31 سنبله 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

کابل باختر ۳۰ سنبله یک مقام ارشد روسیه ادعا کرده...

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی  مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

استاد سیاف : جنگ علیه دولت اسلامی به رهبری استادربانی...

تبصره

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر/ 18/ حمل
رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید: درمورد کمبودبرگه های رای دهی درمراکز رای دهی تحقیق میشود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، عبدالستار سعادت رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی که امروز درنشستی با معاونان نامزدان ریاست جمهوری سخن میگفت اظهار داشت .
اگر آرای بدون صاحب ثابت شود، نزد آن کمیسیون بی اعتبار میباشد و درمورد آن جدی برخورد خواهیم کردو آرای غیر واقعی را حساب نمی کنیم.
او درمورد کمبود برگه های رای دهی در بعضی از محلات رای دهی اشاره نموده گفت ، درتمام مراکز رای دهی به تعداد ششصد برگه فرستاده شده بود و برای هر رای یک دقیقه وقت پیشبینی شده بود .
او گفت، درمورد تمام شدن برگه ها رای دهی آنهم در ساعات اول و بررسی نموده و نتایج آنرا اعلام خواهیم کرد.
دراین نشست انجنیر محمد خان معاون اول داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری نگرانی خود را درمورد تقلب و کمبود برگه های رای دهی درمرکز و قسمت های شمال غرب بیان نموده گفت ، برگه های رای دهی درمرکز و شمال غرب به ساعت یازده الی دوازده کاملاً خلاص شده بود و مردم تا آخر روز منتظر مانده و از حق رای محروم شده اند.
او گفت که درولایات میدان وردک ، غزنی ، زابل ، ارزگان ، پکتیا ، نیمروز و قندهار تقلب گسترده صورت گرفته است .
وی افزود که در شمار از ولسوالی های این ولایات مسوولان دولتی در تقلب به نفع نامزد مشخص دست دارند که مادر این مورد اسناد و مدارک دردست داریم .
انجنیر محمد خان یاد آورشد که در شماری از مراکز رای دهی ناظر وجود نداشته است او از کمیسیون شکایات خواست تا متخلفین را به ارگان های عدلی و قضائی معرفی نماید.
درهمین حال حبیبه سرابی معاون دوم زلمی رسول نامزد ریاست جمهوری گفت، دروقت سکوت و حتی در روز برگزاری انتخابات شماری از نامزدان قانون را نقص و به مبارزات انتخاباتی شان ادامه داده اند.
او گفت که بعضی از کارمندان کمیسیون انتخابات و بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه ( فیفا ) بی طرفی شان را حفظ نکرده و به نفع نامزد مشخص مردم را تشویق نموده که از آنها اسناد دردست ما قراردارد.
خانم سرابی اضافه داشت تا حال ما سه صد و هفده مورد تقلب و تخطی را ثبت نموده ایم که باید جدی بررسی گردد.
سید حسین عالمی بلخی معاون اول محمد شفیق گل آقا شیرزی دراین نشست از مسوولان کمیسیون خواست تا به انتظارات مردم خاتمه بخشند و نسبت به تخلفات انتخاباتی مسوولانه و بی طرفانه کارنمایند.
درهمین حال نبی زاده معاون دوم قطب الدین هلال نامزد دیگر انتخابات گفت ، باید به آرای مردم احترام شود و کمیسیون باید به تعهدات اش درمقابل تقلب و تخطی مسوولانه عمل نماید.
جنرال خدیداد معاون اول هدایت امین ارسلا نیز از تقلب و تخطی های انتخاباتی ابرازنگرانی کردو گفت که درمورد تمام شدن برگه های رای دهی آنهم پیش از ختم روند انتخابات باید وضاحت داده شود.
درهمین حال عزیزالله آریا فر عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفت که پیش از بررسی درمورد اعلام نتایج کمیسیون ابراز نظر نمی کند.
آریافراضافه داشت که ما جدی کار میکنیم و صندوق های که درآن شک باشد بصورت جدی بررسی خواهد شد.
او گفت که ما به هیچ نامزد اجازه نخواهیم داد که به آرای تقلب و دست برد شده به کرسی بنشیند .
همچنان پیغمبر گل یکی دیگر از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت ، تقلبی که صورت گرفته توسط نامزدان و یا زورمندان صورت گرفته است .
او گفت که کمیسیون دراین مورد جدی و بی طرفانه برخورد خواهندکرد.
قابل ذکراست که تاعصر امروز دوهزار و یکصد و بیست و چهار مورد شکایت انتخاباتی ازسوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کرده و این روند تا ساعت دوازده امشب ادامه خواهد یافت .  

کابل باختر/ 18/ حمل
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید، تاحال دوهزار یکصدو بیست و چهار مورد شکایت ازسوی کمیسیون ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، محمد نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی امروز دریک نشست خبری گفت ، تا حال بطور مجموعی دوهزار و یکصد وبیست وچهار مورد شکایت کتبی و تیلفونی درمورد نامزدان انتخابات به این کمیسیون مواصلت ورزیده است که یکصدو دوازده مورد آن در باره نامزدان ریاست جمهوری یکصدو شصت و شش مورد درباره نامزدان شورای های ولایتی سه صدو هفتاد مورد دیگر دررابطه به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات میباشد.
او گفت، یک هزار و چهارصدو هفتاد مورد ازاین شکایات تخطی انتخاباتی بوده که از سوی آن کمیسیون ثبت شده است .
وی افزود، این رقم، رقم نهایی نبوده روند و ثبت شکایات انتخاباتی تا ساعت دوازده شب ادامه خواهد یافت.
به گفته محسنی تا ختم روند ثبت شکایات ، شکایات بیشتری درج خواهد شد و پروسه بررسی شکایات از فردا آغاز و حد اقل یکماه را در بر خواهد گرفت .  

کابل باختر/ 18/ حمل
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی تعدادی از افسران وزارت امور داخله را که درانجام امور امنیتی انتخابات کار شایسته و مسوولانه را انجام دادند مورد تقدیر قرارداد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی امروز جنرال محمد سالم احساس رییس عمومی پولیس وزارت امور داخله و رییس کمیسیون امنیتی برگزاری انتخابات، دگروال محمد شریف خالد قوماندان قطعه رجال برجسته، ولی خان آحمد مدیر عملیاتی ریاست امور پولیس و سمونمل جمشید آمر دفتر قطعات رجال برجسته را به پاس خدمات شان در تامین امنیت پروسۀ انتخابات مورد تقدیر قرارداد.
دراین محفل عبدالستار سعادت رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ضمن اظهار قدردانی از آنها گفت، این لوح تقدیر به پاس خدمات شبا روزی آنها بخاطر تامین بهتر امنیت انتخابات میباشد. 

پکتیا / باختر/ 18/ حمل
یک مسوول کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا از ثبت یک صدوبیست و هفت مورد شکایت انتخاباتی درآن ولایت خبرداد.
محمد شبیر بهرام رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا به آژانس باختر گفت که هشتاد مورد شکایت شامل چهل مورد شکایت تحریری تا حال به آن کمیسیون مواصلت کرده است که ازجمله آن ده مورد شکایت مربوط به نامزدان ریاست جمهوری میباشد.
به گفته شبیر بهرام در بیشتر از شکایت نامه آمده است که افراد با نفوذ محلی در ولسوالی های زرمت ، ځاځی ، سیدکرم با استفاده از زور صندوق های رای دهی را در خانه های خویش به نفع نامزدان مشخص پرکرده اند، با آنکه رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در پکتیا از نامزد مشخص نام نمی برد مگر گفت، تمامی این شکایات به گونۀ  دقیق بررسی خواهد شد.  

پشاور- دی دان – باختر- 18 حمل
در نتیجه حمله افراد مسلح بر واسطه نقلیه ملیشه های گروه تحریک طالبان پاکستان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی حداقل چهار طالب به شمول یک قوماندان ارشد آنگروه  کشته و یک تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش  آژانس باختر به نقل از روزنامه دی دان چاپ پاکستان ، این حمله امروز در منطقه شاکتوی وزیرستان  بوسیه تیراندازی افراد مسلح ناشناس بر واسطه نقلیه طالبان صورت گرفت.
به گفته منابع  دیگر ، این افراد  در نتیجه  درگیری که  بین  گروه های قوماندان  خان سید الیاس  و قوماندان ولی الرحمن  صورت گرفته  جان خود را از دست داده اند.
قوماندان کشته شده که کاشید خان محسود  نام داشت و   گمان میرود قوماندان محلی گروه حکیم الله محسود بود  در حالیکه  سه فرد دیگر وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان بودند .
عجالتا کشته شدن این افراد  از سوی  طالبانی پاکستان تائید نشده است . 

میدان شهر18 حمل باختر
نه تن درپیوند به تقلب درانتخابات ازسوی نیرو های امنیتی درولایت میدان وردک گرفتارشده اند.
پیش ازاین ازگرفتاری دوکارمند انتخابات ویک افسرپولیس به اتهام تقلب درانتخابات دراین ولایت گزارش شده بود.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردگ به آژانس خبری باخترگفت که نه تن درپیوند به تقلب درانتخابات ازسوی نیرو های امنیتی درمیدان وردک دستگیرشده اند.
او هویت گرفتارشده ها را فاش نه ساخت اما گفت که نیرو های امنیتی درهمکاری با کمیسیون مستقل انتخابات ونهاد های ناظربه انتخابات تحقیقات را دراین باره آغازکرده اند.
درجریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی افغانستان ده ها تن به اتهام تقلب ازسوی نیرو های امنیتی گرفتارشده اند.
ازتشویق رای دهنده ها به رای دهی برای نامزد مشخص گرفته تا استفاده ازکارت های تقلبی ازاتهام های وارده گرفتارشده است.

میدان شهر18 حمل باختر
یک قوماندان گروه طالبان وپنج فرد ش درنتیجۀ درگیری با نیروهای اردوی ملی درولایت میدان وردک  دیروزکشته شدند.
این درگیری ها درپی حمله ی نیروهای اردوبرچند مخفیگاه طالبان در بخش هایی ازولسوالی های جغتو، چک وسیدآباد رخ داده است.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردگ به آژانس خبری باخترگفت که درجریان این درگیری ها یک قوماندان طالبان مسلح با پنج فرد دیگر این گروه کشته شدند.
اوتایید کرد که دراین درگیری ها یک سرباز اردو کشته وپنج تن دیگر شان زخم برداشته اند.
گفته می شود نیرو های اردوی ملی به ده ها جنگ افزارسبک وسنگین وصدها کیلوگرام مواد انفجاری طالبان مسلح دست یافته اند.
ازسوی هم این نیروها درجریان این درگیری ها چند مخفیگاه طالبان را نابود ساخته اند.

میدان شهر18 حمل باختر
درنتیجه حملات راکتی طالبان بردو  محل مسکونی درولایت میدان وردک روز گدشته یک زن کشته ویک دخترجوان با سه کودک زخم برداشتند.
این رویداد هنگامی رخ داد که طالبان مسلح بخش هایی ازولسوالی های چک ودایمیرداد را آماج حملات راکتی شان قراردادند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک به آژانس خبری باخترگفت که دراین حملات راکتی طالبان مسلح یک زن کشته ویک دختر جوان با سه کودک زخم برداشتند.
اوگفت که نیروی های امنیتی تلاش ها را برای شناسایی ودستگیری عاملان این حملات آغازکرده اند.

دوشنبه ، 18 حمل 1393 ، 13:36

تبصره

کابل باختر/ 18/ حمل
نیروهای امنیتی طی هفده ماه کار طاقت فرسا مگربا انگیزۀ ملی توانستند امنیت روند انتخابات را تامین و جلو برهم زدن و دسیسه ناکام ساختن این فرایند ملی و دموکراتیک را بگیرند .
مبصر آژانس باختر مینگارد ، آماد گی های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی درکشور از عقرب سال 1391 آغاز شد.
آنچه درآن روز ها مسئله بحث برانگیز و حاد جلوه میکرد چگونگی تامین امنیت این روند بود . زیرا حوادث و ازدیاد فعالیت های هراس افگنانه این نکته را در ذهن ها جاگزین ساخته بود که در اوج فعالیت های هراس افگنانه و تهدید های امنیتی نمی توان حرف از برگزاری انتخابات زد.
مسئله چگونگی تامین امنیت انتخابات تا اندازۀ جدی و نگران کننده بود که شماری از حلقه های سیاسی تا نماینده گان مردم درشورای ملی، برخی از بزرگان قومی و جامعه مدنی و حتا شماری از کشورهای که متعهد به تامین صلح و حمایت از دموکراسی درافغانستان بودند برگزاری انتخابات را یک امر محال دانسته به فکر یک روند بدیل بودند. مگر مسوولان نهادهای امنیتی درپوشش حمایت مسوولان دولتی بارها اعلام داشتند که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت این پروسه را دارند.
مسوولان امنیتی بعداز آنکه زمان و تاریخ برگزاری انتخابات معین شد، برنامه ریزی شان را آغاز کردند و درطول هفده ماه کار نفس گیر مگر با درایت و ملی توانستند با انجام عملیات های امنیتی و گزینه های دیگر سطح تهدید های امنیتی را به حداقل آن کاهش دهند.
درخشش، درایت و تعهد نیروهای امنیتی کشور زمانی جلوه گر شد که پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آغاز گردید.
نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی درحمایت نیروهای امنیتی افغان بود که به دورترین نقاط کشور سر زدند، برنامه و دیدگاه شان را برای مردم بیان نمودند، حرف قابل مکث و دقت در این است که تمامی پیکارهای انتخاباتی و سایر پروسه های شامل در کارزار انتخاباتی درسایه امنیت انجام یافت .
قوت و تحرک نیروهای امنیتی درروز برگزاری انتخابات بیشتر نمایان شد، آنان بودند که خیال و رویا مخالفان مسلح ، باندهای هراس افگن و سازمان های استخباراتی پاکستان را که در راستای اخلال و نابودی پروسه انتخابات در سر داشته به هیچ مبدل ساختند وثابت نمودند که افغانها مردمان بادرایت اند و فرزندان آنان، آن جوانان رشید که درنیروهای امنیتی کشور شان خدمت میکند انگیزه ملی در سر دارند .
تامین روند انتخابات امر تصادفی و آنی نبود، این موفقیت که میتوان آن را یک موفقیت مردمی خواند زادۀ کار چندین ماهه و پلانگذاری دقیق بود که درنتیجه دشمن به زانو نشست و به ناتوانی خود اعتراف کرد.
با آنکه نیروهای امنیتی برای دفاع از زندگی و آرامش مردم ما برنامه ریزی میکردند،  در آن طرف خط دیورند کرنیل های عقده یی نیز آرام نبودند بل با طرح برنامه های تروریستی تلاش کردند تا حق خود ارادیت را از افغانها بگیرند چنانچه سرپرست اداره امنیت ملی در نشست دیروز شورای امنیت واضح ساخت که سازمان های استخباراتی منطقه در ایام برگزاری انتخابات 79 تن را تنها برای انجام فعالیت های تروریستی اعزام داشته بودند که 20 نفر آنها مجهز با واسکت های انتحاری بودند. این 79 نفر جدا از آن طالبان تروریست و بیگانه پرور اند که شب و روز برای منافع بیگانگان فعال اند که هر روز با قتل زنان و اطفال، پیر و جوان و با تخریب پل و مکتب در صدد تخریب ارزش ها در این کشور اند.
قاطعیت، درایت و ایستادگی نیروهای امنیتی افغان بود که شرمساری و خجالت را برای حلقه های تروریست پرور در آن طرف خط دیورند ببار آوردند. حلقه های که از سالها با فرو مایه گی تمام در صدد قتل و کشتار مردم ما اند و این بار میخواستند با تخریب روند انتخابات حق تمثیل اراده را از افغانها بگیرند.
برجاست که به نیروهای امنیتی کشور خود بالید و آنان را بانی ارزش ها در کشور شان دانست . 

کابل باختر/ 18/ حمل
نشستی به منظور بهبود کیفیت نشرات روزنامه های دولتی امروز در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نشست درحالیکه مسوولان رسانه های دولتی اشتراک داشتند ، سیمین حسن زاده معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ دررابطه به نقش رسانه ها در آگاهی دهی به مردم، انعکاس وقایع ، سمت دهی درجامعه صحبت نموده یاد آور شد که معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میکوشد تا رسانه های دولتی از کیفیت خوب نشراتی بهره مند شده درآن تنوع مطالب وجود داشته باشد، صفحه آرائی و دیزاین آن به گونۀ باشد تا توجه خواننده گان راجلب نماید و نیازمخاطبان را برآورده سازد.
وی افزود، ما  تلاش داریم تا نشرات روزنامه های دولتی را از حالت یک نواخت بیرون آوریم و میکوشیم تا نشرات این روزنامه ها با تنوع بوده در سال جدید با رویکرد جدید به دسترس خواننده گان قرارگیرد.
وی از مسوولان روز نامه های دولتی خواست، تا طرح، نظر و دیدگاه شانرا در رابطه به بهبود کار روزنامه و تنوع درنشرات ارائه دهند، تا باشد در روشهای آنان تغییرات مثبت و قابل قبول به میان آید.