09 ثور 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

کابل باختر 9 ثور وزارت دفاع ملی میگوید که حمله طالبان...

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

کابل باختر 9 ثور با ابراز تأسف و تأثر فراوان آگاهی...

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 9 ثور با کمال تاسف اطلاع حاصل نمودیم ...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر/ 7/ ثور
امروز هفتم ثور سالروزکودتاه کمونیستی درکشور است رویداد که آغازگر تمامی بدبختی ومشکلات کنونی درکشور بوده وپیامد های ناگوار آن، همچنان مردم مارا می رنجاند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : 39سال قبل ازامروز مشتی از نظامیان که ازبافت اجتماعی، باورها ، فرهنگ و عقاید مردم ماآگاهی نداشتند علیه حکومت سردارمحمد داوود دست به کودتا زدند و سرنوشت یک ملت و یک کشور را در اختیار گرفتند.
آنها کودتاشان را انقلاب پیروز مند 7 ثور و یک انقلاب برگشت ناپذیرنام گذاشتند و با فعالیت ها ، اقدامات و اندیشه های تند روانه درصدد تطبیق ایدلوژی درکشور شان که نه تنها برای مردم بیگانه، بل پذیرفتنی نبود ، آنها با حرکات و شعار های که قابلیت پذیرش درجامعه  را نداشت برباور های مردم حمله کردند ، مقدسات وسنن مردم را نادیده گرفتند و به اصطلاح برای یک ساختار جدید سیاسی و اجتماعی برنامه های روی دست گرفتند وشعار های سر دادند که با اندیشه های مردم درتضاد بود.
اقدامات عجولانه ، صدور فرامین بدون درنظر داشت واقعیت ها ، شدت درعمل، آنها را به زودی از دید مردم انداخت و با ایجاد یک سیستم و اداره عقدمندانه درصدد سرکوبی مردم برآمدند و درحالیکه چندماه از عمر حکومت آنها نمیگذشت زندان ها و توقیف خانه ها پر از زندانیان شد و همه ادارات دولتی سیاسی و نظامی گردید.
شدت درعمل و حرکات افراط گرایانه آنها چنان مشکل زا و بحران افرین شد که زمینه تجاوز مستقیم ارتش سرخ را به کشور ما مساعد ساخت و با تجاوز ارتش سرخ فصلی دیگری از مشکلات مردم ما باز گردید.
هفت ثور یک رویداد تلخ و ناگوار درتاریخ معاصر افغانستان که عامل آن مشتی از افراد ناخرد و ناعاقبت اندیش بودندکه پیامد های ناگوار آن را نسل امروز تحمل میکند و معلوم نیست این پیامد شوم چه وقت دست از گریبان مردم ما برمیدارد.
با آنکه کودتا چیان و یا به اصطلاح زمامداران حکومت نوین، خود را صاحبان دایمی سرنوشت مردم ما معرفی میکردند مگر آنها به زودی خود را در هر گوشه و کنار کشور با موجی از قیام های مردمی مواجه یافتند و سرانجام ملت قهرمان ما بعداز چهارده سال جهاد و مقاومت به ماجرا نفرت انگیز 7 ثور نقطه پایان گذاشتند.
بتاریخ هشتم ثور 1371 بودکه سران مجاهدین زمام امور را از بقایای رژیم کمونیستی درکابل تسلیم شدند.
آغاز کار حکومت مجاهدین نیز عاری از دشواری ها نبودحلقات مشخص در سطح منطقه وجهان از بی تجربگی ومشکلات دورنی مجاهدین سود برده زمینه کشمکش ها وجدال های سیاسی ونظامی را میان آنها مساعد ساختند.
این حلقات بدون شک درپی آن بودندکه مجاهدین نباید به عنوان قهرمانانی معرکه جهاد و آزادی معرفی شوند . بل حفظ یک فضا اسفبار ، بی ثباتی جنگ و نا امنی درافغانستان برنامه های بود که این حلقات بعد از پیروزی مجاهدین آن را درسرداشتند زیرا بازی های بزرگ سیاسی و استخباراتی میان کشورهای جهان وقدرت های منطقه درراه بود و وضعیت نامطلوب درافغانستان میتوانست آنها را بیشتر در منطقه کامیاب سازد . روی این دلیل  بوداختلافات میان مجاهدین را جدی تر ساخته و با استفاده از افراد نفوذی خود تنور جنگ را در افغانستان بیشتر داغ نمودند و با ایجاد پروژه طالبان و حالا داعش، درتلاش شدندتا اهداف منطقه یی و بزرگ شان را دنبال کنند.
این حلقات نگذاشتند تا مردم افغانستان طمع شیرین و نتیجه مبارزه و پیروزی جهاد را احساس کنند . و با برنامه ریزی مغرضانه و ایجاد پروژه های استخباراتی تااکنون این خوشی را از مردم افغانستان گرفته اند.
به هر ترتیب 7 ثور و 8 ثور دو روز ماندگار در تاریخ معاصر افغانستان است که یکی از زشتی ها حکایه دارد ودیگر از مقاومت و سلحشوری .
هردو برای نسل های امروزی و بعدی افغانستان یک الگو و یک نمونه است که نشان میدهد اگر برخلاف رای و اراده مردم حرکت کرد با چه سرنوشت مواجه میشویم و دیگر این که مقاومت و دفاع از کشور چه افتخار را نصیب مامیکند.
7 ثور آغاز یک برنامه مغرضانه برای تجاوز بیروی ها بر افغانستان بود و حالا هم طالبان و داعشی ها عامل ادامه چنین یک تجاوز اند که باید از گذشته درس گرفت و در پرتو آن نقاط ضعف و خلا را مشخص کنیم و برای آینده یک راه و نقشه موثر ترتیب بداریم .

کابل باختر 7 ثور
دیوید پتریوس  قوماندان سابق  نیرو های امریکایی و ناتو  در افغانستان  یکبار دیگر بر افزایش  سرباز امریکایی به هدف  مبارزه با گروه های دهشت افگن بین المللی  در افغانستان تاکید کرده است.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : دیوید پتریوس  جنرال باز نشسته  امریکایی که از سال 2010 تا 2011 به عنوان قوماندان  عمومی نیروهای  امریکایی و ناتو در افغانستان مصروف ماموریت بود واز تجارب جنگی  دربرابر گروه های هراس افگن در این کشور برخوردار است واوضاع افغانستان نیز آگاهی دارد از دولت رییس جمهور ترامپ خواسته است تا برای مبارزه با گروه  های دهشت افگن د ر افغانستان پنچ هزار سرباز بفرستد.
او افزده است که من  فکر میکنم چیزی را که باید  در افغانستان انجام دهیم  تعهد دوامدار با این کشوراست  زیرا ما ا زمرحله کاهش سربازان هنوز دور هستیم بهتر این است که درکنار سربازان ائتلاف پنچ هزار سرباز دیگر امریکایی در افغانستان داشته باشیم .
به گفته وی :افزایش سربازان  امریکایی درافغانستان از یکسو به سربازان که دراین کشور حضوردارند قوت بیشتر می بخشد و ازسوی دیگراینکه ، افغانستان دوباره  به لانه های گروه های دهشت افگن بین المللی  مبدل نخواهند شد.
این درحالیست  که جنرال جان نیکلسون قوماندان عمومی نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان  ازکانگرس امریکا خواسته  بود تا سربازان  امریکایی د رافغانستان افزایش یابد.
اخیرآ وزیر دفاع امریکا نیز در جریان دیدارش از کابل تاکید کرده است  که افزایش  سربازان  امریکایی درافغانستان زیر غور وبررسی قرار دارد.

واشنگتن / ایرنا/ باختر/ 7/ ثور
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در مقاله ئی با اذعان به اینکه جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ است که تا حال امریکا درآن درگیر میباشد نوشت که تا هنوز نه تنها هیچ استراتیژی بلکه حتی نظریه یی مشخصی هم راجع به جنگ افغانستان معرفی نه شده است.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مفتش عمومی امریکا گزارش داده است که میلیارد ها دالر امریکا و سایر کمک های بین المللی برای انکشاف افغانستان به هدر رفته وحیف و میل شده است و به این حساب غرب باید ساختن مملکت وملت افغانستان را به کلی فراموش کند.
به نوشته آژانس خبری دولتی ایران نشریه واشنگتن پست با ادعای اینکه به گفته مقامات ، جنگ افغانستان بدون کمک نظامی و انکشافی افغانستان پایان نخواهد یافت ، اعلام کردکه تاهنوز هشت هزار وچهارصد عسکر امریکایی درافغانستان به قوای دولتی انکشور کمک میرسانند.
درمقاله واشنگتن پست امده است که دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا که قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا و دردوران انتخابات خیلی کم راجع به افغانستان صحبت میکرد در ماه جاری به دستور او بزرگترین بمب غیر اتمی که مادر تمام بمب ها لقب گرفته است درشرق افغانستان پرتاب شد ولی به هر حال ترامپ هنوز درمورد جنگ افغانستان تصمیم نگرفته است و معلوم نیست که آیا امریکا کماکان میخواهد درگیر افغانستان بماند یا نه .
نویسنده مقاله نشریه واشنگتن پست به دونالدترامپ توصیه کرده است که او برای تغییر دادن جریان جنگ درافغانستان ، طرح پیشنهادی افزایش قوا را تصویب کند.

پنجشنبه ، 7 ثور 1396 ، 10:40

کشته شدن نه محافظ سرحدی ایران

زاهدان / بی بی سی نیوز / باختر/ 7/ ثور
دردرگیری بین افراد مسلح ومحافظین سرحدی ولایت سیستان و بلوچستان ایران نه نفر از مامورین امنیتی آنکشور کشته شدند.
به گفته منابع خبری بین المللی به نقل از رادیو – تلویزیون دولتی ایران، دراین درگیری که درناحیه سرحدی میرجاوه رخ داد همچنان سه محافظ سرحدی دیگر زخمی شده اند.
خبربه نقل از پولیس ایران حاکیست که تعدادی از تروریست ها از داخل پاکستان با سلاح های دور برد یک گزمه محافظین سرحدی ایران را هدف قرارداده اند.
براساس همین خبر ولایت سیستان وبلوچستان یکی ازمناطق کمتر انکشاف یافته ایران است و شاخص های مانند درآمد وسطح سواد درمقایسه با بسیاری از مناطق انکشور پائین تر است.

پنجشنبه ، 7 ثور 1396 ، 10:34

غم شریکی هیئت نظامی پاکستان

کابل باختر 7 ثور
یک هیئت نظامی پاکستان غرض همدردی در خصوص حادثه اخیر قول اردوی شاهین به کابل امده است
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر گفت،
یک هیئت اردوی پاکستان تحت ریاست دگرجنرال بلال اکبری رئیس ارکان اردوی آنکشو ر،مراتب تسلیت ستردرستیز اردوی آنکشور را به ارتباط حادثه تروریستی که درقول اردوی 209 شاهین رخ داده بود به سرپرست وزارت دفاع ملی ولوی درستیز قوای مسلح کشور تقدیم داشت و سرپرست وزارت دفاع ملی و لوی درستیز قوای مسلح نسبت  همدردی ستردرستیز اردوی پاکستان  ،اظهار امتنان نمودند.

فراه 7 ثور باختر
انجنیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه با هیئت همراه دیروز به ولایت فراه سفر نمود.
به گزارش خبرنگارمحلی آژانس باختر، انجنیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه که با هیئت همراهش در یک سفر رسمی به ولایت فراه رفته بود، در دیدار با محمد عارف شاه جهان والی فراه هدف سفرش را به آن ولایت تطبیق قیرریزی سرک بند بخش آباد، سرک باغ پل و دوازده کیلومتر جاده های شهر و چند پروژه دیگر عنوان نمود.
متعاقباً سرک سی و دو کیلومتری ولسوالی لاش و جوین با قطع نوار توسط وزیر فواید عامه، والی فراه و سایر مسوولان از مرکز ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
وزیر فواید عامه افزود: این سرک با هزینه بیشتر از چهارصد و هفتاد و یک میلیون افغانی که پول آن از سوی برنامه ملی وزارت فواید عامه تمویل گردید به طول 32 کیلو متر و عرض 9 متر توسط شرکت ساختمانی رؤف عزیز در مدت پانزده ماه تکمیل و به بهره داری سپرده شد.
انجنیر محمود بلیغ از بازسازی سرک ده کیلومتری فرارود که  5 کیلومتر آن تکمیل و کار روی باقی مانده آن ادامه دارد نیز دیدار کرد و آنرا با قطع نوار به بهره برداری سپرد.
وزیر فواید عامه در قسمت کار سرک ده کیلومتری اناردره که هشتاد درصد آن پیش رفته و  کار روی متباقی آن جریان دارد نیز معلومات داد. 

ایبک 7 ثور باختر
ختم قرآن عظیم الشان به روح شهدای گلگون کفن قول اردو209 شاهین در سمنگان امروز برگزار گردید .
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر از سمنگان، در مراسم ختم قرآن عظیم الشان که در ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت برگزار شده بود، در آن ده ها تن از اعضای جامعه مدنی، جوانان و کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ اشتراک نموده بودند .
اشتراک کنندگان در این مراسم حمله هراس افگنان به قول اردوی 209 شاهین را تقبیح نمودند و این عمل را یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی خواندند وحمایت و پیشتبانی مردم ولایت سمنگان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعلام کردند.
سخنرانان دراین محفل افزودند: دشمنان قسم خورده مردم افغانستان در داخل و خارج ازکشور آرام نه نشسته و هنوز جنگ های استخباراتی شانرا در هر گوشه و کنار کشور شعله ور ساخته و همه روزه از مردم ما قربانی میگیرند که این عمل گروه تروریستی در هیچ مذهب و آئین جا ندارد و دین مقدس اسلام برای هیچ پیرو خود اجازه نمی دهد که در مسجد و در وقت ادای نماز بالای مسلمانان حمله نموده و نمازگزاران را به شهادت برسانند.
اشتراک کننده گان افزودند: نیروهای امنیتی کشور اعم از اردوی ملی، پولیس ملی و ریاست امنیت ملی با پیشتبانی از مردم، هیچ گاهی به دشمنان وطن سر خم نکردند و مانند نیاکان شان در مقابل تجاوز گران از دین، وطن و ناموس شان دفاع مینمایند.

بی بی سی – باختر 7 ثور
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش سه‌ماهه تلفات غیرنظامیان در این کشور، از کاهش چهاردرصدی تلفات غیرنظامیان خبر داده است.
دفتر یوناما در کابل در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، نوشته است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی ۷۱۵ غیرنظامی کشته و ۱۴۶۶ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.
براساس این گزارش، این آمار به طور کلی در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته میلادی بیانگر چهار درصد کاهش در تلفات غیرنظامیان است یعنی ۲ درصد کاهش در آمار کشته‌شدگان و ۵ درصد در آمار زخمیان.
در گزارش یوناما مهمترین عوامل کشته‌شدن غیرنظامیان چنین برشمرده شده است: درگیری‌های زمینی (۴۴۷ نفر)، انفجار بمب‌های دست‌ساز (۱۲۶ نفر) و حملات انتحاری (۱۰۸ نفر).
به گزارش نمایندگی سازمان ملل، در این مدت در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تلفات ناشی از انفجار بمب‌های دست‌ساز ۱۲ درصد و حملات انتحاری ۵ درصد افزایش داشته است.
یوناما عناصر طالبان و داعش را عامل ۶۲ درصد از کل تلفات سه ماه نخست امسال اعلام کرده، در حالی که ۲۱ درصد دیگر تلفات را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده است. ۹ درصد دیگر تلفات در درگیری بین دو طرف و ۸ درصد دیگر در اثر انفجار مواد منفجر نشده بقایای جنگ واقع شده است.
در گزارش همچنین آمده که ۳۴ درصد کل تلفات سه ماه نخست ۲۰۱۷ را کودکان تشکیل می‌دهند ـ ۲۱۰ کشته و ۵۲۵ زخمی که بیانگر ۱۷ درصد افزایش در آمار مرگ کودکان است.
دانیل بل، مسئول بخش حقوق بشر یوناما، افزایش تلفات کودکان را "تکان‌دهنده" دانسته و گفته: "افزایش هفده درصدی تلفات کودکان نشان‌دهنده ناکامی اطراف درگیر در جنگ به‌ویژه اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از غیرنظامیان است."
دانیل بل، مسئول بخش حقوق بشر یوناما، افزایش تلفات کودکان را "تکان‌دهنده" دانسته و گفته: "افزایش هفده درصدی تلفات کودکان نشان‌دهنده ناکامی اطراف درگیر در جنگ به‌ویژه اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از غیرنظامیان است."
برای حفاظت از غیرنظامیان شده است
پیش از این سازمان ملل در گزارش سالانه خود از تلفات غیرنظامیان در افغانستان نوشته بود که در سال ۲۰۱۶ بالاترین میزان تلفات غیرنظامیان از ۲۰۰۹ ثبت شده است ـ بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر.
یوناما به طور کلی، تلفات غیرنظامیان در افغانستان را "روزافزون" دانسته و در گزارش خود خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از غیرنظامیان شده است.
ختم/ خلیل

پاریس / ایرنا/ باختر/ 7/ ثور
سازمان خبرنگاران بدون سرحد درگزارش سالانه خود درباره رده بندی آزادی اطلاعات اعلام کرد که افغانستان جایگاه قبلی خود را حفظ کرده اما مناطق تحت کنترول طالبان به سیاه چال های اطلاعاتی مبدل شده است.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد درگزارش خود افزوده است که دربرخی از ولایات ، مقامات محلی نیز استقلال روزنامه نگاران رانمی پذیرند.
طبق همین گزارش ، نقض آزادی اطلاعات درجهان طی سال روان میلادی به سه هزار و هشتصد و هفتادو دو مورد رسیده که ازسال 2007 م به این طرف چهارفیصد افزایش یافته است.
براساس همین گزارش ، ناروی درصدر فهرست آزادی بیان قرارگرفته و کوریای شمالی دراخیر جدول گنجانده شده است.

دمشق / ورلد نیوز/ باختر/ 7/ ثور
یک انفجار شدید امروز صبح درنزدیک میدان هوایی دمشق پایتخت سوریه روی داد و برخی منابع خبری عامل آن را بمباران اسرائیل برانبار تسلیحات گروه حزب الله لبنان گزارش داده اند.
به گفته منابع خبری بین المللی اندکی پس از شنیده شدن این انفجار شبکه تلویزیونی المنار حزب الله لبنان گفت که علت انفجار احتمالاً حمله طیارات اسرائیلی و اصابت راکت هوا به زمین به یک تانکر مواد نفتی و انبار تدارکاتی دراین محل بوده است .
شبکه تلویزیونی المنار افزودکه این انفجار تلفات جانی نداشته است.
منابع خبری به نقل از آژانس خبری تسنیم ایران گزارش دادند که یک طیاره اسرائیلی باشلیک پنج راکت ، یکی از انبار های میدان هوایی بین المللی دمشق را هدف قرار داده که دراثر آن انفجار بزرگی روی داده است.
آژانس خبری سپوتنیک روسیه گفته است که طیارات جنگی اسرائیل پنج بار یک موضع نظامی را درمیدان هوایی بین المللی دمشق بمباران کرده ولی منابع دولتی سوریه عجالتاً دراین مورد چیزی نگفته اند و نطاق اردوی اسرائیل نیز ازاظهار نظر دراین باره خود داری کرده است.
درکنار روسیه ، حکومت ایران وگروه حزب الله لبنان متحدین اصلی حکومت بشارالاسد رییس جمهور ، سوریه درجنگ داخلی آنکشور هستند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL