28 عقرب 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

خطاب سرور دانش به رسانه ها: نباید تسلیم خواست ها و مطالبات تروریستان شد

کابل باختر 28 عقرب جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها...

سرور دانش: قانون زیربنای اصلاحات است

کابل باختر 28 عقرب سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ،...

یک اثر تاریخی به وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد

کابل باختر 28 عقرب یک تن از جوانان ولایت پکتیا یک...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتهرات 6 عقرب باختر
گروهی ازتجار وسرمایه داران ترکی وحامیان لیسه افغان- ترک  که به ولایت هرات سفرنموده اند,علاقه مندی شانرا بخاطرسرمایه گذاری دربخش های انکشاف توسعوی ولایت هرات اعلام کردند.
این افرادکه متشکل ازتجاروسرمایه داران مشهورکشورترکیه میباشد وبخش زیادی ازنیازمندی های لیسه های افغان- ترک درافغانستان را باحمایت های مالی شان برطرف میسازند,  درجریان دیدارباوالی هرات ,شرایط مناسب امنیتی ولایت هرات به سرمایه گزاری راعامل جلب وافزایش علاقه مندی شان بخاطرمشارکت درطرح های اقتصادی وبازرگانی اعلا م کردند.
دراین دیداروالی هرات باتشریح برخی تسهیلاتی که به سرمایه گذاران درهرات فراهم شده است ,خواهان مشارکت تجاروسکتورخصوصی کشورترکیه درطرح های توسعوی وانکشافی ولایت هرات شد.
دکتورصبا ازهمکاری این افراد درزمینه حمایت ازفعالیت های لیسه افغان-ترک نیزتقدیرنمود.
لیسه های دخترانه وپسرانه  افغان-ترک که ازپنج سال بدینسودرولایت هرات فعالیت دارند , زمینه آموزش معیاری رابرای نزدیک به هفتصد تن ازدانش اموزان فراهم ساخته است .

هرات 6عقرب باختر
هیئت مدیره شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون شهری کشور وارد ولایت هرات شد.
عبدالرزاق وحیدی معین اداری وزارت مالیه که ریاست این هیئت را برعهده دارد با دکتورداوودشاه صباوالی هرات  دیدارنمود.
درجریان این دیدارپیشرفت های شبکه آب شهری وفراهم ساختن تسهیلات بیشتربه شهروندان وبرطرف ساختن مشکلات ریاست آبرسانی مورد بحث قرارگرفت.
والی هرات ازهئیت مدیره شرکت آبرسانی کشورخواسته است تادرخصوص تطبیق پلان های کاری ریاست آبرسانی هرات همکاری بیشتر نمایند.
گفته میشود درترکیب این هيئت انجنیرغلام محمد ملکیارمعین اداره ملی محیط زیست ,انجینرنجیب لله معصومیارریئس عملیاتی شرکت ابرسانی,انجنیرعبدالواسع مشاوروزارت انکشاف شهری وانجینرعبدالله سرپرست ریاست خدمات اجتماعی وزارت اقتصادشامل میباشند.
انجینرحمیدالله یلانی ریئس آبرسانی هرات درجریان  بازدید با این هیئت ازروی دست گرفتن برنامه های انکشافی به هدف زیرپوشش قراردادن شماربیشتری ازشهروندان درشبکه آب شهری خبرداد.
این هيئت ازتاسیسات آبرسانی نیزبازدید نموده است.

هرات 6عقرب باختر
قطعات  قوماندانی قول اردوی ظفر که درمناطق دورافتاده مستقرمیباشند, بابرق آفتابی مجهزمیشوند.
پانزده پایه دستگاه برق افتابی که به کمک  نظامیان ایتالیایی باهزینه هفتصد وپنجاه هزار دالر امریکایی خریداری شده است امروزدراختیارمنسوبان قول اردوی ظفرقرارگرفت.
تورنجنرال تاج محمد"جاهد" قوماندان قول اردوی 207ظفربه آژانس باخترگفت که با تطبیق این برنامه تمامی قطعات این قوماندانی درنقاط دورونزدیک هرات ازبرق آفتابی مستفید خواهند شد.
تلاش برای استفاده ازانرژی آفتابی درهرات افزایش یافته است.
درحال حاضرمقامات محلی با نصب چند دستگاه امتحانی درچند نقطهء این ولایت احتمال تبدیل سیستم برق آبی به آفتابی را بررسی می کنند.

