03 ????? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

تیم کرکت ممبی اندین پیروز شد

کابل/ 2 میزان/ باختر تیم کرکت ممبی اندین در رقابت های...

تیم‌های بایرن مونیخ و سویا بخت آزمایی می کنند

کابل/ 3 میزان/ باختر مرحله نهایی فوتبال سوپر کاپ اروپا، امشب...

تیم های کرکت پنجاب و رویال چلنجرس بنگلور رقابت می کنند

کابل/ 3 میزان/ باختر رقابت های لیگ کرکت هندوستان، امشب با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

كابل باختر 28 ثور
وزیرامور شهر سازی میگوید، از 350شهرک درسطح کشور تنها یکصدو پنجاه و هفت شهرک آن دارای مجوز قانونی است .
داکتر حسن عبداللهی وزیر امور شهر سازی درمصاحبه اي به آژانس باختر گفت ، افغانستان درحال حاضر رشد شش فیصدی نفوس را دارا میباشد که این رقم بلندترین نرخ شهر نشینی درجهان است و این امر باعث گردیده كه مردم دست به ساخت و ساز ساختمان های خود سر بزنند، اما ناگفته نباید گذاشت که ساختمان های که بصورت انفرادی توسط خانواده ها غرض ایجاد سرپناه اعمار میگردد آنقدر مشکل زا نبوده که اعمار ساختمان های جمعی بصورت شهرک ها و سایر اماکن که جمع قابل ملاحظهء را درخود جا میدهد میباشد، زیرا در نقشه ریزی و ساختار چنین ساختمانها معیار های لازمی که توسط ارگانهای دولتی از نظر ایمنی و مقاومت ساختماني در برابر حوادث طبیعی و سایر موارد همانند کانالیزاسیون، وجود پارکينگ ها ، محیط سبز و غیره شد درين شهرك ها وجود، ندارد.
به گفتهء وزیر انکشاف شهری ازجمله 350 شهرک موجود درکشور صرف 157شهرک دارای مجوز قانونیست که شرایط لازم یاد شده را داراست اما درسایر ساختمانها نمی دانیم که آیا معیار های لازمی درنظر گرفته شده یا خیر ؟ و این يك  موضوع نگران کننده است زیرا زندگی جمع کثیری از شهروندان ما را  به خطر مواجه ساخته که وزارت شهر سازی به مثابه ارگان مسوول برای رسیده گی به  اين مشکل، کمیته ئی را در هماهنگی با شاروالی ها ایجاد نموده تا ساختمانهای غیر قانونی را از لحاظ معیارهای قبول شده ساختمانی، بخصوص شرایط ایمنی مقاومت آنان را دربرابر حوادث ارزیابی نمایند تا شرایط زندگی مصئون  دراین گونه ساختمان ها مساعد گردد.
وزیر امور شهرسازی برنامه های آن وزارت را درجهت ممانعت  از اعمار ساختمان های غیر معیاری یا خود سر توضیح داده گفت : وزارت امور شهر سازی دراین رابطه دو برنامه مشخص دارد، در برنامه نخست جلو اعمار چنین ساختمانها را بگیرد و در برنامه بعدي تهیه و تطبیق ماستر پلانهای شهری است که تاکنون توانسته ایم در مشوره با شاروالی ها، شوراهای ولایتی و سایر نهادهای مربوط حدود هفتاد ماستر پلان شهری را آماده نمائیم و از دو ماه بدینسو انتظار داریم تا این مسئله در شورای وزیران مورد بحث قرارگیرد ، با تائید این برنامه بخش اعظم از مشکلات حل خواهد گرديد.
وزیر امور شهری سازی به ادامه گفت: برنامه دوم ما تصویب قانون تخلفات ساختمانی است كه در این قانون به تمامی موارد خلاف ورزی پرداخته شده و مطمین هستم که با تطبیق آن هیچ مشکلی در قسمت ساختمان هاي خود سر باقی نخواهد ماند اما قانون یاد شده از یکسال بدینسو غرض طی مراحل قانونی در شعبه تدقیق وزارت عدلیه بسر میبرد و امیدواریم هر چه زودتر مراحل قانونی را طی نموده تصویب گردد تا قانوناً ما با تخلف ورزی ها مبارزه نمايم.
اظهارات وزیر شهر سازی درحال بیان میشودکه مشکل مسکن درکشور حاد بوده و برای حل این مشکل حداقل به بیش از یک ملیون و یکصد واحد مسکونی نیاز است این نیازمندیها باعث گردیده تا حلقه های سودجو، نه تنها عامل برای غضب زمین باشند بل در پی سود جویی های بزرگ به اعمار شهرک های مبادرت ورزیده اندکه با معیار های ساختمانی سازگار نیست .
