25 سرطان 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشهرغزنی 26 دلوباختر
درنتیجۀ انفجاربمب درشهرغزنی دوغیرنظامی به شمول یک صراف زخم برداشتند.
این انفجار حوالی ساعت یک پس ازچاشت امروزدر برابرساختمان کمیساری در شهرغزنی رخ داده است.
به اساس گزارش ها بمب درموترحامل آغامحمد صراف مشهورشهرغزنی جاسازی شده بود وهنگامی که وی سوارآن بود انفجاررخ داد.
جنرال زرور زاهد مسوول پولیس ولایت غزنی به آژانس باخترگفت که دراین انفجاراین صراف با یکی ازنزدیکانش زخم برداشته اند.
گفته می شود که بمب ازراه دور اداره می شده است.
تاهنوز انگیزه این سوقصد وهویت عاملان آن روشن نیست.
مسوول پولیس غزنی می گوید که منسوبان امنیتی تلاش ها را برای شناسایی عاملان این بمب گذاری آغازکرده اند.
درین حال داکتران درشفاخانه ی مرکزی شهرغزنی وضع صحی این صرف ومرد همراهش را روبه بهبود گزارش کردند.

شهرغزنی 26 دلوباختر
ده ها سربازوافسراز مراکزتعلیمی درغزنی وکندز فارغ شدند.
این نظامیان برای یک دورۀ دوماهه زیرنظرمربیون افغانی آموزش نظامی دیده اند.
ازاین میان جنرال زبردست قوماندان مرکزتعلیمات نظامی درولایت کندزبه آژانس باخترگفت که این نظامیان پس از فراگیری تعلیمات نظامی به قرارگاه های شان در ولایت های کندز، تخاروبغلان دوباره مستقر شدند.
این نظامیان دراین مدت بیشتر چگونه گی خنثی سازی ماین وبمب ، برخورد با گروه های تروریستی وتحت پوشش دادن امنیت محله ها را فراگرفته اند.
به اساس ارقام ارایه شده سی هزارسربازوافسرازقرارگاه های نظامی نقاط مختلف کشور وجوانان تازه جذب شده دردستگاه های نظامی دراین مراکز تعلیمی آموزش دیده اند.

شهرقندهار26 دلوباختر
دومکتب درولایت قندهارکه درچند سال اخیر به دلیل تهدید طالبان مسلح وموجودیت ناامنی ها بسته شده بود به روی شاگردان بازگشایی شد.
با بازگشایی مکاتب درمحل های کوشکک وتلکان ولسوالی پنجوایی یک هزار دختروپسردانش آموز مجال ادامه تحصیل یافتند.
یک مسوول محلی درولسوالی پنجوایی ولایت قندهاربه آژانس باخترگفت که این مکاتب به درخواست خانواده های دانش آموزان وتلاش های مسوولان معارف قندهارپس از حمایت بزرگان محل بازگشایی شده است.
اوتایید کرد که این دومکتب به دلیل تهدید گروه طالبان وموجودیت ناامنی درولسوالی پنجوایی ازپنج سال به این سو به روی دانش آموزان بسته شده بود.
درحال حاضر یک هزاردختر وپسردراین دومکتب درس می خوانند.
خانواده های این دانش آموزان می گویند که بیشتراین کودکان ونوجوانان به دلیل نبود امنیت ودور بودن سایرمکاتب از محل مسکونی شان ازادامه ی تحصیل محروم شده بودند.
تاکنون صدها مکتب درافغانستان به تلاش مقامات وزارت معارف وبزرگان محل به روی دانش آموزان بازگشایی شده است.
اما به اساس ارقام ارایه شده ، هنوز هم سه صد مکتب درنقاط مختلف کشور به اثرتهدید گروه طالبان وموجودیت ناامنی به روی ده ها هزاردانش آموز بسته است.
مقامات وزارت معارف می گویند که تلاش دارند تا این مکاتب را نیز درگفتگو با بزرگان قومی ومحل به روی دانش آموزان بازگشایی کنند.
بیشترمکاتب بسته شده به روی دانش آموزان دخترانه اند.
طالبان رفتن دختران به مکاتب را خلاف شریعت اسلامی می خوانند ؛ هرچند علمای دین درواکنش به این اقدام جنگجویان می گویند که به اساس دستوردین اسلام آموختن علم به زن ومرد فرض است.
اما طالبان مسلح ازسقوط رژیم شان  تا کنون با تهدید ، پخش شب نامه ، ترور معلمان وشاگردان ،تیز آب پاشی برصورت آنان وآتش زدن مکاتب نشان داده اند که بزرگترین تهدید برای معارف وترقی افغانستان اند.

کابل باختر/ 26/ دلو
اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی
به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومی ، متفرقه ومدارس سال 1392 وسال های قبلی لیسه های ( خوشحال خان نمبر یک ، جدیدالتاسیس وزیرآباد ، آمنه فدوی ، بی بی سروری سنگری ، پوهاند عبدالاحمد جاوید ، خصوصی علی سینا ، خصوصی عامه شمال ، خوشحال خان نمبر2 ، نسوان سید الشهدا ، غازی میرزمان خان ، غلام محمد غبار ، قلعه بختیار ، قلعه بهادرخان ، نسوان رحمن مینه ، نسوان چهلستون ، نسوان شهرک وحدت ، نسوان صوفی محمداسلام امین ،نسوان سیدالناصری ، نسوان ده خدایداد ، ذکوربی بی مهرو، خصوصی آریانا کابل نمبر2 ، خصوصی شمس لندن اکادمی نمبر3 ، نمبر 2 و نمبر 1 ، خصوصی کائینات نمبر4 ، خصوصی مولانا جلال الدین رومی ، خواجه رواش ، زرغونه ، سپین کلی ، ستاره ، شهید سردار محمد داوود خان ، نسوان شیرینو ، فاصل بیک ، گلخانه ، محمد علم فیض زاد ، مریم ، مشعل بیات، سره میاشت ، معرفت ، مومنه خاتون ، نازوانا،نسوان افغان ترک ، نسوان ایمنی ، ذلیخا ، خصوصی ثبات افغان ، احمد شاه بابا ، آریانا ، نسوان آزادی ، ذکور آزادی ، پنجصد فامیلی ، تاجورسلطانه ، چهارقلعه چهاردهی ، خصوصی احمد شاه ابدالی نمبر1، خصوصی آریانا کابل نمبر2 و خصوصی آریانا باختر) مربوط ریاست معارف شهرکابل (دارالحافظ مرکزی عالی کابل ، دارالعلوم امام ابوحنیفه و دارالعلوم اسلام )رسانیده میشود که کارت های شمول امتحان کانکور سرازتاریخ فردا 27دلو سالروان درلیسه هاومدارس مربوطه شان توزیع میگردد.
امتحان کانکور لیسه هاومدارس فوق الذکر روزچهارشنبه 30 دلو سالجاری در پوهنتون کابل ، پوهنتون طبی کابل ، پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ساعت 8:30 صبح بر گزارمیگردد . محل و اتاق امتحان درج کارت بوده  وشاملان امتحان به وقت وروز معین به پوهنتون مربوطه مراجعه نمائید .
همینگونه از تمام شاملین امتحان کانکور تقاضا میگردد که از لباس گرم استفاده نموده و درروز امتحان از آوردن موبایل ، مخابره ، هرگونه وسیله الکترونیکی واسلحه درصحن امتحان جداً خودداری نمایند .

درصورت دریافت وسایل متذکره  ازنزد داوطلب اگرچه که ازآن استفاده هم نه کرده  باشد، ازصحن امتحان خارج و به مسوولین امنیتی معرفی میشود.

همچنان ازتمام داوطلبان تقاضا میگرددکه درروزامتحان تذکره تابعیت ، قلم خودکار و یاتوش سیاه با خود داشته باشند . امتحان لیسه های متباقی بعداً اعلان و اخذ خواهد شد.

شهرهرات 26 دلوباختر
تامین امنیت مراکز رای دهی ومساعدساختن شرایط به برای افراد واجد شرایط درانتخابات ریاست جمهوری و شوراهای  ولایتی ,ازاولویت های کاری منسوبان اردوی ملی میباشد.
تورنجنرال تاج محمدجاهد قوماندان قول اردوی ظفر که به ولایت بادغیس سفرنموده است درجلسه شورای نظامی آن ولایت ضمن اعلام این خبرتاکیدنمودکه نیروهای اردوی ملی آماده تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی میباشد.
درین جلسه احمد الله علیزائی والی  ولایت  بادغیس  در رابطه به وضعیت امنیتی  صحبت نموده افزو، به حمایت نظامیان بین المللی وحضور فعال نیروهای امنیتی افغان بویژه اردوی ملی ، امنیت در ولایت بادغیس قناعت بخش است .
او اطمینان دادکه نیروهای امنیتی افغان با همآهنگی کامل برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آمادگی دارند.
قوماندان قول اردوی 207ظفر، هدف سفر خود به ولایت  بادغیس  را بررسی و ارزیابی وضعیت امنیتی و فعالیت های روزمره نیروهای امنیتی  بیان نمودو گفت  بررسی هانشان میدهد که وضعیت امنیتی درولایت قناعت بخش است .
جنرال جاهد افزود : هدف اساسی مسولان تامین امنیت ،استقرارصلح و ثبات بعنوان حق اساسی و اصلی  مردم است.
این مقام بلندرتبه اردوی ملی تاکیدنمودکه  وظیفه بزرگ مسولان که عبارت از مساعد ساختن شرایط برای مردم به خاطرشرکت درانتخابات است  بایدبصورت صادقانه اجراشود. 

منسوبان امنیت ملی ولایت هرات ازدستگیری یک تن قوماندانان طالبان مسلح خبرمیدهد.
براساس معلومات خبرنامه ریاست امنیت ملی که دراختیارآژانس باخترقرارگرفته قوماندان ملا امرالله ازمخفیگاهش درهرات دستگیرشده است.
این قوماندان هنگام دستگیری مصروف سازماندهی یک رشته حملات تروریستی بوده است.
خبرنامه ، ملا امرالله را به سازماندهی ده ها رویداد تروریستی در هرات متهم می سازد ودستگیری وی را در بهترشدن امنیت ارزنده می خواند.

لشکرگاه 26 دلوباختر
یک کندک ازواحدهای رزمی لوای ششم امن ونظم عامه غرض کمک به تامین امنیت انتخابات در ولایت هلمند مستقرشدند.
کندک چهارم لوای ششم امن ونظم عامه که مهارت های مسلکی را نیزفراگرفته است درمدتی که درولایت هلمند مستقرمیباشد بصورت مستقیم درتامین امنیت مراکزرایدهی سهم خواهدگرفت.
این کندک یکی ازکندک های جنگی لوای ششم امن ونظم عامه میباشد که به اساس پلان وزارت امورداخله کشور باپرسونل تعلیم دیده ومسلکی وباتجهیزات مکمل جنگی راهی ولایت هلمند شدند.
جنرال سید باقرمرتضوی قوماندان لوای ششم امن ونظم عامه هرات به آژانس باخترگفت که نیروهایش درآستانه انتخابات سال1393 با بی طرفی درکنار سایر نیروهای امنیتی ،  فضا را برای شرکت مردم به این برنامه ملی فراهم خواهد ساخت.
این درحالی است که این کندک پیش ازاین درطول هر سال سه بار بعد ازیک دوره تعلیمات مسلکی ومحاربوی به ولایات هلمند ،فراه وقندهار اجرای وظیفه نموده است .

شهرهرات 26 دلوباختر
سیدفضل الله وحیدی والی هرات دردیداربامعاون والی خرسان رضوی ایران برتوسعه روابط تجارتی واقتصادی بین دوولایت همسرحدی تاکیدنمود.
معاون ولایت خراسان رضوی ایران درراس یک هیئت ازبخش های دولتی وسکتورخصوصی غرض شرکت درمراسم گشایش هفتمین نمایشگاه مشترک ایران وافغانستان به هرات سفرنموده است .
والی هرات راه اندازی نمایشگاه های صنعتی را درتحکیم روابط تجارتی واقتصادی مهم خواند وازسفرمعاون والی خراسان رضوی به هرات نیزابرازخرسندی نمود.
والی هرات گفت" موجویت هماهنگی دربین سکتورخصوصی وتجارملی دوولایت هم سرحد سبب افزایش وتقویت روابط نیک  وحسنه تجارتی واقتصادی شده است.
سید فضل الله وحیدی والی هرات نقش ارزنده سکتورخصوصی ومسولان ولایت خراسان رضوی را درافزایش تعاملات تجارتی واقتصادی مایه خوشحالی عنوان کرد ودرعین زمان تاکیدنمودکه اداره محلی هرات نیزتلاش داردتازمینه را به توسعه این مناسبات مساعدسازد.
دوکتورمحمد رضاجمشیدی معاون ولایت خراسان رضوی نیزآماده گی سکتورخصوصی وادارات دولتی آن ولایت را به هدف تسهیل امورتجارتی واقتصادی باولایت هرات را اعلام کرد وتاکیدنمودکه رشد سریع افغانستان سبب علاقه مندی سکتورخصوصی ایران به سرمایه گذاری  درحوزه های اقتصادی هرات شده است.
افخمی قنسل ایران درهرات نیزبااشاره به نزدیک شدن زمان سفروالی هرات وهئیت اداری ,تجارتی واقتصادی هرات به استان خراسان رضوی اظهارامیدواری نمودتااین سفرزمینه رابه توسعه روابط دوستانه مساعدسازد.
سید عبدالناصریوسفی رئیس نماینده گی وزارت خارجه نیز این سفررا درانکشاف همکاری ها دربخش مسایل شهری ,فرهنگی  وتجارتی مهم خواند.

گزارش شش ماه اول سال 2013 میلادی درمورد محافظت غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه نشان میدهد که تلفات ملکی درافغانستان سی ویک درصدافزایش یافته است.
این موضوع نگرانی نهاد های مدافع حقوق بشرازجمله اداره حقوق بشرسازمان ملل را برانگیخته است.
رئیس نماینده گی هئیت معاونیت سازمان ملل متحد درزون غرب که باسید فضل الله وحیدی والی هرات ملاقات نموده است میگوید "براساس این گزارش، گروه های تروریستی ازجمله طالبان مسلح عامل اصلی تلفات افراد ملکی وغیرنظامیان میباشند.
رئیس یوناما گفت" افزایش تلفات غیرنظامیان موجب نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشروسازمان های جهانی شده است.
این مقام سازمان ملل متحدمیگوید "دربسیاری موارد طالبان  مسلح ودیگر گروه های تروریستی ازغیرنظامیان به عنوان سپرانسانی استفاده می نمایند که این امرسبب افزایش تلفات افرادملکی شده است".
اوگفت" بررسی هانشان میدهدکه دراکثردرگیری ها تروریستان دربین روستاومردم ملکی مخفی میشوند ".
  والی هرات برجلوگیری ازتلفات غیرنظامیان درهمه موارد تاکید نمود وگفت" اداره محلی به نیروهای امنیتی دستورداده است تاعملیات های نظامی را طوری سازمان دهی نمایند که ازواردشدن تلفات به غیرنظامیان جلوگیری شود.
براساس گزارش جدید سازمان ملل متحد ,بمب گزاری های کنارجاده ای عامل عمده تلفات غیرنظامیان است ؛ رویداد هایی که بیشتر از سوی گروه طالبان در افغانستان شکل داده می شود.
پیش ازین درگزارش سازمان های جهانی ازافزایش تلفات غیرنظامیان درخشونت های اخیرابرازنگرانی شده بود.

کراچی ـ دی دان ـ ۲۶ دلو ـ باختر
در دو انفجار در ناحیه مومن آباد شهر کراچی پنج تن زخمی شدند.
به ګزارش آژانس باختر به نقل از روزنامه دان چاپ پاکستان این انفجارها درنزدیک یک مرکز پولیس در فاصله چند دقیقه بعد روی داده اند.
درین حملات پنج تن به شمول یک پولیس زخمی شده و چهار واسطه نقلیه نیز خساره دیده است.
دیروز نیز در یک حمله انتحاری در ناحیه قیوم آباد شهر کراچی دو پولیس زخمی شدند.
در انفجار روز پنجشنبه ګذشته نیز ۱۳ تن در شهر کراچی کشته شده و نزدیک به پنجاه تن زخمی شدند که اکثر انپولیسآموزش داده شده است.
شهر کراچی هژده ملیون نفوس دارد و اخیراْ نظامیان پاکستانی عملیات تصفیوی را درین شهر به راه انداخته وطی آن افراد مظنون به حملات تروریستی ، ګروه های مرتبط با مواد مخدر و رهزنان را بازداشت کرده اند.