هرات 6 عقرب باختر
تجار بخش خصوصی کشور هالند، علاقمند سرمایه گذاری در بخش خصوصی ولایت هرات اند.
مارتین مونن مسئول دفترکمک های کشور هالند در بخش های سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان، در دیدار با معاون شورای ولایتی هرات، از علاقمندی تجار آن کشور بخاطرمشارکت در رشد و تقویت بخش خصوصی ولایت هرات خبرداد.
مونن هدف از سفر خویش به ولایت هرات را تشخیص اولویت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی عنوان نمود و خواهان همکاری شورای ولایتی هرات در تشخیص این اولویت ها شد.
محمد عسکر انوری معاون شورای ولایتی هرات علاقمندی تجار کشور هالند در سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی درین ولایت را گامی موثر در زمینه رشد و توسعه روند اقتصادی این ولایت خواند، با اشاره به رشد و تقویت زراعت در ولایت هرات بر سرمایه گذاری، تقویت هرچی بیشتر و معیاری ساختن زراعت تاکید کرد.

کابل 6 عقرب باختر
رئیس معارف شهر کابل میگوید امتحانات سالانه مکاتب شهر کابل طبق لایحه ،از بیست و پنجم عقرب  آغاز و تا پانزدهم قوس ادامه می یابد.
نجیب الله کامران رئیس معارف شهر کابل که در زمینه امروز باخبرنگار آژانس باخترصحبت میکرد، خاطرنشان نمود که در سال تعلیمی جاری برنامه های تعلیمی مکاتب شهرکابل به  صورت بهتر از گذشته تطبیق شده و نیز نسبت مساعد بودن وضعیت هوا امتحانات اصول صنفی از بیست وپنج عقرب آغاز میگردد و به تعقیب آن امتحانات صنوف بالاتر مکاتب راه اندازی و تا پانزدهم قوس خاتمه می یابد .
نجیب الله کامران همچنان گفت که در نظراست تا در زمینه بخاطر ارتقای ظرفیت معلمان در بخش نصاب  جدید ثانوی سیمینارهای دوره ای برگزار گردد و نیز کورسهای آموزشی مضامین ساینسی درمکاتب بخصوص مکاتب دختران راه اندازی شود.
اوگفت برای فارغان سالجاری لیسه ها کورس دوهفته ای آماده گی برای کانکور نیز درنظرداریم.

کابل 6 عقر ب باختر
شهروندان کابل دومین روز عید سعید اضحی را در فضای امن سپری کردند.
آنان ضمن آنکه از احضارات نیروهای امنیتی درشهر برای تامین نظم و امنیت اظهار رضایت و قدردانی کردند، اما از نبود تسهیلات ترانسپورتی دربرخی از ساحات شهر شکایت نمودند.
حاجی دین محمد یک باشنده ده عربان قرغه به خبرنگار آژانس باخترگفت وسایط ترانسپورت شهری خصوصی در روزهای عادی با اخذ کرایه ده افغانی از فی نفر فعالیت چشمگیر داشتند اما در روزهای عید به ندرت این وسایط درآن مسیر دیده میشدند و وی از تامین نظم و امنیت  در شهر ابراز خرسندی کرد و از فعالیت های شباروزی نیروهای امنیتی قدردانی نمود.
همچنان یک باشنده ساحه ریشخور نیز از کمبود وسایط ترانسپورت شهری درآن مسیر شکایت کرد.
او نیز به خبر نگار آژانس باختر گفت که خدمات ترانسپورتی برای شهروندان باید از قبل تنظیم و تامین ميگرديد و مسوولان امورباید از فعالیت  ترانسپورت شهری در هر ساحه از شهربررسی نمایند تا بااهمیت ترین تسهیل برای شهروندان درایام عید که همانا  خدمات ترانسپورتی است به سهولت میسر باشد.
یک خانم که باطفلی کوچکش ازساحه ارزان قیمت به جوار سفارت ترکیه بخاطردریافت گوشت قربانی آمده بود گفت که نسبت نبود بس های شهری در مسیر ازران قیمت تااینجا با مشکلات زیاد مواجه شده است.
این  خانم به خبرنگار آژانس باختر ابرازکرد که نسبت ناتوانی اقتصادی مجبور شده تا بخاطر دریافت گوشت قربانی راه درازی را با مشکل طی نماید و اگر تسهیلات ترانسپورتی در چنین روزهای مهم مسلمانان ازجانب مسوولان تنظیم گردد درزمینه مشکلی وجود نميداشته باشد.
همچنان این  خانم از تامین امنیتی در شهر ابراز رضایت کرده از مسوولان امنیتی قدردانی نمود.

کابل 6 عقرب باختر
تنهاجنگ کارآمد در کار زار مبارزه علیه تروریزم نمی باشد. بل توجه به جلوگیری از فساد گسترده اداری، ورسیده گی به مشکلات مردم از طریق نهادهای دولتی میتواند درین  راستا کارآمد باشد.
حامدکرزی رییس جمهوری اسلام افغانستان با تحلیل از شرایط و اوضاع  در کشور باصدور فرمان شماره 45 برنارسایی ها در ادارات و ارگانهای دولتی انگشت گذاشته، مسایل را مطرح ساخت که باید در زمان بندی معین از طریق نهادها و ادارات مربوط  رسیده گی شوند.
هرگاه ادارات دولتی مطابق به خواست فرمان رییس صادقانه عمل کنند، به نحوه بسترسازی   نمايند و فاصله میان دولت ومردم را که مسلما" ناشی ازکم کاری مسوولان امروز دربرخی موارد شده ، آهسته ، آهسته  از میان بر میدارند.
به بارو اگاهان ، رئیس جمهور درفرمان شماره 45 تحلیل و تفسیری از وضعیت جاری درکشور ارایه کرده برنقاط ضعيف کار نه تنها انگشت گذاشته بل رهنمایی نیز نموده است تا نهادهای دولتی بخود آیند و درراستای رسیده گی به مشکلات مردم عمل کنند.
به هراندازه كه دشمن درمیان مردم نفوذ ميکند به همان اندازه که بی باوری ها درمیان مردم ترویج شوند به همان اندازه  دشمن استفاده میکند و به خاطر تحقق اهداف پلید سربازگیری میکند، هرگاه مسوولان دولتی بی ریا در برابر احکام رئیس جمهورعمل کنند، به فکر مردم، وطن و کشور شان باشند، به همان اندازه مردم با نظام نزدیک میشوند و دشمن تجريد میگردد.
به هرحال رسیده گی به مشکلات مردم را هرنهاد دولتی با ید سرخط عمل قراردهند و به اینگونه پل ازهم ریخته اعتماد میان مردم ودولت را مجددآ اعمار نمایند. درین صورت دشمن هرگز مجال و فرصت فریب  دادن مردم را نخواهند داشت.

کابل 3 عقرب باختر
سال 2014 آزمون دیگری میباشد که افغانها در اتکا به توانایی خود آنرا موفقانه سپری میکنند.
علی رغم تاکید های مقامات دولتی نسبت به آینده هنوز هم کماکان دیده میشودکه برخی رسانه های داخلی و شماری از رسانه های خارجی آینده و به صورت اخص از سال 2014 تصویر گمراه کننده ارایه  میدارند و به نحوه به امنیت روانی جامعه آسیب وارد میکنند.
مبصر سیاسی آژانس باختر مینویسد، سال 2014 برای افغانها اگر از جانبی یک آزمون، از سوی دیگر یک موفقیت بزرگ نیز حساب میشود، تاسال 2014 افغانها حاکم برتمام امور و اداره کشور شان میگردند و نیروهای امنیتی کشور بحیث وارثان حقیقی این  سرزمین مسوولیت کامل تامین امنیت و مبارزه علیه پدیده صادر شده يي تروریزم را درکشور عهده دار میشوند.
رهبری تمام امور افغانستان چه از لحاظ بازسازی ، توسعه ، انکشاف و مسایل امنیتی ودفاع مستقلانه در برابر عناصر افراطیت و تروریزم آیا مایه
مباهات و افتخار برای ملت افغانستان نيست، ملتی که رهبری .زعامت آن به خاطر رفع نگرانی های که از سوی برخی از حلقه ها مطرح میگردد ، موافقتنامه ها، پیمانهای راهبردی ، همکاری دراز مدت را باکشورهای چون ایالات متحده امریکا، هندوستان، ایتالیا، فرانسه ، چین ، المان و دیگران امضا کرده است و درپی آن است تا به خاطرحفظ دست آوردهای ده ساله با سایرکشورها ی جهان نیز چنین پیمان هارا امضا کند، آیا جای بر ای نگرانی به آینده باقی می ماند، رییس جمهور کرزی پیوسته  به خاطر بیان واقعیت و آینده افغانستان تلاش کرده و تاکید کرده است که افغانستان  هرگز به سالهای تاریك گذشته برنخواهد گشت، معنی این سخنان این است، که دیگر هرگز افغانستان چه در سال 2014و بعدآن به میدان نبرد نیروهای قدرت طلب مبدل نمیگردد، ارزشها و دست آوردهای ده ساله توسعه  انکشاف می یابد، راسموسن سرمنشی سازمان اتلانتیک شمالی، متحدان افغانستان همه و همه تاکید برآن دارند که افغابستان اگربه عقب برنمیگردد،اما برخی از حلقه هاهستند که جنگ تبلیغاتی به امنیتی روانی ملت افغانستان آسیب وارد کنند وبه این تریتب آب را گل آلود کنند و ماهی مراد بگیرند.
به هر صورت اخیرآ دکتور سید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ در صحبتی با مسوولان رسانه يی و اهل رسانه به این موضوع تماس گرفته  مطرح ساخت که نباید رسانه های کشور در پل پای کسانی با گذارند که میخواهند به امنیت روانی ملت افغانستان آسیب وارد کنند و روحیه بدبينی ایجاد کنند.
دکتور رهین صراحتآ گفت، انسان زمانی میمیرد که به آرزوهایش پایان داده شود.
به هر صورت مقصود آن نیست که مسايل  سال2014 و بعد از آن تفسير و مورد تحليل قرار بل تجربه و تحلیل های چنان بد بیانه و باالهام از نظرات دشمنان باشد  که هرگونه امیدورای به آینده رادر دیدگاه مردم مان مانفی کند.
سال 2014 فرا میرسد، اگر افغانها در اتحاد و همبستگی کامل نسبت به آینده  عمل کنند همه چیز وفق مراد پیش خواهد رفت و افغانستان آزاد و مستقل آباد و معمور خواهدشد.
ختم. / تحلیل سیاسی/د
نوت: طبق هدایت وزیراطلاعات و فرهنگ رادیو وتلویزیون و روزنامه ها حمتآ نشر نمایند.

معاون سخنگوی وزارت امور داخله : نگرانی ما از بابت استفاده پتاقی و بازیچه های غیر مجاز در ایام عیداست
مقام های پولیس کابل میگویند : تدابیرویژه امنیتی درایام عید ازسوی پولیس کابل اتخاذ گردیده است
جنرال محمد ایوب سالنگی قوماندان امنیه زون ساحوی آسمایی به آژانس باختر گفت، پولیس قوماندانی زون 101 آسمایی کابل که مسوول تامین امن ونظم عامه درولایت کابل میباشد همواره با زحمات شباروزی شان سعی وتلاش نموده تا باشنده گان متدین کابل درفضای کاملا" امن زندگی نمایند. بالخصوص درایام خجسته عید تدابیر ویژه امنیتی درتمامی نقاط کابل ازسوی پولیس اتخاذ گردیده است و حداقل پانزده هزار تن از افراد پولیس به وظایف امنیتی گماشته شده اند.
وبرعلاوه منسوبین حوزه های مربوطه که مسوولیت تامین امنیت را درمحل شان دارند گزمه های سیارپرسونل پولیس درتمامی جاده ها وساحات بالخصوص میله جاها وساحات که ازدحام مردم بیشترمیباشد وجودداشته میباشد. همشهریان کابل میتوانند شب وروز عید را با کمال خوشی ودرفضای آرامی سپری نمایند.
سالنگی اضافه داشت، همچنان پولیس کابل ازتمامی خانواده های محترم میخواهد تا اطفال ونوجوانان شانرا توصیه نموده تا ازاستفاده اشیای انفلاقی همچو پتاقی ها که باعث مخشوش شدن اذهان عامه بالخصوص نیروهای امنیتی میگردد اجتناب ورزند وازتیزرانی وسایط، کشمکش های بیجا واعمال که باعث اخلال نظم عامه میگردد جلوگیری نموده درغیرآن با برخورد جدی وقانونی پولیس مواجه میگردند وآنگاه حق شکایت ندارند.
پولیس کابل ازشهریان کابل میخواهد که با پولیس همکاری نموده و در صورت مشاهده شخص و یا عمل مشکوک با نزدیکترین پوسته امنیتی پولیس خبردهند ویا هم با شماره عاجل پولیس کابل 100 درتماس شوند.
در همین حال داکتر نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله میگوید: برای برگزاری عید سعید اضحی تدابیر سرتاسری امنیتی از سوی پولیس در کشور اتخاذ گردیده، عوامل و نقاط آسیب پذیر امنیت مشخص و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته است.
او گفت وزارت امور داخله از امکانات ریزرف استفاده می نماید تا مردم در شرایط امن مناسک عید را انجام دهند.
موصوف گفت، اطلاع که حاکی از تهدید امنیتی باشد دریافت نشده مگر نگرانی ما از ناحیه آن اطفال، نوجوانان است که با استفاده از پتاقی و سایر بازیچه های غیر مجاز باعث آزار و اذیت شهروندان کشور میشوند و یا با تیزرانی وسایط برای دیگران یا مزاحمت می نمایند و یا هم حادثه میافزینند.
داکتر نیکزاد گفت این نکته به عنوانی عامل عمده نقش آرامش نزد ما تثبیت گردیده موظفین پولیس در هر نقطه از کشور با این پدیده آزار دهنده مبارزه می نمایند و با عوامل آن از در قانون صحبت خواهد شد.
او گفت پیشکش نموده و فروش این گونه بازیچه ها در بازار ممنوع است ضمناً والدین گرامی نیز متوجه فرزندان شان باشند تا از این گونه وسایل استفاده نکنند.

واشنگتن/دی او ای نیوز/3/عقرب/باختر
بارک اوباما و میت رامنی کاندیدان احراز کرسی ریاست جهموری امریکا در انتخابات آینده آن کشور در پاسخ به سوال گرداننده سومین و آخرین مناظره این دو کاندید که اگر نیروهای امنیتی افغان توان تامین امنیت کشور شان را نداشته باشند، آیا در آن صورت هم امریکا افغانستان را ترک خواهد کرد؟ گفتند که در هر صورت ماموریت محاربوی امریکا را در پایان سال 2014 در افغانستان به پایان می رسانند.
میت رامنی کاندید حزب جمهوری خواه امریکا گفت در چندین سال گذشته ما شاهد پیشرفت های بوده ایم، اعزام نیروهای اضافی کامیاب بود و برنامه آموزشی هم به خوبی به پیش می روند. یک تعداد زیاد از نیروهای افغان آماده اند تا امنیت شان را تامین کنند وما قادر خواهیم بود تا این انتقال را در پایان سال 2014 میلادی انجام بدهیم.
بارک اوباما هم از دست آوردهای خویش در افغانستان سخن گفت و افزود که ماموریت نظامی کشورش را به طور مسوولانه در افغانستان به پایان خواهد برد.
اما بارک اوباما نگفت که چه تعداد از سربازان امریکایی برای آموزش نیروهای افغان بعداز سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند.
ما را انتخابات ریاست جمهوری شانزدهم ماه عقرب تعيین خواهد کرد که کی رییس جمهور امریکا خواهد شد.
مناظره کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا دیروز صبح به وقت افغانستان برگزار شد و قرار است در مدت کمتر از دو هفته آینده رای دهی درین انتخابات آغاز گردد.