26 میزان 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی!

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی! کابل ۲۶ میزان باختر: از...

مواد انتخاباتی به مراکز رای دهی در سراسر ولایت کندز انتقال داده شد

مواد انتخاباتی به مراکز رای دهی در سراسر ولایت کندز انتقال داده شد

کندز 26 میزان باختر مواد انتخاباتی به شمول دستگاه های انگشت...

روند انتقال مواد ضروری برای انتخابات در سمنگان آغاز شد

روند انتقال مواد ضروری برای انتخابات در سمنگان آغاز شد

ایبک 26 میزان باختر روند انتقال تمام مواد مورد نیاز برای...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشهرفراه 11 ثورباختر
درنتیجۀ تازه ترین درگیری ها درولایت فراه شش طالب مسلح کشته ویک سرباز پولیس شهید شد.
این درگیری که ناوقت شب گذشته رخ داد ده طالب مسلح ویک سربازپولیس دیگر زخم برداشته اند.
درگیری هنگامی آغازشد که ده ها طالب مسلح بالای تاسیسات دفترکارولسوال خاک سفید این ولایت غربی حمله کردند.
یک مسوول امنیتی ولایت فراه به آژانس خبری باخترگفت که دراین درگیری شش طالب مسلح کشته وده تن دیگرشان زخم برداشتند.
اوتایید کرد که دراین رویداد یک سرباز پولیس نیزشهید ویک تن دیگرشان زخم برداشتند.
گفته می شود که نیروهای امنیتی درپایان این درگیری به چند جنگ افزارسبک وسنگین طالبان دست یافته اند.

کابل/ باختر 11ثور
معاون اول وزارت دفاع ملی در ملاقات با سفیر غیر مقیم کشور بوسنیا در کابل روی گسترش همکاری میان دو کشور به بحث پرداخت.
دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبر داد، در این ملاقات طرفین پیرامون موضوعات زیعلاقه  بحت و تبادل نظر نمودند.  څارنپوه عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع ملی گفت: بوسنیا در چوکات نیرو های ائتلاف بین المللی نقش مهم وعمده را در جهت تامین امنیت، بازسازی و آموزش نیرو های امنیتی افغانستان به ویژه اردوی ملی ایفأ نموده است .
معاون اول وزارت دفاع ملی تجهیز اردوی ملی کشور را با سلاح های مدرن، سنگین، تقویت قوای هوائی، انکشاف انجنیری ماین و ایجاد سیستم رادار را از موارد مهم دانست که در جهت تقویت هرچه بیشتر اردوی ملی به آن نیاز است .
درهمین حال سفیر غیر مقیم بوسنیا وعده نمود که کشور متبوع اش متعهد به دوام همکاری ها به افغانستان است و به خصوص در موارد همچو آموزش نیرو های اردوی ملی کشور کمک های بوسنیا ادامه خواهد داشت .

کابل باختر/ 11/ ثور
درملاقاتیکه امروز میان سترجنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی و سندکام قوماندان بخش نظامی ناتو درافغانستان صورت گرفت، وزیردفاع از تلاش های ناتو درافغانستان قدردانی کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر، دراین ملاقات وزیر دفاع ملی تاکید نمودکه نیروهای امنیتی کشور به ویژه اردوی ملی ازتوانایی لازم برای تامین امنیت کشور برخوردار گردیده و تلاش ها برای توسعۀ بخش های مختلف این نیروها به ویژه قوای هوایی همچنان جریان دارد.
بعداً سندکام ازتلاش های نیروهای امنیتی کشور به ویژه اردوی ملی در تامین امنیت انتخابات به نیکی یادکرده افزود : نیروهای امنیتی افغان نشان دادند که توانایی تامین امنیت کشور شان را دارند.
او گفت، حضور گستردۀ شهروندان افغانستان درپای صندوق های رایدهی نشان دهندۀ این امر است که افغانها خواهان ثبات دایمی و ایجاد یک نظام دموکراسی و مردم سالاری هستند.وی تاکید کرد، سازمان ناتو برتداوم همکاری های خود به افغانستان همچنان متعهد بوده و نیروهای امنیتی افغان را پس ازسال 2014 دربخش های آموزشی و مشورتی همکاری خواهد کرد.

شهرخوست 11 ثورباختر
چهارسرباز پولیس درنتیجۀ حمله گروهی ازطالبان مسلح درولایت خوست شهید وچهارتن دیگرشان زخم برداشتند.
این درگیری که شب گذشته رخ داده سه طالب مسلح کشته ویک تن دیگرشان به دست سربازان اسیرشده است.
درگیری هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح بالای یک قرارگاه سربازان سرحدی درمحل موسوم به پیری زی ولسوالی علی شیردرنزدیکی خط دیورند حمله کردند.
مبارزمحمد ځدران سخنگوی والی خوست به آژانس باخترگفت که دراین درگیری چهارسرباز پولیس شهید وچهارتن دیگرشان زخم برداشتند.
او تایید کرد که دراین رویداد سه طالب مسلح کشته ویک تن دیگرشان به دست سربازان اسیرشده است.
درین حال داکتران دریک مرکزصحی درخوست وضع صحی حداقل دوتن از سربازان زخمی شده دراین درگیری را نگران کننده گزارش کردند.
گفته می شود که درپایان این درگیری چند جنگ افزار و مقداری مواد انفجاری طالبان مسلح به دست سربازان افتاده است.

پنجشنبه ، 11 ثور 1393 ، 12:49

هشت طالب مسلح در بدخشان کشته شد

فیض آباد 11 ثورباختر
درجریان تازه ترین درگیری ها درولایت بدخشان هشت طالب مسلح کشته وچهارتن دیگرآنان زخم برداشتند.
قاری فصیح الدین والی نام نهاد این گروه برای ولایت بدخشان نیز مشمول زخمی شده های این درگیری است.
درمیان کشته شده های این درگیری  ملاحافظ قوماندان ارشد طالبان مسلح دربدخشان نیز شامل است.
دراین درگیری که تاهنوز هم کماکان ادامه دارد، یک منسوب پولیس شهید ویک تن دیگرشان زخم برداشته است.
درگیری عصرروزگذشته درمحل تیرگران ولسوالی وردوج هنگامی آغازشد که ده ها طالب مسلح بالای یک پایگاه نیروهای پولیس حمله کردند.
احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان به آژانس باخترگفت که درجریان این درگیری هشت طالب مسلح به شمول ملاحافظ قوماندان ارشد این گروه دربدخشان کشته وچهارتن دیگرآنان زخم برداشتند.
اوتایید کرد که قاری فصیح الدین والی نام نهاد طالبان برای ولایت بدخشان نیز مشمول زخمی شده های این رویداد است.
این درحالیست که برخی مقامات دروزارت داخله کشور به رسانه ها از کشته شدن قاری فصیح الدین دراین درگیری خبرداده اند.
سخنگوی والی بدخشان می گوید که صدها نیروی کمکی به محل درگیری رفته اند تا با نظامیان درحال جنگ کمک کنند.

پنجشنبه ، 11 ثور 1393 ، 12:48

سیلاب ها دربغلان جان سه تن را گرفت

پلخمری 11 ثورباختر
درنتیجۀ سرازیرشدن سیلاب ها درولایت بغلان سه تن جان باختند.
این سیلاب ها شب گذشته درپی بارش شدید بخش هایی ازولسوالی های اندراب ، گذرگاه نوروخنجان را فرا گرفت.
یک مسوول محلی درولایت بغلان به آژانس باخترگفت که درنتیجۀ این سیلاب ها جان سه تن باشنده گان ولسوالی های گذرگاه نور وخنجان را گرفت.
اوگفت که دربخش های سیلاب زده پنج خانه کاملأ تخریب وهژده منزل مسکونی دیگر قسمأ آسیب دیده است.
همچنان صدها جریب کشتزارهای مردمان محل دراین سیلاب ها تخریب شده است.
درین حال عبدالولی حمیدی ولسوال بنو اندراب ولایت بغلان می گوید که  سیلاب پل موسوم به کفترخانه را تخریب کرده و راه رفت وآمد ولسوالی های سه گانه اندراب را به روی ترافیک مسدود کرده است.
خبرنگارما که ازمحل های سیلاب زده دیدارکرده می گوید که صدها خانواده دراین رویداد مجبوربه ترک خانه های شان شده ودر تاسیسات دولتی ومردمی چون مسجد ، مکتب وشفاخانه ویاهم محل های پرارتفاع پناه برده اند.
نبود سرپناه، غذا، دوا، آب ولباس ازنیاز های عمدۀ سیلاب زده ها محسوب می شود.
به گفته ولسوال بنو اندراب، تاهنوز برای سیلاب زده ها کمک صورت نه گرفته است.

شهرایبک 11 ثورباختر
درنتیجه وقوع انفجاردریک معدن زغال سنگ درولایت سمنگان نزده کارگر جان باختند.
دراین رویداد حداقل هفده کارگردیگر دریکی ازتونل های این معدن گیرمانده اند ومنسوبان نجات می گویند که امیدی برای زنده ماندن آنان اندک است.
این رویداد پیش ازچاشت روزچهارشنبه درمعدن زغال سنگ موسوم به مرک ولسوالی دره صوف بالا ظاهرأ به اثرانفجارگازمیتان رخ داده است.
یک مسوول محلی درولایت سمنگان به آژانس باخترگفت که تیم های نجات جسد های نزده کارگراین معدن رابیرون کشیده اند، اما حداقل هفده کارگردیگرهنوز به اثرفروریختن یکی از تونل های این معدن در داخل تونل گیرمانده اند.
اوگفت که تیم های نجات تلاش ها را برای بیرون کشیدن کارگران گیرمانده آغاز کرده، اما امید چندانی برای زنده ماندن شان وجود ندارد.
جنرال محمد اکرم بیکزاد مسوول پولیس ولایت سمنگان می گوید که تیم های نجات ازراه هوا کشی درتونل فروریخته این معدن زغال سنگ می خواهند آخرین تلاش های شان را برای زنده بیرون کشیدن کارگران گیرمانده انجام دهند.
کارگران جان باخته ازولایت های سرپل ، فاریاب ، بامیان وسمنگان اند.
درافغانستان برخی معادن به ویژه معادن زغال سنگ غیرحرفه ای وتوسط برخی شرکت ها استخراج می شود واین امرباعث شده تا مرگ ومیرکارگران ومعدنچیان درکشور روز افزون باشد.
سال گذشته نیز درهمچو یک رویدادی درمعدن زغال سنگ آبخورک ولسوالی روی دوآب سمنگان بیست وسه کارگرجان هایشان را ازدست دادند.
فقروبیکاری باعث شده تا جوانان به خاطر دریافت لقمه نانی به خود وخانواده شان علی الرغم موجودیت خطردرمعادن زغال سنگ به عنوان کارگر کارکنند ؛ معادنی که اکثرأ بدون داشتن دستگاه های پیشرفته استخراج وحفاظتی وافراد حرفه ای استخراج می شود.

شهرهرات 11 ثورباختر
مقامات محلی هرات در تلاش هستند تا برنامه های صحت باروری را در این ولایت توسعه دهند .
اصیل الدین جامی معاون والی هرات  دردیدار با مسوولان دفتر یو- ان- اف- پی از همکاری آن دفتر در گسترش برنامه های صحت باروری در هرات تقدیر کرد .
جامی با اشاره به تلاش های انجام یافته از سوی این دفتر در خصوص شناسایی زنان توانمند و آموزش آنان در بخش قابلگی در ولسوالی های اوبه، چشت شریف و فارسی تربیه این زنان را در ارائیه خدمات صحی بیشتر به اطفال و مادران مهم دانست .
معاون والی هرات اظهار امیدواری کرد که این دفتر بتواند در آینده نزدیک طرح تربیه قابله های محلی را در چند ولسوالی نیازمند دیگر روی دست گیرد.
مسوول این دفتر که اخیرأ وارد ولایت  هرات شده است به آژانس باخترگفت، به زودی برنامه های یو- ان- اف- پی  درهرات توسعه خواهد یافت .
آنان می گویند که تلاش خواهند کرد تا در آینده نزدیک برنامه ارتقای ظرفیت پرسونل صحی، احصائیه و همچنان تربیه قابله ها را در سطح ولسوالی های دیگر روی دست گیرند .

پنجشنبه ، 11 ثور 1393 ، 12:44

ده مخالف مسلح درزابل کشته شد

کابل باختر 11 ثور
نیروهای اردوی ملی درجریان عملیات تصفیوی امروز ده مخالف مسلح را کشتند ویکمقدار سلاح و مهمات را به دست آوردند.
دفترمطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبر داد، نیرو های اردوی ملی عملیات تصفیوی را در مربوطات ولسوالی میزان ولایت زابل راه اندازی نموده که در نتیجه آن 10 تن مخالف مسلح کشته و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.
طبق یک خبر دیگر، هفت ماینگذار که میخواستند ماین های کنار جاده را در مربوطات ولسوالی قره باع ولایت عزنی به منظور آماج قرار دادن کاروان های نظامی جاسازی نمایند ، ماین های یاد شده قبل از هدف بالای شان انفجار نموده که در اثر آن 4 تن کشته و3 تن زخمی گردیده اند .

کابل باختر/ 11/ ثور
فدراتیف روسیه دوازده فروند هلیکوپتر نظامی دیگر را تحویل افغانستان نمود.


به گزارش آژانس باختر ، منابع رسمی روسیه گفته اند که مطابق قراردادی که شرکت روسوبورن اکسپورت آن کشور با وزارت دفاع امریکا امضأ کرده، شرکت متذکره باید سی فروند هلیکوپتر را درجریان سال 2014 میلادی در اختیار ارتش افغانستان قراردهد که مطابق به همین قرارداد 12 فروند هلیکوپتر تسلیم مقامات افغان گردیده و هژده فروند باقی مانده تا پایان امسال به این کشور تحویل داده خواهد شد.
روسیه درگذشته درچارچوب توافق جداگانه که با دولت امریکا داشت، 45 فروند هلیکوپتر ام - ای -17 وی – پنج را دراختیار افغانستان قرارداده است .
منابع وزارت دفاع افغانستان، درخصوص این گزارش مقامات روسی چیزی نگفته اند.