03 اسد 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

داماد ترامپ در جلسه تحقیق سنا شهادت داد

بی بی سی – باختر3اسد جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ،...

راهیابی تیم کرکت زیرنوزده سال کشور به جام جهانی

راهیابی تیم کرکت زیرنوزده سال کشور به جام جهانی

کابل باختر 3اسد تیم کرکت زیرنوزده سال کشورامروز باشکست دادن تیم...

Youtube Player

khantry design

اعلانات 

كابل باختر 24 عقرب

 مارشال محمدقسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری با  وارلک معاون نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان و رئیس هیأت مذاکره کننده آن کشور پیرامون موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا در حالیکه خانم تینا کایلانو معاون سفیر ایالات متحده امریکادر کابل نیز حاضر بود؛ ديدار کرد. 

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، در این دیدار روی توافق نامه امنیتی میان ایالات متحده امریکا و افغانستان، برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و تامین ثبات دایمی در کشور بحث وتبادل نظر گرديد.

  معاون اول ریاست جمهوری ، تامین وحفظ ثبات دایمی در کشور را زمینه پیشرفت وترقی کشور بر شمرده و درین راستا ادامه همکاری های جامعه جهانی با افغانستان را برای سالهای پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مهم خواند.   

معاون اول ریاست جمهوری همچنان ضمن اشاره به برگزرای انتخابات آینده گفت که زعامت افغانستان به برگزاری انتخابات آیندۀ رياست جمهوري به شکل آزاد آن پابند و متعهد است و آن را بر بنیاد قانون اساسی کشور برگزار خواهد کرد. 

معاون نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان و رئیس هیأت مذاکره کننده آن کشور پیرامون موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، در این دیدار پیرامون آغاز کار موافقتنامه امنیتی میان دو کشور  صحبت کرد.   در این دیدار خانم تینا کایلانو ، معاون سفیر امریکا در کابل  ضمن ابراز خرسندی از اعلان تاریخ برگزاری انتخابات در افغانستان بر ادامه همکاری های آنکشور وعده داد.

 

کابل باختر – 24 عقرب

معاون اول وزارت دفاع ملی با معاون وزیر دفاع پولند وهیات بلند پایه پارلمان آن کشور درمقروزارت دفاع ملی دیدار نمود .

 به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر، دراین ملاقات طرفین برضرورت همکاری های کشور پولند به اردوی ملی افغانستان به بحث وتبادل نظر پرداختند .

درهمین حال سارنپوه عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع ملی ضمن ابراز سپاس ازهمکاری های کشور پولند به اردوی ملی افغانستان گفت که اردوی ملی برای گرفتن  مسوولیت های امنیتی کشور ودفاع مستقلانه آماده گی کامل دارند،  اما با این وجود به حمایت های لوژیستیکی وسیاسی جامعه جهانی نیازمند اند .

درمقابل هیات پارلمان ومقامات نظامی کشور پولند از همکاری نظامی وحمایت سیاسی کشور متبوع شان اطمینان دادند .

چهارشنبه ، 24 عقرب 1391 ، 13:35

مشکلات فرا راه تجار بررسی شد

 

کابل باختر 24 عقرب

فرصت های سرمایه گذاری یابديل اقتصاد قرار دادی عنوان نشستي بود که امروز درکابل دراتاق تجارت وصنایع افغانستان برگزارشد.

 دراین نشست مشکلات فرا راه تجار درسال 2014 بررسی می گردد وبه خاطر رسیده گی به آنها راه حل جستجو می گردد.

 در آغاز این نشست عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد صحبت کرده گفت یک کشور تازمانیکه ازنگاه اقتصاد به پای خود استاده نشود نه می تواند آزادی کامل سیاسی خود را حفظ نماید، دولت تدابیر خاص را جهت رشد اقتصاد تجارتی بعد از سال 2014  روی دست دارد از این ناحیه هیچ نوع تشویش ونگرانی وجود ندارد

بعدا محمد قربان حقجو رئیس هیت عامل اتاق تجارت وصنایع در صحبتی گفت اتاق تجارت وصنایع افغانستان باور دارد با انکه مشکلات فراوانی درعرصه سرمایه گذاری درکشور وجود دارد اما آنچه اخیرا" از سوی رسانه های داخلی وخارجی انعکاس می یابد با واقعیت های موجود در رابطه با وضیعت اقتصادی وفرصت هایی که برای سرمایه گذاری درکشور به وجود آمده، سازگار نمی باشد

هم چنان دراین نشست لوی پاسوال یار محمد یارمند معین وزارت امورداخله به تجارملی کشور اطمینان داد که امنیت جان ومال انها توسط منسوبین وزارت داخله تامين گرديده ودر آینده نیز تامين می شود .

