04 حوت 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

خانه میکل آنژ در ایتا لیا به فروش گذاشته شد

خانه میکل آنژ در ایتا لیا به فروش گذاشته شد

روم – ورلد نیوز – 3 حوت – باختر خانه میکل...

قوت های منطقه یی اردوی ملی ایجاد میشود

قوت های منطقه یی اردوی ملی ایجاد میشود

کابل باختر 3 حوت به منظور بهبود وضعیت امنیتی وفراهم ساختن...

49 تن از هراس افگنان کشته شدند

کابل باختر 3 حوت درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل 1حوت باختر
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابربلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(0)
سالنگ شمالی، ابر بلندترین درجه حرارت(6-) پاینترین(12-)
سالنگ جنوبی، ابر بلندترین درجه حرارت (1- )پاینترین8-
قندهار، هوا آفتابی بلندترین درجه حرارت(22) پاینترین(8)
بامیان ، هوا ابر بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(1-)
هرات، هوا آفتابی بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(6-)
فراه، هوا آفتابی بلند ترین درجه حرارت(24) پاینترین(10)
مزار شریف، هواآفتابی بلند ترین درجه حرارت(16) پاینترین (5)
کندز، هوا ابروبارنده گی  بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(5)
جلال آباد، هوا آفتابی بلندترین درجه حرارت(24) پاینترین(12)
غزنی،هوا ابربلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(6-)
لشکرگاه، هوا آفتابی درجه حرارت(24) پاینترین(10)
خوست، ابروبارند گی بلندترین درجه حرارت(23) پاینترین(9)
جبل السراج، ابروبارنده گی  درجه حرارت(12) پاینترین4
میمنه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(11) پاینترین(0)
تالقان، آفتابی بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(2)
فیض آباد، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(0)
لوگر، آفتابی بلندترین درجه حرارت(14) پاینترین(2-)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(1)
فیروز کوه ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(10) پائینترین5-)
شبرغان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(6)
طلوع آفتاب(6) و (32) دقیقه و غروب آن(5) و (41) دقیقه
ختم/فرزانه

کابل باختر اول حوت
به خاطر تامین شفافیت و اعادۀ حقوق متقاعدین درزمان معین آن ، درمرکز سیستم بایومتریک فعال می باشد .
به منظوراخذ بایومتریک، شش غرفه به طور جدا گانه که دو غرفه آن برای طبقه اناث و چهار غرفه آن برای طبقه ذکور به شکل سیستماتیک تنظیم گردیده ، تا حال 90500  تن متقاعد شامل ثبت سیستم بایو متریک درمرکزشده اند.
بنآ به اطلاع آن عده از متقاعدین که تا کنون شامل ثبت بایومتریک نشده اند ، رسانیده میشود که هرچه عاجل درمرکز مراجعه نمایند و حین مرا جعه اسناد مورد ضرورت به خاطراخذ بایومتریک را با خود داشته باشند:  تذکره تابعیت ، کارت هویت ، متقاعد که دارای وکیل میباشند ، موجودیت خود متقاعد نیاز است ، ورثه مستحق که داری وکیل باشد ، درحین مراجعه بایومتریک کاپی وثیقه نیازمیباشد  . احمد ضیا احمدی

سه شنبه ، 1 حوت 1396 ، 12:04

رییس جمهور: جنگ انتخاب ما نیست

تبصره
کابل اول حوت باختر
زمانی که مطرح می شود صلح را درمیدان های جنگ جستجو باید کرد واکنش ها درمیان اقشار مختلف جامعه متبارز می گردد، برخی با دید موافق و برخی چنین اظهارات را استمرار جنگ تلقی می کنند.
پس سوالی مطرح می شود که با آنانیکه جنگ را،  راه برای پایان معضل افغانستان انتخاب کرده اند چگونه  برخورد  کرد؟
مبصرسیاسی آژانس باخترمینگارد ، رییس جمهوری اسلامی افغانستان بارها درسخنرانی ها خود مطرح ساخته است که جنگ بالای مردم افغانستان تحمیل گردیده است . ریشه های جنگ را نباید درافغانستان جستجو کردبل کشورهای وجود دارند که از گروه های آشتی ناپذیرچون طالبان مسلح ، القاعده ، شبکه حقانی ، لشکرطیبه ، داعش و گروه های دیگربه عنوان هرم فشار درمعادلات سیاسی و نظامی درمنطقه استفاده می کنند ، با آنان چه باید کرد؟ پاسخ به این سوال نیاز به گذشته دارد باید گذشته را مرورکرد.
زعامت کشور  بارها درنشست های ملی منطقه ای و جهانی مطرح ساخت که صلح ضرورت و خواست مردم افغانستان است . کشورهای منطقه و جامعه جهانی مردم افغانستان را در این امر بزرگ یاری  رسانند .
محمد اشرف غنی ریس جمهوری اسلامی افغانستان حدود دوسال قبل درحاشیه نشست همکاری های شانگهای در دیدار با نریندا مودی صدراعظم هند مطرح ساخت چالش های کنونی افغانستان بعد منطقه ای دارد و برای حل آن باید راه حل های منطقه ای جستجوکرد.
به همین ترتیب ریس جمهوردر دیدار با نماینده ملکی ناتو مطرح ساخت که جنگ انتخاب مانیست و آنانی که به جای صلح جنگ می خواهند نیروهای امنیتی و دفاعی ما ازطریق مبارزه جدی ، آنان را سرکوب خواهند کرد.
با این دلیل جنگ را زعامت افغانستان انتخاب نکرده این هراس افگنان و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آنان است که جنگ را برملت  افغانستان تحمیل کرده اند . برای خاتمه دادن به جنگ پیچیده درافغانستان فقط یک راه باقی میماند و آن اینکه صلح را درمیدان نبرد باید جستجوکرد زیرا گروه های مخالف مسلح جنگ را راه حل معضل افغانستان انتخاب کرده اند ، باآنانیکه  هیچ وجه اشتراک به دموکراسی ، جامعه مدنی ، مردم سالاری و صلح ندارند چگونه میتوان آَشتی کرد و چگونه میتوان درب مذاکره را با آنانی که هر روز با جنایت و انتحار خون مردم افغانستان را می ریزند بازهم باز گذاشت  .
در فرجام چنین استنباط میگردد که بهترین راه برای جنگ طالبان سرکوب است ونیروهای دفاعی وامنیتی کشوراین توانایی ها را بارها به اثبات رساند ه اند که می توانند پوزدشمن و حامیان آنان را به خاک بمالند. نالان

کابل  اول حوت  باختر
بانک مرکزی مبلغ شانزده ملیون دالر امریکایی را روز چهارشنبه  2 حوت  سالروان بطور لیلام بفروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام میدارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای د افغانستان بانک تحویل نموده اند تقاضا میگردد تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه نمایند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک می نمایند.
نوت: مزایده کننده گان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند. مومنه

کابل/باختر/1 حوت
ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کاپیسا امروز برای 305 خانواده بیجا شده در آن ولایت مواد خوراکی کمک کرد .
حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به آژانس باختر گفت که این مواد خوراکی شامل برنج ، لوبیا ، روغن ، بوره ، چای خشک ، کمپل ، ترپال و بسته های از لوازم آشپزی بود .
طبق یک خبر دیگر برای 441 خانواده بیجا شده امروز در ولایت کندز از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان آن ولایت کمک صورت گرفت .
این کمک ها به همکاری موسسه (DACAR)  درولسوالی چهاردره صورت گرفت که شامل بسته های صحی میباشد .نازیلا عزیزی

کابل باختر اول حوت
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه با ماری اسکیر، سفیر کشور شاهی ناروی مقیم کابل در رابطه به توسعه همکاری های اقتصادی، صحبت کرد.
به اساس معلومات دفتر سخن گوی وزارت مالیه به آژانس باختر: درجریان این ملاقات هر دوجانب در رابطه به توسعۀ همکاری های اقتصادی دو جانبه، اصلاحات در بودجۀ ملی و بدست آوردن مقام دوم بودجه به سطح منطقه مبنی بر شاخص های شفافیت و پاسخگوئی افغانستان، افزایش عواید ملی، اجلاس که به منظور تطبيق و تعقيب تعهدات كنفرانس بروكسل در ماه نوامبر سال جارى در ژنيو برگزار می گردد، پلان پنج سالۀ بهبود و ریفورم عملکرد مالی عامه، برنامه های انکشافی دارای اولویت، همکاری های منطقه یی، پروسۀ کابل، پروسۀ صلح، برگشت با عزت مهاجران و عودت کنند گان به كشور و فراهم نمودن امكانات مسكّن به آنها و بحث کردند.
طبق یک خبر دیگر:
وزیر مالیه دیروز  با جنرال رابئن ال. فانتس، قوماندان عمومی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان در رابطه به ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در مصرف بودجۀ نیروهای امنیتی افغانستان از طریق دسترسی به سیستم مدیریت اطلاعات مالی افغانستان (آفمیس)،صحبت کرد.
هم چنان آنان اولویت بندی بودجۀ وزارتخانه های دفاع ملی و امور داخله، معافیت مالیاتی و گمرکی، همکاری مشترک بخاطر ایجاد شفافیت در پرداخت معاشات نیروهای امنیتی و تفتیش منابع مالی از طریق سيستم آفمیس و دیگر مسایل مرتبط را  نیز به بحث گرفتند.
به اساس یک گزارش دیگر،
اکلیل حکیمی وزیر مالیه با محمد رضا بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در رابطه به برگزاری سومین کمیسیون اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بحث نمود
همین گونه هر دو جانب در رابطه به برگزاری سومین کمیسیون اقتصادی و تجارتی میان دو کشور، تسهیلات بندر چابهار برای صادرات کالاها و اقلام تجاری افغانستان، افتتاح نمایند گی های بانکی افغانستان در این بندر، برگزاری ششمین نشست کمیتۀ حمل و نقل، افزایش حجم معاملات تجارتی میان دو کشور، احداث پل دوم (میلک) بالای دریای هلمند در ولايت نیمروز، افتتاح بازارچه های سرحدی، تفاهم نامۀ خریداری مواد نفتی، سمنت، قیر و سیخ گول از طریق ساختار حكومت به حكومت، سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در بخش فایبر نوری، فراهم نمودن تسهیلات ویژه برای تجار افغان، اخذ تضمینات اموال ترانزیتی افغانستان، تبادلۀ اطلاعات گمرکی، مبارزه با پول شوئی بحث کردند. ذبیح علم

شهرهرات 1 حوت باختر
چهار روز تا افتتاح چهار طرح بزرگ اقتصادی در ولایت هرات زمان باقیست.
ولایت هرات از جمله ولایات درجه اول در سطح کشور محسوب میشود که همواره با تلاش مقام های کشور و مقام های محلی با اجرای برنامه های خاص در صدر توجه قرار داشته است.
پروژه تاپی از مهمترین پروژه های ملی در سطح کشور است که قرار است تا چهار روز آینده درولایت هرات افتتاح گردد . تحقق عملی کار تاپی درافغانستان، صفحه جدیدی رابرای کشورمارقم زده که این پروژه میتواند امید تازه وگسترده  را درتمام نقاط کشورمخصوصا پنج ولایت محل عبورلوله گاز تاپی، خلق کند وسبب رونق اقتصادی ، بهبود سلامت اجتماعی وتسریع درحرکت افغانستان به سمت آبادانی وانکشاف گردد.
بر اساس گفته های مسولان خط لوله انتقال گاز تركمنستان به كشورهای افغانستان، هند و پاكستان، ١٨١٤كيلومتر طول دارد كه ٨١٦ كيلومتر آن از خاك افغانستان می گذرد و سپس به پاكستان و در نهايت به شهر فاضيلكای كشور هند ختم مي گردد.
در عین حال آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید: تاپی علاوه برتحولات چشمگیراقتصادی برکشور فصل نوینی بر روابط کشورهای تاپی رقم خواهد زد که بدون شک دهلیزفرهنگی را میان این کشورها ومبادلات فرهنگی ،رشدتجارت ودرنهایت احیای پیوند تاریخی این کشور هارا به دنبال خواهد داشت. 
رئوفیان با ابراز خوشبینی از افتتاح پروژه تاپی وبیان برنامه های متنوع فرهنگی به تجلیل از افتتاح این پروژه بزرگ افزود:افتتاح این چهار پروژه بزرگ علاوه برتحولات فرهنگی؛ نقش ارزنده ای بر رشد اقتصاد، ترانزیت کشور پیام آور صلح ،همدلی ونزدیکی ملت ها را باخود داشته وافغانستان را از بسترتضادبه بستر تعامل ،گفتگو وروابط حسنه تبدیل مینماید.
همچنان جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات ضمن ارایه معلومات در رابطه با افتتاح این چهار طرح بزرگ اقتصادی در ولایت هرات گفت : خط لوله گاز از ظرفيت انتقال سالانه  ٣٣ بيليون متر مكعب گاز به افغانستان، پاكستان و هند بر خوردارخواهد بود که هر كشور مقدار مشخص از اين گاز را خريداری مینمایند كه سهم افغانستان  در ده سال اول 500 ملیون مترمکعب،درده سال دوم یک بیلیون  و در ده سال سوم  ١،٥ بيليون متر مكعب گازمي باشد.
در طول مسير خط لوله گاز تاپي، ١٢ پمپ فشار نصب مي شود كه پنج  پايه آن به ارزش يك ميليارد دالر، در داخل افغانستان خواهد بود.
وی در خصوص آمادگی برای افتتاح این پروژه اظهارداشت: " اداره محلی آماد گی کامل دارد تا چهار روز آینده باحضور مقامات بلند پایه چهار کشور شاهد افتتاح آغاز به کار پروژه تاپی در ولایت هرات باشد.
وی افزود:تدابیر همه جانبه امنیتی ،تدارکاتی وتشریفاتی جهت افتتاح این  پروژه بزرگ گرفته شده وهیچ گونه مانعی که فرا راه تطبیق آن پروژه باشد وجود ندارد؛ ودرعین حال اقشار جامعه به گونه  بی پیشینه ای از اجرا این پروژه ملی حمایت می کنند.ختم/سیدحبیب

شهرپارون 1 حوت باختر
حمله طالبان برگزمه ماموران مرزی درنورستان ناکام شد.
مهاجمان امروز وپس از عبوراز نوار دیورند درولسوالی کامدیش ولایت نورستان کاروان حامل سربازان را آماج قراردادند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین درگیری هشت مهاجم ازجمله سه پاکستانی کشته شدند .
اوگفت ماموران مرزی مشغول گشت زنی درنوار دیورند بودند که آماج قرارگرفتند.
یک خبردیگر حاکیست که ماموران امنیتی ازوقوع یک رشته انفجارها درنورستان جلوگیری کردند.
به اساس گزارش ها ، ماموران امنیتی بامداد امروز شش ماین را از پررفت وآمد ترین محل های این ولایت کشف و خنثی کردند.
آنان طالبان را عامل این ماین گذاری های ناکام می خوانند.
طالبان درافغانستان بیشتر به کارگذاری بمب و ماین درراه های پررفت و آمد متوسل می شوند ؛ اقدامی که بیشتر غیرنظامیان را قربانی می گیرد.ختم/ابوی

 

شهرهرات 1 حوت باختر
نیروهای امنیتی همزمان با فرارسیدن افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات تدابیر ویژه امنیتی روی دست گرفتند.
به گفته مسوولان سطح احضارات نیروهای پولیس به حالت درجه یک و فوق العاده در آمده و تمام نواحی شهر و ولسوالی های هم سرحد با شهر هرات با کمربند های امنیتی تجهیز گردیده است.
این تدابیر که به خاطر برگزاری مراسم افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات روی دست گرفته شده و تمام نهاد های امنیتی به خصوص پولیس در این راستا وظایف مشخصی  به عهده دارند.
سید احمد محمدی یک مقام پولیس هرات با بیان اینکه سطح تدابیر امنیتی نیروهای امنیتی به حالت درجه یک درآمده است افزود:" ایجاد محلات بازرسی های متعدد، اجرای گزمه ها، نظارت از تردد وسایط، جلوگیری از گشت و گذار موتر های بدون اسناد، شیشه سیاه، بدون نمبر پلیت، افراد مسلح و محافظان شخصی از جمله وظایف سپرده شده به نیروهای امنیتی است."
به گفته محمدی تمام اماکن برگزاری این مراسم تحت پوشش شدید امنیتی و کشفی قرار دارد و تمامی نیروهای امنیتی تا حد اعظمی بخاطر تأمین امنیت کامل این مراسم کار می کنند.ختم/سیدحبیب

سه شنبه ، 1 حوت 1396 ، 11:47

کشته شدن 9 طالب مسلح در هلمند

شهرلشکرگاه 1 حوت باختر
9 طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان در ولایت هلمند کشته شدند.
این درگیری شب گذشته درحومۀ شهرلشکرگاه هنگامی رخ داد که نظامیان برگروهی ازطالبان موترسایکل سوار یورش بردند.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین درگیری 9 طالب مسلح کشته شدند.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت هلمند موفق به کشف سه انبارجنگ افزارطالبان مسلح از مخفیگاه شان در حومۀ شهرلشکرگاه وولسوالی سنگین کشف  شدند.
یک مقام امنیتی هلمند می گوید که ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.
خبردیگر می رساند که نظامیان درهلمند طرح طالبان را برای شکل دهی یک رشته انفجارها ناکام ساخته اند.
ماموران امنیتی بامداد امروز از اطراف شهرلشکرگاه و ولسوالی  گرشک چهار ماین را کشف و خنثی کردند.
به اساس گزارش ها ، این ماین ها ازسوی طالبان در راه های رفت و آمد مردم جاسازی شده بود.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL