01 جوزا 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

گروه هشت نفري رهزنان دركابل بازداشت شد

گروه هشت نفري رهزنان دركابل بازداشت شد

كابل باختر اول جوزا موظفان امنيت ملي گروه هشت...

تبصره

تبصره

کابل باختر اول جوزا وزیر خارجه چین...

مردم : خدا کسانی را که سبب راه بندان می شوند ، جزا بدهد

مردم : خدا کسانی را که سبب راه بندان می شوند ، جزا بدهد

کابل اول جوزا باختر اول جوزا، روزی جنجالی میان...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل اول جوزا باختر
به تأسی از حکم فقرة (13) مادة (64) قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور هم بستگی اجتماعی و رفاه اقلیت ها و تقرر صاحب نظر سنگین در آن بست، منظور است.
از خداوند منان (ج) توفیقات مزید برایشان، آرزو می کنم.  سادات .

کابل باختراول جوزا
درجلسه  دیروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ازمسولان  بخش امنیتی، درمورد وضعیت جاری امنیتی کشوراستجواب صورت گرفت .
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، درجلسه محمد هاشم الکوزی رییس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مجلس وسایراعضا، در خصوص وضعیت جنگی، افزایش جرایم جنایی، حوادث تروریستی، تهدیدات شهرها وشاهراه ها ، تلفات افراد ملکی ونظامی، میزان تلفات دشمن، اکمالات، تجهیزات وارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی،  مبارزه علیه فساد اداری، وضعیت حقوقی ومعیشت سربازان، مواظبت ازورثه شهدا ومجروحان جنگ، عملکرد افراد مسلح غیرمسوول، حادثه زندان پلچرخی، سرکوب گروه داعش درافغانستان وسوالات دیگرمطرح  شد.
  نخست دگرجنرال محمدیاسین ضیاء معاون اول وزارت دفاع ملی درپاسخ هایش گفت دراین اواخردر روش  های جنگی این وزارت تغییراتی به میان آمده  است که باعث کاهش تلفات نظامیان و واردشدن ضربات کوبنده بردشمن به شمول حامیان پنجابی آنان  شده است ودشمن با وصف اعلان جنگ بهاری  ، هیچ منطقه یی  را نتوانسته اند اشغال  کنند.
وی گفت  که درمرحله دوم عملیات پاک سازی صورت می گیرد نیروهای امنیتی عملیات  های هجومی انجام  می‌‎ دهند و برای تأمین امنیت شاهراه ها واستقرارنیروهای امنیتی درمحلات تصفیه شده، نیرو های کافی جا به جا می شود
وی دربرخی حالات تلفات اهالی ملکی را پذیرفت ولی ازبررسی آن اطمینان داده گفت دربعضی حالات استفاده تروریستان ازخانه ها، مساجد وتأسیسات عام المنفعه سبب تلفات ملکی می  شود ودشمن با راه اندازی جنگ تبلیغاتی، اذهان عامه را مغشوش می کند که باید روی این مساله دقت صورت گیرد.
معاون وزارت دفاع ملی همچنان درمورد مقرری های اخیر، مبارزه بافساد مالی، راه اندازی عملیات های نظامی وبرخی موضوعات دیگر را با اعضای مجلس شریک کرد .
سپس مسعود اندرابی سرپرست وزارت امورداخله درپاسخ هایش، سیستم کاری وعملیاتی این وزارت را  فرسوده وفاقد کارایی دانست و  براقدام وزارت داخله دربرقی سازی امورخبر داد و گفت با تکمیل شدن این روند اکثرمشکلات منسوبان امنیتی  ازرهگذر ترفیع، تقاعد، معاش، اعاشه ، اکمالات وتجهیزات مرفوع خواهند شد وافزود نیروهای امنیتی ودفاعی عملیات گروه طالبان را به نام (الخندق ) به ناکامی سوق داده وضربات سنگینی را به برپیکرطالبان به شمول باداران پاکستانی شان وارد کرده است.
اندرابی ازشیوه جدید مبارزه با مجرمان جنائی درشهرکابل معلومات داد و گفت به تازگی ریاست امنیت داخلی درچوکات وزارت امورداخله برای مبارزه با مجرمین جنایی، فساد اداری، جواسیس ونفوذی های دشمن را ایجاد کرده است  وبا جنایتکاران، مفسدان و دزدان نان سرباز، به مثابه تروریستان برخورد می شود.
سرپرست وزارت امورداخله از بررسی وضعیت امنیتی ولایات ننگرهار، فراه وکابل توسط هیئت های با صلاحیت یاد آوری کرده گفت این وزارت آمادگی قاطع مبارزه با افراد مسلح غیرمسوول درکشور به ویژه ولایت تخاررا داشته ایجاب می  کند که درهمه سطوح اجماع بوجود آید ونیز موصوف ازبررسی تشنج ها درزندان پلچرخی یاد آوری کرد.
همینگونه محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی گفت برای قلع وقم گروه تروریستی داعش اقدامات قاطع صورت گرفته وتاحال چندین رهبروشبکه های عمده آن گروه درننگرهار وجوزجان نابود شده اند ویک تعداد افراد این گروه را که اتباع کشورهای مختلف به شمول فرانسه، تاجکستان، ازبکستان، چین، پاکستان،هند وسایرکشورها می باشند گرفتار وبه کشورهای متذکره تسلیم داده است.
رئیس عمومی امنیت ملی ازاقدامات آن نهاد درکشف شبکه های تروریستی درخارج ازکشور معلومات داده گفت جنگ درافغانستان دریک رقابت پیچیده با تضاد منافع کشورها وجود دارد که برای مبارزه با این پدیده، هماهنگی سیاسی ونظامی داخلی، منطقه یی وجهانی درکار است .
   ستانکزی ازایجاد مرکزاطلاعات مشترک با اقدام سریع، ایجاد مفرزه های خاص امنیت در24 ولایت، ایجاد قطعات واکنش سریع وخاص درولایات بامیان، فراه وغزنی وعوامل اصلی جنگ، وازبین بردن مواد مخدرنیزتوضیح داد و گفت نیروهای دفاعی وامنیتی کشور درحالت تعرضی قراردارند وبه دشمنان این مرزبوم تلفات سنگینی را وارد کرده اند.
درمباحث آزاد جلسه رئیس وسایراعضأ، خواست های شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را درپیوند به ایجاد حکومت سرپرست رد کردند  آنرا خلاف قوانین نافذ وزمینه سازی برای بی ثباتی سیاسی درکشورعنوان کردند گفتند مشرانوجرگه به روال انتخابات های گذشته، ازفیصله ستره محکمه درپیوند به دوام کاررئیس جمهورفعلی الی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حمایت می  کند وهرنوع تغییرات در این روند  را سرآغاز بحران وکشمکش سیاسی وبی ثباتی جدی درکشورمی داند.
همچنان رئیس مجلس وسایرسناتوران ازوضعیت پیش آمده درولسی جرگه ابرازنگرانی کردند تاکید داشتند که نمایندگان مردم، اختلافات برسرانتخاب رئیس ولسی جرگه را مطابق اصول وظایف داخلی وقانون اساسی کشورحل نمایند واجازه ندهند که دستانی ازبیرون رخنه  کند تا باعث بد نامی شورای ملی واختلافات سیاسی  شود وشماری ازسناتوران لت وکوب چند منسوب امنیتی پارلمان را ازسوی برخی وکلا مورد انتقاد شدید قرارداده آنرا یک عملکرد مغایر روش های پارلمانی خواندند .
درجلسه، از اعتصاب معلمان  وتاثیرات منفی آن در روند آموزش دانش آموزان دربرخی ولایات به شمول هرات، فراه وزابل یاد آوری  شد و فیصله شد که سرپرست وزارت معارف دریکی ازنشست های عمومی راه های حل را بخاطربهبود معاشات وامتیازات آموزگاران به مجلس ارائه کند.
    هکذا فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانو جرگه ، یک سلسله موارد مطروحه به شمول بلند رفتن قیم مواد اولیه، آتش سوزی درجنگلات پسته ولایت بادغیس وکاهش ارزش پول افغانی را به کمیسیونهای ذیربط ارجاع کرد. سادات .

