06 ثور 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

شورای‌عالی اقتصادی: قرارداد اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج دوباره به اعلان سپرده‌شود

کابل باختر 6 ثور جلسۀ شورای‌عالی اقتصادی امروز به ریاست محمداشرف...

پروسه صلح افغانستان و افزایش نیرو در این کشور محور بحث نشست ناتو!

صدای امریکا – باختر6 ثور افغانستان از مسایل کلیدی مورد بحث...

تیم کریکت افغانستان با تیم کریکت ویست اندیز مسابقه می دهد

صدای آزادی – باختر6 ثور شورای بین‌المللی کریکت امروز در...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر  30 عقرب
حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درسخنرانی افتتاحیه جرگه مشورتی  همچنان  در باره مذاکرات دوامدار با امریکا درمورد پیمان امنیتی توضیحات بیشتر داده، جزئیات ارایه کرد.
به گزارش آژانس باختر ، حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بیان داشت که جانب افغانستان پیوسته تاکید کرده که نیروهای امریکایی نمی توانند غرض تفتیش به خانه های افغانان بروند وافغانها را گرفتار کنند وزندان های شخصی داشته باشد.
رئیس جمهور همچنان بیان کرد که مذاکرات پرتنش را با امریکا دراین رابطه انجام داده است، علی رغم آن که درین باره توافقی بدست نیامده  اما نامه ای را از بارک اوباما  بدست آوده است که در آن گفته شده که جانب امریکا به حاکمیت ملی واستقلال افغانستان احترام می گذارد ودرموارد فوق العاده استثایی وپیچیده ممکن برای نجات سربازان امریکایی  چنین اقدامی را انجام دهد .
به گفته رئیس جمهور، متن ترجمه شده این نامه به زبان های پشتو ودری  دراختیار نماینده گان مردم قرار گرفته است هر تصمیمی را که اتخاذ می کنند مورد قبول خواهد بود .

کابل باختر 30 عقرب
حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درسخنرانی خود درمراسم افتتاح لویه جرگه مشورتی یکبار دیگر مطرح ساخت که تا هنوز امنیت در افغانستان نیامده است. مردم  در بی امنیتی به سر می برند .
به گزارش آژانس باختر، رئیس جمهور افغانستان درین سخنرانی  به سفر طولانی  افغانستان از آغاز ایجاد اداره موقت تاکنون روشنی انداخته برخی از دست آوردهای نظام را  برشمرد، اما گفت  که آنچه مردم افغانستان به آن دست نیافته اند امنیت است وتاهنوز مردم افغانستان در بد امنی به سرمی برند.
رئیس جمهور همچنان بیان کرد که درجریان سالها ی گذشته تعدادی توسط تروریستان وتعدادی هم توسط خارجی ها درحملاتی به نام مبارزه باهراس افگنی شهید شدند وبه خانه های مردم تاخت وتاز صورت گرفت .
این بار اول نیست که رئیس جمهور مطرح می سازد که درجنگ علیه هراس افگنی دربخش امنیت دست آوردی وجود ندارد .
این بار اول نیست که برمساله کشته شدن افراد ملکی درجنگ زیرنام هراس افگنی تماس می گیرد بل درهر برهه وزمان شدیدأ دربرابر  ناتو ومتحدان جنگ علیه هراس افگنی عکس العمل شدید نشان داده است واین عکس العمل ها گاهی سبب تیره گی شدید روابط میان ناتو وامریکا گردیده است،
طوری که رئیس جمهور کشور  درین سخنرانی نیز به آن تماس گرفت .
به هر صورت هرگاه ناتو ومتحدان جنگ علیه هراس افگنی ازآغاز متوجه مشوره های دقیق نظام به رهبری حامدکرزی می بود  امروز متحدان و افغانستان درجنگ علیه هراس افگنی دست آورد های بزرگی میداشتند.

پل علم 30 عقرب باختر
لوگر امروز گواه برگزاری نشست بزرگی درباره ی اهمیت و ارزش های برگزاری انتخابات بود.
این نشست به میزبانی نهاد مشارکت ملی افغانستان برگزارشده بود ودرآن ده ها نماینده ازنهاد های جامعه ی مدنی، رسانه ها و علمای دین ، جوانان وفعالان حقوق زن شرکت داشتند.
دراین نشست یک روزه شرکت کننده ها براهمیت برگزاری انتخابات با درنظرداشت نیاز جامعه ی کنونی افغانی واحکام اسلامی به بحث پرداختند و راه های چگونه گی شرکت دراین روند مردمی را جستجو کردند.
محمد شفیق پوپل رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت لوگردراین نشست پایین بودن سطح آگاهی مردم ازمزایا وچگونه گی برگزاری انتخابات وناامنی ها را از چالش های بزرگ دربرابراین روند ملی ومردمی خواند .
او ازرسانه ها ونیروهای امنیتی خواست تا ازراه تامین امنیت ورفع چالش های امنیتی وآگاهی دهی به مردم درباره ی اهمیت انتخابات زمینه را برای یک انتخابات سالم وفراگیرفراهم سازند.
نفیسه بها فعال حقوق زن دراین نشست با اشاره به اهمیت شرکت زنان درانتخابات وتعین سرنوشت سرزمین شان گفت که علی الرغم چالش های امنیتی ومحیطی بسیاری اززنان لوگرآرزو دارند تا درانتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی پیش رو شرکت کنند.
مولوی اسد الله نماینده ی ریاست حج واوقاف لوگردراین نشست با اشاره به حکم قران برای برگزاری انتخابات وهمه پرسی ها ازمردم خواست تا با اتکا به دستورهای دین اسلام ، ازراه شرکت دراین برنامه ی ملی دربازسازی وشگوفایی سرزمین شان سهم بگیرند.
او ایجاد کردن موانع گروه های تروریستی دربرابربرگزاری انتخابات را خلاف شریعت واحکام الهی خواند.
شیما زرگررییس امورزنان ولایت لوگرنیز ازرسانه ها وماموران امنیتی خواست تا با آگاهی دهی وتامین امنیت ، زمینه را برای برگزاری انتخابات سالم فراهم سازند.
شرکت کننده های این نشست ازمردم خواستند تا با شرکت گسترده درانتخابات پیش رو نقش ودین شان را درانتخاب زمام داربعدی وتحکیم نظام مردم سالار درکشورشان ایفا کنند.
نشست درباره ی اهمیت وارزش انتخابات درحالی درلوگربرگزارمی شود که به اساس ارقام ارایه شده دربیشترین محله های این ولایت مردم به دلیل حضور گروه های تروریستی ازجمله طالبان مسلح ازگرفتن کارت رای محروم شده اند.
به اساس این ارقام ولسوالی های ازر، بره کی برک ، خروار و چرخ ازمحله هایی درلوگر اند که بیشترین باشنده های آن ازترس گروه های تروریستی اکثرا نتوانسته اند کارت رای دهی بگیرند.
علی الرغم آن گفته می شود دست کم بیست وپنج هزارتن درسراسرلوگر کارت رای دهی گرفته اند که پنج هزارآن را زنان ودختران تشکیل می دهد.

لشکرگاه 30 عقرب باختر
کار ساخت یک شهرک برای هزاران مهاجر امروز درولایت هلمند آغاز شد.
این شهرک درسی کیلومتری شهرلشکرگاه درمحله ای موسوم به نهرسراج ولسوالی گرشک ساخته می شود. انتظارمی رود دراین شهرک برای هزاران خانواده ای که ازکشورهای همسایه عودت کرده اند ویا بنابرناامنی ها وخشک سالی از سایر ولایت ها به شهر لشکرگاه رفته اند، زمین توزیع شود.
غلام فاروق نورزی رییس امورمهاجران وعودت کننده های ولایت هلمند به خبرگزاری باخترگفت که دراین شهرک برای هر مهاجر وعودت کننده  یک نمره زمین توزیع می شود.
مسعود بختور معاون والی هلمند می گوید که دراین شهرک تمامی تسهیلات رهایشی وامنیتی مهاجران درنظرگرفته خواهد شد.
سیستم برق وآب وکانالیزاسیون ، سرک ، مارکیت ، درمانگاه ، مکتب وحتی دو قرارگاه ماموران امنیتی ازامکاناتی است که به گفته ی مسوولان محلی برای این شهرک مهاجران درنظرگرفته شده است.
ازسوی دیگرکمشنری عالی سازمان ملل درامور پناهنده ها نیز اعلام کرده که برای ساخت سرپناه دراین شهرک به هرخانواده ی مهاجرقسمتی ازمواد ساختمانی تامین خواهد کرد.
به اساس گزارش ها زمین برای ساخت این شهرک به اساس دستور رییس جمهور کرزی ازمیان جایداد های دولتی تامین شده است.
کارساخت این شهرک امروز آغازشد وگفته می شود اداره های مختلف دولتی کارشان را برای برنامه های انکشافی این شهرک روی دست دارند.
این درحالیست که هزاران خانواده ی مهاجر وعودت کنند درحال حاضربدون کمترین امکانات رهایشی درزیرخیمه ها وحتی هوای باز درشهرلشکرگاه که ازامنیت نسبی ای برخوراراست شب وروز خود راسپری می کنند.

پلخمری 30 عقرب باختر
مردی که ازوی به عنوان مسوول ماین گذاری ها ویگانه سازنده ی ماین برای طالبان درولسوالی دهنه ی غوری ولایت بغلان یاد می شود ، درجریان انفجاریکی ازساخته های دست خودش کشته شد.
این رویداد صبح امروزدرمحله ای موسوم به میرناقل های گوهرگان ولسوالی دهنه ی غوری هنگامی رخ داد که ملا نذیر خودش با دوفرد تحت امرش می خواست ماینی را دریک راه پررفت وآمد جاسازی کند.
خان زاده ولسوال دهنه ی غوری ولایت بغلان به خبرگزاری باخترگفت که دراین انفجارملا نذیر با یک فردش کشته ویک جنگجوی دیگرزخمی شدند.
گفته می شود که پس ازاین رویداد ماموران امنیتی طالب زخمی شده را با دوتن دیگرکه ازتسهیل کننده های این ماین گذاری ناکام خوانده می شوند دستگیرکرده است.
ولسوال دهنه ی غوری گفت، ملا نذیرقصد داشت ماینی را درمسیریک راه پررفت وآمد جاسازی کند که درنتیجه ی انفجارآن کشته شد.
ازملا نذیربه عنوان تنها سازنده ی ماین گروه طالبان درولسوالی دهنه ی غوری یاد می شود.
به اساس گزارش ها این قوماندان طالبان همچنان سازماندهی ماین گذاری درراه های پررفت وآمد را درطی سال های اخیر درولسوالی دهنه ی غوری به دوش داشته است.
مسوولان محلی بغلان می گویند که باکشته شدن ملا نذیر امکان آن می رود تا ماین گذاری ها دراین ولایت کاهش یابد.
طالبان مسلح درافغانستان بیشتربه کارگذاری ماین وبمب در راه های پررفت وآمد متوسل می شوند ؛  اقدامی که اکثرأ افراد بی گناه ملکی را قربانی می گیرد.

کویته - جیو نیوز - ۳۰ عقرب - باختر
در اثر انفجار یک بمب در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان صبح امروز پنج تن کشته و ده ها تن دیګر زخمی شدند.
به گزارش آژانس خبری باختر، در این انفجار که در نزدیک جاده سرکی شهرکویته روی داد پنج تن به شمول یک پولیس کشته و بیست و پنج تن دیګر زخم برداشتند که داکتران وضعیت صحی شش تن را وخیم گفته اند.
بر علاوه تلفا ت و جراحات، چندین موتر و موترسایکل دراین انفجار خساره دیده و یک واسطه نقلیه نیرو های سرحدی کاملاْ از بین رفته است.
به گفته پرسونل خنثی سازی بمب ، مواد انفجاریه در یک موتر سایکل جا به جا شده بود.
در پی انفجار صدای تیراندازی نیز از محل شنیده شده است.
این درحالیست که دیشب نیز سه بمب در ایالت بلوچستان پاکستان منفجر شدند که در آن ۱۹ تن کشته و زخمی شدند.

فیض آباد 30 عقرب باختر
سه واحد نظامی از پولیس محلی برای تامین امنیت و کاهش تهدید های تروریستی در بخش های ناامن ولایت بدخشان استقرار یافتند.
این واحد ها شامل سه صد نظامی از باشنده های محل است که به تازه گی ها جذب و آموزش نظامی دیده اند.
جنرال فضل الدین عیار مسوول پولیس ولایت بدخشان به خبرگزاری باختر گفت، این نظامیان دربخش هایی ازولسوالی های کشم ، جرم ویمگان که درماه های اخیر گواه حضور وفعالیت گروه های تروریستی بود مستقر می شوند.
گل محمد بیدار معاون والی بدخشان درمراسم استقرار این نیروها ، افزایش تشکیل پولیس محلی درکنارسایرواحد های نظامی دربدخشان را برای کاهش تهدیدهای تروریستی یک نیاز خواند وازسربازان خواست تا ازمردم وسرزمین شان دربرابر هرگونه توطیه های بیرونی دفاع کنند.
درین حال انجنیرفرید معاون اداره ی امنیت ملی ولایت بدخشان می گوید که با درنظرداشت موجودیت ناامنی ها دربرخی محله های بدخشان ایجاب می کند حداقل یک واحد یک هزاروپنج صد نفری ازپولیس محلی را درکنارسایر واحد های نظامی دراختیار داشت.
پس ازولسوالی وردوج این دومین باریست که سه واحد صد نفری ازپولیس محلی درسه ولسوالی دیگربدخشان استقرارمی یابند.
درحال حاضریک واحد دوصدوپنجاه نفری ازپولیس محلی برای تامین امنیت درولسوالی وردوج مستقراند.
درحالیکه اززمان ایجاد تشکیل پولیس محلی در کشور زمان زیادی نمی گذرد مقامات حکومتی کارایی آنان درتامین امنیت ومبارزه با تروریزم را چشمگیر می خوانند.
واحد های پولیس محلی ازمیان جوانان محله ها انتخاب و پس ازآموزش های نظامی و تجهیز با جنگ افزار به محله های خود شان برای تامین امنیت و مبارزه با تروریزم مستقرمی شوند.
به اساس ارقام ارایه شده از سوی وزارت امور داخله، درحال حاضرتشکیل واحد های پولیس محلی به سی هزار نظامی رسیده که نظر به لزوم دید دربخش هایی از یک صد و سی و چهار ولسوالی کشور مستقر اند.

پارون 30 عقرب باختر
برنامه های نیمه کاره ی بازسازی درولایت نورستان به زودی از سرگرفته خواهد شد.
مسوولان این ولایت شرقی می گویند که در گفتگو با شرکت های قراردادی برخی برنامه های انکشافی ، این برنامه ها از درحال ازسرگیری است.
درشروع سال جاری خورشیدی مقامات محلی نورستان اعلام کردند که کارساخت وساز ده ها پروژه ی خورد وبزرگ انکشافی را به کمک نهاد های کمک رسان ودولت دربخش هایی ازاین ولایت آغازکرده اند. اما بنابرگزارش ها بیشترین شرکت های قراردادی پیش برنده ی این برنامه ها به دلایلی ازادامه ی کار روی این برنامه ها سرباززده اند.
فیض محمد میرزا زاده معاون ولایت نورستان دریک گفتگوی ویژه با خبرگزاری باخترگفت که پس ازتفاهم با شرکت های قراردادی ، کاربرنامه های انکشافی وبازسازی نورستان درحال ازسرگیری است.
ازپروژه هایی که دربخش هایی ازولایت نورستان نیمه کاره مانده می توان به ساخت وقیرریزی چند جاده ، ساخت وسازمراکزتعلیمی وصحی وبرخی تاسیسات دولتی وبندهای آب وبرق اشاره کرد.
میرزا زاده می گوید که شرکت های قراردادی علی الرغم اینکه ماموران امنیتی واداری نورستان درپیشبرد کارشان با آنان همکاری داشتند ، برنامه های انکشافی را متوقف ساخته اند.
اما دیگرازمسوولان محلی ناامنی ها وموجودیت گروه های تروریستی درشاهراه های منتهی به نورستان را انگیزه ی اصلی توقف برنامه های انکشافی وبازسازی خواندند.
با این حال معاون والی نورستان می گوید که شرکت های قراردادی به زودی وبا حمایت نیروهای امنیتی وباشنده های محل برنامه های بازسازی وانکشافی را ازسرخواهند گرفت.
نورستان ازجمله ی اندک ولایت ها درافغانستان است که به نسبت هم مرز بودن با پاکستان وموجودیت گروه های تروریستی درآن تا اندازه ی زیادی از کاروان ساخت و ساز وترقی نسبی عقب مانده است. 

کابل باختر 30 عقرب
حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سخنرانی خود درمراسم لویه جرگه مشورتی، خطاب به نماینده گان مردم  گفت : هر فیصله ای را که میکنیم باید تدبیر سیاسی و عاقبت اندیشی را در نظر داشته باشیم.
رئیس جمهور درین رابطه به گذشته های تاریخ کشور تماس گرفته گفت که مردم افغانستان درگذشته برندۀ جهاد بوده اند، اما در میدان سیاست چندان درخششی خوبی نداشتیم، اگر مردم افغانستان شوروی را شکست دادند  و در نتیجه امریکا یکه تاز شد، المان متحد گردید ،کشورهای آسیای میان آزاد شدند، پاکستان از پول جهاد مردم افغانستان صاحب بمب اتم شد، ایران هم آباد شد، اما افغانستان پامال کشور های خارجی شد .
وی افزود: ما از اشغال آشکار نجات یافتیم و اشغال پنهان دامنگیر ما گردید.
او از هند مثال آورده گفت، ملتی که 150 سال  زیر سلطه انگلیسی ها بود ، چند روز پیش به مریخ سفینه ای فضایی  فرستاد، اما مردم ما به خاطر تداوی یک مرض کوچک هر روز به خارج می روند .
او یکبار دیگر مطرح کرد که هر تصمیمی که گرفته میشود برای ترقی و پیشرفت افغانستان باشد، نه در تضاد و تصادم با کشورهای دیگر. هر تصمیمی را که شما امروز می گیرد برای شما و نسل آینده مهم می باشد.

کابل باختر  30 عقرب
با پیروزی شب گذشته تیم ملی فوتبال  کشور یوراگوای براردن 32 تیم برتر  فوتبال  جهان برای اشتراک  درجام جهانی سال آینده برازیل مشخص  شد.
به گزارش آژانس باختر، تیم های ملی  فوتبال جاپان، کوریای جنوبی، ایران وآسترالیا (نماینده گان قاره آسیا و اقیانوسیه) انگلیس ،آلمان ،هالند ،هسپانیه ،بوسینا هرزه گووینا، بلجیم ،ایتالیا ،روسیه ،سویس ،فرانسه ،پرتگال ، یونان وکروشیا (نماینده گان قاره اروپا ) آرجنتاین ،کورستاریکا ،کولمبیا ،چلی ،اکوادور،هاندورس،ایالات متحده امریکا،مکسیکو ویوراگوای ( نماینده های قاره امریکا شمالی و جنوبی ) ساحل عاج ،نایجریا ،کامرون ، الجزایر وگانا( نماینده گان قاره افریقا ) در کنار کشورمیزبان یعنی برازیل  بخت صعود از میان رقبای قاره یی شان را پیدا کردند.
قرعه کشی 32 تیم در هشت گروه اشتراک کننده درجام جهانی در ماه آینده  عیسوی برگزار می گردد.