29 میزان 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

درحمله انتحاری چهار راهی قمبر پانزده تن شهید گریده اند

درحمله انتحاری چهار راهی قمبر پانزده تن شهید گریده اند

کابل باختر 29 میزان شاهدان عینی مدعی اند در حمله انتحاری...

برگسترش مناسبات فرهنگی به خصوص گردشگری میان افغانستان وعراق تاکید شد

برگسترش مناسبات فرهنگی به خصوص گردشگری میان افغانستان وعراق تاکید شد

کابل باختر29 میزان پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری...

واژگون شدن یک محموله جنگ افزار سربازان اردو دردریای کوکچه

واژگون شدن یک محموله جنگ افزار سربازان اردو دردریای کوکچه

شهرفیض آباد 29 میزان باختر یک محموله جنگ افزار سربازان اردوی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتكابل-25  جوزاباختر

 فضل هادی مسلم یار رئیس مشرا نوجرگۀ شورای ملی به روز شنبه با آقای "هوگوال دنس" معاون وسر پرست سفارت ایالات متحده امریکا  مقیم کابل پیرامون موضوعات مورد علاقه صحبت وتبادل نظرنمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرا نو جرگه به آژانس باختر،   در این ملاقات سفیر موصوف بر ضرورت تصویب قانون انتخابات وقانون  تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در شرایط مهم و تاریخی افغانستان، توانمندی نیروهای مسلح کشور، امضای توافق نامۀ امنیتی افغانستان– امریکا و تداوم وموثریت کمکهای  اقتصادی وامنیتی امریکا و سایر متحدین پس از سال 2014صحبت نموده  جویای نظریات رئیس مشرانو جرگه  در زمینه های فوق گردید.

    رئیس مجلس سنا ضمن قدردانی ازکمکهای جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده امریکا گفت که مجلسین شورای ملی افغانستان به خصوص مشرانو جرگه مجدانه می کوشد که با درنظرداشت مبرمیت انتخابات آینده وگذار موفقانۀ مرحلۀ سیاسی  کشور، طبق  قانون اساسی و منافع ملی افغانستان در تصویب قانون انتخابات وقانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات کار نماید تا نتایج آن  به خیروصلاح افغانستان بوده و بخش های وسیع مردم  بتوانند در انتخابات  موعود وتعیین سرنوشت سیاسی کشور سهم بگیرند.

 رئیس مشرانو جرگه نیز توانمندی ومؤفقیت نیروهای مسلح کشوررا تائید نموده ولی تجهیز وتقویت آن وبه خصوص  بخش هوایی را در شرایط فعلی از الویت های کشور عنوان کرد.

 مسلم یار همچنان در مورد امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا گفت که قبلآ لویۀ جرگه عنعنوی افغانستان با تائید امضای پیمان استراتیژیک با امریکا ثابت ساخته است که افغانستان خواهان رابطه های عمیق همکاری با این کشور بزرگ جهان می باشد ولی  تقویه مخالفین ودخالت های ویرانگرانۀ برخی همسایه ها، مارا با چالش های  جدی مواجه ساخته است، که البته شورای ملی افغانستان با مطالعۀ مندرجات  تفاهمنامۀ امنیتی در صورتیکه به منافع ملی کشور مطابقت داشته باشد وبه  چالش های موجود نقطۀ پایان گذارد نیز تصمیم خواهد گرفت .

رئیس مشرانو جرگه در حین حال از کمک های اعلان شدۀ امریکا ومتحدانش که از طریق میکانیزم موثرودر راستای ترقی وتعالی افغانستان  به مصرف برسد؛ استقبال کرد.

  هکذا فضل هادی مسلم یار با  "نیکولای هیسم "معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحددرافغانستان نیزپیرامون قانون انتخابات وقانون تشکیل، وظایف وصلاحیتهای  کمیسیون مستقل انتخابات بحث وتبادل نظرنمود.

   درملاقات نیکولای هیسم درحالیکه پیام نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان را به رئیس مشرانوجرگه تقدیم کرد؛ خواهان دریافت نظریات موصوف پیرامون قوانین یاد شده گردید.رئیس مجلس سنا ضمن معلومات ازطی مراحل تصویب قوانین درپارلمان کشور گفت که طرح قانون انتخابات درکمیسیونهای مشرانوجرگه تحت دوران قراردارد و هفتاد فیصد  کارآن تکمیل گردیده که درهفته بعدی غرض تصویب به مجلس عمومی تقدیم خواهدشد وافزود مشرانوجرگه مصمم است که تعدیلات وارد شده درقانون تشکیل، وظایف وصلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات را که دوباره ازسوی حکومت و ولسی جرگه به این اتاق مواصلت کرده است را با در نظر داشت منافع ملی به زودی به تصویب خواهد رسانید.

هکذا رئیس مشرانوجرگه پیرامون مزایای سیستم های انتخاباتی درکشورصحبت نموده گفت که درافغانستان  قومیت های مختلفی سکونت دارند وبه نظربنده، سیستم انتخابات حوزه وی درانتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولایتی بهترین شیوه می باشد زیراکه در سیستم حوزه وی همه اقوام میتوانند نماینده گان خویش را درپارلمان داشته باشند.

 رئیس مشرانو جرگه به پاسخ سوالی گفت قانون ثبت احوال نفوس هنوزدرولسی جرگه تحت بحث قرار دارد وبرخی ها به خاطربرنامه های انتخاباتی میخواهند ازوارد ساختن مباحثی  سود ببرنددر حالیکه از نظر من کدام مبحث جنجالی در این قانون وجود ندارد که پروسۀ تصویب آن  به تاخیر بیآندازد.

 معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان، نظریات رئیس مجلس سنا را درغنی سازی  وتسریع تصویب قوانین مفید خوانده بر تداوم همکاری آن سازمان  تاکید ورزید.

   همچنان جلسه استماعیه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی مشرانوجرگه درمورد قانون انتخابات وقانون تشکیل، وظایف وصلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف درشورای ملی تدویرگردید.

  در این نشست که حاجی رفیع الله گل افغان نایب دوم مشرانوجرگه و برخی اعضای جامعه مدنی وسایرنهادها شرکت داشتند، نظریات وپیشنهادات شان را طورشفاهی وکتبی برای غنی سازی قوانین یادشده ارایه نمودند، کمیسیون،  پیشنهادات آنها را درغنامندی قوانین متذکره  موثرخوانده اطمینان داد که ازنظریات ایشان  درهنگام تصویب قوانین مذکور استفاده خواهند شد.

هکذا سید فرخ شاه جناب منشی مشرانوجرگه ، بشیر احمد  یکتن ازورزشکاران تیم کیک بوکسینگ را که اخیرآ  کمربندطلایی "اوپن کپ" کشورتایلند رابدست آورده است ؛ موردتقدیرقرارداد.

شنبه ، 25 جوزا 1392 ، 15:09

استجواب وزیر اطلاعات و فرهنگ

کابل 25 جوزا باختر

ولسی جرگه، وزیر اطلاعات و فرهنگ را در پیوند به چگونگی نشرات رسانه ها، مورد استجواب قرار داد.

به اساس معلومات دفتر مطبو عاتي ولسي جرگه به آژانس باختر،در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، ابتداء رئیس و اعضای ولسی جرگه، فرا رسیدن روز جهانی مادر را به تمام مادران جهان به ویژه مادران رنجکشیدۀ افغانستان تبریک و تهنیت گفته، ابراز آرزومندی نمودند که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دیگر هیچ مادری در غم فرزند خویش ننالد و شاهد هیچگونه رنج نباشد.

رئیس ولسی جرگه، ضمن ارجگذاری به مقام والای مادر، گفت که مادر، با مهر و عطوفت خویش مردان بزرگ علمی، فرهنگی و سیاسی را پرورش داده و در مورد تربیۀ اولاد سالم، از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزد.

افزایش معتادین در کشور، عدم رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ولایت غور و ولسوالی ازرۀ ولایت لوگر، افزایش کشتار اطفال، متوقف بودن کار ساخت پل پادشاه، عدم موجودیت سردخانه ها برای نگهداری میوه جات تازه در کشور، ادامۀ اعتراضات در پوهنتون کابل و مشکلات ناشی از عدم کتاب های درسی معارف در ولایت فاریاب در جلسه مورد بحث قرار گرفت و از مسئولین امور خواسته شد تا به این مسائل توجه و رسیدگی نمایند.

در جلسه، از شهادت هشت فرد ملکی در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت خوست هم یادآوری صورت گرفت و گفته شد که این افراد زمانی که از یک مراسم تشییع جنازه برمیگشتند، هدف این انفجار قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

رئیس ولسی جرگه با محکوم نمودن این عمل دشمنان صلح و آرامش مردم مسلمان افغانستان، تأکید کرد که تروریستان و دشمنان مردم با اینگونه اعمال شوم، همواره افراد بیگناه را هدف قرار می دهند.

شماری از وکلاء، از وضعیت نا مناسب امنیتی در کشور ابراز نگرانی نموده، گفتند که افغانستان در صدر فهرست کشورهای نا امن و مبتلا به فساد اداری اعلام شده است و دولت مردان باید به این نگرانی ها توجه جدی نموده، استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را جداً تطبیق نماید.

برخی از وکلاء، با اشاره به گفته های اخیر معاون اول ریاست جمهوری در کنفرانس والی ها، تأکید کردند که هرگونه اجماع ملی مطرح شده از جانب مقام های ریاست جمهوری به مفهوم شریک ساختن آنان به گونۀ سهامی در قدرت می باشد و آنان با اینگونه اظهارات می خواهند به نفع خود، سود بجویند.

در جلسه، از گفته های نمایندۀ سازمان ملل متحد در رابطه به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم انتقاد صورت گرفت.

موضوع افزایش نا امنی در ولایت هرات هم در جلسه مطرح گردید و گفته شد که روزانه شهروندان کشور در اثر حوادث مختلف در بخش های مختلف این ولایت به کام مرگ می روند و به خاطر بررسی عوامل این ناامنی ها، ایجاب می کند تا هیئتی از جانب ولسی جرگه و حکومت به آن ولایت سفر نماید.

اعضای ولسی جرگه، از نبود اشتغال در کشور و مهاجرت شماری زیادی از شهروندان به خارج به نسبت نبود کار، نگرانی نموده، از حکومت خواستند تا به خاطر ایجاد فرصت های شغلی، برنامه ها و پروژه های مؤثر ایجاد نماید. این وکلاء از سازمان بین المللی مهاجرت نیز خواستند تا در مورد وضعیت مهاجرین افغان در خارج، نظارت و رسیدگی لازم انجام داده، زمینۀ برگشت داوطلبانۀ آنان را فراهم سازد.

برخی وکلاء، در مورد حذف بیست و پنج فیصدی سهم زنان در شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه از قانون انتخابات و ضرورت تصویب قانون منع خشونت علیه زنان صحبت نموده، تأکید کردند که به این موارد توجه لازم صورت گیرد تا زمینۀ حضور زنان در تعیین سرنوشت کشور، محدود نگردد.

رئیس ولسی جرگه ضمن جمع بندی موضوعات مطرح شده در وقت امتیازی، از کمیسیون های ولسی جرگه خواست تا بودجۀ شش ماهۀ وزارتخانه های ساحۀ کاری شان را بررسی و از آن نظارت کنند.

در ادامۀ جلسه، مطابق آجنداء دوکتور سید مخدوم رهین  وزیر اطلاعات و فرهنگ به خاطر چگونگی نشرات رسانه ها به خصوص توهین شخصیت های ملی، نماینده گان مردم در ولسی جرگه و رهبران جهادی از سوی برخی رسانه ها و نشر مطالب مخالف شریعت اسلامی و فرهنگ ملی، به استجواب فرا خوانده شد.

وکلاء، استفادۀ غلط از آزادی بیان، پخش رقص های نیمه عریان و نشر برنامه های غیر اخلاقی از سوی برخی تلویزیون ها، کاهش تیراژ روزنامه ها به ویژه مجلۀ ننگرهار، افشای هویت افراد متضرر، نشر فیلم های خشن و تأثیرگذاری منفی آن بر ذهنیت اطفال، دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی و توهین به شخصیت های سیاسی و جهادی از سوی برخی رسانه ها را مورد انتقاد قرار داده، تأکید کردند که این مسائل با استفادۀ نامعقول از ارزش های آزادی بیان صورت می گیرد.

وکلاء، ضمن حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان، تأکید کردند که رسانه ها به عنوان رکن چهارم نظام های دیموکراتیک در امر اطلاع رسانی نقش ارزنده بازی می کنند و با پخش حقایق ذهنیت مردم را آگاه می سازند؛ اما برخی از رسانه های کشور از این موضوع استفادۀ نادرست می کنند.

وکلاء، تأکید کردند که وزارت اطلاعات و فرهنگ تا کنون قانون رسانه های همگانی را که چند سال قبل از سوی پارلمان تصویب گردید، تطبیق نکرده و مرتکبین تخطی های رسانه یی را جهت مجازات به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نکرده است.

اعضای ولسی جرگه، ضمن تأکید بر تقویت رادیوتلویزیون ملی کشور، از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند که با رشد این رسانۀ ملی و تطبیق قانون رسانه های همه گانی بالای رسانه های خصوصی، از پخش و نشر برنامه های مبتذل و مخالف ارزش ها و باورهای دینی و ملی جلوگیری نماید.

در عین حال، برخی از وکلاء انحصار برخی تلویزیون های محلی توسط شماری از والیان و تهدیدهای موزیم ننگرهار و برخی آبدات تاریخی را مطرح نموده، خواستار توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ به این موارد، شدند.

با این وجود، شماری از وکلاء، از وزیر اطلاعات و فرهنگ به خاطر اعمار قصر جبل السراج  و گنبد عدالت قدردانی نموده، از وی خواستند تا جهت حفظ آبادات تاریخی کشور بیش از پیش تلاش به خرج دهد.

وزیر اطلاعات و فرهنگ به پرسش های اعضای ولسی جرگه پاسخ ارائه نموده، از موجودیت پنجاه شبکۀ تلویزیونی، یکصد و پنجاه رادیو و حدود یکهزار رسانۀ چاپی در سطح کشور یادآوری نموده، گفت که آزادی بیان یکی از دست آوردهای مهم ده سال گذشته بوده است.

وی، ضمن تأیید نگرانی های وکلاء، گفت که این رسانه ها با وجود کاستی ها و نواقص موجود، در امر اطلاع رسانی و تنویر اذهان عامه تا حدودی کارهای مؤثر انجام داده است.

وزیر اطلاعات و فرهنگ با اشاره به ایجاد کمیسیون تخلف های رسانه یی به منظور رسیدگی به تخلفات رسانه یی و جلوگیری از نشرات توهین آمیز، از ولسی جرگه خواست تا با تعدیل دو مادۀ قانون رسانه های همگانی، وزارت اطلاعات و فرهنگ را بیشتر مورد حمایت قرار دهد.

رئیس ولسی جرگه ضمن تأکید بر رعایت ارزش های دینی، ملی و فرهنگی کشور توسط رسانه های همه گانی و حمایت از وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای تطبیق قانون، به وزیر اطلاعات و فرهنگ یک ماه دیگر وقت داد تا قانون رسانه ها را بالای رسانه ها به خصوص رسانه هایی که اختلافات قومی، زبانی و مذهبی را دامن می زنند، عملی نموده، از نتیجه به ولسی جرگه گزارش دهد. 

كابل باختر 25 جوزا

جلسه کمیته فرهنگی، معارف و خدمات اجتماعی شورای وزیران، امروز به ریاست مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، در آغاز این جلسه معاون اول ریاست جمهوری بر تدویر جلسات  کمیته فرهنگی، معارف و خدمات شورای وزیران برای بحث پیرامون مسایل مربوطه بربنیاد نیازمندی های وزارت ها و دیگر  نهاد ها تاکید ورزید. 

معاون اول ریاست جمهوری افزود که این کمیته برای بحث پیرامون مسایلی بنیاد نهاده شده است که  وزارت ها و نهاد های فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان با آن ها مواجه می شوند. 

معاون اول ریاست جمهوری خاطرنشان کرد که اینگونه مسایل ضرور است تا پس از بررسی در این کمیته به شورای وزیران محول گردد.

در جلسه مسایلی چون تقاعد و تمدید خدمت استادان پوهنتون ها و نهاد های تحصیلی، تادیه مبلغ یک ملیون و چهار صد هزار دالر قرضه رئیس شرکت هوخست از پشتنی تجارتی بانک،  تثبییت رتبه کادری داکتران متخصص ترینر وزارت صحت عامه وریاست خدمات صحیه وزارت امور داخله، طرح مقدماتی منع عمل گدایی در افغانستان، اجرای حقوق شهدا و معلولین، و تعین موارد تأدیبی و جرایم نقدی برای اتباع خارجی که پروسه کار شان در مغایرت با مقرره استخدام اتباع خارجی قرار دارد،  به ترتیب، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

آجندای متذکره  به ترتیب از سوی مسئولین وزرات ها و نهاد های مربوطه به جلسه ارایه گردید که پیرامون آن پیشنهادات و نظریات اصلاحی از سوی اعضای کمیته فرهنگی، معارف و خدمات اجتماعی شورای وزیران ارایه گردید. 

جلسه  پس از بحث و بررسی های لازم پیرامون موضوعات یاد شده، موارد آتی را فیصله کرد:

_ وزارت تحصیلات عالی الی تصویب قانون جدید نهادها و موسسات تحصیلات عالی از سوی شورای ملی و  تنفیذ آن برای حل مشکلات مربوط کمافی السابق اجراات بدارد. 

_  وزارت مالیه در مورد تصفیه حساب قزضه یک ملیون و چهار صد هزار دالری رئیس اسبق شر کت هوخست از طریق ریاست قضایای دولت و نهاد های حقوقی و قضایی اجراات بدارد. 

_ مسأله  رسیده گی به امور منع تکدی در افغانستان به ریاست سره میاشت، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین سپرده شود و همچنان طرح مقدماتی منع عمل گدایی در افغانستان، از سوی کمیسیون مربوط بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفته و طرح نهایی به شورای وزیران محول گردد. 

_ جلسه موضوع   امیتاز رتب 62 تن از داکتر متخصص ترینروزارت صحت عامه و ریاست خدمات صحیه وزارت امور داخله را طبق مقرره مربوطه تائید و جهت طی مراحل به شورای وزیران محول نمود.  

_ جلسه موضوع اجرای حقوق شهدا و معلولین را هر ششش ماه، تائید و جهت تصویب به شورای وزیران محول کرد.  

_  وزارت کار و امور اجتماعی با مشوره کمیسیونی که از قبل در رابطه به تعیين موارد تأدیبی و جریمه نقدی اتباع خارجی که پروسه کاری شان در مغایرت با ماده ششم مقرره استخدام اتباع خارجی قرار دارد، همراه با وزارت امور خارجه طرح مربوطه را از طریق وزارت عدلیه  طی مراحل ونهایی نمائید. 

کندز باختر 25 جوزا

مرحله چهارم پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان امروز درولایت کندز آغاز شد.

درمحفلی که به این مناسبت درتالارکنفرانسهای آن ولایت کندز برگزار شد، عبدالله دانشی معاون والی، جنرال خلیل الله اندرابی قوماندان امنیه ویکتعداد افسران عالی رتبه اردوی ملی وپولیس ملی اشتراک نموده بودند.

عبدالله دانشی معاون والی کندز درصحبتی در رابطه به وضع امنیتی آن ولایت صحبت كرده و به خاطر تامین امنیت هرچه بهتر یک سلسله پیشنهادات و نظریات را ارایه کرد.

همچنان جنرال خلیل اندرابی   قوماندان امنیه ولایت کندز، صحبت كرده گفت كه  سال 2014 قابل نگراني نميباشد و مردم بايد به نيروي هاي امنيتي كشور اطمينان داشته باشند كه در هر شرايط آماده ايثار و فداكاري ميباشد، او از نیروهای بین المللی خواست تا درتجهیز نیروهای پولیس واردوی ملی همکاری نمایند.

كابل باختر 25 جوزا

معاون رياست اول سياسی، وزارت امور خارجه، امروز صبح در مورد حمله توپخانه و هاوان كه از منطقه لوی بند در آنسوی خط ديورند بالای يک پوسته پوليس سرحدی افغان در منطقه کاريزک ولسوالی معروف ولايت قندهار صورت گرفت، از سرپرست سفارت پاکستان در کابل،توضيحات خواست.

بابه خان اسلمی ضمن تقبيح شديد اين حمله،که در نتيجه آن يک سرباز پوليس سرحدی به شهادت رسيد و دو سرباز ديگر زخمی گرديدند،بهجان بهادر سرپرست سفارت پاکستان گفت که تکرار همچون حرکات برای دولت و مردم افغانستان به هيچ صورت قابل قبول نبوده و هرگونه ادامه آن می تواند روابط بين دو کشور را بصورت جدی متاثر سازد.

کشيده شدن حملات توپخانه از آنسوی خط ديورند بالای ولايات شرقی کشور به شمول کنرها و ننگرهار به ولايات جنوبی مايه نگرانی شديد دولت افغانستان است. اسلمی به سرپرست سفارت پاکستان گفت که دولت افغانستان می تواند به همچون حملات پاسخ باالمثل بدهد اما دليلی که به اين اقدام دست نمی زند اين است که مردمان آنسوی خط ديورند نيز مردمان خود ما هستند و ما نمی خواهيم که به آنها آسيب برسد. اما اسلمی اضافه نمود که در صورت تکرار حملات مشابه از آنسوی خط ديورند،قوای امنيتی افغان حق پاسخ باالمثل را بالای پوسته های نظامی پاکستان خواهند داشت.

در مقابل، بهادر ضمن اظهار بی اطلاعی از این واقعه، آن را تقبیح نمود و گفت که چنین حملات می تواند روابط دوستانه بین دو طرف را خدشه دار بسازد . موصوف وعده سپرد تا موضوع را به زودترین فرصت به اطلاع دولت متبوع خویش رسانده، از نتایج آن به دولت افغانستان معلومات بدهد

كابل باختر 25 جوزا

پوهاند عبدا لسلام عظیمی قاضی القضات بعداز ظهر امروز با  یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد براي افغانستان  ملاقات كرد.

به اساس معلومات رياست نشرات ستره محكمه به آژانس باختر،دراین ملاقات نخست نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به حا دثه انتحاری سه شنبه گذشته در برابر ستره محکمه که منجر به شهادت و زخمي شدن یک عده ازمنسوبین ستره محکمه گردید اظهار همدردی نمود و به خانواده های آنان ابراز تسلیت کرد  و افزود که  طالبان خلاف انچه ادعا میکنند ،  عمل کرده  و غیر نظامیان را  هدف قرارمیدهند که چنین حملات خلاف تمامی ارزشهای اسلامی ، اصول و نورم های بین المللی است  و ما همچنان به عنوان ملل متحد با توجه به اصل حقوق بشر مخالف حملات بر غیر نظامیان هستیم  و حال می بینیم که مقامات ملل متحد در ژنیو ، هدف قراردادن افراد ملکی را تاچی حدی جرایم جنگی محسوب کرده و مورد غور و مطالعه قرارمیدهد .

نماينده سرمنشی ملل متحد ضمن نکوهش این عمل یکباردیگر گفت که  سازمان امنیت ملل متحد ، سرمنشی سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی  نسبت به این حملات ناشیانه موقف اشکار خود را ابراز کرده و انرا تقبیح کرده اند و سازمان ملل همچنان  درحمایت ازنظام سیاسی افغانستان قرارداشته و باقوه قضائیه افغانستان کمال همکاری لازمه را معطوف مینماید .

سپس قاضی القضات درموردجزئیات حادثه انتحاری درمقابل دروازه ورودی ستره محکمه  توضیحات داده  افزود که روش ستره محکمه  برمبنای احکام قانون و شریعت مقدس اسلام از ابتدا تا به اکنون تامین عدالت بوده و دراینده نیز بدین روش متمسک خواهد بود و با رعایت اصل بیطرفی در برابر رسیده گی قضایای جزایی صرف نظر از تمامی تعلقات ، تعصبات و مسایل سیاسی عمل خواهد کرد .

قاضی القضات همچنان افزود :  ستره محکمه در راستای تامین عدالت قربانی بیشماری داده واین حادثه نخستین حادثه نبوده بلکه ما در چند سال گذشته  درحملات مختلفه حدود پنجاه تن از قضات را شهید داده ایم و ده ها تن دیگر زخمی گردیده اند اما انچه نزد ما مهم است ایفای بلاانحراف رسالت قضایی است  که گامی ازان عقب نشینی نخواهیم کرد  زیرا ما به خوبی میدانیم که تمامی این اعمال با تمویل منابع داخلی و خارجی تحت نام اسلام  و به هدف تامین منافع سیاسی اعمال میشود که از نظر ما مردود ومحکوم است .

درخاتمه نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل درمورد همکاری از طریق نماینده گی این سازمان درکابل اظهار اماده گی کرده برتداوم کمک هایش تاکید نمود .

گفتنی است که دراین ملاقات دوکتور  عبدالملک کاموی عضو ستره محکمه  نیز حضورداشتند .

طبق یک خبر دیگر :

به اشتراک قاضی القضات ، اعضا ی شورای عالی ، مستشاران قضایی ، روسای دوایر مرکزی و سایر منسوبین ستره محکمه ، ظهر امروز مراسم ختم قران عظیم الشان به خاطر دعا به ارواح شهدای حادثه اخیرانتحاری در برابر دروازه ورودی ستره محکمه ،  درمسجد جامع ستره محکمه برگزار گردید  .

پس از ختم قرآن عظیم الشان ، قضاوتپوه بهاء الدین بها عضو شورای عالی ورئیس دیوان جزای عمومی به نماینده گی از ستره محکمه  حادثه اخیر انتحاری را که منجر به شهادت و مجروحیت یکعده ازمنسوبین ستره محکمه و مردم محل ونیز باعث ایجاد خسارات مالی  به مردم محل گردید ، محکوم نمود و انرا یک عمل غیر انسانی و در تعارض با نصوص قرآنی دانست  و ضمن ابراز تسلیت و همدردی ستره محکمه ، از بارگاه الهی استدعا کرد تا به شهدا، بهشت برین ، به مجروحین حادثه صحت كامل و به خانواده هاي شهداصبر جزیل عنایت فرماید .

بها افزود: براساس  نصوص قرآنی  قتل انسان مومن به مثابه قتل جامعه  بوده و عاملین آن مستوجب جهنم وعذاب جاودانی اند و بدون شک که خداوند عادل است و بروعده اش عمل مینماید و انانیکه خلاف تمامی اصول اسلامی و موازین قانونی دست به چنین جنایات میزنند باید بدانند که دیر ویا زود  پاداش عمل غیرانسانی و جنایتکارانه شانرا درخواهندیافت .

بها ازدرگاه الهی استدعا کرد تا گستره خشونت ، وحشت و دهشت از سرزمین افغانستان  برچیده شده  وخداوند یکتا با کوتاهی دستهای ظالمان  ، مردم مسلمان مارا  ازجمیع مصائب و حوادث روزگار حفظ نماید .

کابل باختر/ 25 / جوزا

با تاسف فراوان آگاهی یافتم که یکی از خدمتگاران سابقه دار تعلیمات عالی کشور پوهاند عزیزالرحمن شمال دراثر مریضی که عاید حالش بود ، داعی اجل را لبیک گفت .

روان شاد پوهاند عزیزالرحمن شمال درتعلیم و تربیه تخصص داشت ، درداخل و خارج ازکشور دراین رشته تحصیل کرده بود ، سالها دررشته ، تعلیم و تربیه درموسسات تعلیمات عالی به تدریس پرداخت و جوانان زیادی را آموزش داد.

 درسالهای اخیر حیاتش به کارهای خیریه و تاسیس مکاتب میپرداخت خدماتش قابل قدرو مرگش ضایعه است.

 مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان او تقدیم داشته ، برای متوفی طلب مغفرت و به بازمانده گانش صبر جمیل استدعا میدارم .

بازارک 25 جوزا باختر

محصلان انستیتوت اقتصاد ولایت پنجشیر شکایت دارند كه موجودیت خزنده گان در انستيتوت تهدید ي به حیات آنها   می باشد.

به گفتهء  محصلان  در جريان يك ماه گذشته  يك محصل ازناحیه پاتوسط  مار گزیده شده که فعلا" درشفاخانه سردار محمد داوودخان درکابل تحت تداوی قراردارد.

سهراب خان محصل سال اول انستیتوت به خبرنگار آژانس باختر گفت که از طرف شب چندین محصل  را گژدم گزدیده است.

یکتن از کهن سالان آن منطقه درمنطقه ماره لاک حوزه بازارک میگوید که درگذشته ها دراین منطقه که بیشتر از سی خانواده زنده گی مینمودند، موجودیت همین خزنده گان باعث شد که همه باشنده گان این منطقه به سایر مناطق پنجشیر بکوچند.

 

 

درهمین حال مولوی نورآغا رئیس انستیتوت اقتصاد پنجشیرضمن تائید گفته های محصلان به آژانس باختر گفت: اگربه باز سازي ساختمان  این انستیتوت توجه گردد وبراي مدتي  محصلان به منطقه دیگر انتقال گردند اين معضل برطرف ميشود  .

بازارک 25 جوزا باختر

محصلان انستیتوت اقتصاد ولایت پنجشیر شکایت دارند كه موجودیت خزنده گان در انستيتوت تهدید ي به حیات آنها   می باشد.

به گفتهء  محصلان  در جريان يك ماه گذشته  يك محصل ازناحیه پاتوسط  مار گزیده شده که فعلا" درشفاخانه سردار محمد داوودخان درکابل تحت تداوی قراردارد.

سهراب خان محصل سال اول انستیتوت به خبرنگار آژانس باختر گفت که از طرف شب چندین محصل  را گژدم گزدیده است.

یکتن از کهن سالان آن منطقه درمنطقه ماره لاک حوزه بازارک میگوید که درگذشته ها دراین منطقه که بیشتر از سی خانواده زنده گی مینمودند، موجودیت همین خزنده گان باعث شد که همه باشنده گان این منطقه به سایر مناطق پنجشیر بکوچند.

 

 

درهمین حال مولوی نورآغا رئیس انستیتوت اقتصاد پنجشیرضمن تائید گفته های محصلان به آژانس باختر گفت: اگربه باز سازي ساختمان  این انستیتوت توجه گردد وبراي مدتي  محصلان به منطقه دیگر انتقال گردند اين معضل برطرف ميشود  .

کابل باختر/ 25/ جوزا

از روزجهانی اهدای خون برای نیازمندان امروز درکشور با شعار ( با اهداء خون زندگی را هدیه دهید ) درحالی تجلیل بعمل آمدکه وزارت صحت عامه میکوشد تا با نهادینه ساختن فرهنگ اهداء خون مشکل هزاران بیمار را که به خون نیازدارند، برطرف سازد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ،  داكترثریا دلیل وزیر صحت عامه درمحفل که به همین مناسبت دربانک خون حضرت امام حسین درکابل برگزار شد از افراد سالم جامعه بخصوص جوانان خواست تا با اهدای خون به گونه دواطلبانه آن هموطنان شان راکه به خون نیازدارند کمک نمایند.

 وي از شصت و دو کشور جهان یادکرد که از آنها 100 فیصد خون مورد نیاز درسطح ملی بطور رضاکارانه وبدون پرداخت اهدا میگردد . درحالیکه متباقی کشورهای جهان فقط 25 فیصد خون مورد نیاز توسط اهداء رضاکارانه تامین میشود و متباقی اهدای خون یا ازسوی خانواده ها صورت میگیرد و یا درمقابل پرداخت و جه انجام میگردد .

همچنان داکتراحمد شادون رییس نماینده گی سازمان صحی جهان درکابل گفت که هدف سازمان صحی جهان این است که تا سال 2020  خون مورد نیاز بیماران درتمام کشور های جهان بطور 100 فیصد ازطریق خون اهدای بدون معاوضه صورت گیرد زیرا که ثابت شده است که اهدای خون به گونهء داوطلبانه متداول برای سلامتی اشخاص موثر است .

 مسعود رحمانی رییس بانک امام حسین دراين نشست گفت : هدف نهایی و پالیسی ملی بانک های خون وزارت صحت عامه تهیه خون مصوون و با کیفیت با مشتقات آن و تبدیل نمودن اهداء کننده خانواده گی به اهداء کننده رضاکار و بدون پرداخت دایمی میباشد.

او افزود ، وزارت صحت عامه غرض تشویق هموطنان غرض اهدا ء خون برنامه های را روی دست دارد و میکوشد تا اهداء خون به گونهء داوطلبانه به یک فرهنگ فراگیر مبدل شود.

قابل یاد آوریست که از 16 جون روز جهانی اهدای خون همه ساله در سطح جهان تجلیل بعمل می آید وبراین ترتیب از رضا کاران و آنانیکه به گونهء دواطلبانه خون شان را برای نیازمندان اهداء میکنند تقدیر و ستایش بعمل می آید.

وزارت صحت عامه غرض جمعاوری خون برای نیازمندان ازطرق مختلف تلاش میکندتا هموطنان به گونهء رضا کارانه خون شان را به نیازمندان اهداء نمایندگفته میشود که ایام عاشورا روز های خوبی برای جمعاوری خون درکشور پنداشته میشود. ضمناً این وزارت چند بس مخصوص خون گیری را آماده ساخته است با آنهم نیازمندی برای خون درکشور جدی است.

به گفتهء مقامات وزارت صحت عامه در جريان سال گذشته 233 مرتبه برنامهءخون گيري رضا كارانه انجام شده وهشتاد ويك  هزار ششصدو چهل دو پاينت خون از رضا كاران وداوطلبان جمعآوري گرديده است.