04 حوت 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

خانه میکل آنژ در ایتا لیا به فروش گذاشته شد

خانه میکل آنژ در ایتا لیا به فروش گذاشته شد

روم – ورلد نیوز – 3 حوت – باختر خانه میکل...

قوت های منطقه یی اردوی ملی ایجاد میشود

قوت های منطقه یی اردوی ملی ایجاد میشود

کابل باختر 3 حوت به منظور بهبود وضعیت امنیتی وفراهم ساختن...

49 تن از هراس افگنان کشته شدند

کابل باختر 3 حوت درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر2 حوت
داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزنمایشگاه زیرنام " صلح جهانی، دست بافت قالین " را درنگارستان ملی افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: درمراسم افتتاح این نمایشگاه داکترطارق رشاد و محمد صابرمومند مشاوران وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شماری از روسای آن وزارت و رییس مرکزفرهنگی فدراتیف روسیه درکابل نیز حضورداشتند.
دراین نمایشگاه 12 تخته قالینچه که درآن تصاویرشماری از رهبران افغانستان و جهان ، توسط بسم الله عیسی زاده ، نقش گردیده ، به نمایش گذاشته شده است .
دراین مراسم معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنارآن که ازکارهنری عیسی زاده به قدردانی یاد کرد، گفت که هنرمندان کشورازطریق هنرهای مختلف شان پیام های صلح را به جهانیان ارائه میکنند.
وی ازتمام مردم کشور به خصوص از هنرمندان خواست با کارهای هنری شان بیشتر تلاش کنند تا پیام صلح و آشتی را برای جهانیان برسانند و درروند صلح کشور ازاین طریق سهم بگیرند.
همینگونه بسم الله عیسی زاده دررابطه به کارکرد های هنری اش معلومات داده گفت که کاراین قالینچه ها را درمدت دوسال تکمیل کرده و هدف ازنقش کردن تصاویر شماری از رهبران افغانستان و جهان، رسانیدن پیام صلح افغان ها به خصوص هنرمندان به جهانیان میباشد.
او گفت که ازرهبران تاثیرگذار جهان به خصوص ترامپ رییس جمهورایالات متحده امریکاه و پوتین رییس جمهور روسیه تقاضا میکنیم تا درآوردن صلح درافغانستان همکاری کنند.
مسول مرکزفرهنگی فدراتیف روسیه درکابل ، نیز درصحبتی ازکارکرد های عیس زاده قدردانی کرده گفت که ما علاقمند تامین صلح درافغانستان میباشیم .
صابره رحمانی مسول نگارستان ملی نیز درصحبتی راه اندازی چنین نمایشگاه ها را درراستای رشد هنرهای و تشویق بیشترهنرمندان، ارزشمند دانسته وخاطرنشان ساخت که نگارستان ملی همیشه دربرگزاری نمایشگاه ها درخدمت هنرمندان قرارداشته و با آنها همکار میباشد. احمدضیا احمدی

محمود راقی 2 حوت باختر
مدیر امنیت شهری کاپیسا با سه کارمندش پیش از چاشت امروز در ولایت پروان به شهادت رسید.
قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که گلاجان مدیر شهری ریاست امنیت ملی کاپیسا با دو سرباز و راننده اش که از منطقۀ صیاد کاپیسا به طرف پروان درحرکت بودند، در ساحۀ خانقاه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
تاکنون هویت حمله کنندگان مشخص نیست، اما تلاش ها برای ردیابی آنان آغاز شده است. 

کابل -باختر 2 حوت
حل مشکلات ومعضل های جاری در منطقه نیازمند به همکاری وهمسویی میان کشور ها است  نه صف آرایی ٬ برای حل این گونه مشکلات  با ید با یک  راهکارعمل کرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : اخیرا  وزرای خارجه روسیه وپاکستان اجلاس را در شهر مسکو به هدف هماهنگی میان دوکشور در امر مبارزه باهراس افگنی وقاچاق مواد مخدر بر گزار کردند
باز هم ها چون گذشته ٬ ازدیاد فعالیت های هراس افگنان در افغانستان ٬ حضور داعش دراین کشور وموضع گیری روسیه وپاکستان دراین خصوص مباحثات محوری این دو مقام بلند پایه را تشکیل میداد.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه درختم این نشست باردیگر زبان به انتقاد  امریکا وحکومت افغانستان را به چشم پوشی از فعالیت داعش در افغانستان متهم ساخت و از ازدیاد روز افزون جنگجویان  داعش  در شمال وشرق افغانستان کشور سخن گفت از کم کاری امریکا  وناتو درامر مبارزه با تروریزم  وموادمخدر در افغانستان  یادآوری کرد .
همچنان  لاروف هشدار گونه گفت که سازمان همکاری های شانگهای که کشور های هم مرز با افغانستان را احتوا میکند اقدامات عملی را برای پایان بخشیدن به تهدید نفوذ داعش درافغانستان برنامه ریزی میکند.
مضحک آنکه خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان هم از فعالیت هراس افگنان در افغانستان یاد کرد واز حضور داعش دراین کشور سخن گفت مگر این اقا واضح نساخت که ترورستان بین المللی درافغانستان از کدام مبر ودهلیز وارد افغانستان میشوند.
به باور آگاهان سیاسی افغان دراین جای شک نیست که داعش به عنوان یک گروه متحجر وترورست عامل بی ثباتی درکشورهای منطقه است مگر از دید مردم افغانستان داعش در کنار چندین گروه ترورستی دیگر بخشی از معضل موجود در منطقه است که باید ان را از نظر دور نداشت.
مگر کنار آمدن پاکستان باروسیه که در گذشته روابط نه چندان گرم داشتند نمایانگر یک بازی سیاسی است بازی که هر دوکشور میخواهند از وجود یکدیگر برای  مقاصد شان استفاده نمایند .
دراین بازی روسیه از وجود پاکستان بخاطر جلوگیری از نفوذ امریکا در منطقه بخصوص آسیا میانه وکشور های اطراف روسیه استفاده میکنند وپاکستان هم  میخواهد  با به  رخ کشیدن روسیه وچین دربرابر امریکا توجه آنکشور را دوباره به خود معطوف سازدوبازهم جایگای خودرا دربرنامه های منطقه یی امریکا  پیدا کند .
هردو کشور از هراس افگنی اظهار نگرانی میکنند وهر دو از حضور داعش درافغانستان سخن میگوید هر دو٬ حکومت افغانستان ، امریکا وناتو را به چشم پوشی از داعش درافغانستان متهم می کنند مگر از طالبان که عامل حوادث اخیر خونین ترورستی در کابل وجایهای دیگر اند یاد نمیکنند ٬پاکستان از سران این گروه در کشور خود میزبانی می نماید وروسیه آنها را یک جناح مطرح سیاسی در قضیه افغانستان  میداند .
توجه به داعش وچشم پوشی  از طالب ثابت میسازد هر دو کشور (روسیه  وپاکستان ) از هراس افگنی تعریف واحد ندارند در حالیکه مردم ما داعش وطالب را   دو  روی  یک سکه میدانند وهر دو را عامل کشتار وویرانی افغانستان  میدانند
این اگاهان همچنان میگویند این که روسیه پاکستان صریحا  از امریکا وناتو در قضیه افغانستان انتقاد میکنید میرساند که قضیه افغانستان یک مشکل داخلی نیست بل یک مشکل  منطقه یی  وفرا منطقه یی است
مشکل که قدرت های بزرگ وطفیلی هادر سطح منطقه  دران برای خود بستر سازی میکنید  و  با  راه  اندازی بازی های بزرگ وخلق نمودن پروژه های چون داعش وطالب در صدد گیر  اوردن  یکدیگر دریک بازی سیاسی اند  بازی که در ان مردم افغانستان به قربانی گرفته میشوند.
راه حل بحران جاری درمنطقه چنانکه دولتمردان افغان گفته اند اجماع  منطقه یی است درحالیکه راهکار منطقه یی  تقابل را رد میکند .
روسیه وپاکستان باید مطابق واقیعت ها وارد یک اجماع منطقه یی شوند دوست های مقطع یی وزمانی نمی تواند گره کشا مشکل باشد روسیه خوب میداند که کی ها داعش را به افغانستان صادر می نمایند وکی ها ترورستان اسیا یی میانه  را در کشور شان میزبانی کردندو پاکستان هم به نوبه خود  میداند که جهان اگاه است کی هراس افگنی افراط گرایی را ترویچ می نماید
پس دوستی  های مقطع  یی  دیر دوام نمی آورد مگر انکه همکاری وهمسویی منطقه یی را راهکار برای زندگی مشترک در منطقه دانست. تحلیل سیاسی 

کابل باختر 2 حوت
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز باحافظ عبدالقیوم، والی نورستان ملاقات نمود.
براساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه به آژانش باختر،  در این ملاقات هر دو جانب در رابطه به وضعیت ولایت نورستان، تطبیق پروژه های انکشافی، ارائه خدمات عام المنفعه به مردم، فراهم آوری برق مورد ضرورت این ولایت، ایجاد بند برق، ساخت و ساز موزیم جهت حفظ و نگهداری آثار قیمتی، ساخت تعمیرات برای دفاتر منطقه ای این ولایت و دیگر مسایل ذیعلاقه بحث و تبادل نظر نمودند.
وزیر مالیه پروژه های پیشنهاد والی نورستان را بطور کتبی به ادارات مربوطه راجع نمود تا در رابطه به تطبیق آن بادرنظرداشت امکانات موجود و قوانین نافذۀ کشور اجراات صورت گیرد. مجیب

کابل باختر 2 حوت
صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه امروز با تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، ملاقات کرد.
براساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر،  در این ملاقات، دو‌ طرف در‌ باره آمادگی‌ها برای برگزاری نشست دوم پروسه کابل، آجندا و مباحث این نشست بحث و تبادل نظر کردند. مجیب

کابل باختر 2 حوت
اخیرأ پروسه بایومتریک متقاضیان تذکره برقی از ارگ ریاست جمهوری آغاز شد.
توزیع شناسنامه های برقی یک روند ملی است که حدود ده سال قبل طرح  شده با آنکه برای آغاز این پروسه چند بار٬ زمان وتاریخ تعیین شده ولی هیچگاهی برای توزیع رسمی آن گام بر داشته  نشد مگر اخیرأ رییس جمهور غنی به عنون اولین شخص شامل سیستم بایومتریک این روند گردید.
مساله هویت وقوم از آغاز طرح این برنامه ٬ یک مساله جنجال برانگیز دراین  پروسه است ٬ مساله در زمان حکومت حامد کرزی حل  نشد بل این روند بامشکلات دیگر به حکومت وحدت ملی انتقال یافت.
حالا که پروسه بایومتریک آغاز گردیده دسته بندی های هم در این خصوص به میان آمده است که ادامه آن یک پیام منفی برای مردم وآینده افغانستان درقبال دارد.
درحالیکه تاخیر درتوزیع شناسنامه های برقی میتواند برای جامعه افغانی که مشکلات معین خود را دارد بیشتر مشکل ساز گردد،  امروز تروریستان بیشتر از شناسنامه های جعلی افغانی استفاده میکنند بازار قصه خوانی در پشاور به مکان اصلی ٬ چاپ وطبع اسناد بها دار افغانستان منجمله  تذکره  افغانی تبدیل شده است عدم موجودیت  تذکره برقی مشکلات جدی را در کار روند انتخابات به میان آورده کار شرکت های مخابراتی  را دچار مشکل ساخته وآنها نمیتوانند ازمشترکین شان یک نام نویس درست و دقیق داشته باشند ٬ ضمنأ موجودیت تذکره برای دریافت شغل یک امر حتمی است.
همچنان عدم احصایه درست ودقیق از نفوس که به منظور برنامه اقتصادی باید به دسترس مسوولان قرار داشته باشد تا خرچ ودخل دقیق محاسبه شود و ابسته به تذکره برقی است. همه مردم درک میکنند که پارۀ از مشکلات درکشور شان  با توزیع  تذکره برقی حل خواهد شد .
کشور های منطقه منجمله پاکستان با  توزیع شناسنامه  های برقی به حل مشکلات شان پرداخته. مگر در افغانستان این مساله به یک مشکل حاد اجتماعی وحالا همه بر یک مشکل بزرگ سیاسی تبدیل شده واگر مدیریت نشود به یک مشکل بزرگ قومی مبدل خواهد شد.
موافقان ومخالفان این روند هر کدام از تامین عدالت درین روند سخن میگویند با آنکه برای حل این معضل تلاش های صورت گرفته مگر تا کنون نتیجه نداده است. علت این است که که این روند به گونه قصدی به یک مشکل اجتماعی و قومی تبدیل میگردد که سرانجام ٬ بازنده افغانها  و برنده چون گذشته دشمنان این کشور هرگاه مگر آنکه تن به درک  مشکلات  و واقعیت های کشور داده شود و خانه مشترک ما افغانستان را از لبه سقوط دور ساخته میشود.
زلمی وردک آگاه مسایل سیاسی میگوید : توزیع شناس نامه های برقی یک امر بسیار مهم وضروری است باید هرچه پیشتر وسریع توزیع صورت گیرد.
زیرا توزیع این شناس نامه ها مردم را از بسیاری بدبختی های که امروز دامن گیر شان است نجات میدهد اما بدبختانه  دیدگاه های بد و زشتی وجود دارد که مانع توزیع آن می شود.
مداخله های بیرونی کشور های که افغانستان  را بستر فعالیت های تخریبی و جنگ های نیابتی شان ساخته اند این کشور ها فقط منافع شان را در ناامنی و تفرقه اندازی درافغانستان میدانند پس ما باید با این روند دید ملی داشته باشیم .
صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان میگوید:  مساله شناسنامه های برقی یک روند ملی بوده وباید هرچه عاجل  کار آن آغاز شود به نظر من هیچ مشکلی وجودندارد. کار این برنامه مطابق به قانون اساسی است اوگفت بسیار کار های مهم است که با توزیع این شناسنامه ها ربط دارد.
کسانیکه با توزیع این تذکره مخالفت می نمایند آنها در گذشته ها خواهان درج واژه تاجک وسایر اقوام بودند اما حالا که این مشکل رفع شده است باز هم مخالفت می نمایند.
اما شکیبا هاشمی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان  حرف دیگر دارد، وی تاکید دارد که باید مردم وسیاسیون افغانستان مطابق قانون اساسی کشور عمل نمایند دراین قانون خصوصات، مسوولیت وامتیازات اتباع کشور مشخص شده است در ماده چهارم قانون اساسی به تمام اتباع کشور کلمه افغان اطلاق شده است مگر بااین مساله بر خورد سلیقه یی میشود. بهتراست توزیع این روند یک بار دیگر مورد بحث قرار گیرد تا در هماهنگی همگانی به انجام برسد.
خانم هاشمی میگوید: به نظر من توزیع شناسنامه ها، در عدم هماهنگی ، کشور را به سوی بحران وجنگ های داخلی سوق می دهد بنأ باید توزیع آن موقتاً متوقف شود.
اوگفت سرور دانش و داکترعبدالله  مخالفت شان را با توزیع  با خصوصیات فعلی اعلان کرده اند اگر داکترعبدالله این شناسنامه  را اخذ نماید سیلی محکمی است که از طرف هوا داران خود خواهد خورد ودیگر رهبریت خود را از دست می دهد.
خانم هاشمی میگوید، در عقب  بروزاین اختلاف ٬انگلیسی ها ایرانی ها و پاکستان قرار دارند آنها اختلافات داخلی را میان اقوام  افغانستان دامن می زنند. این اختلافات جنگ های داخلی را شعله ور می سازد وداعش را تقویه خواهد کرد.
پس باید  به این مساله بر خورد ملی ودلسوزانه صورت گیرد وپیامد توزیع  وعدم توزیع آن در نظر گرفته شود توافق همگانی میشود گره گشا مشکل باشد.
بشیر تینچ نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه وسخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم در رابطه به آغاز توزیع شناس نامه های برقی میگوید که تذکره برقی امر خوب ولازمی است هویت افراد افغانستان را تشخیص می دهد اما تحمیل هویت یک قوم به قوم دیگر یا تحمیل هویت به هویت دیگر جنجال بر انگیز است.
باید یک اجماع ملی به میان بیاید وحکومت هم الزامأ مکلفیت دارد که صدا ها وطرح های اپوزسیون واحزاب ومجتمع های بزرگ را در نظر بگیرد در غیر آن ممکن است که کشور به سمت بحران به سمت جنگ های داخلی برود ما به تمام هویت ها در افغانستان احترام داریم  اما نمی خواهیم که هویت  دیگران برما تحمیل شود  ما بر موضع خود تاکید داریم.
این گفته ها میرساند که مساله شناسنامه های برقی پیش از آنکه با دید ملی و به عنوان و ثیقه ملی دنبال و رعایت گردد شکل و محتوای سیاسی به خود گرفته و به آن رنگ قومی میدهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد عوامل شکننده وحدت ملی  قوی تر خواهد شد.
اگر ما وحدت ملی را شعار میدهیم و به آن آرمان گرایانه برخورد میکنیم ، تقویت وحدت ملی عدالت ملی یک اصل است  که باید آن را در عمل تحقق بخشیم عدول از خواست های بلند پروازانه ٬ تحمل یکدیگر و رعایت حقوق شهروندی به گونه یکسان ما  را به وحدت ملی به مفهوم واقعی آن میرساند  ختم محجوبه ، نویده( تحلیل سیاسی)

پلخمری 2 حوت باختر
دو فرد ماین گذار دیروز در شهر پلخمری بازداشت شدند.
سمونیار جان آقا مدیر مبارزه با تروریزم قومندانی امنیه بغلان به آژانس باختر گفت که این دو فرد، حین کار گذاری ماینی در ساحه چهارسرکه شهرنو پلخمری توسط پولیس مبارزه با تروریزم آن قومندانی بازداشت شدند.
وی افزود که پولیس یک عراده موتر نوع کرولای آن دو ماین گذار را نیز ضبط کرد.  قایم

دایکندی 2 حوت باختر
پولیس جسد یک زن رادرولسوالی میرامور دایکندی دریافت کرد .
جسد این زن بیست وهفت ساله در حالت حلق آویز شده در یک درخت دیروز توسط پولیس دریافت شد .
عبدالقادر حیدری  ولسوال میرامور به خبرنگارمحلی آژانس باختر گفت که شوهراین زن درخارج به سر میبرد و پولیس خسر و برادر شوهرش را باز داشت کرده است .
وی گفت تاکنون معلوم نیست که این زن خود کشی  کرده است ویابه قتل رسیده است وپولیس درزمینه به تحقیقات آغاز کرده است . شکریه

 پلخمری  باختر  2 حوت
دراز ترین پل موتر رو در نهرین بغلان امروز به بهره برداری سپرده شد.
محب الله محقق ولسوال نهرین به آژانس باختر گفت که این پل به درازای یکصدو بیست متر و پهنای هفت متر به هزینه چهل و پنج میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه بر فراز دریای نهرین اعمار گردیده است.
ولسوال نهرین گفت که افتتاح این پل بزرگ ولسوالی برکه ،جلگه و گذر گاه نور ، خوست و فرنگ و اندراب ها را با مرکز بغلان و همچنان ولایت تخار را با ولسوالی های یاد شده وصل میسازد . قایم

چهارشنبه ، 2 حوت 1396 ، 12:17

کشف یک گور گروهی دیگر در ننگرهار

شهرجلال آباد 2 حوت باختر
یک گور گروهی دیگر درولایت ننگرهار کشف شد.
این دومین گور گروهی است که درجریان دست کم یک هفته در آن ولایت کشف می شود.
ازاین گور دسته جمعی بقایای پیکر های ده قربانی به دست آمده است که گفته می شود ازسوی افراد داعش بازداشت ، تیرباران و درنهایت زیر خاک شده بودند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژ انس باخترگفت که ازاین گورگروهی پیکر های تیر باران شده ده غیرنظامی به دست آمده است.
به اساس گزارش ها ، قربانیان دست کم یک ونیم سال پیش از روستای پاس پچیر ازسوی افراد داعش ربوده شدند و روستا نشینان گور گروهی شان را روز گذشته از روستای سرخ آب اچین کشف کردند.
روزدوشنبه نیز روستا نشینان یک گور گروهی را از دره مامند کشف کردند.
ازاین گور پیکر های نه بزرگ محل ولسوالی کوت که توسط داعشیان ربوده و سپس تیرباران و زیر خاک شده بودند کشف شد.
مقام های  محلی ننگرهار می گویند که این بزرگان محل ربوده شده دوازده تن بودند و هنوز پیکر های سه تن دیگر ناپدید است.
محل هایی که گور های گروهی درآن کشف شده است ، درجریان دست کم دوسال اخیر با راه اندازی عملیات های نظامی ازوجود داعشیان پاکسازی شده است.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL