02 حمل 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات کابل باختر/ 20/ سنبله
یک منبع خبری وزارت دفاع ملی ادعا ی وارد شدن تلفات سنگین برطالبان را درولایت های پکتیکا و هلمند نموده است.
به گزارش آژانس باختر ، دفترمطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز با انتشار خبرنامه یی گفته است که طالبان درجریان یک عملیات تصفیوی  نیروهای اردوی ملی که درساحۀ خیرکوت ولایت پکتیکا انجام شد متحمل تلفات جدی شده اند و دو عراده موتر سایکل آنان با چند حلقه ماین وبرخی تجهیزات بدست نیروهای اردوی ملی افتاده است.
همچنان جاسازی ماین ازسوی مخالفین مسلح در ولسوالی نادعلی هلمند از دسته یی دیگری افراد این گروه قربانی گرفت.
با آنکه دفترمطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی دررابطه به دو واقعه یاد شده جزئیات ارائه نکرده مگر واقعه که در نادعلی اتفاق افتاد حکایه از دشمنی و رقابت داخلی میان سران و قوماندانان گروه طالبان دارد.

کابل۲۰ سنبله باختر
وزارت امور داخله امروز با انتشار اعلامیه ای بر تلاش های خود مبنی بر جلب وجذب بیشتر زنان ودختران به صفوف پولیس ملی تاکید کرد .
به گزارش آژانس باختر ،این اعلامیه درست زمانی منتشر شد که نهاد بین المللی آکسفام اخیراً گزارشی را منتشر کرده که در آن به کمبود زنان در صفوف پولیس ملی افغانستان اشاره شده است.
در اعلامیه ای وزارت امور داخله گفته شده که آن وزارت  به این باور است که تهیه این گونه گزارش ها می تواند گامی در جهت اصلاح وبهبود امور پولیس پنداشته شود. این وزارت تعهد خود را برای انجام تلاش های بیشتر در جهت جلب و جذب زنان بیشتر در صفوف پولیس ملی افغانستان اعلام داشته و پس از مطالعه دقیق گزارش یاد شده و بررسی همه جانبه ی راه های حل پیش نهاد شده در آن، موضع خود را در این خصوص اعلام خواهد کرد.
در اعلامیه همچنان تذکر رفته با آن که وزارت امور داخله در سال های اخیر تلاش های جدی ای را در خصوص جلب و جذب زنان در صفوف پولیس ملی به خرچ داده و دست یابی به این هدف یکی از اولویت کاری این وزارت به شمار می رود، اما با توجه به سنتی بودن جامعه و مشکلاتی که در عرصه های اجتماعی وفرهنگی از منظر حضور زنان در جامعه و مشارکت فعال آنان در حیات سیاسی، امنیتی و اجتماعی وجود دارد، کار جلب وجذب زنان در صفوف پولیس به دشواری هایی همراه بوده است.
خبرنگار آژانس باختر می افزاید :موسسۀ اکسفام اخیراً از حضور کمرنگ زنان در صفوف پولیس ملی اظهار نگرانی کرد و گفته که زنان در حال حاضر یک در صد از کمیت پولیس افغانستان را تشکیل می دهد وبرای هر ده هزار زن تنها یک پولیس اناث وجود دارد وچالش اساسی در برابر جذب زنان به صفوف پولیس رفتار منفی در برابر زنان میباشد.
. ختم/ عبدالخالق
 

کابل 20 سنبله باختر
شماری از قضات افغانی که اخیراً یک سیر علمی را به کشور ترکیه انجام دادندامروز در ملاقات با قضاوتپوه بهاء الدین بها کفیل ستره محکمه  ، نتایج سفر شان را گزارش دادند.
یک منبع ستره  محکمه به آژانس باختر خبر داد، در آغاز  قضاوتپوه محمد زمان سنگری رئیس محکمه ابتدائیه مواد مخدر که در راس هیئت قرارداشت ، جزئیات  برنامه هایی راکه در راستای ارتقای ظر فیت و تبادل تجارب اجرا گردیده بود بیان داشته و ارائه لکچرهای اختصاصی وتدریس مقایسوی قوانین جزایی و اجراات عملی هردوکشور ، بازدید هیئت ازنهاد های مهم عدلی و قضایی منجمله مرکز معلومات قضایی و اکادیمی ملی قضایی و محلات مهم تاریخی آن کشور را مفید وبااهمیت تلقی نمود و ازحسن استقبال مقامات عدلی و قضایی جمهوری ترکیه ابراز امتنان بعمل آورد .
سپس قضاوتپوه بهاء ا لدین بها کفیل ستره محکمه ، ستراتیژی قوه قضائیه در مسیر فراهم آوری زمینه های  سفر های علمی ، آموزشی ومشاهداتی قضات رادرخارج از کشور که به هدف جبران ضیاع منابع بشری صورت گرفته بیان داشته  ، افزود که قضات با انجام این سفر ها فرصت های مهمی رادر میابند تا از پیشرفت ها و انکشافات  بیرونی درعرصه کاری شان اطلاعاتی بهم رسانیده ، سطح آگاهی ، دانش مسلکی و بینش حقوقی شانرا افزایش دهند  و ازدید وسیعی در راستای حل مسایل حقوقی و قضایی بهره مند گردند  چنانچه ستره محکمه به منظور تحقق بهتر این ستراتیژی تفاهم نامه هایی را با کشور های مصر ، پاکستان ، ترکیه  ، کوریا و ایتالیا عقد نموده  و روابط مزیدی را با برخی از کشور های دیگر نیز تامین کرده است .
محترم بهاء افزود : ستره محکمه امید وار است تا قضات درک و برداشتهای شانرا ازین سفر علمی زمینه عملی بخشیده  و با سایر قضات و همکاران شان شریک سازند زیرا ازممیزات علم نافع ، ترویج و تعمیم آن است و مارا به اهداف مطلوب وظیفوی نزدیک میسازد . ختم/ عبدالخالق
 

کابل باختر/ 20/ سنبله
وزیر صحت عامه میگوید که درجریان یک سال گذشته دوهزار و پنجصد و نودو یک واقعه خودکشی درکشور ثبت گردیده که عوامل محیطی ،مشکلات خانواده گی و اقتصادی و عرف ناپسند در امر گسترش واقعات خودکشی اثر گذار بوده است.
به گزارش آژانس باختر ، داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه که امروز درگردهمایی به مناسبت روز جهانی وقایه از خودکشی درتالارآن وزارت برگزار شده بود گفت:  درافغانستان نظر به ارقام جمع آوری شده درجریان یکسال گذشته دوهزارو پنجصد و نودویک واقعه خودکشی ثبت گردیده است .
وی افزود که وزارت صحت عامه به منظور وقایه از خودکشی یک سلسله برنامه ها را در ساحه صحت روانی و مشاوره های روانی ، اجتماعی در کشور روی دست گرفته است که شامل تربیه ، مشاورین روانی ، اجتماعی در سراسر کشور ، انکشاف دادن مجموعه آموزش برای داکتران ، نرس ها و کارکنان صحی و اجتماعی ، آموزش کارکنان مسلکی دراین بخش ها و ایجاد مراکز مشاوره دهی روانی اجتماعی در سراسر کشور وراه اندازی برنامه های مهارت های زنده گی درمکاتب میباشد.
روزجهانی وقایه از خودکشی درجهان درحالی برگزارمیگردد که سالانه یک میلیون انسان درسطح جهان خودکشی مینمایند و در وقایع خودکشی عمدتاً ازمشکلات روانی و اعتیاد سرچشمه میگیرد در جوامع مانند افغانستان ازدواج های قبل از وقت ، ازدواج های اجباری ومشکلات خانواده گی و فقر اقتصادی و اعتیاد عامل خودکشی پنداشته شده است.
یازده سپتمبر از سه سال به اینطرف به عنوان روز جهانی وقایه از خودکشی برگرار میگرددکه درآن کشورهای عضو سازمان ملل متحد غرض کاهش وقایه خودکشی برنامه های گذشته وبرنامه های آینده شان را بررسی می نمایند.
 

چهارشنبه ، 20 سنبله 1392 ، 13:27

شصت میلیون دالر به فروش میرسد

کابل باختر/ 20/ سنبله
بانک مرکزی شصت میلیون دالر امریکایی رابه فروش میرساند.
بانک مرکزی با ارسال خبرنامه به آژانس باختر دراین باره نوشته، دافغانستان بانک مبلغ شصت میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روزهای شنبه بیست و سوم سنبله و سه شنبه بیست و ششم سنبله سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند میتوانند در داوطلبی شرکت نمایند  و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم دوروز تصفیه نمایند.
عموم اشتراک کننده گان میتوانند تا فورمه های داوطلبی را ساعت نه صبح روز شنبه ازمدیریت عملیات بازار اخذنموده و ساعت 30/9 دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند،میتوانندیک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک نمایند.
 

چهارشنبه ، 20 سنبله 1392 ، 13:25

تبصره

کابل باختر/ 20/ سنبله
واقعۀ یازده سپتامبر که دوازده سال قبل از امروز درایالات متحده امریکا اتفاق افتاد در کنار آنکه جان صدها انسان را گرفت تاثیر مستقیم برزنده گی افغانها گذاشت.
مبصر آژانس باختر مینگارد : دوازده سال قبل از امروز به تاریخ یازدهم سپتامبر امریکا شاهد حمله یی تروریستی با چند هواپیما تجاری و مسافربری بر ایالت های نیویارک ، پنسیلوانیا  و ویرجینا بود آنچه را مقامات امریکایی میگویند حمله ذریعه نزده تن از افراد گماشته شده از سوی القاعده صورت گرفت. برج های سازمان تجارت جهانی وبخش از ساختمان وزارت دفاع پنتاگون در محراق این حملات قرار داشت، این حملات به قیمت جان دو هزار و نه صد و هفتاد و چهار تن که از ملیت ها و ادیان مختلف بودند تمام شد گفته شده، کشته شده گان اتباع نود کشور دنیا بودند که درسازمان تجارت جهانی در نیویارک یا کار میکردند و یا برای اجرای کاری آمده بودند.
به هر ترتیب آنچه در این روز در ایالات متحده امریکا اتفاق افتاد به عنوان بزرگترین حمله یی تروریستی در تاریخ امریکا نام گرفت و پیامدهای متعددی برای امریکا و سایر کشور های جهان منجمله افغانستان درپی داشت.
مقامات امریکایی به سرعت سازمان تروریستی القاعده را در این قضیه مقصر دانستند گروه که دروجود طالبان در افغانستان مخفی شده بود و طالبان حاضر نشدند تا اسامه رهبر این سازمان را تحویل مقامات امریکایی دهند سرانجام افغانستان به عنوان مرکز فعالیت القاعده ازسوی امریکا نشانه گرفته شد و واقعه یازدهم سپتمبر عامل لشکر کشی امریکا و متحدین غربی آن به افغانستان گردید. امریکائیان به سرعت حوادث یازده سپتمبر را یک حمله تروریستی و مشکل جهانی خواندند و تاکید کردند که عاملان این حادثه به شدت مجازات میشوند.
بوش رییس جمهوری وقت امریکا خط سرخ این وقایع را نمایان ساخت و کشورهای جهان را به دو بخش (با ما یا علیه ما ) تقسیم کرد. امریکا در امر مجازات عاملان این جنایات تا اندازه جدی و عاصی بود که رهبران القاعده هم نتوانستند ادعای مسوولیت نمایند .
برخی کشورهای عربی و پاکستان کشور که حامی عمده و اصلی طالبان شناخته میشدند در کنار امریکا ایستاده شدند و شورای امنیت سازمان ملل متحد به امریکا و شرکای غربی آن اجازه داد تا به القاعده و حامیان آن حمله کنند. حمله به نام جنگ علیه تروریزم در برابر رژیم سیاه طالبان در افغانستان آغاز شد و بعداز یک مدت زمان کوتاه این رژیم متواری گشت و برخلاف آرزو و آلام مردم ما جنگ علیه تروریزم نه تنها خاتمه نیافت بل همچنان ادامه پیدا کرد . با آنکه طالبان در پی حمله امریکا شکست خوردند و یک روند جدید سیاسی و اجتماعی درافغانستان شکل گرفت مگر تهدید وعوامل تروریزم از میان نه رفت . با آنکه از فروپاشی رژیم طالبان و آغاز جنگ علیه تروریزم دوازده سال سپری شد تروریزم همچنان به عنوان یک خطر جدی فرا راه زنده گی ، رفاه و پیشرفت مردم افغانستان قرار داشته و با تاسف با گذشت هر روز هر ماه و هرسال تهدید های ناشی از فعالیت های تروریستی در افغانستان بیشتر و وسیع تر میشود، ادامه جنگ علیه تروریزم تا اندازۀ نفس گیر است که هرروز به شمار آنانیکه این جنگ را یک جنگ ناکام میدانند افزوده میشود زیرا امریکا و متحدین غربی آن تاکنون نتوانسته اند یک سر نخ مناسب برای سرکوبی عوامل تروریستی درمنطقه بدست آورند در حالیکه وضعیت رقتبار مردم افغانستان ، خشونت های دوامدار دراین کشور و منفعت جویی های شماری از کشورهای همسایه و منطقه روشن ساخته که تروریزم درکجاست، چه کسانی از آنها حمایت میکنند و چه کسانی درپی منفعت جویی از جریان های وابسته به حلقه های تروریستی اند .
متاسفانه طی دوازده سال گذشته تمرکزی چندانی به خاستگاه و پناهگاه حلقه تروریستی که در بیرون از افغانستان است، نشده است.
ادامه سکوت معنادار شماری از کشورهای غربی منجمله امریکا نسبت به واقعیت های موجود، مردم افغانستان را دچار بی اعتمادی و بی باوری نسبت به کشور های دیگر ساخته است. آنها این آوازه ها  را دور از واقعیت نمیدانند که افغانستان در شعار مبارزه با تروریزم شکار بازی سلیقه ها و رقابت ها شده است .
ادامۀ انکار از واقعیت ها و ادامه سکوت در برابر عاملان و پناهنده گان حلقه های تروریستی  این امکان را مساعد خواهد ساخت که وقایع نظیر یازده سپتمبر بار ، بار تکرار شود و امریکا و سایر قدرت ها بار دیگر مجبور شوند که خط سرخ مبارزه با تروریزم و افراط گرایی را معین سازند و بار دیگر جهان را به دو قطب دوست و دشمن تقسیم نمایند که نتیجه آن سرگردانی در کوهپایه ها و دشت های افغانستان ویا کشورهای دیگر باشد.  

چهارشنبه ، 20 سنبله 1392 ، 13:25

مرکز تعلیمی پولیس هلمند ساخته شد

لشکرگاه/باختر/20 سنبله
به هزینه یازده ملیون دالر مرکز تعلیمی پولیس هلمند ساخته شد.
تا تکمیل شدن کارساختمانی مرکز تربیوی پولیس در لشکرگاه مسوولیت این مرکز دیروز به افغان ها سپرده شد.
به گزارش آژانس باختر،مرکز جدید تربیه پولیس هلمند در چهارده بلاک به هزینه یازده ملیون دالر امریکایی از سوی نیروهای بریتانوی ساخته شده است .
این مرکز از سوی تیم بازسازی ولایتی هلمند به مقامات محلی و تورنجنرال معشوق احمد سیلاب قوماندان عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله سپرده شد.
رییس پی ار تی هلمند در سخنان خود گفت که امور این مرکز قبل بر این از سوی نیروهای بریتانوی در چوکات ایساف به پیش برده میشد.
قوماندان تعلیم و تربیه وزارت امور داخله از کمک های کشور انگلستان اظهار خوشی نموده گفت کشور بریتانیا نه تنها در بخش اعمار تعمیر مرکز تربیوی پولیس کمک کرد بلکه تعداد زیادی پولیس ملی توسط افسران بریتانوی آموزش دیده اند
محمد نعیم والی هلمند از پولیس خواست که ار تعلیمات یاد شده به شکل خوب استفاده کند و در تامین امنیت سهم فعال بگیرند.
سمونمل عبدالمحمد ظفر خیل قوماندان مرکز یاد شده گفت :این مرکز در سال 2006 میلادی به فعالیت آغاز کرده و تا اکنون بیش از هفت هزار پولیس در بخش های افسری ،ساتنمنی  و دیگر بخش ها تعلیم داده شده است.
 

چهارشنبه ، 20 سنبله 1392 ، 13:24

دو طالب مسلح دربغلان بازداشت شدند

پلخمری/باختر /20 سنبله
درعملیات تصفیوی نیروهای پولیس و اردوی ملی در بغلان دیشب دو طالب مسلح بازداشت شدند.
مل پاسوال اسد الله شیرزاد قوماندان امنیه  ولایت بغلان به آژانس باختر گفت، این عملیات به هدف پاکسازی قریه های زمان خیل ،شفیع خیل ، ذکر خیل ،همت خیل و شاهی خیل ولسوالی بغلان مرکزی از وجود طالبان راه اندازی شده بود،در نتیجه دو طالب مسلح بازداشت گردید.
به گفته شیرزاد، در جریان این عملیات یک تعداد جنگ افزار و مواد انفجاری دشمن نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است  .
قابل یاد آوریست که در جریان عملیات به مردم ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است .
 

کابل/باختر /20 سنبله
در ادامه رقابت های فوتبال لیگ برتر افغانستان قرار است فردا تیم های د اباسین څپی با عقابان هندوکش دیدار نمایند .
احمد شاه سایر مسوول رسانه های فدراسیون فوتبال کشور به آژانس باختر گفت، این رقابت ها که میان هشت تیم در میدان ورزشی فدراسیون فوتبال کشور راه اندازی شده بوده، به روز های پنجشنبه و جمعه هر هفته دنبال میگردد .
به گفته سایر، قرار است بروز جمعه تیم های طوفان هریرود و موج های آمو به مصاف هم بروند.
 

چهارشنبه ، 20 سنبله 1392 ، 13:21

سه طالب مسلح در جوزجان کشته شدند

شبرغان /باختر/20 سنبله
سه طالب مسلح دیشب در درگیری با پولیس در ولایت جوزجان کشته شدند .
سمونوال فقیر محمد جوزجانی، قوماندان امنیه جوزجان به آژانس باختر گفت، گروهی از طالبان بالای پوسته های پولیس در ساحه قریه پره ولسوالی قولش تپه حمله کردند که با مقاومت شدید پولیس واجه شدند و در نتیجه سه طالب کشته و سه تن دیگر شان زخمی گردید.
امین الله ولسوال قولش تپه گفت، یک تن از زخمی های طالبان توسط پولیس به شفاخانه ولایتی شهر شبرغان منتقل گردیده و وضعیت صحی اش وخیم میباشد.