05 حوت 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

بزرگان و متنفذین ولایت هرات از برنامه‌های زیربنایی حکومت حمایت همه جانبه کردند

بزرگان و متنفذین ولایت هرات از برنامه‌های زیربنایی حکومت حمایت همه جانبه کردند

کابل باختر 5 حوت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

رئیس جمهور در دیداری با ورزشکاران ولایت هرات: شما سفیران واقعی کشور هستید

رئیس جمهور در دیداری با ورزشکاران ولایت هرات: شما سفیران واقعی کشور هستید

کابل باختر 5 حوت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: نشست زنان کشورهای عضو تاپی به ابتکار زنان افغان برگزار خواهد شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: نشست زنان کشورهای عضو تاپی به ابتکار زنان افغان برگزار خواهد شد

کابل باختر 5 حوت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 16 قوس
دومین نشست مشترک امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران امروز در هوتل سرینا برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر،در این نشست ابتدا ستر پاسوال محمد ایوب " سالنگی" معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله صحبت نموده گفت: همچو نشست ها در امور امنیتی ، مبارزه با تروریزم ، قاچاق مواد مخدر و امورسرحدی برای هردو کشور از جمله موضوعات مهم بوده و توجه بیشتر هر دو کشور در این راستا ضروری میباشد.
معین ارشد امنیتی افزود که نیروهای امنیتی افغان بخاطر حفظ و تامین امنیت ، مبارزه با تروریزم ، قاچاق انسان و حفظ سرحدات در صف اول مبارزه قرار دارند و به اثر سعی و تلاش زیاد در سرحدات کشور قاچاق بران و تروریستان را باز داشت  و یا از بین برده اند.
متعاقبأ عبدالحی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران صحبت نموده گفت: ما دو کشور همسایه ، دوست و برادر در طول تاریخ بوده و هستیم . تدویر همچو جلسات برای مردم ما و مردم افغانستان با ارزش بوده و به آن امید واری زیاد دارند.
وی افزود، ما در جلسه اول بالای موضوعات امنیتی هر دو کشور، کنترول مرزها، کشت و قاچاق مواد مخدر نتایج خوبی به دست آوردیم .
امید وار هستیم جلسه فعلی مان نیز نتایج قناعت بخش در قبال داشته باشد.

کابل 16 قوس باختر
برای 19 تن ازافسران پولیس ملی  که بعدازتکمیل دوره آموزشی از کشور ترکیه بازگشت نموده اند ، طی مراسمی توسط معین تامیناتی وزارت امورداخله اسناد فراغت توزیع گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر،درین مراسم لوی پاسوال محمد حیدر بصیر معین تامیناتی  وزارت امورداخله با ابراز سپاس ازهمکاری کشور ترکیه در بلند بردن ظرفیت های مسلکی پولیس ملی افغانستان گفت : کشورترکیه درطول 12 سال گذشته دربخش آموزش پولیس ملی نقش مهم وسازنده ای داشته است.
معین تامیناتی وزرات  امورداخله افزود که انتقال مسولیت های امنیتی وپروسه انتخابات ریاست جمهوری از مسوولیت های سنگینی است که در برابر نیروهای امنیتی کشور قرار دارد.
وی گفت که مسوولیت فرد فرد پولیس ملی است تا درراستای تامین امنیت پروسه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی صادقانه ایفای وظیفه نموده واز هیچ گونه سعی وتلاش دریغ ننمایند.
درهمین حال یکتن ازاستادان و مشاورامنیتی سفارت ترکیه در مورد پیشرفت پروسه آموزش مسلکی برای محصلین افغان معلومات داده گفت که کشورترکیه به همکاری های خود در پهلوی سایرکشورهای کمک کننده درجهت  آموزش مسلکی  پولیس ملی افغانستان ، درآینده نیزادامه خواهد داد.
در پایان ، اسناد فراغت از سوی معین تامیناتی برای افسران یادشده توزیع گردید .

کابل 16 قوس باختر
با حضور داشت حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، واکسین سینه و بغل یا "پی سی وی" برای نخستین بار توسط وزارت صحت عامه، شامل جدول واکسیناسیون اطفال کشور گردید و با تزریق این واکسین بر دو طفل، رسماً برنامۀ تطبیق آن در سراسر افغانستان آغاز یافت.
به ا ساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در محفلی که به این مناسبت در ارگ دایر گردید، در حالیکه نماینده گان سازمان صحی جهان، یونیسف و ائتلاف جهانی واکسین نیز حضور داشتند، داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه کشور طی سخنانی در مورد شمولیت واکسین سینه و بغل در جدول واکسیناسیون اطفال کشور گفت: امروز معرفی واکسین سینه و بغل را که بنام نوموکوکل یاد می شود و در برابر ۱۳ نوع باکتری سینه و بغل اطفال را مقاومت میدهد، در سراسر افغانستان آغاز می کنیم.
داکتر ثریا دلیل افزود: تطبیق واکسین بر علیه سینه و بغل داخل برنامه ملی معافیت کتلوی در افغانستان شد، به این معنی که در جریان سال، هر زمانیکه والدین برای تطبیق برنامه واکسین اطفال شان به کلنیک ها مراجعه می کنند، اطفال آنها در برابر ۹ بیماری واکسین می گیرند که یکی آنها سینه بغل است.
وزیر صحت عامه کشور گفت که افغانستان دو پیش شرط را برای شامل شدن و معرفی این واکسین باید تکمیل می کرد، یکی وسعت و تجهیز مراکز نگهداری واکسین سینه بغل و دوم سهیم گیری حکومت افغانستان برای خریداری و تمویل واکسین متذکره که حکومت افغانستان این دو شرط را عملی کرد.
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این محفل طی سخنانی گفت: بسیار خرسندم که امروز یکبار دیگر اقدامی برای صحتمندی بهتر مردم بخصوص صحتمندی اطفال یعنی تطبیق واکسین سینه و بغل در کشور آغاز می گردد.
رئیس جمهور ضمن تشکر از سازمان صحی جهان و سایر نهادهای که در زمینه همکاری می کنند، گفت که تطبیق واکسین سینه و بغل برای اطفال کشور یک قدم دیگری پیشرفت افغانستان را نشان میدهد.

گفتنی است که واکسین سینه و بغل توسط حکومت افغانستان به همکاری ائتلاف جهانی واکسین، سازمان صحی جهان و یونیسف در برنامهمعافیت کتلوی وزارت صحت عامه شامل گردید و منبعد این واکسین برای اطفال زیر سن یکسال همه روزه در تمام مراکز ارائه خدمات صحی در مرکز و ولایات کشور به صورت رایگان تطبیق می گردد.

کابل باختر 16 قوس
خانم سیمین حسن زاده که جدیدآً به حیث معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ ،عزتقرر حاصل کرده ،امروز توسط دکتور سیدمخدوم رهین به کارمندان آن وزارت معرفی گردید .
به گزارش آژانس باختر ،درمحفلی که به همین مناسبت ترتیب گردیده بود ،دکتور سیدمخدرم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ صحبت کرده گفت : وزارت اطلاعات وفرهنگ افتخار دارد که بعد از  یازده سال باز یک خانم بحیث معین امور نشرات مقرر می گردد.
دکتور رهین افزود: معین نشراتی کاردشواری را به عهده دارد سرو کار او بارسانه ها ومطبوعات است . اما این کار درنهایت دشوار وبا مشکلات مواجه می باشدزیرا گاه گاهی بعضی از رسانه ها مشکل افزا می باشند .
بعدا خانم سیمین صحبت کرده گفت: من بحیث یک همکار کوچک شما ،بدون همکاری شما کارمندان هیچ کاری را پیش برده نخواهم توانست ، زیرا کارمطبوعاتی ورسانه ها کارنهایت مشکل میباشد.
دراخیر پوهنمل نبی فراهی وتیمور شاه اسحق زی که شماری از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ به ایشان همراه بود او را به دفترش رهنمایی کردند.

تفسیر برخبر :
کابل باختر 16 قوس
وزارت دفاع امریکا اعلام داشته که روی ملاحظات امنیتی ارسال محموله های تدارکاتی را از مسیر تورخم متوقف ساخته است .
پنتاگون بعداز این تصمیم گرفت تا روند اکمالات وارسال محموله ها را  از طریق تورخم به افغانستان وعکس آن متوقف سازد که تهدید های جدی علیه کاروان های اکمالاتی درساحات  مربوط به خیبر پشتونخوا بلند شد.
این تهدید ها بعداز آن قوت گرفت که حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی حدود دو ماه قبل در پی حمله یک طیاره بدون سرنشین امریکا دروزیریستان کشته شد.
طالبان تهدید به انتقام گیری کردند و حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که اکثریت درپارلمان و حکومتی ایالتی خیبر پشتونخوا را دارد که نخواهد گذاشت تا ناتو و نیروهای امریکایی در افغانستان ازاین مسیر اکمالات نمایند.
مگر دولت پاکستان گفته که به بازنگهداشتن این مسیر متعهد است اما در برابر اقدامات تهاجمی و تروریستی طالبان مسلح و هواخواهان سیاسی شان عاجز است و کاری کرده نمیتواند.
مارک رایت سخنگوی وزارت دفاع امریکا این اقدام را یک اقدام احتیاطی خوانده و گفته است امریکائیان امیدوارنداین مشکل به زودی حل گردد.
تورخم مرز میان افغانستان و پاکستان است که حدود پنجاه فیصد اکمالات نیروهای خارجی که درافغانستان حضور دارند از همین مسیر صورت میگیرد و حالاکه وقت خروج نیروهای خارجی از افغانستان است ناتو و امریکا برای انتقال تجهیزات نظامی شان بیشتر بر مسیر تورخم نیاز دارند نیازی که ازسوی طالبان مسلح درک شده ومیخواهند نیازرا به یک نقطه ضعف تبدیل بدارند.
تورخم همانگونه که درچند سال اخیر راه عمده اکمالات نیروهای خارجی است سالها محل تدارک و راه ترانزیتی افغانستان است مگر این مسیر همیشه به عنوان وسیله فشار و اغراض ازسوی پاکستان علیه افغانستان به کار رفته است با آنکه پاکستان مطابق به قوانین بین المللی و امضاءچندتفاهمنامه حق ترانزیت افغانستان را ازمسیر آن کشور پذیرفته مگر نسبت به تعهدات خود استوار نبوده و بیشتر مسیر ترانزیتی افغانستان را وسیله برای اهداف سیاسی خود به کار میبرد.
چنانچه درپی حمله درماه جدی سال 90 طیارات بدون سرنشین امریکا چند نظامی امریکا در مهمند ایجنسی کشته شدند، پاکستان مسیر تدارکاتی ناتو را بست درکنارآن برای وسایط باربری تجارتی افغان نیز مشکلات را ایجاد نمودتا سرحدی که کتب درسی معارف افغانستان حداقل برای هشت ماه دربندر کراچی متوقف ماند مقداری زیادی مواد خوراکی مصرفی مربوط به  تجار افغانی پوسیده و فاسد شد.
درانکشافات اخیر نیز که حرف از بستن راه تدارکاتی به روی ناتو و نیروهای امریکایی است بازهم تجار افغان به گونه یی متحمل مشکلات و خسارات شده اند.
چنانچه یوسف خان رییس اتحادیه راننده گان میگوید "اعتراض کننده گان خیلی غلط رهنمایی شده اند آنها همه موتر ها را بدون تفکیک که بار آن چه است و مقصد سفر راننده کجاست و مواد بارگیری شده مربوط به کی است آنها همه موترها به شمول لاری های حامل سمنت ، آرد مواد غذایی ... بدون درنظر داشت این که از ناتو است یا خیر متوقف میسازند اعتراض کننده گان مردمان بی نظم اند، اما ده تا بیست نفر بالای یک موتر میریزند همه تقاضا سند میکنند و همه تهدید می نمایند.
به گفته یوسف خان، این امر سبب شده تا همه راننده گان از حرکت در این مسیر خودداری نمایند ،  این حرکت بالای حمل و انتقال تجار افغان نیز اثر گذاشته است .
او میگوید  هرگاه وضعیت به همین منوال ادامه یابد، فکر نمیکند دیگر رانندۀ  حاضر شود که به تورخم گام بگذارد.
از گفته های رییس اتحادیه راننده گان پشاور برمیاید که دربهانه بستن راه به روی وسایط تدارکاتی ناتو توطیه های در برابر افغانستان نیزچیده  میشودتوطیه که مقامات پاکستانی بایدمتوجه آن باشند وبرای رفع آن اقدام نمایند.

تفسیر برخبر
کابل باختر 16 قوس
یک محکمه نظامی دربریتانیا یک عسکر آن کشور رادرقتل یک افغان مجرم دانست واو را به حبس ابد محکوم کرد .
به گزارش  آژانس باختر (الکساندر بلک من ) به قتل عمدی یک مخالف مسلح دولت افغانستان متهم دانسته شد . بلک من درسال 2011 میلادی بعد از آنکه یک هلیکوپتر نیروهای  بریتانیوی درولایت هلمند  هدف گلوله قرار گرفت به ماموریت تجسسی درساحه فرستاده شد او و دوهمکارش بایک مخالف مسلح دولت افغانستان درحالیکه مجروح بود سرخوردند وبلک با اسلحه کمری اش درحالیکه او را دشنام میداد هدف قرار  داد وگلوله رابه سینه وی فیر کرد .
محکمه، (بلک من) را به اساس  تصاویر و یدویی انجام  شد که ازسوی  یکتن  از هم ردیفان او از ساحه گرفته شده بود . دراین فلم معلوم میگردد که دوهمکار دیگر بلک من به گونه یی او را در این کار همکاری  کرده اند مگر درفیر برشخص مجروح سهم نگرفتند .
یک محکمه نظامی  بریتانیا حکم حبس ابد را به الکساندر بلک من که سی ونه سال دارد و عضو گارد ساحلی  بریتانیا است شنواند .با آنکه محکمه از حبس ابد سخن گفت مگر قوانین بریتانیا حکم میکند که وی حد اقل ده سال را در زندان سپری نماید، بعدأ روی  پرونده درغور جدی صورت میگیرد.
محکمه این عضو گادر دریایی بریتانیا درحالی  انجام  میشود که چند ماه قبل  یک محکمه نظامی  درواشنگتن را برت بیلز عسکر امریکایی  رادرقتل  عمدی  شانزده غیر نظامی  که نه تن شان  کودکان بودند  درپنجوایی  قندهار  مجرم دانست  اوبعد از آنکه خود به جرمش  اعتراف  کرد و از بستگان قربانیانش معذرت خواست ازحکم اعدام تبرئه شد، مگر به حبس ابد  محکوم گردید که هیچ شروط برای رهایی او پذیرفته نخواهد شد .
انجام محاکمه این دوعسکر  متخلف دردوکشور  یادشده که بیشترین نیروی نظامی درافغانستان  را دارند  درحالی  انجام میشود که قبلا روی چگونگی  برخورد قضایی  باعساکر مختلف ومجرم کشورهای خارجی درافغانستان مباحثات  داغ وزمانگیر  میان مقامات افغان وامریکایی  ادامه یافت .
ازطرف  دیگر، محکمه این عسکر  دروقتی صورت میگیرد که دولت حامدکرزی  تاکید دارد که نیروهای خارجی درافغانستان که احتمال ادامه حضور  شان درکشور بعد از سال 2014 متصور است تعهد نمایند که از  رفتار  خشن ،آزار واذیت افغانها  ،عملیات های خود سر وداخل شدن به خانه افغانها  خود داری  نمایند ، یکی از  شرایط مقامات افغان برای امضا قراردادهمکاری  های  امنیتی ودفاعی  رعایت همین شروط است .
به باور آگاهان سیاسی  برخورد جدی قضایی که با عساکر متخلف که اخیرأ درامریکا وبریتانیا صورت گرفت میتواند چراغ سبز به مقامات افغان باشد تا آنها  مطمین شوند که  عسکر متخلف  محاکمه میشود .

کابل 16 قوس باختر
حکم حامد کرزی رییس  جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سیمین حسن‌زاده به حیث معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ
بر پایه پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ، توظیف خانم سیمین حسن ‌زاده به حیث معین امورنشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان طی حکمی منظور گردید.  

شنبه ، 16 قوس 1392 ، 12:20

سه تن در شهر کراچی کشته شدند

کراچی /جیونیوز/باختر/16 قوس
افراد مسلح ناشناس سه نفر را در یک هوتل در نزدیکی ناحیه گلشن اقبال شهر کراچی پاکستان به قتل رساندند .
به گفته پولیس ، کشته شده گان افراد یک خانواده بودند .
اهل سنت و جماعت مرگ سه تن را تایید کرده و ادعا کرده که کشته شده گان فعالین و حامیان آن بودند .
خشونت ها در شهر کراچی پاکستان طی ماه های اخیر افزایش یافته و بار ها شاهد خشونت های قومی ، مذهنبی و سیاسی بوده است .

فیض آباد باختر 16 قوس
شش طالب مسلح درعملیات نیروهای پولیس ملی و محلی دربدخشان کشته وهشت طالب دیگر زخمی شدند .
احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان به آژانس باختر گفت: این عملیات که از چاشت روز گذشته آغاز وتانیمه های شب ادامه داشت ،درنتیجه شش طالب مسلح کشته وهشت طالب مسلح دیگر زخمی گردیدند .
به گفته منبع ،این عملیات به هدف پاکسازی ساحه دهن آب خستک ولسوالی جرم انجام شد که درنتیجه دو پولیس ملی نیز زخم برداشتند .
منبع افزود، طالبان پس از دادن تلفات ،مجبور به فرار از ساحه شدند .

کابل باختر 16 قوس
تطبیق دور دوم برنامه همبستگی ملی امروز در هفده ولسوالی  ولایت بدخشان آغاز گردید .
پروژه های که قراراست د راین دور تطبیق شود شامل ساخت دیوار های استنادی مونثاژ یک بند برق آبی سمنت کاری وساخت پیاده رو ها، پلچکها وپل های چوبی میباشد.
انجنیر عبدالولی مسوول برنامه همبستگی ملی ریاست احیأ وانکشاف دهات ولایت بدخشان به آژانس باختر گفت : این پروژه هابه هزینه بیش ازهشتصدوهشتاد ملیون افغانی درولسوالی های شهر بزرگ ،ارگو ،سمنگان ،کران ومنجان ،وردوج ،زیباک ،کشم ،جرم وارغنجخوا عملی  میشود و از آن بیش از  هفتاد وچهار هزار خانواده مستفید خواهندشد .