04 حمل 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

سال جدید تعلیمی تعهدات و چالش ها ! ؟

سال جدید تعلیمی تعهدات و چالش ها ! ؟

کابل باختر ۳ حمل فردا شنبه چهارم حمل...

جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد

جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد

کابل باختر 3 حمل جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست...

کشته شدن هفتاد و یک هراس افگن در عملیات های تصفیوی نیرو های دفاعی

کشته شدن هفتاد و یک هراس افگن در عملیات های تصفیوی نیرو های دفاعی

کابل باختر 3 حمل وزارت دفاع ملی میگوید که هفتاد و...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


يكشنبه ، 20 حوت 1391 ، 14:43

اتحادیه خبرنگاران غزنی تاسیس شد

 

غزنی 20 حوت باختر

خبرنگاران درولایت غزنی دست به تاسیس یک اتحادیه زدند.

آنان هدف ازتاسیس این اتحادیه خبرنگاری را انسجام وتقویه  کاررسانه ای ورسیده گی به چالش ها دربرابرشان خواندند.

درمراسم تاسیس این اتحادیه ، برای گزینش هیات رهبری آن ، انتخاباتی راه اندازی شد.

به اساس این انتخابات اسد الله جلال زی به عنوان رییس ، محمد حسین رحیمی به حیث معاون وسید وحدت ورازمحمد تلاش خبرنگارومدیرآژانس باخترغزنی به عنوان منشی ومعاون منشی اتحادیه  خبرنگاران غزنی انتخاب شدند.

رازمحمد تلاش معاون منشی اتحادیه  خبرنگاران غزنی می گوید که آنان با تاسیس این اتحادیه می کوشند تا با انسجام وهمکاری نزدیکتررسانه ها درراستای انعکاس حقایق وچالش های مردم کارکنند.

اتحادیه  خبرنگاران غزنی درحال حاضریک صدوبیست عضو دارد.

به اساس ارقام ارایه شده ، درسطح این ولایت نزدیک به دوصد خبرنگار درهفده رسانه  تصویری ، صوتی وچاپی مصروف کاراند.

 

کابل باختر20 حوت

رییس جدید التقرر کتابخانه های عامه امروزتوسط معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ به کارمندان آن نهاد معرفی گردید.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ درحالیکه برخی از روسای آن وزارت نیزحضورداشتند، حمید الله شهرانی را بحیث رییس کتابخانه های عامه وزارت اطلاعات وفرهنگ به کارمندان آن اداره معرفی کرد.

دراین مراسم معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که رییس جدید التقرر کتابخانه های عامه ازطریق رقابت آزاد برنامه کمیسیون مستقل اصلاحات ادای و خدمات ملکی این پست را بدست آورده است. 

وی از کارکرد هاو خدمات عبدالحمید نبی زاده رییس سابق کتابخانه های عامه بخصوص درامر حفاظت از کتب کتابخانه های عامه، به قدردانی یاد کرده واز مسوولان آن نهاد خواست تا بخاطر بهبود کتابخانه های عامه و ترویج کتاب خوانی تلاش بیشتر نمایند .

حمید الله شهرانی رییس کتابخانه های عامه نیزدرصحبتی تاکید کرد که به کمک همکاران سابقه دارریاست کتابخانه های عامه، تلاش مینماید که در بهبود امورکاری و رشد آن نهاد کارنماید.

ریاست کتابخانه های عامه درسال 1345 ایجاد گردیده اکنون 74 نماینده گی ویا کتابخانه درسطح کشور داشته و درکتابخانه عامه  کابل حدود 80 هزارجلد کتاب مختلف به زبانهای مختلف موجود میباشد. 

 

جلال آباد 20 حوت باختر

هشت طالب مسلح به شمول دوقوماندان آنان درنتیجه درگیری با نظامیان ناتودرولایت ننگرهارکشته شدند.

درین درگیری نه ساعته که روزگذشته دربازار "شیدل" ولسوالی اچین رخ داد ده طالب مسلح دیگربه شمول پنج جنگجوی پاکستانی این گروه زخمی شده است.

درگیری حوالی ساعت نه صبح گذشته هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح بالای بازار"شیدل" ولسوالی اچین حمله کردند.

باشنده های محل می گویند  پس ازآنکه نیروهای ناتوبه کمک مردم برامدند طالبان مسلح به خانه ها حمله کرده ازآنجا بالای سربازان خارجی تیراندازی نمودند.

حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی پولیس ننگرهاربه آژانس باخترگفت دراین درگیری که تا شام روزگذشته ادامه یافت چهارطالب مسلح کشته ودست کم دوازده تن دیگرشان زخم برداشتند.

اما احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهارمی گوید که دراین رویداد دوازده طالب مسلح کشته وسه غیرنظامی زخمی شده است.

یک باشنده  محل که نه خواست نامش گرفته شود گفت که یک غیرنظامی کشته و پانزده تن دیگرآنان  به شمول زنان وکودکان درجریان این درگیری زخمی شده است.

ازقوماندانان  کشته شده  طالبان دراین نبرد به نام های ملا دولت وصد برگ یاد می شود.

ازسوی دیگریک مسوول پولیس واکنش سریع ننگرهارتایید می کند که چهارطالب مسلح راکه ازاین درگیری می خواستند به پاکستان فرارکنند دستگیرکرده اند.

گلستان غالب خبرنگارآژانس باخترازشهرجلال آباد می گوید که زخمی شده های این درگیری که بیشترشان غیرنظامیان اند برای درمان به چند مرکز صحی درننگرهاروشهرپشاورمنتقل شده اند.

با این حال وضعیت صحی تعدادی ازاین زخمی شده ها نگران کننده گزارش شده است.

 

كابل باختر 20 حوت

پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات قبل از ظهر امروز با خانم  ( آیرن خان ) رئیس عمومی سازمان بین المللی انکشاف حقوق درافغانستان ملاقات كرد .

به اساس معلومات رياست نشرات ستره محكمه به آژانس باختر،دراین ملاقات که روی ارزیابی برنامه های آموزشی متمرکز بود ، قاضی القضات  گفت : روش ستره محکمه در رابطه به نیازمندی قضات به اموزشهای مسلکی وقضایی ،کاملاً روشن است  و ستره محکمه مصمم است تا قضات از طریق برنامه آموزشی داخل خدمت  ویاهم از طریق تبادل تجارب قضایی و بازدید از نهاد های عدلی و قضایی کشور های جهان سطح درک و برداشت مسلکی شان را ارتقا دهند چنانچه طی پنج سال گذشته دوصد تن از قضات  درچهارچوب برنامه های آموزشی و مشاهداتی به کشور های مختلف جهان چون مصر ، کوریا ،  ایتالیا ، فرانسه و سایر کشورهای عربی سفر کرده اند وستره محکمه با دنبال نمودن این سیاست میخواهد تا همه قضات بدون استثنا آموزشهای تخصصی و حقوقی رافرا گیرند .

قاضی القضات همچنان  علاوه کرد که برنامه ستاژ قضایی  که با نصاب جامع و دریک دوره دوساله تنظیم گردیده مهد تربیه قضات جوان بوده  و ازین طریق قضات جوان و مجهز با دانش حقوقی معاصر و کارآموزده وارد نظام قضایی کشور میگردند که این برنامه بدون شک تغییرات مثبتی درتقویت نظام کادری قوه قضائیه  به بار خواهد اورد .

قاضی القضات همچنان درمورد سهم و مشارکت زنان در نظام قضایی صحبت نموده افزود که همین اکنون به تعداد سیصد زن به حیث قاضی درمناصب مختلف قضایی مصروف خدمت اند که ازکار آنها کمال رضائیت وجود دارد .

دراین ملاقات قاضی القضات همچنان برنامه های قوه قضائیه رادر مبارزه با فساد اداری تشریح نموده  و افزود که پدیده مضحک فساد اداری  زیر نظارت جدی قرارداشته وفعالیتهای ریاست عمومی کنترول ومراقبت قضایی درین راستا با نتیجه بوده و برخلاف ادعا های واهی ، ستره محکمه  اولین نهادی است که شدید ترین برخورد قانونی را نسبت به مرتکبین این اعمال انجام داده است .

متعاقباً خانم آیرن خان رئیس عمومی سازمان بین المللی انکشاف حقوق درمورد برنامه های آموزشی ان سازمان  صحبت نموده اظهارداشت که سازمان انکشاف حقوق در هماهنگی با قوه قضائیه در تدویر برنامه های اموزشی داخل خدمت و ستاژ قضایی  کمال همکاری را انجام داده  و سعی مینماید تا برنامه آموزش بیشتر توسط قضات  خبیر وا گاه  قوه قضائیه به نحو موثر وبرطبق نیاز ها به پیش برده شود و مادرین راه کماکان اماده کمک وهمکاری هستیم .

گفتنی است که دراین ملاقات دوکتور عبدالملک کاموی عضو ستره محکمه و دوکتور عبدالله عطایی امرعمومی اداری قوه قضائیه نیز اشتراک داشتند .

يكشنبه ، 20 حوت 1391 ، 14:38

درارزگان عملیات اتل 27 آغاز شد

 

کابل باختر/ 20/ حوت

منابع خبری وزارت دفاع ملی از آغاز عملیات تصفیوی زیرنام اتل 27 درمربوطات ولسوالیهای دهراود و چهار چینوی ولایت ارزگان خبردادند.

دفترمطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد، درجریان این عملیات 3 تن مخالفین مسلح کشته و 3تن زخم برداشتند.

 به همینگونه درجریان وظایف امنیتی منسوبین اردوی ملی در مربوطات ولسوالی اندر ولایت غزنی انجام شد یکتن مخالف مسلح کشته ، یکتن زخمی ، یک میل پیکا ویکعراده موتر سایکل بدست آمده است.

 به همین ترتیب منسوبین قطعه خاص اردوی ملی نیز به منظور تعقیب و دستگیری تعدادی ازقوماندانان مخالف مسلح عملیات را درمربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا وولسوالی پنجوایی ولایت قندهار اجرا نمودند که درآن یک قوماندان مخالفین مسلح بنام حاجی فتح ومخالف مسلح دیگر بازداشت گردید.

این درحالیست که دوتن از مخالفان مسلح حین جاسازی ماین درمربوطات ولسوالی چهارچینوی ولایت ارزگان کشته شدند .

همچنان وزارت دفاع ملی تائید نمودکه از اثر انفجار ماین کنار جاده درمربوطات ولسوالی گرشک ولایت هلمند دو تن از منسوبین اردوی ملی جراحت برداشته اند.

يكشنبه ، 20 حوت 1391 ، 14:37

ورکشاپ آموزشی برگزار گردید

 

کابل باختر/ 20/ حوت

ورکشاپی زیرنام ( آگاهی از پروسه ارزیابی اجراات ) امروز دروزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین ورکشاپ که ازسوی ریاست منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز بین المللی مطبوعات تدویر یافت 29 تن از روسای اطلاعات و فرهنگ ولایات کشور اشتراک نموده بودند .

 درآغاز این ورکشاپ پوهنمل نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون عرضه خدمات بهتر و تامین عدالت درنظام اداری صحبت نموده گفت قرار است درآینده برنامه اصلاحات اداری درتمام ولایات کشور تکمیل گردد.

بناً اشخاص واجد شرایط به اساس لیاقت و شایستگی ازطریق  آزمون به بست ها راه می یابند .

 محمد عیسی خاطرزی مسوول ارتقا ظرفیت ، انکشاف اداره رياست منابع بشري وزارت اطلاعات وفرهنگ به خبرنگار آژانس باختر گفت:مسوولیت پذیری یک رکن اساسی درپیش برد وظایف خدمات ملکی است ، هدف این ورکشاپ آماده گی جهت تطبیق پروسه ارزیابی اجراات بشکل درست آن  درسطح بست های عالی رتبه وزارت اطلاعات و فرهنگ درولایات میباشد.

وی اضافه کرد: درورکشاپ یادشده موضوعات پلانگذاری ، گزارش دهی ، پروسه ارزیابی ، نمایش فلم های آموزشی ، کارهای عملی و گروپی اجرا میگردد. 

 

کابل باختر/ 20/ حوت

اداره انکشاف حقوقی ایالات متحده امریکا فارغان پوهنحی های شرعیات و حقوق ، وکلای مدافع و سارنوالان را دربخش های عدلی و قضایی و حاکمیت قانون برای یک سال آموزش می دهد.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، این مطلب امروز در نشستی خبری که در مرکز رسانه های حکومت ازسوی وزارت عدلیه برگزار گردیده بود مطرح گردید.

 دراین نشست سارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه دررابطه به ضرورت برگزاری دوره آموزشی درعرصه های مختلف عدلی و قضایی کشور معلومات داده گفت که اداره انکشاف حقوقی ایالات متحده امریکا با آن وزارت از چندین سال به اینطرف همکاری نزدیک دربخش آموزش های مسلکی داشته است.

وی افزودکه موضوع آموزش و ظرفیت سازی درافغانستان از جمله نیازمندی های مبرم بوده بخاطر که درگذشته در جامعه ماجنگ و ناآرامی حکمفرما بود و اکثر جوانان از تحصیل دور مانده بودند.

 دراین نشست خانم آیرن خان مسوول اداره انکشاف حقوقی ایالات متحده امریکا گفت که برنامه آموزشی قضایی را برای مدت یک سال برای فارغان پوهنحی های شرعیات ، حقوق ،وکلای مدافع وسارنوالان درعرصه های مختلف عدلی و قضایی برگزار

درولایات کابل ، بامیان ، بدخشان و بلخ برگزار مینمایند.

دراین نشست خبری نورحبیب جلال سرپرست لوی سارنوالی دررابطه به ارتقاي ظرفیت اداره لوی سارنوالی در مرکز وولایات توضیحات داده و آموزش های مسلکی را امرمهم در عرصهء قضایی دانست .

همچنان محمد یونس نورزی رییس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله و روح الله قاضی زاده رییس انجمن حقوق دانان دررابطه به اهمیت برگزاری برنامه های آموزشی درعرصه های عدلی و قضایی صحبت کرده و از اداره انکشاف حقوقی ایالات متحده امریکا تقاضا کردند که در چوکات قانون به همکاری های خویش با افغانستان ادامه دهند.

 

وزارت کار امور اجتماعی ، شهدا و معلولین به اطلاع ورثه شهدای ولایت کابل می رساند که اجرای حقوق 1392 ورثه شهدا به اساس جدول که ترتیب شده است اجرا میگردد ورثه شهدا میتوانند به ملاحظه جدول به روز تعيین شده غرض دریافت حقوق به نواحی مربوط وولسوالی های مربوط مراجعه نمایند.

جدول زمانی رفاهی توزیع حقوق ورثه شهدا بابت سال 1392 طور ناحیه وار و ولسوالی ها                                         

ملاحظات

تاریخ اجراء

نوبت

ولسوالی های ولایت کابل

نواحی شهر کابل

شماره

 

19 الی 30 حوت

اناث

شکر دره

4-6

و

ولایات

1

3 الی 14 حمل

ذکور

 

17 الی 28 حمل

اناث

استالف و پغمان

 

2-9

و

ولایات

2

1 الی 11ثور

ذکور

 

14 الی 25 ثور

اناث

کلکان و موسهی

3-11

و

ولایات

3

28 ثورالی 8 جوزا

ذکور

 

11 الی 29 جوزا

اناث

قره باغ

1-15

و

ولایات

4

1  الی 12 سرطان

ذکور

 

15 الی 31 سرطان

اناث

میر بچه کوت و

ده سبز

 

10-12

و

ولایات

5

1 الی 16 اسد

ذکور

 

20 الی 30 اسد

اناث

فرزه

و

گلدره

5-8

و

ولایات

6

2  الی 13 سنبله

ذکور

 

16 الی 27 سنبله

اناث

سروبی

و

خاکجبا ر

 

 

7-13

و

ولایات

7

1 الی 21 میزان

ذکور

 

27 میزان  الی 8 عقرب

اناث

بگرامی

و

چهارآسیاب

16-17- 18

و

ولایات

8

22 الی 29 عقرب

ذکور

 

 

لشکر گاه / باختر/ 20/ حوت

دریک عملیات نیروهای مشترک ملی درمربوطات ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند یک قوماندان مشهور طالبان با دو فرد تحت امرش کشته شد.

 احمد زیرک سخنگوی والی هلمند به آژانس باختر گفت : این عملیات شب گذشته در مربوطات ولسوالی نهر سراج درقریه خشکابه ازسوی نیروهای مشترک افغان انجام شد که درنتیجه یک قوماندان طالبان با دو تن از افراد تحت امرش کشته شدند.

 دراین عملیات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ آسیب نرسیده است.

 

قندهار/ باختر/ 20/ حوت

درجریان درگیری میان طالبان و پولیس محلی درقندهار پنج طالب کشته شدند.

جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به آژانس باختر گفت که این درگیری روزگذشته درولسوالی میوند ولایت قندهار زمانی به وقوع پیوست که طالبان مسلح بالای پوسته های پولیس محلی حمله کردند .

 وی گفت: دراین درگیری پنج طالب مسلح کشته و یک پولیس محلی و دوجوان محل به شهادت رسیدند.