خانجان الکوزی معاون اموال اتاق تجارت صنایع، وفی الله افتخار رئیس اداره ايسا، نماینده گان وزارت های مالیه ،معادن، زارعت وبانک مرکز ی پیرامون موضوع صحبت نمودند .

 

کابل باختر24 عقرب

امتحانات کانکورشمول درموسسات تحصیلات عالی ولایات سرد سیرکشورعنقریب آغاز میگردد.

این مطلب را پوهان بری صدیقی معین امورمحصلان  وزارت تحصیلات عالی به خبرنگارآژانس باخترابرازداشته گفت: به منظوربرگزاری امتحانات کانکوردرولایات سردسیرکشور، هیات ریاست امتحانات کانکوروزارت تحصیلات عالی به ولایات بامیان، دایکندی، غور، سرپل وارزگان فرستاده شده که  درمدت دوتا سه روزدیگر امتحان کانکوررا درآن ولایات برگزارمي نمایند.

صدیقی گفت که امتحانات کانکورفارغان صنوف دوازدهم مکاتب ولایات بدخشان وخوست دراوایل هفته آینده برگزارخواهد گردید وبه دنبال ولایات سرد سیر، امتحانات  کانکوردرولایات گرم سیرکشوربرگزارمیشود که آخرین امتحانات آن درولایت کابل  خواهد بود.

وی اضافه کرد که درامتحانات کانکورامسال بیش از 200 هزار تن ازسراسر کشور ثبت نام نموده اند و مطابق به پلان پذیرش پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی، حدود 43 هزارتن کسانیکه  امتحان راموفقانه سپری نمایند به موسسات تحصیلات عالی و31 هزارتن در موسسات تحصیلات نیمه عالی وهمچنان 5800 تن دیگر در بخش های شبانه پوهنتون های مرکز وولایات پذیرفته خواهند شد.

وی گفت درصورت که کدام مشکل تخنیکی درروند امتحانات  کانکور ایجاد نگردد، این امتحانات در38 حوزه که تمام ولایات کشوررا دربرمیگیرد، برگزارمیشودو الی اخیر ماه دلو سال جاری این روند به انجام خواهد رسید.

پوهاند صدیقی ضمن آن که از تلاش های وزارت تحصیلات عالی بخاطر برگزاری امتحانان کانکور شمول درموسسات تحصیلات عالی، به صورت شفاف وعادلانه درسراسر  کشور اطمینان داد ، تاکید ورزید که دراین امتحانات لیاقت ، استعداد وتوانایی علمی شاگردان معیارمیباشد. 

 

چاریکار24 عقرب باختر

ساختمان جدید مجتمع شورای انکشافی ولسوالی جبل السراج پروان امروزبه بهره گیری سپرده شد.

این ساختمان به گونه اساسی ازسوی کشورجاپان ساخته شده است.

انجنیرعبدالواسع عزیزی رییس احیا وانکشاف دهات ولایت پروان به آژانس باخترگفت که درساختمان این مجتمع یک سالون بزرگ برای نشست های مردمی وسه دفتراداری درنظرگرفته شده است.

درین حال عبدالبصیرسالنگی والی پروان درمراسم بهره برداری این ساختمان نقش شورا های اجتماعی را درامربهبود امنیت وافزایش همکاری مردم با دولت ارزنده خواند.

 

درمطابقت به مصوبه  شماره 31 مورخ 8 عقرب 1391شورای وزیران و ماده هفت میکانیزم تدویر کانکورخدمات ملکی تقرر دربست های 4-5 و6 خدمات ملکی از طریق راه اندازی کانکور به  سطح ملی صورت میگیرد.

بنآ به اطلاع تمام داوطلبان دارای تحصیلات عالی ونیمه عالی که تاکنون درخدمات ملکی استخدام نگردیده اند و سن شان از 30 سال تجاوز نکند، رسانیده مشیود که غرض اخذ فورم از تاریخ اول الی15  قوس سالروان درمرکز به ریاست اجرائیه بورد تعینات خدمات ملکی  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی   و درولایات  به نماینده  گی هاي کمیسيون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملكی ولایات مربوطه و دفاتر زون های  کمیسیون در ولایات، مراجعه نمایند.

همچنان آخرین تاریخ تسلیمی فورم توام با اسناد به تاریخ 20 قوس سال روان تعیین گردیده است.

 

میدان شهر 24 عقرب باختر

چهل و پنج تن از زنان از کورسهای حرفوی وسواد حیاتی در ولایت میدان وردك فارغ گردیند.

وحیده اشكلی رئیس امور زنان ولایت میدان وردگ  به آژانس  باختر گفت ،چهل و پنج تن از زنان برای مدت ششماه در بخشهای خیاطی ، گلدوزی، قالین بافی و مهره دوزی را آموزش دیدند.

منبع افزود: این کورس از سوی ریاست امور زنان به همکاری ما لی تیم بازسازی کشور ترکیه راه اندازی شده بودکه دراخیر کورس یکپایه  ماشین خیاطی نیز بر ای زنان توزیع شد.

 

بغداد/الجزیزه/24/عقرب/باختر

در نتیجه یک سلسله انفجارها موترهاي بمب گذاری شده و بمب های کنار سرک در سراسر عراق حداقل بیست نفر کشته و ده هاتن دیگر زخمی شده اند.

به گزارش شبکه خبری الجزیره یک مقام پولیس عراق گفته است که این حملات امروز در بغداد پایتخت آن کشور و ولایت کرکوک رخ داده است.

به گفته منبع دو انفجار در نزدیک و جنوب بغداد و چهار انفجار در مناطق مختلف ولایت کرکوک رخ داده است که قربانیان آن شامل افراد ملکی و نظامی میباشند.

این خشونت ها چند روز قبل از ده هم ماه محرم که از آن روز شمار گسترده از مسلمانان بخصوص اهل تشیع در عراق تجلیل به عمل میآورند، رخ داده است.

چهارشنبه ، 24 عقرب 1391 ، 13:27

شش تن دیگر درشهر کراچی کشته شدند

 

کراچی- دی دان 24 عقرب باختر

درخشونت های تازه درشهر کراچی پاکستان حداقل شش تن امروز کشته شده اند

این افراد درنتیجه شلیک گلوله افراد مسلح درمناطق مختلف آن شهر کشته شده و یکتن از این کشته شده گان یک فرد مذهبی است که در پی قتل وی مردم دست به مظاهره زده ودکان هانیز مسدود گردید .

قبل براین درتیراندازی افراد مسلح درمناطق کراچی جدید واورانجی دیروز دوتن کشته شدند .

درعین حال طی بیست وچهار ساعت گذشته نود ویک متهم بازداشت واز نزد آنان بیست وهفت تفنگچه، موتر سایکل ها ومواد مخدر کشف وضبط گردیده است

راجاپرویز اشرف صدراعظم پاکستان که امروز در جلسه کابینه فدرال آنکشور صحبت میکردگفت که حوادث خشونت باری که درشهر کراچی روی میدهند مایه نگرانی است وی تروریزم رایک تهدید به امنیت ملی پاکستان خواند واز حکومت های ایالتی خواست تا تدابیر امنیتی بیشتر را در جریان ماه محرم اتخاذ نمایند .

 

24 عقرب باختر

دیدارهای دوستانه فوتبال امشب درنقاط مختلف جهان برگزارمی شود.

درحساس ترین این دیدارها سویدن دربرابرانگلستان صف آرایی می کند وهالند هم ازرقیب دیرینه اش آلمان پذیرایی می کند.

انگلستان درحالی دربرابرسویدن قرارمی گیرد که دیگرجان تیری مدافع قدرتمند چلسی را به دلیل خداحافظی ازدیدارهای ملی نمی تواند درترکیب داشته باشد.

ازسویی هم آلمان امشب کروزه ومسوت اوزیل دوستاره ی خود را دراین دیداربه دلیل مصدومیت دراختیارندارد.

دردیگردیدارها آرژانتین با عربستان سعودی ، پاناما با اسپانیا وپرتگال هم با گابن مسابقه می دهد.

پرتگال امشب کرستیانورونالدوفوق ستاره یي خود را به دلیل مصدومیت ازناحیه ی صورت دراختیارنه خواهد داشت.

دیدارتیم های آرژانتین وعربستان نه ونیم شب به وقت افغانستان برگزارمی شود واما سایردیدارها همزمان ساعت دوازدهء نیمه شب راه اندازی خواهد شد.