کابل باختراول جوزا
به مصرف بیش از 3 میلیون افغانی، تعمیر یک مکتب ابتدایی درولایت خوست ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی، ساخته می شود.
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، تعمیراین مکتب به مصرف 3 میلیون و 700 هزار افغانی ازطرف برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی و انکشاف دهات به همکاری پروژه اقراء، درولسوالی گربزولایت خوست ، ساخته می شود .
درساختمان این مکتب 6 صنف درسی، اتاق های اداری و سایر ملحقات ضروی درنظرگرفته شده است .
با تکمیل کارساختمان این مکتب فضای مناسب آموزشی برای شاگردان در ولسوالی گربز فراهم خواهد شد .
احمدضیا احمدی

واشنگتن- بی بی سی – 1 جوزا- باختر
عصر دیروز اعضای ارشد حکومت ترامپ در دو مجلس سنا و نمایندگان کانگرس حاضر شدند تا اعضا را در جریان اطلاعات مربوط به "تهدیدهای" بالقوه ایران علیه منافع این کشور قرار دهند. آنها گفته اند که هدف از تقویت نیروها در شرق میانه بازدارندگی است نه جنگ.
مایک پومپیو، وزیر امورخارجه، پاتریک شاناهان وزیر موقت دفاع و جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز  اردوی امریکا در این جلسات به سوالات سناتورها و نمایندگان پاسخ دادند. این جلسات پشت درهای بسته برگزار شد.
گزارش آنان با تردید بسیاری از اعضای دمکرات کانگرس روبرو شده است که حکومت ترامپ را به اغراق در مورد این اطلاعات برای زمینه سازی جنگ با ایران متهم می کنند.
بنابه گزارش ها بعضی از اعضای دمکرات کانگرس گفتند هیچ یک از این اطلاعات نشانه افزایش قابل توجه تهدید ایران ، نسبت به گذشته نیست.
در مقابل بسیاری از جمهوری خواهان این شواهد را جدی دانسته اند .  فریده بابک

مسکو – صدای امریکا – 1 جوزا
یک مقام ارشد امنیتی روسیه نسبت به فعالیت گروه‌های تندرو افراطی در مرزهای شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرد.
الکساندر بورتنیکوف، رییس ادارۀ امنیت فدرال روسیه  دیروز  در سفری به تاجکستان گفت که گروه‌های افراط‌گرای مرتبط با داعش، حدود ۵۰۰۰ جنگجوی خود را در مرزهای شمالی افغانستان مستقر کرده اند.
بورتنیکوف گفته است که بسیاری از این جنگجویان، افرادی استند که در کنار داعش در سوریه مشغول جنگ بوده اند. او هم‌چنین برای جلوگیری از گسترش فعالیت این گروه، خواستار تدابیر جدی‌تر برای اداره سرحدات شد.
خبرگزاری تاس روسیه به نقل از  بورتنیکوف نوشته است: "شاخۀ ولایت خراسان داعش، حدود ۵۰۰۰ جنگجو را به این مناطق فرستاده است که بیشتر شان در سوریه جنگیده اند."
بورتنیکوف گفته است که این جنگجویان علاوه بر نا امنی، در تجارت‌های غیرقانونی مواد مخدر و قاچاق انسان نیز دخیل استند و از عواید ناشی از آن، برای گسترش فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌کنند.
گروه داعش در سال‌های اخیر در نا امنی افغانستان نقش داشته است و مسوولیت چندین حمله تروریستی را در این کشور برعهده گرفته است. فریده بابک

چهارشنبه ، 1 جوزا 1398 ، 06:27

اوقات افطار و سحر

کابل اول جوزا باختر
وزارت حج و اوقاف، اوقات  افطار وسحر شهر کابل ونواحی مربوط آن را مشخص کرده است.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت حج واوقاف به آژانس باختر: امروز چهار شنبه اول جوزا ، هفدهم ماه مبارک رمضان، درشهر کابل و نواحی مربوط آن وقت افطار ساعت 6:57  دقیقه شام و سحر ساعت 3:6  دقیقه مشخص شده است.    احمدضیا  احمدی. 

چهارشنبه ، 1 جوزا 1398 ، 06:24

بازداشت سه فرد مشکوک در کندز

کندز 1 جوزا باختر
دریک عملیات کوماندوها سه فرد مشکوک دیروز در ولایت کندز بازداشت شدند.
عبدالغفار نورستانی، مسوول مطبوعاتی قول اردوی عملیات خاص، به آژانس باختر گفت که این طالبان مسلح در عملیات کوماندوها بالای خانه ملا تحصیل یکی از افراد کلیدی گروه طالبان در قریه وزیری ولسوالی گل‌تپه کندز بازداشت شدند.
نورستانی افزود که در این عملیات یک مهمانخانه و یک موتر نوع فولدر مربوط ملاتحصیل در ساحه از بين برده شد و یک مقدار اسناد و مدارک طالبان مسلح نیز به‌دست‌آمد.احمد نعیم دوستی

چهارشنبه ، 1 جوزا 1398 ، 06:23

فی انس طلا 1274 دالر عرضه می شود

کابل اول جوزا  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1274دالرعرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تایید این خبر، امروز اول جوزا  به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری 3100  فی گرام مصری بیست ویک عیار 880 مبلغ 3000افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2400افغانی،  سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2400 افغانی، عربی  790 مبلغ 2300 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2350، ایرانی 705 مبلغ 2100افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1900افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

سه شنبه ، 31 ثور 1398 ، 11:20

شش تُن مواد مخدر در پروان هدر شد

چاریکار 31 ثور باختر
شش تُن مواد مخدر امروز در ولایت پروان با حضور والی آن ولایت و معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله سوزانده شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، فضل الدین عیار والی پروان در جریان آتش زدن مواد مخدر یادشده گفت که کشت خشخاش در آن ولایت صفر است و این نشان‌دهنده، تنفر، انزجار و مبارزه مردم پروان در برابر این پدیده خانمان‌سوز است، اما جامعه جهانی در راستای امتیازدهی به خاطر صفر بودن کشت خشخاش به پروان توجه نکرده است.
انجنیر محمد هاشم ارتاق، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، گفت که نظر به احصائیه یی که صورت گرفته است نشان می‌دهد که سه عشاریه یک‌میلیون نفر در کشور معتاد به مواد مخدر اند.
او از علما، رسانه‌ها و همه مردم خواست که برنامه‌های آگاهی دهی را در مورد اضرار مواد مخدر گسترش دهند .
سمونوال عبدالواسع سرپرست قومندانی امنیه پروان می‌گوید که شش تن مواد مخدر از سال 1393 تا حال، در دوصد و نودونه عملیات در آن ولایت کشف و ضبط‌‌ ‌‌شده است و بیش از چهارصد مظنون در پیوند به آن نیز بازداشت شده اند.
احمد نعیم دوستی

کابل باختر 31 ثور
مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری : همکاری ما با ایالات متحده امریکا و سایرهم‌ پیمانان بین‌‎المللی‌ما بر اساس خون، زحمت و قربانی شکل گرفته است.
به گزارش آژانس باختر، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور امروز در مراسم فراغت محصلان پوهنتون امریکایی افغانستان اشتراک و سخنرانی کرد. وی با تبریکی فراغت محصلان گفت که پوهنتون امریکایی افغانستان به تحقق تغییر نسلی که همسو با دیدگاه درازمدت رئیس‌جمهور غنی مبنی بر این که جوانان به عنوان یک نیروی قدرتمند و ضروری برای بازسازی کشور هستند، کمک می‌کند.
داکتر محب خاطرنشان ساخت همکاری ما با ایالات متحده امریکا و هم‌پیمانان بین‌‎المللی‌ما، بر اساس خون، زحمت و قربانی شکل گرفته است. این همکاری‌های مشترک منجر به ایجاد تسهیلات و امکانات زیاد از جمله پوهنتون امریکایی در افغانستان شده است.
داکتر محب اضافه کرد که این پوهنتون گواهی بر این حقیقت است که علی‌رغم اختلافات و چالش‌هایی که در مسیر وجود دارد ، همکاری افغانستان و ایالات متحده همچنان محکم می باشد و کشورهای ما به عنوان هم‌پیمانان کلیدی از یک دیدگاه مشترک برای تأمین یک آینده توأم با رفاه و صلح برای کشور برخوردار اند. هر دو کشور به ارزش‌های مشترک از جمله معارف، بردباری و پیشرفت، برای تحقق این دیدگاه باورمندند.
وی خطاب به فارغان گفت: شما به عنوان نسل جدید افغانان  که از تغییرات مثبت دو دهه‌ گذشته نمایندگی می‌کنید، مورد خطاب قرار می‌گیرید. به خاطر منافع کشور، صلح و رفاه دور از همه قید و بندها به وطن خدمت کنید. داکتر محب گفت که حکومت برای بازگرداندن دو تن از استادان ربوده شده پوهنتون امریکایی افغانستان به تلاش های خود  ادامه می دهد.# عبدالخالق

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL