دست داشتن در اين آدم ربايي با دوعراده موتر سایکل بازداشت نموده است .

به همینگونه منسوبین اردوی ملی در مربوطات ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب یکتن مخا لف مسلح را همراه با یکعراده موتر سایکل مملو ازمواد منفجره گرفتار نمودند . مواد منفجره در ساحه از جانب منسوبین اردوی ملی خنثی گردید.

 

كابل/12/قوس/باختر

منابع خبري وزارت دفاع ملي ميگويد، عملیات تصفیوی(ظفر15)که بتاریخ یازدهم قوس سال روان ازجانب منسوبین اردوی ملی در ولايت فراه آغاز گردیده با موفقیت به پیش میرود.

دفتر مطبوعاتي سخنگوي وزارت دفاع ملي ميگويد، چنانچه در آغازین روز این عملیات در مربوطات ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه 8تن مخا لفین مسلح کشته شده ، 3میل کلاشینکوف، یکتعداد سلاح خفیفه، یکعراده موتر کرولا وپنج عراده موتر سایکل بدست منسوبین شامل عملیات افتیده است .

در جریان عملیات دیگر تصفیوی منسوبین اردوی ملی در مربوطات ولسوالی گرشک ولایت هلمند 2تن مخا لفین مسلح همراه با یک میل کلا شینکوف، یک میل بم انداز بازداشت و2حلقه ماین کشف وخنثی گردیده ودر جریان گزمه امنیتی منسوبین اردوی ملی در منا طق مربوط ولسوالی دهراود ولایت ارزگان 2میل سلاح خفیفه با یکمقدار مهمات و یک بوشکه مواد منفجره بدست آمده است .

به همین سان منسوبین اردوی ملی وپولیس ملی  دریک حرکت مشترک تصفیوی در مربوطات ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند 2تن مخا لفین مسلح رابا 2میل کلاشینکوف ویکپایه مخابره ازداخل یکعراده موتردر حالی بازداشت نمودند که یکتن آنها زخم برداشته بود .

يكشنبه ، 12 قوس 1391 ، 13:07

تبصره

 

کابل/12/قوس/باختر

داشتن زندان و ادامه توقیف افغانها توسط نیروهای بین المللی میتواند نقض قوانین افغانستان پنداشته شده و تخطی جدی از سند همکاری راهبردی است.

مبصر آژانس باختر مینگارد: اخیراً وزیر دفاع بریتانیا طرح را تائید نمود که به موجب آن روند انتقال زندانیان افغان از سوي نيرو هاي بين المللي به دولت افغانستان برای مدت نامحدودی به تعویق می افتد.

مقام های بریتانیوی منجمله وزیر دفاع آن کشور گفته اند که زندانیان در زندان های افغانستان در معرض خطر جدی سوءرفتار مواجه اند . این شک و تردید درحالی بیان میشود که افغانستان درجریان سالروان خورشیدی با شماری از کشور های جهان منجمله ایالات متحده امریکا و بریتانیا اسناد همکاری های راهبردی را امضا نمود. امضا چنین اسناد، آنی، تصادفی و زود هنگام صورت نگرفت سالهاوماهها مباحثات، بالاخره زمینه ساز تفاهم برای امضا چنین اسناد گردید. یکی از موضوعات که باعث طولانی شدن چنین مباحثات شد چگونگی واگذاری مسوولیت زندان بگرام به نهادهای افغان بود. دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید بر این امر داشت که نیروهای خارجی حق داشتن زندان در افغانستان و ادامه توقیف افغانها را ندارند پافشاری دولت افغانستان بر حل این مشکل تا اندازه جدی بود که حامد کرزی رییس جمهوری کشور، ادامه چنین وضعیت را نقض حاکمیت ملی افغانها دانست و بالاخره دولت امریکا با پذیرفتن شروط افغانستان، زمينه را برای امضا اسناد همکاری هاي راهبردی مساعد ساخت.

بعداً رهبری وزارت دفاع ملی سند واگذاری مسوولیت های زندان بگرام را با جنرال جان آلن قوماندان عمومی نیروهای بین المللی امضا نمودند و روند سپردن زندانیان عملاً آغاز شد. شماری از افراد اردوی ملی بخاطرحفاظت از این زندانیان به نام پولیس نظامی آموزش های ویژه را فرا گرفتند و دولت افغانستان متعهد به رعایت و حفظ تمام معیارهای حقوقي نسبت به این زندانیان گرديد. مدیريت نهادهای امنیتی افغان در این زندان تا اندازه موثر و کارا بود که برخی از فرمانداهان نیروهای خارجی آن را ستودند و تقدیر نمودند.

مگر در این اواخر حرف های دیگر شنیده میشود که بیشتر از عدم واگذاری زندانیان افغان به نهادهای افغانی حکایه میدارد حرف که کابل آن را بانگرانی دنبال میکند و هر نوع محدودیت در این راستا را نقض حاکمیت ملی خود میداند.

چنانچه سخنگوی ریاست جمهوری کشور درتازه ترین اظهارات خود در این رابطه تاکید داشته است " داشتن زندان و توقیف افغانها توسط خارجی ها عمل خلاف حاکمیت ملی افغانستان است" او اضافه میدارد که موقف دولت افغانستان در این رابطه واضع و روشن است و آن این که هیچ کشور خارجی در افغانستان حق داشتن زندان، و توقیف افغانها را ندارند.

او اضافه ميدارد، مشكلات در راستا توقیف اتباع افغان از سوی نیروهای بین المللی مستقر در این کشور هنوز هم پربا جاست و دراین رابطه حامد کرزی نامهء را به بارک اوباما ارسال داشته است.

