04 ثور 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

به باغداران تخار وسایل مورد نیاز  توزیع شد

به باغداران تخار وسایل مورد نیاز توزیع شد

تالقان باختر 4 ثور از جانب برنامه ملی مالداری...

قانون جدید مهاجرت در فرانسه، پناهندگی را سخت‌تر می‌کند

قانون جدید مهاجرت در فرانسه، پناهندگی را سخت‌تر می‌کند

پاریس – بی بی سی – ۴ ثور - باختر مجلس...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتفیض آباد/باختر/ 1/ عقرب
برنامه تطبیق واکسین مرض بروسلوز یا محرقه حیوانی بالای مواشی دیروز درولایت بدخشان پایان یافت.
این برنامه یکماه قبل ازسوی ریاست زراعت و آبیاری درمرکز و بیست ولسوالی ولایت بدخشان آغازشده بود .
داکتر نصرالدین سرپرست مدیریت وترنری ریاست زراعت و آبیاری ولایت بدخشان به آژانس باختر گفت ، دراین برنامه بیست تن از کارمندان مسلکی وترنری واکسین یاد شده را بالای یکصد و پنجاه و چهار هزار بزوگوسفند و پنجاه و چهار هزار گوساله تطبیق نموده اند.
به گفته منبع ، مرض محرقه حیوانی ، یک مرض مشترک میان انسان و حیوان بوده که ازاثر خوردن محصولات حیوانی بصورت خام از حیوان به انسان سرایت مینماید.
منبع اضافه کرد ، موجودیت این مرض درحیوانات باعث سقط جنین و التهابی خصیه میگردد .
داکتر نصرالدین علاوه کرد قراراست بعداز ارزیابی دوراول این برنامه دور دوم آن نیز آغاز گردد.
قابل ذکر است ، این کمپاین ازسوی وزارت زراعت و آبیاری به همکاری کمیته هالند و دفتر آغا خان دربدخشان راه اندازی شده بود. 

 قندهار/ باختر/ 1/ عقرب
شاروالی قندهار اعلام کردکه برای هفتادهزار خانواده درولایت قندهار زمین توزیع میکند.
محمد عمر، عمر شاروال قندهار امروز به آژانس باختر گفت ، شاروالی قندهار درنظر دارد که درمرکز و ولسوالی های آن ولایت برای هفتاد هزار خانواده زمین رهایشی توزیع کند.
عمرافزود، کشور های کمک کننده وعده سپرده اندکه درساختن منازل رهایشی و طرح دیزاین شهرک ها شاروالی قندهار را همکاری میکنند.
به گفته او، قراراست درقدم نخست توزیع نمرات رهایشی برای کارمندان ادارات دولتی صورت گیرد.

کابل باختر/ 1/ عقرب
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویدادهای جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.
روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان ، کرزی همچنان درصدر فهرست مداخله گران انتخابات آغازکرده و درهمین صفحه درمطلب دیگر زیرعنوان بازی های استخباراتی انگلیس در افغانستان نوشته : افزایش نیروهای استخباراتی نظامی بریتانیا درافغانستان سبب خواهد شد تا افغانستان به میدان رقابت های استخباراتی  منطقه و جهان تبدیل شود.
به نوشته این روزنامه شماری از تحلیلگران با اظهاراین مطلب میگویند ، تنها کشورهای مستعمره وضعیف اجازه میدهند تا نیروهای استخباراتی کشورهای دیگر در خاک شان فعالیت های استخباراتی داشته باشد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده که لست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری اعلام شد 16 تن حذف شدند .
ماندگار همچنان درهمین صفحه ازقول سخنگوی حامدکرزی عنوان کرده که گفته در بسیاری موارد با امریکا برسر قرارداد امنیتی به توافق نرسیده ایم .
به نوشته این روزنامه : به گفته سخنگوی دولت افغانستان، واشنگتن و کابل برسربسیاری از مسایل جهت امضای قرارداد امنیتی به توافق نرسیده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، واشنگتن درسال 2011 نیز پس از شکست مذاکرات دو جانبه با بغداد به همین "گزینه صفر " رسید و نیروهایش را خارج کرد . تقریباً یکسال است که واشنگتن و کابل به دنبال نهایی کردن توافق امنیتی دوجانبه اند که در خصوص آینده نیروهای امریکایی درافغانستان تصمیم بگیرند.
اما همچنان توافقی حاصل نشده است.
جان کری وزیر خارجه امریکا درپایان سفر به افغانستان درماه جاری میلادی اظهار داشت که تنها برسر مصوونیت قضایی سربازان امریکایی درافغانستان توافق حاصل نشده است به گفته کری غیر ازاین موضوع حساس ، موارد دیگری نیز نیازمند توافق دوجانبه است.
ایمل فیضی ، سخنگوی دولت افغانستان دراین خصوص گفت ، اگرما به توافق نهایی نرسیم لویه جرگه و مردم افغانستان درخصوص موضوعات باقی مانده نظر می دهند.
هشدار امنیت ملی به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مطلبی دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درسایر صفحه ها دنبال مطالب دیگر شده است.
به همین ترتیب روزنامه سخن جدید نیز درصفحه اول خبرداده که شانزده نامزد  رد صلاحیت شدند.
ضرورت پولیس زن برای انتخابات ، انگلیس قاچاق موادمخدر افغانستان را مدیریت خواهد کرد.
آماده گی ناتو پس از سال 2014 زهرا محمودی ، برنده جایزه بشر دوستانه شد . عنوان های اند که روز نامه سخن جدید درصفحه اول به نشر آنها پرداخته و درسایر برگهای شماره امروزی دنبال مطالب دیگر شده است.
هشت صبح نیز دربرگ نخست زیرعنوان ، نامزدی ده تن تائید شد به مساله اعلام لست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و درمطلب دیگر زیرعنوان ، هراس کارمندان افغان از خروج سربازان المانی نوشته درحال حاضر نزدیک 1200 افغان با سربازان آلمانی درافغانستان کارمیکنند . آنهاهراس دارند که پس از بیرون رفتن نیروهای آلمانی از کشور هدف حملات انتقام جویانه طالبان قراربگیرند . آلمان برای پذیرفتن آنها آماده گی نشان داده است . اما موانعی برسراجرای این برنامه وجود دارد.
به گزارش دویچه وله ، شمار افغان هایی که برای نیروهای آلمانی مستقر درافغانستان کار میکنند ، درزمان های بسیار حساس تابه 1500 تن می رسید.
هشت صبح همچنان درهیمن صفحه خبرداده که برای حفظ دست آوردهای افغانستان گروهی ایجاد شده است.
به نوشته این روزنامه : یک نهاد جدیدی درامریکا ازسوی شماری شهروندان افغانستانی و امریکایی ایجاد شده است . مسوولان این نهاد میگوید که برای تحکیم دست آوردهای دوازده سال گذشته درافغانستان فعالیت خواهند کرد.
هشت صبح همچنان درسایر صفحه ها دنبال مطالب دیگر شده است به همین ترتیب روزنامه های وحدت ، انصار ، انتخاب سروش ملت ، آرمان ملی و دیگران درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.

پیونگ یانگ – منابع خبری بین المللی – 1 عقرب - باختر
کوریای شمالی امروز  ضمن اشاره به تداوم سیاست های مداخله جویانه امریکا،هشدار داد که جنگی دیگر درشبه جزیره کوریا درراه است.
کوریای شمالی امریکا را متهم کرده که با استقرار نیرو و ایجاد پایگاه های نظامی بیشتر درمنطقه درحال آمادگی برای براندازی حکومت کوریای شمالی است.
خبرگزاری یونهاپ نوشت در مقابل این هشدار، امریکا می گوید باید این کار انجام گیرد چون از جانب کوریای شمالی تهدید می شود.
کوریای شمالی تاکید کرده که ساخت پایگاه های نظامی و آوردن نیروهای امریکایی به منطقه یک تهدید جدی برای امنیت کوریای شمالی است.
کوریای شمالی از برنامه های نظامی مشترک امریکا با کوریای جنوبی و جاپان ابراز نگرانی کرده و می افزاید: همزمان با آمادگی برای گفت و گو مستقیم با امریکا، آماده جنگ نیز هست.
خبرگزاری کوریای شمالی ضمن تاکید براینکه تحرکات نظامی امریکا زیر نظر است ،نوشت: رزمایش از پیش برنامه ریزی شده برای سال 2014 میان واشنگتن و سیول یک خطر جدی برای منطقه به شمار می رود.

کوریای شمالی چهار ماه پیش درجهت تنش زدایی ازشبه جزیره کوریا پیشنهاد مذاکره مستقیم اما بدون هرگونه پیش شرط به دولت امریکا داد اما واشنگتن تاکنون به آن تن نداده است.
 

کابل باختر اول عقرب
منسو بان اردوی ملی امروز در جریان عملیات تصفیوی چار تن مخالف مسلح به شمول یک قوماندان آنان باز داشت وسی وهشت حلقه ماین را کشف وخنثی نمودند
دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد ، منسوبان اردوی ملی  عملیات تصفیوی را در مربوطات ولسوالی مارجه ولایت هلمند به راه انداختند که طی آن 4 مخالف مسلح به شمول یک قوماندان آنها بازداشت گردیده است .
همچنان در جریان گزمه امنیتی منسوبین اردوی ملی در نقاط مختلف کشور 38 حلقه ماین مختلف النوع کشف و خنثی گردیده است.
طبق یک خبر دیگر، از اثر انفجار ماین های کنار جاده در مربوطات ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر یک منسوب اردوی ملی شهید و دو عسکر اردوی ملی در حادثه مشابه در مربوطات ولسوالی کجران ولایت دایکندی  زخمی گردیده است .

بروکسل/منابع خبری بین المللی/باختر/1عقرب
اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی پیمان ناتو می گوید، متقین است که بزرگان افغانستان و پارلمان این کشور از قرارداد امنیتی دو جانبه بین افغانستان و امریکا حمایت خواهند کرد.
اندریس فوگ راسموسن این سخن را در پایان روز اول اجلاس دو روزه وزرای ناتو دیروز در بروکسل پایتخت بلجیم گفت و افزود متیقنم که قرارداد امنیتی را با افغانستان نهایی خواهیم ساخت و افغان ها می دانند که چنین یک قرارداد پیش شرط برای اعزام آموزگاران پس از سال 2014 به افغانستان است.
به اساس گزارش آژانس باختر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک مقامی که از گرفتن نامش خودداری کرده گفته است که بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان نیز با اعتماد قوی گفته که این قرارداد به زودی امضا خواهد شد و اکثریت افغان ها از آن حمایت خواهند کرد اما، محمدی درین مورد به رسانه های چیزی نگفته است.
قرار  است لویه جرگه مردم افغانستان در ماه آینده سرنوشت این قرارداد امنیتی را تعیین کند.
در حال حاضر، حدود پنجاه و یک هزار سرباز امریکایی در افغانستان حضور دارند.
امریکا و ناتو اعلام کرده اند که ماموریت نظامی شان را در پایان سال 2014 میلادی در افغانستان پایان می دهند.
هنوز مشخص نیست که به چی تعداد از سربازان امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند.
چک هیگل، وزیر دفاع امریکا دیروز گفت که در طرح پیشنهادی که از سوی وزیر دفاع سابق امریکا به وزیران دفاع ناتو در ماه جدی سال گذشته ارایه شده بود هیچ تغییر نخواهد آمد.
بر اساس آن طرح پیشنهادی، ایتلاف بین المللی بین هشت هزار تا دوازده هزار سرباز شان را فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند گذاشت.

واشنگتن/وی او ای نیوز/باختر/1عقرب
ایالات متحده امریکا از استفاده طیاره های بی پیلوت علیه تروریستان مظنون دفاع کرده.
و ادعای گروه های حقوق بشر را رد کرده که گویا این کشور قوانین بین المللی را نقض کرده است.
جی کارنی، نطاق قصر سفید گفت که واشنگتن در حال بررسی گزارش های است که از سوی سازمان عفو بین المللی و سازمان نظارت بر حقوق بشر در مورد کشتار غیرنظامیان در حملات طیاره های بی پیلوت در پاکستان و یمن نشر شده اند.
طبق یک خبر دیگر قرار است نواز شریف ، صدراعظم پاکستان امروز با بارک اوباما، ریس جمهور امریکا در قصر سفید گفتگو کند.
در این دیدار در خصوص موضوع افغانستان و روابط تجارتی بحث خواهد شد و
بارک اوباما با تاکید از نواز شریف بخواهد که اقدامات بیشتری را در زمینه نابودی گروه های شورشی که بالای عساکر امریکایی و ناتو از مناطق قبایلی آنطرف خط دیورند حملات را انجام می دهند روی دست بگیرد.

مسکو/نیوزنو/باختر/1عقزب
انفجار در شمالغرب روسیه شش سرباز روسی را کشته و دو تن دیگر را زخمی ساخته است.
این انفجار در یک مرکز آموزش نظامی روسیه دیروز  رخ داد.
وزارت دفاع روسیه گفته است که این سربازان در اثر انفجار تصادفی یک مرمی توپ کشته شدند.
این سربازان در حال برگشتن از تمرینات خاموش ساختن آتش بودند.

چهارشنبه ، 1 عقرب 1392 ، 07:21

وضع هوای کشور

کابل باختر/1/عقرب
اداره هواشناسي وضع جوي بعضي از مناطق كشور را در 24 ساعت آينده بر اساس سانتي گريد چنين راپور داده است.
كابل، آسمان ابرواحتمال بارندگی بلند ترين درجه حرارت (27) پائينترين (10).
هرات آسمان ابر بلند ترين درجه حرارت(30) پائيترين (11).
جلال آباد، آسمان ابر بلند ترين درجه حرارت (30) پائينترين (14).
قندهار، آسمان آفتابي بلند ترين درجه حرارت (30) پائينترين  (10).
مزار شريف، ابر واحتمال بارندگی بلندترين درجه حرارت (18) پائينترين  (8).
قندز، آسمان آفتابي بلند ترين درجه حرارت (28) پائينترين   (12).
غزني، آسمان ابر بلند ترين درجه حرارت  (21) پائينترين (صفر ).
باميان، آسمان ابرواحتمال بارندگی بلند ترين درجه حرارت   (20) پائينترين (منفی 1).
فيض آباد، آسمان ابرواحتمال بارندگی بلند ترین درجه حرارت   (27) پائينترين (4).
سالنگ شمالي،‌آسمان ابرواحتمال بارندگی بلند ترين درجه حرارت  (9) پائينترين  (منفی 2)
فراه، آسمان آفتابی بلند ترين درجه حرارت (29) پائينترين   (9).
خوست، ‌آسمان   ابرواحتمال بارندگی بلند ترين درجه حرارت (33) پائينترين (2).
ميمنه‌،‌‌آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (22) پائينترين  (11).
لشكرگاه، آسمان آفتابي بلند ترين درجه حرارت (33) پائينترين  (13).
سالنگ جنوبی آسمان ابرواحتمال بارندگی  بلند ترین درجه حرارت (13)پائینترین (5)
شبرغان آسمان آفتابی  بلندترین درجه حرارت (27) پائینترین (13)
جبل السراج آسمان ابر  بلند ترین درجه حرارت(25)پائینترین (13)
طلوع آفتاب فردا در كابل به ساعت (6) و (16) دقيقه و غروب آن به ساعت (5) و (10) دقيقه صورت مي گيرد.

چهارشنبه ، 1 عقرب 1392 ، 07:20

نرخ طلا نزده دالر صعود کرد

کابل باختر/ 1/ عقرب
درعرضه فی انس طلا در بازار های بین المللی نسبت به روز گذشته نزده دالر صعود دیده میشود.
دیروز فی انس طلا در بازار های بین المللی مبلغ 1337 دالر عرضه میگردید امروز فی انس طلا مبلغ 1313 دالر عرضه میگردد .
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر به آژانس باختر گفت که فعلاً فی گرام طلا مصری دربازارهای کابل مبلغ 2620 افغانی ،کویتی 2580 افغانی، سینگاپوری 2520 افغانی، بحرینی 2200 افغانی ،عربی 2150 افغانی ، ایرانی 1800 افغانی و فی گرام طلا روسی مبلغ 1700 افغانی دربازارهای شهر کابل عرضه میگردد.