درحالیکه مسوولان امور منجمله وزارت شهر سازی و شاروالی در صدد حل این مشکل اند مگر تلاش های آنها نتیجه نداده است . دولت به منظور خاتمه بخشیدن به مشکل مسکن درکشور برنامه های را روی دست گرفت در پایتخت  كشور،پيرامون شهر جدید به نام کابل جدید بحث و ساحه وسیع در شمالشرق  كابل به این منظور درنظر گرفتند با آنکه از طرح کابل چند سال میگذرد مگر تاکنون نشانه که کابل جدید یک محل مسکونی باشد به چشم نمیخورد .
چرا كه کابل جدید ازیک پروژه روی کاغذ به پروژه زیر بنايی مسکونی تبدیل نشد ؟
وزیر انکشاف شهری تاخیر در ساخت شهر کابل جدید را در وجود بورد مستقل کابل جدید میداند.
به گفته وی بورد یاد شده جایگاه قانونی ندارد و اگر قرار باشد کارپیش برود باید مسوولیت به ارگان مسوول که وزارت شهر سازی است سپرده شود.
این بورد که هفت سال قبل ایجادگردید و کارها در حدی پیشرفت داشت ماسترپلان شهر جدید به همکاری جایکای جاپان در سال 87 آماده گردید اما از آنروز به بعد کارها ساکت ماند و وزارت انکشاف شهری مطابق فرمان 45 رییس جمهور دررابطه به موضوع پرداخته گزارش صدصفحه ئی را با ریاست جمهوری ارائه نمودیم و از آنروز تاکنون منتظر هدایت از ریاست جمهوری هستیم .
برخي بر اين باور اند كه عدم هماهنگي ميان نهاد هاي حكومتي بخصوص وزارت شهر سازي و شاروالي ها باعث پراگندگي و زمينه را براي منفعت انديشي هاي شخصي مساعد ساخته است.
وزیرشهر سازي عدم همکاری میان آنوزارت و شاروالی ها را رد نموده گفت ، قبل براین برخی اوقات میان واحد های پالیسی ساز( وزارت انکشاف شهری )و تطبیق کننده گان ( شاروالی ها ) مشکلات وجود  داشت  اما با وضع آخرین مقرره که هفت ماه قبل صورت گرفت به اين گونه مشکلات نقطه پایانی گذاشته شد وکارها درهماهنگی پیش میرود . ما مشتركاُ با خلاف ورزي ها مبارزه مي نمايم.
مشکل دیگر درکابل و سایر شهر ها ملوث بودن آب های تحت ارضی است که میتواند صحت و سلامتی شهروندان را تهدید کند.
داکتر حسن عبداللهی دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت : غرض حل مشکل آب یا تنظیم آب آشامیدنی درشهر کابل یک شرکت کانالیزاسیون و آبرسانی که متشکل از نماینده گان وزارت های شهرسازی ، اقتصاد ، مالیه ، شاروالی کابل و اداره حفظ محیط زیست است ایجادگردید با وجود آنکه مطابق قانون آب، وزارت شهرسازی موظف به تنظیم آب در شهرهاست اما درمخالفت به قانون یاد شده مدیریت شرکت به وزارت مالیه سپرده شده ووزارت شهرسازی مدتها قبل موضوع را به مجلس نماینده گان و ریاست جمهوری رسانیده ایم اما تاکنون جوابی دریافت نداشته ایم .
وزیر امور شهرسازی به ادامه گفته : با وجود تمام مشکلات وزارت شهر سازی میکوشد تا با اتخاذ برنامه های عملی به مشکل کمبود مسکن درکشور خاتمه بخشد و دراین راستا موفقیت های دارد و شاهداین ادعا ما کاهش قیمت مسکن درکابل است .
از زمانی که وزارت انکشاف شهری به ساخت وساز ساختمانها بصورت مستقل و يا با اشتراک با بخش خصوصی اقدام  نموده  تقریباً سالانه 50 هزار واحد ساختمانی را عرضه میداریم  كه  بخش از نیازمندی مردم را برطرف گرديده است .
به گفته وی سالانه درشهر کابل صد هزار واحد مسکونی نیازاست که این وزارت میکوشد تا سه هزار واحد مسکونی را بصورت مستقل سه هزار را در قرار داد با کشور امارات متحده عربی چهارده هزار واحد را در شرکت با سکتور خصوصی و سی هزار واحد را در ده سبز کابل ( شهرک 26 دلو ) اعمار نماید و تلاش داریم قیمت های بیشتر ازاین پائین آید زیرا قیمت های موجودکاذب و بالاتر از توانایی مردم بخصوص کارمندان دولت.
وی افزود: وزارت یاد شده حتی برای کارمندان دولتی با قیمت های مناسب برنامهء دارد تا واحد های مسکونی را عرضه دارد.

كابل باختر 28 ثور
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مکالمه تلیفونی اش با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به مجلس کابینه توضیحات ارائه کرد.
دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر خبر داد، حامد کرزی گفت که این گفتگوی تلیفونی به دور دو محور صورت گرفت، یکی پروسه صلح و نقش پاکستان البته در پرتو مذاکرات اخیر بروکسل و دیگری قرارداد امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا.
در مورد نقش پاکستان در پروسه صلح رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بر موقف قبلی اش تأکید ورزیده گفت که جمهوری اسلامی پاکستان در واقعیت سهم عمده در آوردن صلح و ختم خشونت در افغانستان دارد، اما باید موضوع همکاری اش فقط در حد حرف باقی نماند بلکه حکومت پاکستان در آن اقدام عملی، فوری و عاجل نماید.
در رابطه با امضای پیمان امنیتی که امریکا خواهان امضای هر چه زودتر آن است، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به وزیر خارجه امریکا گفته است که افغانستان فقط زمانی این قرارداد را به امضاء خواهد رسانید که شرایط مردم افغانستان درین رابطه پذیرفته شده باشد. در صدر شرایط افغانستان آوردن صلح و ختم جنگ و خشونت در کشور است.
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به جان کری خاطر نشان ساخت که امکان ندارد که همزمان با ادامهء جنگ و خشونت، مردم افغانستان به امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا دل خوش نمایند و با آن موافقه کنند.
رئیس جمهور به مجلس کابینه یاد آوری کرد که امضای قرارداد امنیتی در صورتیکه صلح به افغانستان برنگشته باشد و انفجارات و خشونت خاتمه نیافته باشد بدین معنی خواهد بود که مردم ملکی افغانستان همه روزه قربانی انفجارات و حملات تروریستان و تجاوزات خارجی گردند.
بناءً شرط اساسی مردم افغانستان برای امضای قرارداد امنیتی با امریکا همانا آوردن صلح، ثبات و امنیت در کشور است تا آنها این قرارداد را وسیله آرامی کشور دانسته بعداً با آن موافقت خود را ابراز نمایند.

كابل 28 ثور باختر
مجازات اعدام بالای دو تن فاعلین قضیه اختطاف و قتل وحشیانه علی سینا پسر هشت ساله نصیراحمد نوروزی امروز در محبس ولایت هرات تطبیق گردید
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باخترخبرداد،فیصله نهائی ستره محکمه جمهوری ا.ا، حاکی از آن است که: عبدالسمیع فرزند عبدالظاهر ولدیت عبدالقادر مسکونه ولسوالی انجیل ولایت هرات که از مدت 4 سال بحیث کارگر در شرکت المونیم‌سازی نصیراحمد نوروزی کار می‌نمود و در سه ماه اخیر با کسب اعتماد آقای نوروزی بحیث محافظ شخصی وی مقرر و ساعت 7:30 صبح مورخ 4 جدي سال 1391 حینیکه علی سینای هشت ساله غرض فراگیری تعلیم دینی بجانب مسجدی محله در حرکت بوده توسط عبدالسمیع  به بهانه این که برایش چوچه گرگ پیدا نموده اغوا و ذریعه موترسایکل به خارج از شهر انتقال داده به جلیل احمد و کمال نام که از قبل با عبدالسمیع  مذکور در تفاهم بوده‌اند تسلیم و توسط یک عراده موتر کرولا به قریه خوش‌باشان ولسوالی انجیل ولایت هرات انتقال و مخفی از طریق تماس‌های تیلفونی از خانواده علی سینا پول مطالبه نموده‌اند.
نصیراحمد نوروزی مبلغ 65 هزار دالر امریکائی را نیز به آنها تادیه اما به دلیل اینکه علی سینا نوروزی عبدالسمیع را می‌شناخته و در صورت تسلیمی علی سینا به خانواده اش شبکه اختطاف  افشا می‌گردیده است به قتل و حشیانه علی سینا اقدام نموده‌اند.
پولیس مبارزه با جرایم تروریستی در ولایت هرات با اقدامات جدی دسته‌ای از اختطاف‌گران و قاتلین علی سینا را دستگیر و مورد تعقیب عدلی قرار داده که با صدور فیصله‌های محاکم ثلاثه دو تن فوق‌الذکر را به اعدام محکوم و این حکم امروز شنبه مورخ 28 ثور 1392 توسط هیئت باصلاحیت لوی څارنوالی جمهوری در محبس ولایت هرات بالای جلیل‌احمد و عبدالسمیع تطبیق گردید. 

كابل باختر 28 ثور
اعضای کمیسیون امنیت داخلی، امنیت ملی، تحکیم سرحدات و ادارۀ محلی با هوگولورینس معاون سفارت امریکا مقیم کابل، دیدار نمودند.
در این ملاقات که در مقر شورای ملی انجام شد، هردوجانب پیرامون اوضاع امنیتی کشور، نقش امریکا پس از سال 2014 در افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 کشور و سایر مسائل مورد علاقه صحبت و تبادل نظر نمودند.
معاون سفیر امریکا ضمن اینکه از همکاری های ایالات متحدۀ امریکا با جمهوری اسلامی افغانستان پس از سال 2014، به اعضای کمیسیون اطمینان داد، سال های پیش رو را برای افغانستان مهم و سرنوشت ساز تلقی کرد و خاطرنشان ساخت که امریکا در سال های آینده بیشتر در قسمت آموزش نیروهای نظامی افغانستان و همکاری های مالی با این کشور، نقش خود را ایفای خواهد کرد.
اعضای کمیسیون امور داخلی، ضمن با اهمیت دانستن انتخابات سال 1393 ریاست جمهوری، نگرانی های شان را از مشکلات امنیتی در کشور به خصوص تهدیدات مناطق سرحدی ولایات کنر، نورستان، ننگرهار و بدخشتان توسط نیروهای نظامی پاکستان و طالبان ابراز نموده،  افزودند که مردم هم از خروج نیروهای نظامی خارجی پس از سال 2014 افغانستان همزمان با تهدیدات جدی امنیتی، نگرانی دارند.
علاوه بر آن، اعضای کمییسیون امنیت داخلی، از نبود تجهیزات عصری و مهم برای نظامیان افغان یادآوری کرده، نقش کشورهای دوست به خصوص ایالات متحدۀ امریکا را در این مورد، مؤثر خواندند.
معاون سفارت امریکا مقیم کابل، خاطرنشان ساخت که کار روی تفاهمنامۀ امنیتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا جریان دارد و با نهایی شدن آن اکثر نگرانی های موجود امنیتی مرفوع خواهد شد.
اعضای کمیسیون نظریات و دیدگاه های شان را در مورد توافقنامۀ امنیتی و ابهامات آن بیان داشتند که معاون سفارت امریکا مقیم کابل نظریات کشورش را در زمینه، بیان داشت.

كابل باختر28 ثور
جلسه فوق‌العاده شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در رابطه به بررسی ماسترپلان هفت شهر بزرگ و پلان‌های استراتیژیک پنجاه و پنج شهر ولایات و ولسوالی‌های کشور در قصر گلخانه ارگ بر گزارشد.
به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، ابتدا، وزیر امور شهرسازی در رابطه به اهداف و اهمیت ماسترپلان صحبت نموده افزود، عدم موجودیت ماسترپلان‌ها در اکثر ولایات کشور باعث گردیده تا شهرها به صورت غیرپلانی انکشاف یابد که این امر مشکلات عدیده در بخش‌های ترانسپورتی، اجتماعی و اقتصادی در اکثر شهرها شده است، وزارت امور شهرسازی سعی به عمل آورده تا در قدم نخست برای ولایت بزرگ درجه اول، ماسترپلان و برای پنجاه و پنج شهر مراکز ولایات و ولسوالی‌ها پلان‌های استراتیژیک را ترتیب که الی طرح ماسترپلان شهرها به طور متوازن با اساسات شهرسازی رشد و توسعه یابد.
متعاقباً گروه تخنیکی آن وزارت ماسترپلان‌های شهرهای بزرگ کشور را در حالی که شاروال کابل نیز حضور داشت، حسب ذیل به جلسه توضیح و تشریح نمودند:
1. ماسترپلان شهر کابل: این ماسترپلان در تفاهم با شاروالی کابل به همکاری تخنیکی کشور هندوستان و دفتر جایکا کشور جاپان بر مبنای ماسترپلان سال 1357 شهر کابل برای مدت پانزده سال در ساحه 1023 کیلومتر مربع منجمله 89.4 کیلومتر مربع سرک‌ها 89.90 کیلومتر مربع تاسیسات عام‌المنفعه، 87.3 کیلومتر پارک‌ها، ساحات سبز و ساحات باز، 225.9 کیلومتر مربع کوه‌ها، دریاها و ساحات آبگیر، برای 7.8 ملیون نفر با در نظر داشت سرانه ساحه برای فی نفر 161 متر مربع طرح گردیده است.
2. ماسترپلان شهر بامیان: به مساحت 3960 هکتار زمین شامل، 604 هکتار ساحات رهایشی، 150 هکتار ساحات قابل بهسازی، 847 هکتار ساحات قابل انکشاف، 806 هکتار ساحات حفاظتی یا تاریخی، 1192 هکتار ساحات زراعتی، سبز و تفریحی، 3360 هکتار سرک‌ها، 25 هکتار ساحات صنعتی برای 158000 نفر طرح و ترتیب گردیده است.
3. ماسترپلان شهر جلال‌آباد: به مساحت 13000 هکتار زمین شامل 5980 هکتار رهایشی، 260 هکتار ساحات غیرقابل انکشاف، 390 هکتار صنعتی، 910 هکتار اداری و تعلیمی، 650 هکتار تجارتی، 390 هکتار ساحات عامه، 1060 هکتار زراعتی، سبز و تفریحی، 2860 هکتار سرک، 520 هکتار ذخایر آبی برای 1.2 ملیون جمعیت طرح و ترتیب گردیده است.
4. ماسترپلان شهر قندهار: به مساحت 19500 هکتار زمین منجمله 8185 هکتار رهایشی، 585 هکتار تجارتی، 1170 هکتار صنعتی، 975 هکتار اداری و تعلیمی، 4875 هکتار ترانسپورت و سرک‌ها، 585 هکتار عامه، 390 هکتار ذخایر آبی، 600 هکتار قبرستان، 195 هکتار نظامی، 390 هکتار غیرقابل انکشاف، 1755 هکتار ساحات سبز و تفریحی برای جمعیت دو ملیون نفر طرح و ترتیب گردیده است.
5. ماسترپلان شهر مزارشریف: ماسترپلان این شهر به مساحت 15300 هکتار زمین شامل 6600 هکتار رهایشی، 250 هکتار تجارتی، 750 هکتار اداری و تعلیمی، 1650 هکتار ساحات سبز، زراعتی و تفریحی، 350 هکتار عام المنفعه، 450 هکتار ساحات صنعتی، 4200 هکتار سرک ها و ترانسپورتیشن، 600 هکتار ساحات حفظ شده تاریخی و آبگیر، 450 هکتار ساحات غیرقابل انکشاف برای 1.3 ملیون جمعیت، طرح و ترتیب گردیده است.
6. ماسترپلان شهر کندز: ماسترپلان این شهر به مساحت 5000 هکتار زمین منجمله 2450 هکتار رهایشی، 250 هکتار تجارتی، 200 هکتار قبرستان، 25 هکتار نظامی، 100 هکتار صنعتی، 300 هکتار اداری و تعلیمی، 600 هکتار ساحات عامه، سبز و تفریحی، 1000 هکتار سرک و ترانسپورتیشن، 75 هکتار ساحات ذخایر آبی برای جمعیت 512 هزار نفر، طرح و تدوین گردیده است.
7. ماسترپلان شهر هرات: به مساحت 20800 هکتار زمین منجمله 8840 هکتار ساحه رهایشی، 936 هکتار ساحه تجارتی، 436 هکتار ساحه قبرستانی، 249 هکتار ساحه نظامی، 1144 هکتار شهرک صنعتی، 1040 هکتار ساحه اداری و تعلیمی، 3120 هکتار ساحات سبز، عامه و تفریحی، 4368 هکتار ساحه ترانسپورتیشن و 665 هکتار ساحه ذخایر آبی برای جمعیت دو ملیون نفر طرح و تدوین گردیده است.
تعداد بیست و هشت پلان‌های استراتیژیک شهرهای مراکز ولسوالی‌ها و بنادر که تا اکنون ترتیب گردیده قرار ذیل است:
شهر بغلان ولسوالی بغلان ولایت بغلان، شهر یکاولنگ ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، ولسوالی‌های لعل و سرجنگل ولایت غور، شهر حیرتان ولسوالی کلدار ولایت بلخ، شهر آقینه ولسوالی خان چهار باغ ولایت فاریاب، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، شهر بهسود ولسوالی بهسود اول و دوم ولایت میدان وردک، شهر بهارک ولسوالی ولایت بدخشان، شهر شیرخان بندر ولسوالی نقطه مرزی ولایت کندز، شهر ابوالنصر فراهی ولسوالی نقطه مرزی ولایت فراه، شهر خان‌آباد ولسوالی ولایت کندز، شهر سروبی ولسوالی ولایت کابل، شهر، شهرستان ولسوالی نقطه مشترک در ولسوالی میرامر و شهرستان ولایت دایکندی، شهر جبل‌السراج ولسوالی ولایت پروان، شهر چوره ولسوالی ولایت ارزگان، شهر قرغه‌ای ولسوالی ولایت لغمان، شهر قره‌باغ ولسوالی ولایت کابل، شهر دره‌صوف مراکز ولسوالی‌های دره‌صوف علیا و سفلی ولایت سمنگان، شهر رباط‌سنگی ولسوالی ولایت هرات، شهر پنجاب ولسوالی ولایت بامیان، شهر کیشم ولسوالی ولایت بدخشان، شهر بلخاب ولسوالی ولایت سرپل، شهر آقچه ولسوالی ولایت جوزجان، شهر دکه ولسوالی مهمنددره ولایت ننگرهار، شهر گرشک ولسوالی ولایت هلمند، شهر تورغندی ولسوالی نقطه مرزی ولایت هرات و شهر اندخوی ولسوالی ولایت فاریاب.
همچنین بیست و هفت نام شهرها و مراکزی که پلان استراتیژیک آنها قبلاً ترتیب گردیده قرار ذیل‌اند:
شهر پلخمری ولایت بغلان، شهر پنجشیر مرکز ولایت پنجشیر، شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان، شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، شهر غزنی مرکز ولایت غزنی، شهر محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا، شهر چغچران مرکز ولایت غور، شهر پل علم مرکز ولایت لوگر، شهر میدان‌شهر مرکز ولایت میدان وردک، شهر فراه مرکز ولایت فراه، شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب، شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان، شهر سرپل مرکز ولایت سرپل، شهر چهاریکار مرکز ولایت پروان، شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس، شهر تالقان مرکز ولایت تخار، شهر ترین‌کوت مرکز ولایت ارزگان، شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا، شهر شرنه مرکز ولایت پکتیکا، شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، شهر پارون مرکز ولایت نورستان، شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنر، شهر خوست مرکز ولایت خوست، شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی، شهر قلات مرکز ولایت زابل، شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان و شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند.
شورای وزیران بعد از بحث همه‌جانبه ماسترپلان هفت شهر بزرگ و پنجاه و پنج پلان استراتیژیک شهر ولایات و ولسوالی کشور را در قاعده مورد تصویب قرار داده وزارت امور شهرسازی را موظف نمود تا پیشنهادهای اعضای شورای وزیران بالخصوص وزرای فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، رئیس اداره ملی محیط زیست، و مشاور رئیس جمهوری در امور ساختمانی، معادن، تخنیکی و انرژی و آب و سایر اعضای شورای وزیران را در رابطه به پیش‌بینی دقیق و همه‌جانبه ترانسپورت و پل‌های زیرزمینی، مشکل کانالیزاسیون شهرها، بازسازی ساحات غیرپلانی، توسعه ساحات سبز در ماسترپلان‌ها، با در نظر داشت فیصدی رشد نفوس طور همه‌جانبه مطالعه، ماسترپلان‌ها و پلان‌های استراتیژیک را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهائی نموده هرچه عاجل پلان‌‌های تفصیلی آن را طرح و به منصة تطبیق قرار دهد.
سایر ارگان‌های ذیربط موظف‌اند تا در طرح پلان‌های تفصیلی استقامت‌های کاری‌شان را تسجیل به همکاری وزارت امور شهرسازی در تطبیق آن اقدام نمایند.
به همین ترتیب شورای وزیران وزارت امور شهرسازی را موظف نمود تا ساحات سبز حومه چهار سمت شهر کابل مانند تاکستان‌ها (باغ‌ها) ساحات ده سبز، تره‌خیل، خواجه رواش، خورد کابل و پایمنار و سایر مناطقی که دارای تاکستان‌ها و باغات می‌باشد به شکل طبیعی آن در ماسترپلان شهر کابل حفظ و از اعمار ساختمان‌ها در این ساحات جلوگیری به عمل آورده همچنان این مأمول را در ماسترپلان و پلان‌های استراتیژیک ولایات و ولسوالی‌ها جداً رعایت نماید.

فرستاد.
كابل باختر 28
ازجانب فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگۀ شورای ملی  ، پیام تسلیت  وهمدری به نسبت تلفات سنگین انسانی ناشی از یک انفجارمهیب درشهرریانلی کشورترکیه ،عنوانی سیمیل سیسیک  رئیس کنگرس ملی مردم ترکیه ارسال گردیده است .
درپیام از خداوند غفور برای قربانیان این حادثه بهشت برین وبه مجروحان صحت عاجل وبه مردم دوست ترکیه سعادت وبهروزی استدعاشده است .

كابل باختر 28 ثور
ايمل فيضي سخنگوي رييس جمهور :
افغانستان و پاکستان، نیاز به تعریف مجدد روابط و راه به سوی آینده حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان برگزاری موفقانه انتخابات پاکستان و مساعد شدن زمینه صلح آمیز انتقال قدرت به حکومت آینده در آن کشور را به نواز شریف و مردم پاکستان تبریک گفت.
رئیس جمهور کرزی، همچنان اظهار آرزومندی نمود تا حکومت جدید پاکستان، فضای صلح و برادری را با افغانستان ایجاد نماید و در از بین بردن لانه‌های تروریسم همکاری صمیمانه نماید تا ملت‌های دو کشور از این مصیبت نجات یابند.
افکار حاکم در جامعه ما در خصوص روابط افغانستان و پاکستان به صورت کل منفی است.
این امر در تضاد با مشترکاتی که این دو ملت را با هم گره می‌زند و رابطه‌ای که بین مردمان عادی این دو کشور که باهم پیوند‌های فرهنگی، دینی و نژادی دارند، قرار دارد.
افغانها هرگز فراموش نخواهند کرد که مردم پاکستان از میلیون‌ها مهاجر افغان در کشور شان در طول سه دهه گذشته، استقبال کردند.
در جریان یک دهه گذشته، روابط مردمان این دو کشور در حال گسترش بوده است. حدود بیش از ۷۰ هزار کارگر پاکستانی در افغانستان مشغول کار اند و شمار آنان رو به افزایش است.
روابط میان تجار افغان و پاکستانی هم گسترش یافته است. افغانستان سومین بازار بزرگ برای اموال تجارتی پاکستان محسوب می‌شود و صادرات گسترده پاکستان به افغانستان سالانه تقریباً به یک و نیم میلیارد دلار می‌رسد.
جاده‌های احیا شده افغانستان، مسیر مهم زمینی و راه ارتباطی خوبی را به پاکستان فراهم ساخته است تا این کشور بتواند به بازارهای وسیع آسیای مرکزی راه پیدا کند.
تنش‌های اخیر
از سوی دیگر، دور از واقعیت خواهد بود اگر از تنش‌های موجود در روابط میان این دو کشور انکار کنیم. پیشروی های پاکستان در این سوی خط مرزی دیورند با ایجاد ۱۶ پوسته در این سو، درگیری های اخیر میان نیروهای مرزی هردوکشور و حملات توپخانه‌ای پاکستان برخاک افغانستان باعث شده است تا تیرگی روابط با آن کشور به اوج خود برسد.
تظاهرات ضد پاکستان در سراسر افغانستان بیانگر خوب این حقیقت است.
مردم افغانستان احساس می‌کنند که حکومت و نظامیان پاکستان در جهت تامین مجدد صلح و امنیت در افغانستان کار‌هایی را باید انجام دهند.
عدم همکاری صادقانه پاکستان با افغانستان ذهنیتی را میان افغانها بوجود آورده است که گویا رهبری پاکستان، یک افغانستان نیرومند و مستقل را به سود خود نمی بیند.
افغانها دلایلی دارند که براساس آن به این باور رسیده‌اند که گویا پاکستان برای چندین دهه تلاش کرده است تا افغانستان را در رقابت‌های منطقوی به 'عمق استراتژیک' خود مبدل سازد.
پاکستان همان دوکتورین منسوخ 'دست یافتن به عمق استراتیژیک در افغانستان' را هنوز هم دنبال می‌کنند، موضوعی که عامل اصلی تیرگی روابط میان دو کشور شده است.
بیشتر از ده سال، پس از سقوط رژیم طالبان و آغاز جنگ علیه تروریسم، افغان‌ها هنوز هم، همه روزه، از خشونت و خونریزی رنج می‌برند.
موجودیت دوامدار پناهگاه‌های طالبان و گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان، صلح، امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می‌کند و عدم اتخاذ اقدامات علیه آنها از سوی دولت پاکستان و جامعهء جهانی همواره منبع و عامل اصلی خشم و نارضایتی بین افغانهاست.
انتظارات افغانستان
ما در افغانستان به این باور هستیم که پاکستان به عنوان ملت برادر می‌تواند و باید کشور ما را در تلاش برای رسیدن به صلح و امنیت کمک کند.
پاکستان می‌تواند در حل مشکل پناه‌گاهای تروریستان در خاک خود و نیز در جهت تحقق روند صلح که افغانستان برای پیوستن طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف افغان به آن، براه انداخته است، کمک کند.
ایجاد فضای مساعد برای صلح و امنیت در افغانستان و پاکستان زمانی می‌تواند ممکن شود که پاکستان بر دوکترین سنتی امنیتی خود در قبال افغانستان و منطقه تجدید نظر کند.
پاکستان باید از تلاش برای تاثیرگذاری و اعمال نفوذ بر ساختارهای سیاسی افغانستان و یا دیکته کردن روابط این کشور با منطقه، خودداری کند.
اقدامات قاطع برای جلوگیری استفاده از خاک پاکستان به منظور طرح ریزی حملات تروریستی برضد مردم افغانستان می‌تواند فضای اعتماد و باورمندی را تقویت کند.
یگانه و بهترین عمق استراتیژیک برای پاکستان در افغانستان ثبات و آرامی و رفاه این کشور است.
در حال حاضر تهدیدات مشترک امنیتی، هردو کشور را بگونه مشابه متاثر می‌سازد و هر دو ملت قربانی تروریست‌ها و افراطیت اند. بنابرین، بر رهبران افغانستان و پاکستان است تا دست به هم داده و برای آینده دو کشور، باهم صمیمانه و صادقانه همکاری نمایند.
سیاست خارجی افغانستان بر مبنای تعهد قوی برای داشتن روابط نزدیک و دوستانه با همسایه‌ها و متحدین بین المللی آن استوار می‌باشد. ما همه تدابیر را برای رفع نگرانی پاکستان از تهدیدات امنیتی که می‌تواند از افغانستان متوجه آن کشور باشد، اتخاذ نمائیم.
راه نجات در همکاری صادقانه
ما افغانها از جانب خویش، به پاکستان اطمینان می‌دهیم که عزم ما راسخ است تا با شما در فضای دوستی زندگی کنیم و همبستگی ما خلل ناپذیر خواهد بود.
افغانستان همچنان متعهد است تا از تمامی امکانات موجود برای تامین ارتباطات و تدابیر اعتماد سازی استفاده کرده و به آن ادامه دهد.
برای تقویت روابط میان مردمان افغانستان و پاکستان، نیاز است تا هردو کشور مسیر تازه‌ای را انتخاب نمایند. وابستگی متقابل امروزی حقیقت انکار ناپذیریست که سرنوشت مشترک ما را تعیین می کند.
در عین حال، آینده این دو کشور بدون تردید تاثیر سرنوشت سازی را بر آینده تمامی منطقه خواهد داشت. بنابرین، خیلی مهم است تا رهبران دو کشور از محور منافع سطحی و کوتاه مدت بر آمده و با دیدگاه واضح و وسیع حرکت کنند.
پس برماست تا به این منطقه غنا، قوت و ثبات ببخشیم و در یک فضای صلح آمیز زندگی کنیم. سایر ملت‌ها در جهان توانسته اند چنین دیدگاهی را عملی کنند، اتحادیه اروپا می‌تواند الگوئی باشد برای مناطقی که پس از دوره‌های جنگ و مشکلات همکاری و انتگراسیون/ انتظام منطقوی را بوجود آورده، راه پیشرفت و توسعه را در پیش گیرد.
هیچ دلیلی نمی تواند منطقه ما را از رسیدن به همچو هدفی بازدارد.

كابل باختر 28 ثور
یک گروپ «6 » نفری آدم ربايان در ولایت هرات باز داشت شدند
دفتر مطبوعاتي اداره امنيت ملي امروز باارسال خبر نامه به آژانس باختر نگاشته است.
مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات های جداگانه درمربوطات شهرک جبرئیلی و ولسوالی کهسان ولایت هرات یک گروپ (6) نفری اختطاچیان دستگیر گردیدند.
افراد بازداشت شده اعتراف ویادآور گردیده اند که ازمدتی بدینسو در قتل ، سرقت های مسلحانه واختطاف های متعدد سهم فعال داشته وبتاریخ بيست حمل سال روان  حینکه می خواستند مالک يك دواخانه را اختطاف نمایند به اثر مقاومت ، برادر اين شخص به شهادت رسیده  و مالك دواخانه را اختطاف و به ولسوالی کهسان انتقال نمودند اند که محل متذکره توسط مؤظفین امنیت ملی ولایت هرات تثبیت وفرد اختطاف شده از چنگ ربایندگان آزاد گردید که در پیوند به موضوع 6 تن  گرفتار شد.
اين افراد در حالي گرفتار شدند كه امروز دوتن از آدم ربايان در هرات اعدام گردیده اند.
طبق يك خبر ديگر:
مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت هرات مقدار «22» کیلوگرام مواد مخدر نوع کرستال را از مربوطات ناحيه دهم شهر هرات کشف وبدست آوردند.
درارتباط موضوع یکتن را گرفتار نمودند و جهت انکشاف قضیه به ارگانهای عدلی وقضائی معرفی گردیده.

کابل باختر/ 28/ ثور
دکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه در برنامهء اخیر جرگه آزاد که ازطریق رادیو تلویزیون ملی نشر شد گفت که 60 درصد مردم افغانستان تحت پوشش خدمات اساسی صحی قراردارند.
این اظهارات درحالی صورت میگیرد که در گذشته گفته میشد که هفتاد تا هشتاد فیصد مردم درکشور زیر پوشش خدمات صحی قرارگرفته اند.
به گزارش آژانس باختر ، دراین برنامه که زیر عنوان صحت برای همه برگزار شده بود مردم از اطراف و اکناف کشور و مناطق دور افتاده شرکت کرده بودند ، تا سوالات شانرا از مسوولان مطرح سازند.
در نشست اخیر جرگه آزاد که ازطریق بی بی سی میدیا اکشن به همکاری رادیو تلویزیون ملی نشر گردید ، وزیر صحت عامه ، مجیب رحمان سمكني معاون کمیسیون صحت ولسی جرگه ، غلام رفیقی نماینده سازمان صحی جهان ، موسی وردک رییس شفاخانهء خصوصی و هاشم وهاج رییس بخش صحی اتاق های تجارت دعوت شده بودند .
دراین نشست مشکلات ناشی از ورود ادویه بی کیفیت ، عدم تشخیص امراض ازطریق لابراتوار ها ، اضافه ستانی شفاخانه های خصوصی و عدم معیاری بودن وسایل تشخیص درشفاخانه ها , نبود مراکز صحی در مناطق دور افتاده مانند بدخشان ، و پکتیا ازجانب مردم مطرح شد که در هر بخش اشتراک کننده گان دیدگاه ها و نظرات شان را بیان کردند.  

كابل 28 ثور باختر
وزارت زراعت در 200جریب زمین در پروژه کانال ولایت ننگرهار، تخم اصلاح شده نوع (بریدر) را کشت نموده است.
به اساس معلومات رياست نشرات وزارت زراعت وآبياري به آژانس باختر،به گفتۀ رئیس اداره کانال ننگرهار:"هدف ازکشت این تخم ، بلند بردن کیفیت غله جات و ترویج کشت تخم های اصلاح شده در این ولایت میباشد".
تخم ذکرشده تخت نامهای بغلان،PBW للمي۲ و مقاوم کشت شده که بعد از رفع حاصل دوباره بذر میگردد تا مقدار بیشتر تخم  اصلاح شده تجارتی از آن بدست آید و با تحقق این هدف سطح تولیدات دهاقین از 70فيصدبه 100فيصد افزایش مییابد و دهاقین قادر بدست آوردن 100 متریک تن از این تخم اصلاح شده درماه جوزا خواهند بود.و از کاه و علوفه بدست آمده آن در جهت تغذیه حیوانات فارم مالداری پروژه کانال ننگرهاراستفاده بعمل میآید.