ازطرف دیگر تعلیق روند انتقال زندانیان افغان از سوی نیروهای خارجی به نهادهای افغان درحالی صورت میگیرد که یک کمیسیون ویژه از سوی دولت افغانستان غرض رسیده گی قضایی به حال این محبوسین ایجاد شده در حالیکه قبلاً شماری زیادی از زندانیان بدون پرونده در بلا تکلیفی بسر میبردند و عملاً حقوق آنان نقض شده بود. روند رسیده گی به حقوق این محبوسین از سوی نهادهای افغان چنان عادلانه و سریع است كه تا اکنون بیگناهی شماری از این زندانیان ثابت و از حبس رها شده اند.

پس در موجودیت چنین یک دستگاه قضایی،اتهام وارد نمودن که گویا آنها با خطر سو رفتار مواجه اند غیر موجه و یک بهانه است که باید بر آن خاتمه داده شود.

 

کابل باختر 12 قوس

سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید پاکستان طرح همکاری های راهبردی خود به افغانستان را به داکتر زلمی رسول پیشکش نموده است.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز كه دریک نشست خبری در کابل سخن میگفت اظهار داشت که وزارت خارجه پاکستان طرح همکاری های راهبردی آنکشور با افغانستان را به داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه افغانستان که اخیرآ  از پاکستان دیدار نمود پیشکش نموده است. مگر سخنگوی وزارت خارجه واضع نساخت که این طرح حاوی کدام نکات است.

 از طرف دیگر موسی زی میگوید که با دیدار اخیر وزیر امور خارجه افغانستان از پاکستان پیشرفت های درمناسبات دوکشور درعرصه مبارزه با تروريزم و حل مشکلات ترانزیتی وجود داشته است.

 وی افزود که حکومت پاکستان تعهد نموده که اقدامات عملی را درراستای پروسه صلح، مبارزه با ترورزم وباز شدن راه ترانزیتی انجام میدهد. افغانستان از این اقدامات عملی حکومت پاکستان در راستاهمکاری هاي دوجانبه استقبال می نماید

موسی زی یاد آور شد که از جانب افغانستان تقاضای رهائی آن زندانیان طالبان که در پروسه صلح افغانی تاثیر گذار اند صورت گرفته که با واکنش مثبت مقامات پاکستانی مواجه شده است

به گفته جانان قرار است که وزیر امور خارجه افغانستان به بروکسل سفر نماید ودر جلسه سران ناتو که به تاریخ چهاروپنج دسمبر برگزار می شود اشتراک نماید که در این جلسه روی تجهیز وتمویل نیروهای امنیتی افغان بحث صورت خواهد گرفت.

 ضمنا سخنگوی وزارت امور خارجه از گشایش سفارت افغانستان در باکو یاد آور شد وگفت شاکر کارگر به زودی به عنوان اولین سفیر افغانستان در آذربایجان وظیفه اش را در باکو آغاز میکند 

 

کابل12 قوس باختر

داکتر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان، انجنیر شوکت الله وزیر ایالات و مناطق سرحدی پاکستان ، هیئت همراهش و هیئت کمیشنری عالی سازمان ملل متحتد  در امور پناهنده گان امروزاز وضعیت خانواده های عودت کننده مستقر در شهرک کوچی آباد واقع در ناحیه سیزدهم شهر کابل دیدن نمودند.

دراین شهرک حدود سه صد خانواده عودت کننده در خانه هایی که به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهنده گان وحکومت افغانستان ساخته شده اند، زنده گی مینمایند.

به اساس معلومات اسلام الدین جرآت رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به آژانس باختر، وزیر ایالات و مناطق سرحدی پاکستان وهیئت همراه ضمن دیدار از تسهیلات فراهم شده برای عودت کننده گان در این  شهرک باعده ای از باشنده های آن گفتگو کردند.

در شهرک متذکره ساختمان های یک مکتب و یک مدرسه درحالت تکمیل شدن است  که به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان وحکومت افغانستان  ساخته میشود وهمچنان احداث و جغل اندازی سرک و دسترسی مردم به آب  آشامیدنی و کلینیک صحی سیاراز تسهیلات فراهم شده برای باشنده های آن شهرک میباشد.

داکتر جماهیر انوری و انجنیر شوکت الله در صحبت با باشنده های شهرک متذکره مشکلات و پیشنهادات آنها را استماع نمودند.

باشنده های شهرک کوچی آباد از فراهم سازی تسهیلات ذکر شده ابراز خرسندی کردند، اما از وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان کشور خواستند تا زمینه کاری برای آنان فراهم گردد .

 داکتر انوری به آنان وعده دادکه خواسته ها و مشکلات آنان را در نشست شورای وزیران مطرح نماید.

همچنان وزیر ایالات و مناطق سرحدی پاکستان یاد آور گردید که گام هایی  برای پذیرایی خوب  برگشت کننده گان افغان در کشور  برداشته شده و این  آغار  کار است  و حکومت پاکستان در راستای ایجاد شرایط زیست برای افغانهای مهاجر درکشور شان حمایت میکند و اوگفت ، پاکستان خانه دوم مردم افغانستان است و ما طرفدار به برگشت داوطلبانه برادران افغان از پاکستان به افغانستان هستیم.

به گفته اسلام الدین جرات، انجنیر شوکت الله و هیئت همراهان بنابه دعوت وزیرامور مهاجرین و عودت کننده گان صبح امروز وارد کابل گردید. دراین سفر قراراست هیئت از چندین شهرک عودت کننده ها در کشور ما دیدن نماید.