22 قوس 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

محمد اشرف غنی: سرک حلقوی هرات اهمیت این ولایت را از نگاه ترانزیت بالا می‌برد

محمد اشرف غنی: سرک حلقوی هرات اهمیت این ولایت را از نگاه ترانزیت بالا می‌برد

کابل باختر 22 قوس محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان...

53 تن از هراس افگنان کشته و24 تن دیگر آنان زخمی شدند

53 تن از هراس افگنان کشته و24 تن دیگر آنان زخمی شدند

کابل باختر 22 قوس درجریان عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 30 جدی
پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات امروز با ویلیم هامنگ رئیس اداره همکاریهای ایا لات متحد ه امریکا درافغانستان وهیئت همراه ملاقات کرد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس خبری باختر، درین ملاقات قاضی القضات نخست درمورد فعالیت های این اداره که درعرصه های مختلف بخاطر استحکام نظام و انکشاف نهاد های دولتی انجام می یابد صحبت نموده و نقش آنرا درهماهنگی کمک ها برای قوه قضائیه افغانستان نیز مفید و موثر توصیف کرد . قاضی القضات افزود : قوه قضائیه افغانستان اکنون با تحقق برنامه های اساسی وباابعاد متنوع توانسته است در راستای ارتقای ظرفیت نظام قضایی کشور و مبارزه با فساد اداری به دستاورد های قابل ملا حظه یی دست یابد و اولویت های چهار سال بعدی اش را مشخص نمایدکه همکاری برخی  از پروژه های عدلی که توسط آن اداره تنظیم ، تمویل و هماهنگ میگردند با ستره محکمه قابل درک بوده و ازین کمک ها درجهت تحقق برنامه های اموزش قضایی ، ارتقای ظر فیت  منسوبین قضایی و اداری ، تعقیب برنامه های تخصصی و مسلکی قضات درخارج ازکشور و رفع نیازمندهای تخنیکی و تجهیزاتی استفاده معقولی صورت گرفته  و قوه قضائیه همین اکنون با توجه به توانایی  ها و برنامه های کلیدی امکان جذب بیشتر کمک های مادی و تخنیکی را دارد و ما امید وارهستیم تا این کمک ها بخاطر اجرای بهتر برنامه های بعدی قوه قضائیه همچنان ادامه یابد .
متقابلاً ویلیم هامنگ ضمن تشکر از فرصت فراهم آمده بخاطر ملاقات ، اظهار داشت که ما برنامه های جامعی درجهت همکاری با نهاد های دولتی افغانستان رویدست داریم و هدف ما کمک با نظام است تا بتواند به خدمتگزاری بهتر بپردازد  ازانجمله  برنامه ها بخاطرارتقای ظرفیت بخش عدلی و قضایی افغانستان دراولویت قرارداشته و ما حاضر هستیم از طریق برنامه ها و نهاد های همکار عدلی و قضایی ، سهم بهتری دررشد و پیشرفت قوه قضائیه ایفا نماییم .
گفتنی است که درین ملاقات دوکتور عبدالملک کاموی عضو شورای عالی ورئیس دیوان امنیت عامه ستره محکمه  نیز اشتراک داشتند .

دوشنبه ، 30 جدی 1392 ، 12:29

گزارش خبری

کابل باختر 30 جدی
امضأ وعدم امضا موافقتنامه همکاری های امنیتی  میان افغانستان وامریکا  که به دلایل مشخص به تعویق افتاده عکس العمل های گوناگون در پی داشته است .
به گزارش آژانس خبری باختر ،سال 1393 برای مردم افغانستان سال پراهمیت است، قرار است دراین سال انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی برگزار گردیده ،روند انتقال مسوولیت های امنیتی  نهایی وبرنامه خروج نیروهای  خارجی از  افغانستان تکمیل گردد . اینها  مواردی اند که بر زندگی سیاسی  مردم افغانستان تاثیر مستقیم دارد ودولت ما  برای اجرای به موقع وموثر آن برنامه ریزی میکند درحالیکه مردم افغانستان درآستانه یی چنین رویداد های که سرنوشت وحیات سیاسی مردم مارا رقم  خواهد  زد قرار  دارند . مساله امضأ و عدم امضای موافقتنامه امنیتی  ودفاعی  میان افغانستان وامریکا ذهن ها رامتوجه خود ساخته است ومسایل حیاتی را که از آن در بالا ذکر شده  تقریبا" به حاشیه رانده  واین امر میتواند از دلچسپی  مردم به مسایل  حادتر بکاهد  .  دراین گزارش  کوشیده شده تا نظر  ودیدگاه  های اقشار مختلف جامعه  انعکاس یابد تا دید آنها  در رابطه به مسایل  حاد کنونی برجسته شود .
محمد عظیم وفا آموزگار دریکی از لیسه های شهر کابل به خبرنگار آژانس خبری باختر گفت،بادر نظر داشت شرایط موجود درکشور  امضای هرچه زودتر قرار داد امنیتی  به منافع ملی افغانستان است ،زیرا با تداوم همکاری های نهادهای بین المللی میتوانیم کشور را در مسیر ثبات وامنیت قرار دهیم وثبات وامنیت زمینه ساز فعالیت های اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی خواهد شد ،درحالیکه دولت باعدم امضای این قرار داد باعث از بین رفتن وقت میگردد.
فروزان کارمند دریکی از موسسات خارجی درکابل هم از وضعیت موجود گلایه دارد ومی گوید، مردم  از وضعیت مناسب روحی برخوردار نیستند، تاخیر در امضای  قرار داد وتبلیغات سؤ در رابطه به سالهای  بعد از  2014 حالت روانی مردم را مخشوش ساخته وآینده را مبهم جلوه میدهد که مبادا تجارب تلخ گذشته تکرار شود، از همین رو تعداد زیاد  از باشندگان کشوربخصوص جوانان  وآنانی که از امکانات خوب مالی  برخوردار اند تلاش  مینمایند  تا زمینه بود وباش رادر کشورهای  بیرونی برایشان مهیا سازند.
احمد ضیا مرد چهل ساله ی که درشهر کابل تکسی رانی می کند از تاخیر  امضای قرار داد  امنیتی خیلی ناخوشنود بوده گفت ،به دراز کشانیدن سرنوشت  امضای قرار داد امنیتی  ما را مایوس ساخته  ووضعیت پیچیده سیاسی را به ارمغان آورده است  بهتر است دولت  موقف واضح وروشن تر داشته باشد .
اما گل احمد مامور متقاعد که فعلا" در  چهار راهی انصاری دکان دارد  به این عقیده است که امریکا کشوریست که درتمامی قضایا واتفاقات منطقه وجهان ذیدخل است و هرگاه  بخواهد درکشورما صلح دایمی برقرار میگردد ،اوپیش شرط صلح غرض امضای قرار داد را یک امر معقول میداند .
گل احمد به مردم توصیه میکند که خط منافع ملی را تعقیب کنند آنچه رادولت بازگو کرده واقعیت های است بدون شک، کلید صلح افغانستان دردست امریکا وپاکستان بوده ورییس جمهور میداند چگونه از امکانات این کشور برای اعادۀ ثبات در افغانستان استفاده کند .
شکیلا ابراهیم خیل گزارشگر دریکی از تلویزیون های خصوصی نیز از امضای هرچه عاجلتر  قرار داد امنیتی  پشتیبانی نموده  افزود ، مانمی خواهیم در صورت اخراج کلی عساکر  ایالات متحده امریکا  به عراق ثانی مبدل گردیم .
مگر  او از رئیس جمهور  می خواهد  که برای  مردم توضیح دهد ، هرگاه حرف از عدم امضای این قرار داد است  پس بدیل  چه خواهد بود ما برای  تامین امنیت نیرو داریم مگر این  نیرو را کی تمویل خواهد  کرد ،برنامه های اقتصادی افغانستان که درحال حاضر از سوی جامعه جهانی  اجرا میشود درعدم موجودیت نیروهای خارجی چگونه تطبیق خواهدشد ،موقف کشورهای همسایه بخصوص ایران وپاکستان درعدم موجودیت نیروهای خارجی چگونه خواهد بود آیا آنها بازهم از گروه و جریان های مشخص حمایت خواهند کرد ویا به گونه یی صادقانه برای ثبات در افغانستان همکاری  میکنند ؟ رئیس جمهور  برای حل این سوالات چه پاسخ دارد ؟
سجیه خبرنگار آزاد درحالیکه امضأ سندهمکاری های امنیتی  را با افغانستان سودمند میداند مگر از موضع رئیس جمهور هم دفاع میکند ومیگوید درجریان دوازده سال گذشته جامعه  جهانی  مردم افغانستان را دریک سردرگمی  قرار دادند  امکانات وافر وجود داشت مگر کار کمتر  صورت گرفت جامعه جهانی پیش  از آنکه  به ثبات وامنیت در افغانستان فکر کند به فکر تامین منافع  وسلیقه های جناح ها در قضیه افغانستان بود جامعه جهانی  تا اندازه روی خط  سلیقه ها در افغانستان حرکت کرد که این کشور  نه تنها  به ثبات دست نیافت بل فقر ومشکلات  اقتصادی نیز رفع نگردید . حتا تجهیز وآموزش نیروهای نظامی  افغان دریک محدوده ودرسطح یک سفارش  قرار گرفت تا افغانها توانمند ونیرومند نه شوند.
سجیه می افزاید که رئیس جمهور  کرزی  درخط درست سیاست حرکت میکند وگفته های او باعث گردیده تا امریکائیان درمحور  این سخنان حرکت کنند .
سجیه اضافه میدارد که اگرزندگی  وآینده شان را درعمق  سندهمکاری  های امنیتی جا ندهند  این کار  بالاخره یک طرفه میشود مابه سوی  انتخابات که یک فرصت است گام برداشته ایم تا چند روز دیگر  پیکارهای انتخاباتی شروع خواهد  شد مردم باید متوجه برنامه ها واستراتیژی  کاری نامزدان باشند ، روی  انتقال  مسوولیت های  امنیتی  فکر کنند وسهم خود را در  تامین امنیت کشور مشخص سازند.
ما پیمان راهبردی با امریکا امضا کردیم که در آن گفته شده، امریکا، افغانستان را در مقابل تجاوز خارجی حمایت میکند، اما زمانیکه پاکستان هزاران راکت بر افغانستان پرتاب کرد، امریکا هیچ از افغانستان دفاع نکرد، حتی از ویران نمودن دروازۀ پاکستان که در داخل افغانستان اعمار شده بود جلوگیری نکرد، پس از امضای قرارداد امنیتی چه انتظاری داشته باشیم؟
یک استاد فاکولته  زبان وادبیات پوهنتون کابل که نمی خواهد نامش گرفته شود میگوید که وی به امضأ سند همکاری  های امنیتی  علاقه دارد ومیخواهد افغانستان درتمرکز توجه جامعه  جهانی باشد مگر نمیخواهد که این روند بر زندگی مردم ما درعرصه های دیگر  سایه افگند.
من منحیث  یک افغان برای  جدا  سازی نامزد مورد نظرم ازمیان نامزدان ریاست جمهوری فکر میکنم ومنتظرم که این یازده نفر  چه برنامه  های را برای  مردم ارایه میدهند  تامن ازمیان آنها شخص  مطلوب  خود را دریابم وبه او رای  دهم من کار امضأ  ویا عدم امضأ سند همکاری  های امنیتی  را برای  سیاستمداران میگزارم.
از گفته های بالا برمیاید که تاخیر درامضای  موافقتنامه  های امنیتی  ودفاعی  با امریکا انکشافات سیاسی  را در کشورتحت شعاع قرار داده است.
مردم  ما باید  به هر انکشاف درکشور  دقت داشته باشند خود ومنافع خود را درمسیر آن در یابند تنها موافقتنامه امنیتی  ودفاعی نیست ، تحولات دیگری  هم به سرنوشت ما تاثیر  دارد که نباید آن را فراموش کنیم .
بشینه خراسانی محصل علوم سیاسی درین مورد گفت، در آینده بسیار نزدیک ماشاهد یک رویداد بزرگ هستیم که آن عبارت از انتقال سیاسی است ،مردم به پای صندوق رای دهی میروند  وبرای  پنج سال آینده زعیم کشور را  انتخاب میکنند، بناءً  بخاطر  که این رویداد سرنوشت ملت را رقم می زند باید اندیشید وفرصت برای  اندیشیدن داشت ، اما وضعیت فعلی  همه را مصروف امضا وعدم امضای قرار داد امنیتی نموده است .
وی علاوه کرد که این وضعیت اثرات روی زندگی اجتماعی واقتصادی مردم گذاشته ،حتی  یک تعداد که دیروز به بازسازی  وختم جنگ ونا امنی ها درکشور  متعقد بودند اما امروز اعتماد به آینده  را از دست داده ومنتظر یک آینده مبهم هستند .
به گفته خانم خراسانی  تجارت رونق چندان ندارد، تجار درفکر جمع آوری سرمایه های شان وانتقال آن به خارج اند .
بناءً از دولت مردان تقاضا دارم که به حال مردم  بینوا دل بسوزانند ویک تصمیم بگیرند که متضمن حال وآینده کشور باشد .

پلخمری باختر 30 جدی
بیش از نودفیصد محلات مسکونی درولایت بغلان از وجود ماین ها پاکسازی گردیده است .
پس از آغاز فعالیت موسسه ماین پاکی هلوترست درولایت بغلان بیش از یازده هزار ملیون متر مربع زمین در شمال وشمال شرق از موجودیت ماین ها پاکسازی ونودوهشت فیصد از خطرات ناشی ازموجودیت ماین ها دربغلان خاصتاً درمحلات مسکونی کاسته شده است .
محمد ظاهر آمر عملیاتی موسسه هلوترست درولایات شمال وشمالشرقی به آژانس خبری باختر گفت ، موسسه هلوترست بارنخست در سال 1988 میلادی درشهر پلخمری بیش از  یکصدهزار حلقه ماین راجمع آوری وبیش از دوصد وهفتاد وهفت هزار مهمات خطرناک راجابجا انفجار داده است .
وی افزود ، بیش از دو ملیون مهمات پس از انتقال به ساحات مصوون از بین برده و یازده هزار بمب های خوشه یی  از سی وهفت هزار میلیون متر مربع در زون شمال وشمالشرق بشمول ولایت بغلان جمع آوری گردیده است .
منبع علاوه کرد ،ساحات باقی مانده ناشی از موجودیت ماین ها ومهمات منفلق ناشده که غیر از ساحات محلات مسکونی شامل نقاط کوهستانی می باشد درصورت مساعد بودن اوضاع جوی وسایر موانع الی سال 2024 از وجود ماین ها کاملاً پاکسازی خواهد شد .
موصوف گفت : درنظر است تا درآینده نه چندان دور کارجمع آوری ماین ها ومهمات منفلق ناشده از جانب این موسسه درولسوالی تاله وبرفک نیزآغاز گردد.

دوشنبه ، 30 جدی 1392 ، 12:27

اعتصاب زندانیان کنر ادامه دارد

اسعد آباد باختر 30 جدی
زندانیان محبس ولایت کنر از دیروز بدینسو دست به اعتصاب غذایی زده اند.
این زندانیان خواهان برکناری  رئیس محبس این ولایت هستند وگفته اند والی کنر ودیگر مقام های افغان وعد ه های به آنان دادند اما عملی نکرده اند .
شجاع الملک جلاله والی کنر به آژانس باختر گفت : وی تاحدتوان به وعده هایش به این زندانیان عمل کرده است.
جلاله گفت که هفت زندانی خطرناک این زندان را به دستور وزارت داخله به محبس جلال آباد انتقال دادند این زندانی ها بیشتر اعتصاب ها را در این زندان رهبری میکردند .
زندانیان محبس کنر حدود پانزده روز پیش هم چنان به دلیل برکناری مدیراین زندان اعتصاب کرده بودند .
گفته میشود هم اکنون درحدود دوصدزندانی در زندان کنر بسر میبرند.

دوشنبه ، 30 جدی 1392 ، 12:27

چهار طالب ویک پولیس کشته شد

فیض آباد باختر  30 جدی
در درگیری میان طالبان ونیروهای پولیس درولایت بدخشان چهار طالب  ویک افسر پولیس کشته شد .
سمونوال جهانگیر کرامت امر امنیت قوماندانی امنیه بدخشان میگوید که طالبان مسلح شب گذشته درچند نقطه ولسوالی یمگان بانیروهای امنیتی درگیرشدند .
به گفته وی درجریان درگیری چهار طالب مسلح ویک افسر پولیس کشته وشش طالب دیگر زخمی شد.
کرامت افزود که طالبان از ولسوالی جرم به ولسوالی  یمگان حمله نموده وحمله شان به عقب زده شده ومجبور به فرار گردیدند .

دوشنبه ، 30 جدی 1392 ، 12:26

آزمون برگزارشد

کندز باختر 30 جدی
آزمون راه یابی درموسسات تحصیلات عالی ومسلکی امروز درولایت کندز برگزار شد .
دراین امتحان بیش از ده هزار  شاگرد فارغ صنف دوازدهم لیسه های مرکز و ولسوالی های ولایت کندز اشتراک نموده بودند .
پوهنیار قاضی عبدالقدوس ظریفی رئیس پوهنتون کندز به آژانس خبری باختر گفت ،آزمون راه یابی به موسسات تحصیلات عالی در چند لیسه مرکز آن ولایت با حضور داشت هئیت وزارت تحصیلات عالی  وغلام سخی بغلانی والی کندز اخذ گردید.
گفته می شود ازجمله ارقام ذکر شده سه هزار وپنجصد تن آنان را دختران تشکیل می داد .

کابل باختر 30جدی
سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ غرض اشتراک در کنفرانس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی امروز به مدینه منوره رفت .
این کنفرانس از سوی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی بخاطر ختم کار مدینه منوره که درسال 2013 بحیث پایتخت فرهنگ اسلامی نامگذاری شده بود، برگزار می گردد.
دراین کنفرانس نماینده گان اکثر کشورهای اسلامی اشتراک میکند ومعین فرهنگی به خاطرجلب همکاری های کشورهای اسلامی وترغیب وزراء فرهنگ کشورهای اسلامی غرض گسترش روابط فرهنگی با افغانستان سخنرانی میکند.
همچنان دراین سخنرانی گزارش از چگونگی آماده گی شهر غزنی بحیث پایتخت فرهنگ اسلامی وتشویق اشتراک کننده گان کنفرانس متذکره غرض اشتراک درجشنوارۀ اختتامیه شهر غزنی مرکزفرهنگ اسلامی ارایه می گردد.
این کنفرانس از 21 الی 23 جنوری درمدینه منوره دایر می شود.
گفتنی است که هرسال 3 شهر از کشورهای اسلامی بحیث پایتخت فرهنگ اسلامی نام گذاری میگردد که شهر غزنی  افغانستان ،مدینه منوره درعربستان و حبشه در افریقا به این لقب مسمی شدند .

دوشنبه ، 30 جدی 1392 ، 12:24

سرک نیلی قیرریزی شد

دایکندی باختر 30 جدی
کارقیرریزی وجغل اندازی سرک بازار شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی تکمیل شد .
این سرک به طول یک اعشاریه هفت کیلومتر و عرض بیست ویک متر به هزینه هفده ملیون و بیست ویک هزارافغانی به کمک مالی  موسسه رم یپ قیریزی وجغل اندازی گردیده است .
عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی به آژانس خبری باختر گفت که با قیرریزی سرک متذکره هفتاد فیصد مشکلات مردم را مرفوع شده است.

دوشنبه ، 30 جدی 1392 ، 12:15

افرتن با ویسبروم مسابقه میدهد

کابل باختر 30 جدی
در ادامه رقابتهای فوتبال های دست اول انگلستان امشب تیم ویستبرومویچ با افرتن مسابقه میدهد .
به همین گونه اتلاتیک بلباوامشب درجام فوتبال تیم

های دست اول هسپانیا باهم مسابقه میدهند.
به گزارش آژانس باختر ، تاکنون آرسنال درانگلستان و بارسلونا درهسپانیا درصدر جدول نتایج قراردارند .

کابل باختر30 جدی
کتابی زیرنام (  نیروی خنده ) نوشته نفیسه خوش نصیب غضنفر، تازه از چاپ برآمد.
به گزارش آژانس خبری باختر: این کتاب به تیراژیک هزار جلد در نه فصل و 265 صفحه به چاپ رسیده است .
نفیسه خوش نصیب درکتاب نیروی خنده ، با نگرش به روان شناسی شادی درنه فصل این اثر به آشنایی با پدیدۀ خنده ، خنده و اثرات روحی و جسمی آن ، دوستان و مخالفان خنده ، ذهن تان را بهتر بشناسید ، خنده و نبوغ معنوی، رابطه عشق وشادی، ورزش ، خنده و تغذی و شادی بی دلیل ، اشاره نموده ومعلومات داده است.
وی دراین اثرخاطرنشان ساخته است که خنده یکی از هدیه های رایگان و گرانبهای آسمانی است که بدون زحمت و خرچی میتوان آنرا به کاربرد .
و تاکید کرده که در جوامع عقب مانده مثل افغانستان به خنده و پیامد های آن اهمیت قایل نیستند البته که خنده قاه قاه از نظردین مبین اسلام طوری که صدا از چهاردیوار خانه بیرون رود، اجاره نیست، اما خندۀ بی صدا و تبسم ازدرون و دل شاد بودن ، نه برای مرد ونه برای زن ، مانعی ندارد .
از نویسنده چندین اثر دیگر  ومجموعۀ  های شعری  نیز به چاپ رسیده است.