15 ???? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

 

كابل باختر 6 جدي

فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروز مشکلات وخواستهای اعضاي شورای شهروندان گردیزمقیم کابل، شورای محلی گردیز ونماینده گان اتاقهای تجارت ولایت پکتیا را در حضور داشت وزیرتجارت ومعینان وزارتهای مالیه، انرژی وآب وتحصیلات عالی مطرح   وخواهان رسیده گی به آنان شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي مشرانو جرگه به آژانس باختر،دراین  نشست رئیس مجلس سنا، گفت باوجود اتجام  یک سلسله کارها دریک دهه اخیر  ، مردم ما در بسا نقاط کشوربه برق، سرک، کلینیک های صحی ، مکاتب ، معلمین مسلکی  وامثالهم نیاز دا رند که  باید مسوولین به  طورمتوازن به رفع خواست های مردم ازجمله در ولایت پکتیا اقدامات  جدی نمایند.متعاقباً  حاضرین خواستهای شانرا مطرح نموده گفتند نیازاست راه ولسوالی دند پتان آنولایت ترانزیت  شودو به  نبود برق که ضرورت جدی مردم به ویژه صنعتکاران می باشد توجه مبذول  گردد و حدود یک صد کانتینراموال پرچون تجار آنولا  که به نسبت نبود انگروگمرگ درآنسوی مرزمتوقف اند و هر روز ته جایی آن  بالای آنان افزود می گردد به کشور انتقال شوند و درصورتیکه دولت درتوزیع زمين در پارکهای صنعتی وسایر کار های آن اقدام نکند ممکن اکثرزمینهای آن مثل گذشته  ازسوی غاصبین تصرف گردد افزایش بورسیه ها برای محصلین ولایت پکتیا و تکمیل کادرهای پوهنتون آنولا   نیز از خواست های بود که از سوی آنان مطرح شد.

     سپس داکترانوارالحق احدی وزیرتجارت وصنایع درحالیکه به  حل مشکلات ترانزیتی  مذکور وعده همکاری  نمود گفت كمك كننده ها تاحال برای ایجاد پارکهای صنعتی ،برق و اعمارزیربناها ی آن آماده  همکاری نبوده ودرصورتیکه زمین دراختیارصنعتکاران بطوررایگان قرارگیرد وبابرخی همکاری تاجران تاحدی به این مشکل رسیده گی خواهند شد.     همچنان مصطفی مستورمعین وزارت مالیه متعهد گردید که درحل  مشکل اموال تجارآنولا  اقدام لازم خواهد کرد و به زودی وزیرمالیه بخاطرافزایش برق درافغانستان به قزاقستان وتاجکستان سفر خواهد کرد. انجنیرغلام فاروق قاضی زاده معین وزارت انرژی وآب  گفت که  بخاطرانتقال برق به شهرگردیز570 میلیون دالر در نظرگرفته شده وعلاوتاً ایالات متحده امریکا وعده نمود ه درانتقال برق به آنولایت همکاری خواهند کرد ومتعهدگردید که  به زودی انتقال برق ازکابل به لوگروپکتیا آغاز می  گردد.

همین  گونه  بری صدیقی معین وزارت تحصیلات عالی  در مورد شفافیت  توزیع بورسهای تحصیلی  معلومات داده  گفت درسال آینده حدود 1200 بست جدید دراین وزارت ایجاد  می شود که پانزده بست کادری آن به پوهنتون پکتیا   در نظر گرفته شده است. رئیس مشرانوجرگه یکبار دیگر  از مسوولین مذکور خواست  که طبق وعده های شان  به  خواست های باشنده گان پکتیا  رسیده گی   جدی نمایند.هکذا فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه با قدرت الله سلطانی رئیس تشکیلات وزارت معارف و مشاورتشکیلاتی آنوزارت دردفترکارش ملاقات نمود.

دراین ملاقات سلطانی پیرامون امورکاری  شان معلومات داده  گفت به منظورسهولت کاری به ایجادسیستم جدید تشکیلاتی در آنوزارت  اقداماتی رویدست است و پس ازاین تمام بست ها، ولایات وولسوالی هاباتفکیک کودهای مشخص ترتیب وثبت می گردند  وکار عملی درآینده نزدیک آغازخواهدشد. رئیس مجلس سناروی اهمیت ونقش معارف درترقی وتعالی جامعه صحبت نموده گفت آنچه امروزشاهدتحوالات گوناگون درعرصه های مختلف بخصوص سیاینس وتکنالوژی می باشیم  ثمرل کار کشورهاوجوامعی می باشد که معارف شان خوب رشد نموده است  ودر اخیربا تمجید  ازکاروفعالیت های موصوف ،تقدیرنامه مشرانوجرگه راباایشان تقدیم نمود.     به همین قسم یک تعداد محصلین پوهنتون کابل با فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه در مورد کاریابی شان ملاقات نمودند .در این ملاقات یک تن به نماینده گی از دیگران در موردجذب شان  به موسسات دولتی و غیر دولتی صحبت نموده گفتند حین مراجعه به ادارات دولتی  دیده می شود که روابط نسبت به  ضوابط ارجیحت داشته  وجوانان وتحصیل یافته گان   در کاریابی شان  به مشکلات وموانع گونا گون مواجه می باشند.رئیس مشرانوجرگه حضور جوانان را در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، مؤثر و مفید  خوانده  گفت باید دولت ونهاد  پلان های گسترده ی  را در جذب فارغان  پوهنتونها  رویدست گیرند.تا از نیروی آنها  در آبادانی کشور استفادۀ مطلوب  شود ودر کاریابی اشخاص مسلکی وشایسته ظوابط در نظر گرفته شود.

 

کندز6 جدی باختر

پولیس کندزموفق به دستگیری رییس واعضای باندی شده اند که گفته می شود درچند سال اخیردست به ده ها ترور، راهزنی وآدم ربایی زده است.

سیداکبرسرگروه این باند شب گذشته با سه فردش هنگامی که قصد سازماندهی تروریک افسراردوی ملی را محله  ی "چوغه ی " ولسوالی خان آباد داشت توسط ماموران امنیتی دستگیرشد.

درجریان دستگیری اعضای این باند درگیری نیزرخ داده وسرگروه آنان درجریان ان زخمی شده است.

مقامات محلی درکندزمی گویند که این باند درده ها رویداد تروریستی وآدم ربایی ازجمله ربودن چهارکارکن یک موسسه ی ماین پاکی ویک تبعه ی هالندی دراین ولایت دست داشته است.

گفته می شود که این باند دربدل رهایی این تبعه ی آلمانی سه صد هزاردالر دریافت کرده بود.

سید سرورحسینی سخنگوی پولیس ولایت کندزبه آژانس باخترگفت که سید اکبروافرادش بارها حملات راکتی را بالای نظامیان آلمانی درکندز سازماندهی کرده ونیزدربسیاری ازماین گذاری ها دراین ولایت دست داشته اند.

ازدیگرمواردی که به این باند نسبت داده می شود ، دستبرد به پول یونایتد بانک درکندز وربودن حاجی فاروق تجارملی است.

سخنگوی پولیس کندزمی گوید  افراد این باند بودند که به دستورطالبان مسلح و به وسیله ی ماین گذاری درشروع سال خورشیدی چهارسربازاردوی ملی را درمحله ی " آق تاش این ولایت کشتند.

با اینحال جنرال خلیل اندرابی مسوول پولیس ولایت کندزمی گوید که آنان جستجوها را برای رد یابی سایراعضای این باند آغازکرده اند.

این درحالیست که باشنده های کندزدراین اواخرازناامنی ها وفعالیت گسترده ی گروه های مسلح غیرمسوول وگروه های تبهکارشکایت دارند.

 

کابل باختر6 جدی

روزنامه نیویارک تایمزگزارشی را دررابطه به استخراج معدن مس عینک لوگر به چاپ رسانید که گویا (حکومت افغانستان برای درآمد کوتاه مدت یک میراث قدیمی خود را قربانی میکند) .

به گزارش آژانس باختر، روز نامه نیویارک تایمزدریکی از شماره های اخیرخود گزارشی را دررابطه به استخراج معدن مس عینک لوگر به چاپ رسانید که درآن  گفته شده : ( درتحقیقات اخیر درمناطق باستانی افغانستان ازجمله مس عینک لوگر، معلوم شده است که اسلام یک باره با شمشیر وآتش به افغانستان داخل نشده بلکه همچون یک موج آرام به مرور زمان دراین خطه دامن پهن کرده است

روزنامه مینویسد: (درآن وقت که اروپا درتاریکی بسرمیبرد، افغانستان یک مرکز تمدن، ثروت ، صنعت ونوآوری های دینی به شمار میرفت که اعتقاد وهم زیستی در آن حاکم بود).

به نوشته روزنامه نیویارک تایمز: جای تعجب اینست که امروز چین که یک زمانی مذهب بودایی ازافغانستان به آن سرایت کرده، مرکز انتقال این مذهب را تخریب میکند.

ازسوی دیگر واشنگتن که تخریب مجسمه های بودا را محکوم نمود نظاره میکند

که چگونه حکومت کابل برای درآمد کوتاه مدت یک میراث قدیمی خود را قربانی میکند.

دراین حال سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ درزمینه به آژانس باختر گفت: از سال 2009 میلادی به این طرف باستان شناسان افغان به همکاری شماری از باستان شناسان خارجی درساحه مس عینک لوگرکار حفریات باستان شناسی را درآنجا آغازنموده وتاحال ادامه دارد. 

وی افزود که ازآن سال تاحال تعداد زیادی آثارازآن ساحه اززیرخاک بیرون کشیده شده وبه موزیم ملی انتقال گردیده وتنها آثاریکه باقی مانده است استوپه های کلان ومعابد بودایی است که انتقال آنها مشکل بوده، ولی بخاطر انتقال استوپه ها نیزکاروتلاش جریان دارد که به شکل تخنیکی ومسلکی ازآنجا به جای های امن انتقال شوند. 

خلیلی گفت : در ساحه مس عینک لوگر یکی ازمعادن بزرگ افغانستان قرارا دارد ودرچنین شرایط که کشور به آن منبع مالی ازنظراقتصادی نیازاساسی دارد، ما درتلاش هستیم که هم آثارتاریخی آن ساحه حفظ شود وهم ازمنبع زیرزمینی آن بخاطر شگوفایی اقتصاد افغانستان استفاده صورت بگیرد.

معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ اضافه کرد که انتقال آثارتاریخی ازساحات معادن ومنابع و استخراج معادن ازآن ساحات، موردی نیست که درجهان برای باراول اتفاق افتاده باشد، بلکه نمونه آن درجاپان که یکی ازمراکز دین بودایی درجهان است و عملا درآنجا دین بودا رسمیت دارد، نیزاتفاق افتاده ووقتیکه آنها به چنین موردی برخوده اند که باید ازمنابع زیرزمینی شان استفاده نمایند ودرآنجا آثاربودایی بوده، آنها عین کاررا کردند، مانند این که ما درافغانستان انجام میدهیم .

اوافزود که آنها نیز حفریات کردند وآثاربدست آمده را به جای دیگر انتقال داده وازمنابع زیرزمینی خویش استفاده کرده اند. 

???????? ، 6 ??? 1391 ، 14:25

گزارش آتش سوزي مندوي كابل

 

کابل/6/جدی/باختر

کابل در جریان سال روان خورشیدی چند واقعه جدی آتش سوزی را در محلات تجاری شاهد بوده که تلفات انسانی و خسارات هنگفت مالی را در پی داشته است. آخرین مورد از این گونه وقایع به آتش گرفتن سرای فیض محمد ناصری در مندوی کابل برمیگردد که پنجصد و هفتاد دوکان در اين آتش سوزي سوخت و خسارات عظیم مالی را به بار آورد.

واقعه آتش سوزی در این سرای از چند لحاظ قابل مکث است اول این که علت آتش سوزی در سرای فیض محمد ناصری شارتی برق وانمود گردیده درحالیکه دوکانداران سرای میگویند که سرای متذکره ازطریق شب فاقد انرژی برق است.

دوم این که آتش سوزی حوالی ساعت یک ، شنبه شب رخ داد مگر پولیس اطفائیه باگذشت حدود چهل و هشت ساعت موفق به مهار کردن آتش شد.

 سوم این که چرا از یک سرای تجارتی که فقط برای خرید وفروش امتعه تجارتی در نظرگرفته شده به عنوان گدام نیز استفاده شده است و مسایل دیگر، شماری از دوکانداران سرای فیض محمد ناصری میگویند که شارتی برق را به عنوان عامل آتش سوزی قبول ندارند بل میخواهند این قضیه به گونه يي دقیق بررسی شود تا علت معلوم گردد ، ضمناً این دوکانداران فعالیت اطفائیه را در مهار ساختن آتش و عملکرد پولیس را در قبال دوکانداران نیز زیرا سوال میبرند.

واقعه سرای فیض محمد ناصری به هر عنوان که اتفاق افتاده پیامدی زشت برای دوکانداران این مارکیت داشته است زیرا آنها خساره بزرگ مالی را از این ناحیه متقبل شده اند.

این تنها واقعه سرای فیض محمد ناصری نیست که یک مارکیت تجارتی را نابود میسازد و چند تجار، سرمایه گذارو یا دوکانداران را ورشکست میسازد.

هر گاه به واقعات آتش سوزی درجریان سالروان خورشیدی نگاه کنیم واقع سرای فیض محمد ناصری سومین واقعه بزرگ در شهر کابل است.

واقعه آتش سوزی یک ذخیره گاه مواد نفتی و گاز مایع در ساحه پلچرخی کابل که به تاریخ هژده سرطان سالروان اتفاق افتاد بر علاوه آنکه شماری را کشت و تا صد تن دیگر را زخمی ساخت خسارات هنگفت پولی را نه تنها به مالک شرکت تورید کننده گاز وارد نمود بل چند فابریکه، مال گدام و حتا خانه های مسکونی را تخریب کرد.

 علت این حادثه آتش سوزی، انفجار در یک نفت کشی تیلری وانمود گردید مگرحرف های از تخریبکاری نیز به میان آمد کمیسیوني غرض دریافت علل این حادثه گماشته شد مگر گزارش آن هیچگاهی منتشرنگردید.

 چند روز بعد از این واقعه یک مارکیت تجارتی فروش ادویه در ساحه هوتل پروان در خیرخانه دچار حادثه مشابه شد درآن حادثه نیز گفته شد که آتش سوزی از اثرانفجار دو بالون گاز اتفاق افتاد.

 درحادثه مارکیت متذکره نیز تعدادی کشته شد و چند تن دیگر از اثر سوختگی و تنفس دود راهی بیمارستان شدند. این سه واقعه به عنوان واقعات جدی آتش سوزی درکابل درجریان سالروان ثبت شده واقعات دیگری نیز در اماکن و ساحات تجارتی رخ داد که خسارات نه چندان در پی داشته به اندازه این سه واقعه جدی و فراگیر نبوده اند. در هر سه واقعه آتش سوزي عملکرد اطفاييه و پولیس زیر سوال قرار گرفته  است زیرا آنها نتوانسته اند که در خاموش ساختن آتش در اسرع وقت عمل نمایند. تنها آتش سوزی نبوده که باعث بروز خسارات درساحات تجارتی و متضرر شدن سرمایه گذاران شده است. چندی قبل انفجار یک موتر بمب گزاري شده در ساحه پلچرخی کارخانه تولید نوشابه امید بهار را به گونه جدی تخریب نمود.

قربان حقجو رييس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان خسارات وارده به این کارخانه را تا ده ملیون دالر ذکر کرده است.

او میگوید که این سرمایه و امکانات تجارتی یک سرمایه گذار به كدام نام نابود میگردد مطرح نیست مهم این است که سرمایه گذار، سرمایه خود را از دست میدهد درحالیکه دولت باید مصونیت کاری را تامین کند.

یک تاجر افغان که نمی خواهد نامش گرفته شود میگوید چگونگی وقایع اخیر آتش سوزی و یا انفجار همچنان مبهم باقی مانده است فراموش نشود که ما کشور مستهلک  ومصرف کننده هستیم به یک بازار توریدی برای کشورهای همسایه تبدیل شده ایم ضمناً حلقات دراین کشور ها وجود دارند که نمی خواهند افغانستان را به عنوان یک بازار مصرفی از دست دهند پس آنها همچنان به فکر ضربه زدن به اقتصاد ما اند ما شاهد دو حمله مرگبار بر ساختمان ستی سنتر در شهرنو کابل بودیم ضمناً نهادهای امنیتی ما چند توطيه تروریستی و خطر امنیتی نسبت به مراکز بزرگ تجارتی را کشف کرده اندمن نمیتوانیم حکم کنیم که واقعات تجارتی ناشی از توطيه و سبوتاژ است مگر ما این حق را داریم تا دولت  با گزینش یک تیم تحقیق واقعیت را بر ملا سازد و نتایج تحقیق را به گونه يي شفاف به آگاهی مردم برساند.

گفته های این تجار ملی در حالی بیان میشود که دولت در قسمت حادثه آتش سوزی ذخیره گاه مواد نفتی هیئتي را توظیف نموده بود مگر نتایج کار آن معلوم نشد ضمناً یک مسوول پولیس کابل در رابطه به حادثه اخیر در سرای فیض محمد ناصری گفته که این واقعه ایجاب تحقیق بیشتر را می نماید.

با آنکه دوکانداران و شماری از تجار چگونگی کار پولیس اطفائیه را در مهار کردن آتش در سرای فیض محمد ناصری و وقایع مشابه زیر سوال میبرند سمونوال محمد کاظم آمر اطفائیه کابل چنین اظهارات را به آدرس منسوبان اطفائیه دور از انصاف میداند او به خبرنگار آژانس باختر گفت، آتش حوالی ساعت یک و بیست دقیقه شب رخ داد و ما از طریق حوزه اول امنیتی از واقعه آگاه شدیم پنج دقیقه بعد پرسونل ما درمحل واقعه بودند سرای فیض محمد ناصری یک ساختمان غیر معیاری است.

ما به مشکل توانستیم راه خود را به داخل این سرای باز کنیم ما مجادله با آتش را آغاز نمودیم آتش در حال گسترش بود او میپذیرد که  امکانات اطفائیه کابل در آن سطح نیست که کشور های دیگر منجمله کشورهای منطقه دارند حتا ما مواد کیمیاوی "فوم "را که از آن در خاموش کردن آتش استفاده میشود در دسترس نداريم ما با آب به جنگ آتش میرویم.

سمونوال محمد کاظم اضافه داشت که اطفائیه آیساف مربوط به کشور ترکیه نیم ساعت بعداز واقعه به محل رسید آنها مجهز با موتر های لفت دار بودند نیم ساعت زیاد تر با ما باقی نماندند ما به همکاری بخش آتش فشانی اردوی ملی به مجادله ادامه دادیم.

 وی در رابطه به کار کـُند اطفائیه هنگام واقعه پکتیاکوت( پلچرخی) که چند ماه قبل اتفاق افتاد گفت چهل هشت تانکر حامل مواد نفتی همزمان انفجار کرد.

درآن زمان نیز اطفائیه ترکیه وابسته به آیساف به کمک ما آمد مگر زود محل را ترک گفتند وتاکید داشتند که گازمسموم کننده است مگر منسوبان اطفائیه کابل با مرگ پنجه دادند و توانستند بیست فابریکه جوار این ذخیره گاه را از خطر آتش نجات دهند.

او میپذیرد که اطفائیه کابل با مشکلات جدی از لحاظ تجهیزات و مواد کیمیاوی که آتش را مهار کند مواجه است ضمناً بندش جاده نیز مانع میگردد تا اطفائیه به وقت و زمان به ساحه برسد.

با آنکه مسوولان اطفائیه به مشکلات اعتراف میکنند مسوولان در نهاد های دولتی مالکان سرای و ساحه های تجارتی را متهم میسازند که هنگام ساختمان معیارهای لازم را مد نظر نمی گیرند و تنها به فکر ازدیاد دوکان درسرای شان هستند ضمناً شماری از باشنده گان کابل میگویند که نباید مال گدام ها و ذخیره گاه های مواد نفتی در ساحات مسکونی باشد موجوديت این گونه ذخایر زندگی و مصونیت شهروندان را تهدید میکند.

این درحالیست که اخیراً شورای وزیران تاکید کرد که باید تمام ساحات و مکان تجارتی به گونه معیاری درآورده شود و سهولت های ایجادگردد تا در آینده کار اطفائیه و سایرنهادهای مربوط ،با دشواری و مشکلات مواجه نگردد.

 ضمناً درگذشته مقامات امنیتی وسایرنهادهای دولتی فیصله کرده بودند که باید ذخیره گاه های مواد نفتی و احتراق کننده به خارج از شهر انتقال یابد مگر این فیصله تاکنون جنبه عملي به خود نگرفته است.

 

 

ملاحظات

تاریح ختم اعلان

تاریح نشر اعلان

 

تعداد

بست

 

بست

عنوان بست

ریاست مربوط

شماره

اعلان مجدد

18/10/1391

5/10/1391

1

3

آمرتنظیم فعالیت های هنری

ریاست موسیقی

1

اعلان مجدد

18/10/1391

5/10/1391

1

3

آمر آموزش موسیقی

ریاست موسیقی

2

اعلان مجدد

18/10/1391

5/10/1391

1

3

آمرنمایشات

ریاست تیاتر ملی

3

اعلان مجدد

18/10/1391

5/10/1391

1

3

آمرتیاتر کودک

ریاست تیاتر ملی

4

اعلان مجدد

18/10/1391

5/10/1391

1

3

مدیر مسول روزنامه کابل تایمز

ریاست روز نامه ها

5

 

25/10/1391

5/10/1391

1

3

آمر تنظیم امور گرحندوی

ریاست تنظیم گرزندوی

6

 

25/10/1391

5/10/1391

1

3

آمر ارتباط و هماهنگی گرحندوی

ریاست تنظیم گرزندوی

7

 

25/10/1391

5/10/1391

1

3

آمر انستیتوت گرحندوی

ریاست تحقیق ،انکشاف وبازاریابی گرزندوی

8

 

25/10/1391

5/10/1391

1

3

آمر تحقیق ،انکشاف وبازاریابی گرحندوی

ریاست تحقیق ،انکشاف وبازاریابی گرزندوی

9

 

25/10/1391

5/10/1391

1

3

آمر تهیه وتدارکات

ریاست مالی واداری

10

 

25/10/1391

5/10/1391

1

3

آمر خدمات

ریاست مالی واداری

11

اعلان بست های سوم رقابتی ریاست های مربوط وزارت اطلاعات وفرهنگ به سیستم

جدید رتب معاش

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی ولایحه وظایف را ازآمریت استخدام وزارت اطلاعات وفرهنگ بدست آورده  درصورت معلومات بیشتر به تیلفون شماره 

 

کابل 6 جدی باختر

ناتومی گوید که درجریان یک عملیات نظامی درولسوالی سروبی ولایت کابل موفق به کشف یک انبارمواد انفجاری طالبان مسلح شده است.

گفته می شود که ازاین انبارسه صدوپنجاه کیلوگرام مواد انفجاری به دست آمده است.

آژانس باختربه نقل ازیک خبرنامه ی ناتوگزارش می دهد که این انبارمواد انفجاری دریک مخفیگاه طالبان مسلح درمربوطات سروبی نگهداری می شد.

به اساس معلومات این خبرنامه ، طالبان مسلح قصد داشتند ازاین مواد انفجاری درساختن واسکت های انتحاری وماین های کنارجاده استفاده کنند.

 

کابل 6 جدی باختر

سی وسه طالب مسلح درجریان یک عملیات نظامی درولایت لوگرکشته ودستگیرشدند.

این عملیات نظامی برای هفت روز به رهبری نظامیان افغان وحمایت هوایی ناتوبالای برخی مخفیگاه های شورشیان دربخش هایی ازولسوالی بره کی برک راه اندازی شده است.

آژانس باختربه نقل ازیک خبرنامه ی ناتوگزارش می دهد که درجریان این عملیات نظامی ، نظامیان افغان موفق به دستگیری بیست جنگجو وکشتن سیزده تن دیگرآنان شده است.

گفته می شود که درجریان این عملیات ، نظامیان افغان به چند انبارجنگ افزارطالبان مسلح نیزدست یافته  ونیزچند مخفیگاه آنان را ازبین برده اند.

به اساس معلومات این خبرنامه درین عملیات نظامی بیشترین ساحاتی که حضورطالبان درآن متصوربود ازوجود این جنگجویان پاکسازی شده ومردم زنده گی عادی را ازسرگرفته اند.

درین خبرنامه درمورد تلفات احتمالی نظامیان افغان وغیرنظامیان درجریان این عملیات نظامی چیزی گفته نه شده است.

 

کابل 6 جدی باختر

دوفرمانده ی محلی وابسته به گروه طالبان مسلح وشبکه ی حقانی درجریان عملیات نظامی نظامیان افغان وناتودرافغانستان دستگیرشدند.

این فرماندهان صبح امروزدرمخفیگاه های شان درمربوطات ولسوالی های نوزاد هلمند وحدران پکتیا دستگیرشده اند.

آژانس باختربه نقل ازیک خبرنامه ی ناتوگزارش می دهد که این فرماندهان مصروف سازماندهی یک رشته حملات تروریستی بودند که آماج حمله ی نظامیان افغان وخارجی قرارگرفتند ودستگیرشدند.

ناتومی گوید که دراین عملیات نظامی چند فرد وابسته به این فرماندهان نیز دستگیرشده اند.

گفته می شود که درجریان این عملیات نظامی ، نظامیان به دوانبارجنگ افزارطالبان نیزدست یافته اند.

 

کراچی – دیلی تایمز پاکستان – 6 جدی – باختر

در خشونت ها و قتل های عمدی در شهر کراچی پاکستان دیروز حد اقل بیست ویک تن شامل شش محافظ یک گروه مذهبی به نام اهل سنت والجماعت کشته شدند.

مولانا اورنگ زیب فاروقی یکی از رهبران و نطاق گروه اهل سنت و الجماعت وهمراهان وی در ناحیه گلشن اقبال شهر کراچی مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند که در آن  دو محافظ شخصی وی و چهار محافظ پولیس کشته شدند.

گروه اهل سنت والجماعت به سبب این حمله امروز اعتصاب و عزاداری

را در شهر کراچی اعلام کرده است.

درین حمله، مولانا اورنگ زیب جراحت برداشته و داکتران وضعیت صحی وی را خوب توصیف کرده اند.

مهاجمین از محل فرار کرده اند. 

 

کابل 6 جدی باختر

وزیر امور داخله ضمن ملاقات بااعضای شورای اجتماعی علمای ولایات شرق دیدگاه ونظر آنان را در رابطه به وضعیت امنیتی کشوراستماع کرد.

دفتر مطبوعاتی وزارت امورداخله به آژانس باختر خبرداد: لوی پاسوال  غلام مجتبی پتنگ  وزیر امورداخله  هنگام ملاقات با اعضای  شورای متذکره روی مسایل بهبود امنیت در کشور به بحث  پرداخت. حارنپوه قمرالدین  شینواری رئیس شورای اجتماعی علما پیرامون فعالیت شورای متذکره روشنی انداخته  گفت که  این شورا یک نهاد آزاد و مستقل است که هدف آن تامین امنیت سراسری ووحدت ملی میباشد وهدف ملاقات آنها با وزیر امور داخله  ارایه مشوره های سالم در رابطه به بهبود امنیتی میباشد.

طبق یک خبر دیگر: لوی پاسوال غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخله با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات نموده روی مسایل امنیتی وپروسه انتقال مسوولیتهای امنیتی با وی به بحث پرداخت.

سفیر آسترالیا متعهد گردید که به بخش های امنیتی و نظامی افغانستان توجه بیشتر صورت خواهدگرفت  تا پولیس افغانستان با تجهیزات لازم و دانش مسلکی مجهز گردد.