23 اسد 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

جلال آباد 23 اسد باختر یک تعداد جنگ افزار امروز در...

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

کابل باختر/ 23/ اسد دراثر انفجار ماین مقناطیسی درمقابل لیسه مسلکی...

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

کابل باختر/ 23/ اسد معینیت امور جوانان درهمکاری با معاونیت فرهنگی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتفیروزکوه / باختر/ 23/ اسد
والی غور ازتجاران ولایت خواست تا با ایجاد فارم های تولید لبنی و زنبور داری نقش شان را دراشتغال زائی درآن ولایت ایفا کنند.
به گزارش خبرنگارمحلی آژانس باختر ، غلام ناصر خاضع والی غورکه درمحفل زیرنام اشتغال زائی درشهرفیروز کوه سخن می گفت، تراکم قشر تحصیل کرده وبی کاری را درآن ولایت چالش عمده بیان کرد و از تاجران آن ولایت خواست تا درزمینه شغل زائی نقش شان را ایفا کنند.
وی گفت که زمینه برای مالداری و زنبورداری درآن ولایت مناسب است وسرمایه گذاری دراین بخش ها میتواند زمینه کار را برای جوانان فراهم کند. شعیب

کابل باختر/23 / اسد
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، آفتابی  بلندترین درجه حرارت(33) پاینترین(19)
سالنگ شمالی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(3)
سالنگ جنوبی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(14) پاینترین(7)
قندهار، آفتابی بلندترین درجه حرارت(41) پاینترین(27)
بامیان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(27) پاینترین(13)
هرات، آفتابی بلندترین درجه حرارت(31) پاینترین(20)
فراه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(42) پاینترین(26)
مزار شریف، آفتابی درجه حرارت(35) پاینترین(23)
کندز، آفتابی بلندترین درجه حرارت(34) پاینترین(23)
جلال آباد، ابر بلندترین درجه حرارت(33) پاینترین(30)
غزنی، آفتابی  درجه حرارت(25) پاینترین(12)
لشکرگاه، آفتابی درجه حرارت(39) پاینترین(21)
خوست، ابر بلندترین درجه حرارت(41) پاینترین(28)
جبل السراج، آفتابی درجه حرارت(31) پاینترین(15)
میمنه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(35) پاینترین(11)
تالقان، آفتابی بلندترین درجه حرارت(38) پاینترین(23)
فیض آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(33) پاینترین(17)
لوگر، ابر بلندترین درجه حرارت(32) پاینترین(18)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(31) پاینترین(17)
فیروز کوه ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(25) پائینترین(10)
شبرغان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(42) پاینترین(20)
طلوع آفتاب(5) و (13) دقیقه و غروب آن(6) و (41) دقیقه
ختم/فرشته ذهاب

شهرشرن 23 اسد طالبان
ده طالب مسلح در یک حمله هوایی نظامیان درولایت پکتیکا کشته شدند.
این طالبان شب گذشته در قریه در نزدیکی نوار دیورند درست هنگامی که می خواستند خود را برای حمله بر پاسگاهی آماده کنند ، آماج قرارگرفتند.
یک قومندان اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله قوای هوایی افغانستان ده هراس افگن کشته شدند.
اوگفت این هراس افگنان وابسته به گروه طالبان درست دقایقی پیش ازاینکه بر یک پاسگاه پولیس مرزی یورش برند ، درحمله هوایی کشته شدند.
گفته می شود درمیان کشته شده ها سه هراس افگن پاکستانی نیز شامل اند.ختم/ابوی

شهرهرات 23 اسد باختر
قراراست درسال روان ازبیست وهشتم اسد نود ونهمین سالروز استقلال کشور،به گونه شانداری درولایت هرات تجلیل شود.
مراسم تجلیل ازجشن استقلال توام بابرنامه های متنوع فرهنگی،هنری وورزشی خواهد بود.
محمد آصف رحیمی درجمع اعضای کمیسیون برگزاری جشن استقلال که دیروز برگزارشد گفت: درنظراست که امسال محفل ویژه ازین مناسبت ملی درهرات تجلیل شود.ختم/سیدحبیب

شهرپارون 23 اسد باختر
سیزده هراس افگن وابسته به گروه طالبان  دریک حمله هوایی درولایت نورستان کشته شدند.
این داعشیان شب گذشته درمخفیگاه شان در ولسوالی وانت وایگل  آماج قرارگرفتند.
یک قومندن اردوی ملی درشرق کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله هوایی سیزده طالب مسلح  کشته شدند .
اوگفت  این افراد طالبان درمخفیگاه شان مشغول سازماندهی یک رشته حمله های هراس افگنانه بودند که آماج قرارگرفتند.
گفته می شود که دراین حمله هوایی به مردم محل  آسیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست که ازوقوع یک رشته انفجار ها درولایت نورستان جلوگیری شد.
ماموران امنیتی بامداد امروز پنج ماین را از پررفت و آمد ترین محل های نورستان کشف و خنثی کردند.
تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این ماین گذاری ها را به دوش نگرفته است اما برخی منابع امنیتی طالبان را عامل آن می خوانند.ختم/ابوی

شهرهرات 23 اسد باختر
بزرگان وباشندگان ولسوالی های پنجگانه شیندند صلح میخواهند وازجنگ بیزاراند.
ده ها تن ازموی سفیدان وبزرگان قومی ولسوالی های زیرکوه ،کوه زور، پشت کوه ،زاول و شیندند امروز دریک تجمع درمرکزآن ولسوالی که باحضورمحمد آصف رحیمی والی ولایت هرات وجمعی ازمقامات بلندرتبه دولتی برگزارشد  بااعلام این مطلب که بهترین جوانان شان درخشونت های سال های اخیرازبین رفته اند تاکید نمودند که ازجنگ وخشونت بیزاراند.
والی هرات نیزبا تشریح وضعیت حساس کنونی، ازمردم خواست تاتوطئه های دشمنان را خنثی سازند .
رحیمی ازنقش اثرگذار بزرگان قومی درجهت استقرارصلح وامنیت نیزیاد نمود وتاکید کرد که بدون همکاری بزرگان قومی ازبین بردن خشونت وختم جنگ ناممکن است .
درهمین حال شماری ازمسولان ارشد امنیتی واردوی ملی نیزازبرنامه های جدی به هدف سرکوب هراس افگنان درولسوالی شیندند یاد آوری نمودند.
درین نشست بزرگان قومی متعهد شدند تابخاطراستقرارصلح درولسوالی های جدید التاسیس شیندند تلاش نمایند.
همزمان بااین مسولان درولایت هرات میگویند تلاش های جدی به خاطرازبین بردن محلات اصلی طالبان درولسوالی ها آغازشده است.
این درحالیست که چند روزقبل عملیات مشترک نیروهای امنیتی درولسوالی شیندند راه اندازی شد که دست آوردهای قابل قبولی درپی داشت .ختم/سیدحبیب

شهراسعد آباد 23 اسد باختر
درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان درولایت کنر کماکان ادامه دارد.
تاکنون دراین درگیری ها ده ها هراس افگن ازدوطرف کشته شده اند و چندین تن دیگر شان اسیر یک دیگر شده اند.
به اساس گزارش ها این درگیری ها نخست درولسوالی چپه دره شکل گرفت و رفته رفته دامنه آن بخش های بیشتر کنر را دربر گرفت.
یک قومندن ارشد اردوی ملی درشرق کشور به آژانس باخترگفت که درتازه ترین درگیری ها پنج  هراس افگن کشته شدند.
اوگفت درگیری درپی جاطلبی یک گروه برگروه دیگر در قریه های دور دست چپه دره و نیز برسر چگونگی تقسیم پول های به زور گرفته شده از مردم محل  زیر نام عشر و زکات رخ داده است و کماکان ادامه دارد.ختم/ابوی

شهرترینکوت 23 اسد باختر
هفت کودک درنتیجه انفجار یک ماین درجنوب کشور زخم برداشتند.
این کودکان بامداد امروز در حومه بازارولسوالی دهراوود  ولایت ارزگان آماج این ماین قرارگرفتند.
یک قومندان ه پولیس درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین انفجار هفت کودک زخم برداشتند.
اوگفت کودکان در نزدیکی خانه شان مشغول بازی کودکانه شان بودند که ماین درمیان شان منفجرشد.
داکتران دریک مرکزصحی در ارزگان وضع صحی کم از کم سه کودک زخمی شده دراین رویداد را نگران کننده گزارش کردند.
تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسولیت این ماین گذاری را به دوش نگرفته است اما منابع امنیتی درجنوب کشور طالبان را عامل آن می خوانند.ختم/ابوی

شهرجلال آباد 23 اسد باختر
از قاچاق کم از کم ده هزار چوب چارتراش کشور به پاکستان جلوگیری شد.
به اساس گزارش ها ، ماموران امنیتی درگام نخست شش صدو هفتاد ویک چوب چارتراش را که دریک موتر باربری درزیر سبزی ها جاسازی شده بود ، کشف کردند وسپس با تحقیقات از راننده این موتر ، به انبار بزرگی از چوب های چهارتراش در ولسوالی کوز کنر دست یافتند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که ازموتر و نیز انبار کشف شده کم از کم ده هزار چوب چهارتراش بدست آمده است.
این چوب ها  از جنگل هایی در ننگرهار جمع آوری شده و قرار بود به پاکستان قاچاق شود.
حیات االله حیات والی ننگرهار می گوید که ماموران امنیتی از چگونگی قاچاق این چوب ها ، ازشماری از مردم محل  آگهی حاصل کردند.
اوگفت که شماری از مردم محل  ازطریق شماره رایگان  160 به منسوبان امنیتی از قاچاق این چوب های چارتراش اطلاع دادند.
لعل پاچا باشنده ساحه بدیالی ولسوالی کوزکنر می گوید که کم از کم سه سالی است که جنگل های این ساحه قطع می شود و به پاکستان قاچاق می گردد.
اوگفت که درکاروبار قطع و قاچاق چارتراش به پاکستان ، مقامات حکومتی ، زورمندان محلی و طالبان دست دارند.ختم/ابوی

سه شنبه ، 23 اسد 1397 ، 09:38

هشت طالب در صیاد کشته شدند

سر پل باختر 23 اسد
هشت طالب در درگیری با نظامیان در سر پل کشته شدند .
این هراس افگنان در جریان دو روز جنگ در ولسوالی صیاد کشته شدند .
سخنگوی پولیس سرپل به آژانس باختر گفت که طالبان از دو روز به این سو به مرکز ولسوالی صیاد حمله کرده اند و حملات شان از سوی نیرو های دفاعی و امنیتی دفع شده است و در دو روز درگیری هشت طالب مسلح کشته شده اند و چهارده طالب دیگر زخم برداشته اند .
به گفته منبع، درگیری ها به گونه وقفه یی میان طالبان و نظامیان در محل ادامه دارد و نظامیان در برابر طالبان مقاومت می نمایند .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL