26 میزان 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

مجلس سنا چگونگی حادثه ولایات پکتیا و غزنی را بررسی میکند

مجلس سنا چگونگی حادثه ولایات پکتیا و غزنی را بررسی میکند

کابل باختر 26 میزان جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست...

بازداشت پنج پولیس در ارتباط به حملات دیروز در پکتیا

بازداشت پنج پولیس در ارتباط به حملات دیروز در پکتیا

گردیز 26 میزان باختر پنج پولیس در ارتباط به حملات دیروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سه شنبه ، 25 میزان 1396 ، 12:37

روز جهانی غذا تجلیل شد

کابل 25 میزان باختر
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امروز  روز جهانی غذا را  با شعار "تغییر آینده مهاجرت، سرمایه گذاری روی مصئونیت غذایی و انکشاف روستا"  تجلیل کرد.      
وزارت زراعت با سیاست دهقان محور تلاش ورزیده است تا، در میزان عواید دهقانان ومالداران افزایش به میان آورده- سطح بیکاری را کاهش داده و زمینه های اشتغال سالم را برای مردم در روستا ها و ولایات کشور فراهم سازد.              
زنان به عنوان برازنده ترین عنصر برای تعقیب اهداف مصوونیت غذایی و ترتیب موثر  غذا در خانواده ها شناخته شده اند. با توجه به همین مسئله وزارت زراعت تمرکز بیشتر روی زنان زراعت پیشه و مالدار و حمایت از آنها نموده است.
پیشکش نمودن شیوه های جدید  زرع  ، مراقبت و حاصل برداری برای زنان، معرفی راه های موثر برای سرمایه گذاری های کوچک وحمایت آنها دربخش های پروسس، ایجاد باغچه های خانگی، سبز خانه ها، باغچه های مکتبی و آموزش آنها در عرصه های مختلف زراعت ومالداری از خدمات مهمی است که برای زنان زراعت پیشه کشور عرضه شده است.
ایجاد سکرتریت آجندای ملی مصونیت غذایی ( هفسین )  که روز گذشته در کابل صورت گرفت، نقش مهم و موثری را  در بهبود وضعیت مصوونیت غذایی درکشور دارد. 
این برنامه یکی از تلاش های تازه حکومت است که   به اشتراک وزارت خانه ها و ادارات دولت  و سازمانها و کشور های کمک کننده عمل می کند و هدف آن ایجاد مصونیت غذایی  برای مردم کشور، از بین بردن وکاهش هر گونه سوء تغذیه می باشد . وزارت زراعت متعهد است تا با پیشکش نمودن شیوه ها و راهکار های سودمند زراعت ومالداری – دهقانان کشور را بیشتر از گذشته حمایت نماید. نثار ایثار

کابل باختر 25 میزان
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امورخارجه که امروز دریک نشست خبری پیرامون نشست مسقط صحبت می  کرد گفت که این نشست پیرامون عملی سازی تعهدات پاکستان درقبال مبارزه با هراس افگنی  و صلح در افغانستان نیز بحث شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، نماینده گان افغانستان ، پاکستان ، چین و امریکا درمسقط مرکز کشور عمان مذاکرات همه جانبه مساله صلح درافغانستان را مورد بحث و مذاکره قراردهند .
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امورخارجه که دراین باره با خبرنگاران صحبت می  کرد گفت نشست گروه هماهنگی  چهارجانبه که درمسقط پایتخت کشورعمان برگزارشد درآن حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امورخارجه نماینده های شورای عالی صلح ونماینده های شورای امنیت ملی ازجانب افغانستان اشتراک کردند .
او گفت دراین نشست روی مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغان ها واین که چرا پاکستان به تعهداتش درقبال صلح درافغانستان عمل نکرده است تاکید شد .
اوگفت تطبیق تعهدات قبلی پاکستان درقبال جنگ با هراس افگنی و صلح افغانستان مساله مهم مذاکرات محسوب می شود.بهزاد

کابل ۲۵ میزان باختر
تروریستان جنایتکار در موج تازه ای جنایت ها، شماری از هموطنان ما را در ولایت های پکتیا وغزنی به خاک و خون کشاندند.
طی هفت ماه گذشته، دشمن در نقاط مختلف کشور متحمل تلفات سنگین و شکست فاحش شده است و در روزهای اخیر سربازان شجاع کشور از چندین رویداد تروریستی جلوگیری کرده اند.
در رویداد های تروریستی امروز و شب گذشته، شماری از سربازان شجاع و جنرال توریالی عبدیانی قوماندان امنیه ولایت پکتیا نیز شهید شده اند.
رئیس جمهور باتقبیح نمودن این حملات تروریستی، از قهرمانی و فداکاری نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی کشور ستایش و تاکید می نماید که نام شهدا و سربازان دلیر کشور در برگ برگ زرین تاریخ این سرزمین ثبت خواهد شد و تمام مردم افغانستان مدیون قهرمانی های آنان خواهند بود.
رئیس جمهور افزود: درحالیکه حکومت با رویکرد به ارزش های صلح و حقوق بشری به آینده نگاه می کند، تروریستان به تداوم جنگ تاکید دارند. ما در مقابل این جنایتکاران ایستاده گی نموده، از وجب وجب خاک خویش دفاع و اجازه نخواهیم داد تا کشور ما لانۀ امن برای تروریستان و حیات خلوت برای حامیان شان شود.
رئیس جمهور کشور مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده جنرال توریالی عبدیانی قوماندان امنیه ولایت پکتیا و خانواده های سایر شهدای این رویدادهای المناک ابراز داشته، برای شهدا بهشت برین و به مجروحین صحتمندی  مجدد از بارگاه ایزد متعال استدعا می نماید. نالان

کابل باختر 25 میزان
سخنگوی وزارت امورخارجه امروز دریک کنفرانس خبری گفت که افغانستان با یکصدو سی رای نماینده های کشورها ،عضویت شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد را کسب کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر، احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امورخارجه همچنان گفت که افغانستان با حفظ دست آوردها وعملی شدن تعهداتش در کنفرانس های بین المللی در راستای حقوق بشر در سال 2016 نامزد عضویت حقوق بشر ملل متحد شد و باکسب یکصدوسی رای روزگذشته عضویت این شورا  را کسب کرد.
اوگفت عضویت دراین شورا  سبب میگردد صدای قربانیان جنگ وخشونت در افغانستان در مجامع بین المللی رسا تر گردد و فرصت ها ی در کشور فراهم شود. بهزاد

 

سه شنبه ، 25 میزان 1396 ، 11:18

هژده میلیون دالر لیلام میشود

کابل 25 میزان  باختر
بانک مرکزی مبلغ هژده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر، در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک هژده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روز چهارشنبه 26 میزان سالروان به طور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند. # نازیلا عزیزی

کابل باختر/ 25/ میزان
حضور هیئت فدراسیون فوتبال آسیا میتواند سبب ایجاد اصلاحات درفدراسیون فوتبال افغانستان گردد.
گزارشگربخش ورزش آژانس باختر مینگارد: دراین جای تردید وجود نداردکه رشد ورزش درافغانستان فرصت سازاتحاد وهمدلی میان مردم افغانستان میگردد و دراین نیز تردید نیست که رهبری ورزش را درکشور متاثر سازد .
ولی سوال اینجاست چرا انتخابات آزاد و دموکراتیک ریاست فدراسیون فوتبال برگزار نشد .
به باور کارشناسان بخش ورزش، مداخله های برخی حلقه ها فرصت سازشده است تا مطرح گردد که اگر انتخبات برگزار شود این انتخابات سیاسی خواهد بود .
به این دلیل هیئت فدراسیون فوتبال آسیا وارد افغانستان شد تا موضوع را بررسی کند بنابه گزارش، این هیئت گفته است که آنها تا روند اصلاحات را درفدراسیون فوتبال افغانستان بررسی میکند و تا دوهفته دیگر یافته های شان را به فدراسیون فوتبال آسیا ارائه خواهندکرد.
پیش از بررسی هیئت چنان تصور میشد که ممکن عضویت افغانستان درفدراسیون فوتبال آسیا به تعلیق درآید اما آنچه این نگرانی را برطرف کرد اظهارات معاون فدراسیون فوتبال آسیا بود.
او درکنفرانس خبری که برگزار شد گفت که عضویت افغانستان به تعلیق درنمی آید زیرا پیشرفت های خوبی درعرصه فوتبال بدست آمده است.
نباید به این دست آوردها زیاد تکیه کرد ، زمانی درکنار آن گفته میشودکه اصلاحات درفدراسیون فوتبال افغانستان بوجود آید و این اصلاحات پنج تا شش ماه را دربرمیگیرد میرساند که نا رسایی های وجود دارد که برطرف شود.
رهبری فدراسیون فوتبال درهمکاری با فدراسیون فوتبال آسیا درپی برطرف کردن این نارسایی گردد .
دراین صورت میتوان انتظار داشت که با آمدن هیئت از فدراسیون فوتبال آسیا اصلاحات بیشتر خواهد شد وناهنجاری برطرف .ختم/ نالان

سه شنبه ، 25 میزان 1396 ، 11:03

کشته شدن شش طالب مسلح در فاریاب

میمنه 25 میزان باختر
شش طالب مسلح دیروز درولسوالی قیصار فاریاب کشته شدند.
جگرن نصرت الله جمشیدی مسوول مطبوعات قول اردوی۲۰۹ شاهین به آژانس باختر گفت کهاین طالبان مسلح در یک حمله هوایی درقریه شاخ ولسوالی قیصار آن ولایتکشته شدند.
وی افزود که هفت طالب دیگر در این حمله هوایی زخم برداشتند.
احمد نعیم (دوستی)

بدخشان /باختر/ 25/ میزان
ازششمین سالگرد شهادت استاد برهان الدین ربانی رییس پیشین شورای عالی صلح درولایت بدخشان دیروز یادبود بعمل آمد.
به گزارش خبرنگارمحلی آژانس باختر ، دراین همایش که صدها تن از مردم بدخشان اشتراک داشتند صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه و رییس جمعیت اسلامی افغانستان سخنرانی نمود و گفت که رهبری جمعیت اسلامی افغانستان با انتقاد از عملکرد حکومت برتغییر بنیادین نظام تاکید میکند و خواهان اصلاح نظام موجود میباشد .
وی همچنان دراین همایش گفت که رشد متوازن ثبات و توسعه پایدار برمیزان عملکرد و پاسخ دهی مسوولان حکومت است.
به گفته وی تمرکز بیش از حد قدرت درنظام به گسترده گی نا امنی ها افزوده است که عمده ترین خواست مردم تغییر درعمل کرد نظام است .
همچان بسم الله محمدی وزیر دفاع پیشین ، عبدالروف عضو مجلس نمایندگان ، احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان ، عبدالشکور واقف سخنگوی جمعیت اسلامی و عبدالله ناجی نظری رییس شورای ولایتی بدخشان صحبت کردند واز دولت خواستار تامین هرچه بیشتر امنیت شدند. ختم/ نویر

سه شنبه ، 25 میزان 1396 ، 11:01

اخبارکوتاه از دنیای فوتبال

کابل باختر/ 25/ میزان
سرمربی تیم تاتنهم گفته است ، ما تنها با بزرگترین تیم دنیا درریال مادرید روبرونیستم بل با بزرگترین بازی کن دنیا نیز می رزمیم .
***
سلوا بازی کن هسپانیایی باشگاه مانچسترستی مدعی شده است که وی براین بهترین بازی کن دنیای فوتبال میباشد.
***
دی میربای بازی کن که درلیگ آلمان بازی میکرد زمانی که ازطرف داورزن به وی کارت سرخ داده شد به اوگفت جای شما درآشپزخانه کمیته داوران آلمان.
این بازی کن به جرم این اظهارات موظف کرد تا یک بازی دختران را داوری کند .
او درجریان داوری سه تاچهار کارت سرخ وزرد به دختران نشان داد وقتی از او پرسیدن چرا ؟ گفت ، من گفته ام که جای آنها آشپزخانه است .
***
پلی گفته است درزمان ما توپ طلا وجود نداشت اما از توپ های افتخاری اهدا شده مسرت دادم .
***
رسانه ها گزارش داده اندکه دخیا دروازه بان مانچستر یونایتد درهفت بازی گول نخورده است.
***
مودریچ بازی کن ریال مادرید گفته است ، ازدیدن زیدان درمیدان تمرین لذت میبردم .
***
لوکاکو بازی کن مانچستریونایتد گفته است این به خاطربرد به میدان میرود.
ختم/ نالان ...ک..م

پل علم / باختر/ 25/ میزان
یازده حافظ قرآن کریم روز گذشته از دارالحفاظ عثمانیه مرکز لوگر فارغ شدند.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت درشهر پل علم دایر شده بود، مولوی خان زمان معاون ریاست معارف لوگر و مولوی حنیف الله مهمند آمر دارالحفاظ عثمانیه در رابطه به فضیلت های آموزش و حفظ قرآن کریم صحبت کردند و دستار فضیلت را به سرحافظان بسته کردند.
دارالحفاظ عثمانیه درمرکز لوگر فعالیت داشته و پنجصد و هفتادشاگرد درآن مصروف درس اند که ازجمله یکصدو هشتاد تن آنان طبقه اناث میباشند .
ختم/ شعیب

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL