30 سنبله 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

کابل باختر ۳۰ سنبله یک مقام ارشد روسیه ادعا کرده...

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی  مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

استاد سیاف : جنگ علیه دولت اسلامی به رهبری استادربانی...

تبصره

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


يكشنبه ، 5 عقرب 1392 ، 12:19

هفت طالب در فاریاب کشته شدند

میمنه / باختر/ 5/ عقرب
هفت طالب مسلح دیروز درولایت فاریاب کشته و شش طالب دیگر زخم برداشتند.
طالبان مذکور زمانی کشته و زخمی شدند که مصروف عیارساختن ماین های کنارجاده درولسوالی قیصار بودند.
جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب به آژانس باختر گفت ، طالبان میخواستند ماینی را درساحه شاخ ولسوالی قیصار عیارسازند و ماین منفجر گردید که درنتیجه هفت طالب بشمول ملا ابراهیم و ملا ظریف از افراد کلیدی آنان کشته و شش تن دیگر آنان زخمی شدند.
طبق یک خبردیگر ، طالبان دریک حمله مسلحانه بالای بازار ولسوالی المار یک فرد ملکی را شهید و هفت ملکی دیگررا زخمی نمودند.
به گفته منبع طالبان بالای پوسته امنیتی پولیس درولسوالی المار حمله نمودند که درنتیجه مقاومت پولیس دو سرگروپ طالبان به نامهای معاذالله و نعمت الله شدیداً زخم برداشتند و درجریان فرار از ساحه با فیر مرمی پیکا دربازار آنولسوالی یک فردملکی را شهید و هفت ملکی دیگر را زخمی ساختند.

پلخمری / باختر/ 5/ عقرب
در دو انفجار ماین درمربوطات ولایت بغلان صبح امروز چهار افسر پولیس نظم عامه و دو فرد ملکی زخمی گردیدند.
سمونوال برهان الدین زاهد قوماندان کندک نظم عامه ولایت بغلان به آژانس باختر گفت ، انفجار نخست  در قشلاق پنجشیری های بغلان مرکزی صورت گرفت که به هیچ کس آسیب نرسید، اما زمانی که نیروهای پولیس نظم عامه به ساحه رفتند انفجار دومی رخ داد که درنتیجه چهار افسر پولیس نظم عامه و دو فرد ملکی زخمی شدند.
به گفته داکتر خلیل نرمگوی مسوول بخش جراحی شفاخانه بغلان مرکزی وضعیت یکتن از مجروحان حادثه وخیم میباشد.

کابل باختر/ 5/ عقرب
عنقریب سفارت افغانستان در استاکهلم مرکز سویدن گشایش می یابد.
جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در یک نشست خبری با بیان این مطلب گفت که گشایش سفارت افغانستان در سویدن میتواند روابط دو جانبه میان د وکشور را درعرصه های مختلف توسعه بخشد.
او گفت ، وزیر دفاع سویدن که فعلاً در کابل به سر میبرد این موضوع رابا معین سیاسی وزارت خارجه در ملاقات با وزیر دفاع سویدن مطرح کرده است.
به گزارش آژانس باختر ، سویدن از سال 2002 تا به اکنون هفتصد میلیون دالر دربخش بازسازی افغانستان کمک کرده است.
همچنان سویدن درکنفرانس توکیو متعهد گردیده است تا بعداز سال 2014 برای ده سال سالانه صد میلیون دالر افغانستان راکمک میکند.

کابل باختر/ 5/ عقرب
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.
روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان سرنوشت ملا برادر محور نشست بریتانیا آغازکرده و نوشته است . مقام ها درارگ ریاست جمهوری میگویند محور اصلی چهارمین نشست سه جانبه سران افغانستان ، پاکستان و بریتانیا در لندن را گفتگو های صلح گسترش روابط همکاری ها میان افغانستان و پاکستان و هم چنین کسب اطلاعات بیشتر درمورد سرنوشت ملا برادر فردشماره دوم گروه طالبان شکل میدهد.
هشت صبح بقیه این مطلب را درصفحه چهارم دنبال کرده اما درصفحه اول از قول رییس ولسی جرگه نوشته که مصوبه های لویه جرگه الزام آورنیست.
به نوشته این روزنامه : به دنبال نگرانی ها از چگونگی برگزاری لویه جرگه مشورتی ، رییس مجلس نماینده گان اعلام کرده است که از آن جایی که این جرگه غیر قانونی است مصوبه های آن نیز الزام آورنیست .
عبدالرووف ابراهیمی که روز شنبه درنشست عمومی مجلس نماینده گان صحبت میکرد با اشاره به گفته های رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی که گفته بود نیاز برای برگزاری چنین جرگه نیست گفت که لویه جرگه مشورتی قانونی نیست ، ابراهیمی افزود " لویه جرگه قانونی نیست و هیچ کس مکلفیت ندارد برای تطبیق آن . ما منحیث ولسی جرگه شورای ملی صلاحیت حقوقی خود را داریم ، آن ها هرچه فیصله کنندکار خود شان است وقتی که به عنوان یک سند حقوقی برای ما آمد صلاحیت هاست که به آن وقعی میگذاریم یا خیر ."
به همین ترتیب هشت صبح مطالبی را زیر عنوان های کمیسیون مبارزه با حوادث برای زمستان آماده گی داریم .
آماده گی ها برای جشن نهایی غزنی 2013 را نشر کرده است و درسایر برگهای شماره امروزی دنبال مطالب دیگر شده است اما روزنامه نسل برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، روابط نیک با همسایگان ، نیاز استراتیژیک افغانستان آغازکرده و نوشته ، داشتن روابط نیک با همسایه هاوحسن همجواری با آنها یکی از ضروریات اساسی برای افغانستان شمرده میشود . این درحالی است که حامدکرزی رییس جمهور افغانستان در دیدار خویش با امام علی رحمان رییس جمهورتاجکستان روی آن تاکید داشته و آنان سه موافقت نامه درزمینه های ماین پاکی همکاری های خدماتی بیمه و سند الحاقی دررابطه با تسهیل عبور و مرور امضاکرده است.
با آنکه چندی قبل صحبت از عقد پیمان استراتیژیک با پاکستان موجی از مخالفت ها و نگرانی ها را درمحافل سیاسی و دیپلوماتیک و رسانه ای افغانستان درپی داشت ، شماری از اعضای مجلس نماینده گان درصحبت های جداگانه و عمومی مخالفت خود را با پیمان استراتیژیک با پاکستان ابراز داشتند.
هرچند پاکستان درموقعیت برترنیست و نمی تواند به عنوان یک قدرت که تامین کننده منافع افغانستان باشد حایز اهمیت باشد ، اما به نظر می رسد که دردنیای جهانی شدن و در عصر وابستگی متقابل نیاز ها دوطرفه است و هر کشورمیتواند به کشور دیگر نیاز داشته باشد و نیاز تقابل ایجاب میکند که افغانستان با همسایگان خود روابط مستحکم را پی ریزی کند.
نسل سه دربرگ های دیگر شماره امروزی دنبال مطالب دیگر شده است.
اما روزنامه سخن جدید ، برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، به غیر نظامیان آسیب نرسانید آغازکرده و نوشته ، کمیته جهانی صلیب سرخ یا ای سی ار سی در گزارش تازه خودگفته است که این کمیته از تلفات غیر نظامیان درافغانستان به شدت نگران است .
به نوشته این روزنامه در گزارش تازه کمیته صلیب سرخ آمده است که افزایش نا امنی ها درافغانستان دسترسی مردم به خدمات صحی و کمک های بشر دوستانه را دراین کشور با دشواری های زیادی مواجه کرده است.
آی سی آرسی ازتمامی طرف درگیرجنگ درافغانستان خواسته است که درهنگام نبرد به غیر نظامیان و کارمندان صحی وکمک رسانی این کمیته آسیب نرسانند.
مقام های امنیتی کشور نیز از افزایش تلفات غیر نظامیان همواره ابراز نگرانی میکند.
نمایشگاه بین المللی محصولات زراعتی درکابل کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا به انتخابات ، پیمان امنیتی شرط ادامه کمک های امریکا عنوان های دیگری اندکه روزنامه در صفحه اول نشر کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی ، جامعه باز انصاف ، ماندگار و دیگران درشماه های امروزی یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.

بیجنگ- صدای روسیه باختر- 5 عقرب
داکتران چینی واکسین انفلوانزای پرنده گان را تولید  کرده اند.
به گزارش آژانس خبری  "شین هوا" چین ، مدیر مرکز ملی مطالعات انفلوانزا در چین امروز گفت که این واکسین به کنترول گسترش ویروس در جهان کمک خواهد کرد.
پیش از این، کارشناسان سازمان صحی جهان ویروس پرنده گان ( H7N9 ) را با گونه های دیگر انفولانزای مرغی مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که این ویروس سریعتر از دیگر منتقل می شود و توانایی جهش آن خطر ابتلا به بیماری را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
در چین طی نیم سال اخیر 130 مورد ابتلا به ویروس انفلوانزا ثبت شده  و چهل نفر  را هلاک ساخته است.

تهران – آژانس خبری دولتی ایران – 5 عقرب - باختر
مدیر عمومی شعبه امور غرب آسیا ی وزارت امور خارجه ایران یادداشت اعتراض رسمی آن کشور در باره عملیات تروریستی از پاکستان  علیه مرزبانان ایران را به  شارژدافیر این کشور در تهران ارایه کرد.
به گزارش آژانس خبری دولتی ایران، روز جمعه تعدادی از نیرو های مرزی جمهوری اسلامی ایرن توسط گروه های تروریستی در نقطه صفر مرزی منطقه سراوان ولایت سیستان و بلوچستان  به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند و تروریست ها نیز به داخل پاکستان فرار کردند.
در ملاقات  عصر دیروز  مدیر عمومی شعبه غرب آسیای وزارت امور خارجه ایران با شارژدافیر پاکستان در تهران از حکومت این کشور قویا خواسته شد تا بر اساس موافقتنامه همکاری های امنیتی و قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور نسبت به برخورد قاطعانه و دستگیری رهبران و اعضای گروهک تروریستی که به پاکستان متواری شده اند مبادرت نموده تا به مجازات برسند.
شارژدافیر پاکستان ضمن ابراز تاسف از شهادت مرزبانان جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که مراتب در اسرع وقت به دولت پاکستان منعکس می شود تا سریعا مورد پیگیری کشورش قرار گیرد.

دهلی جدید/منابع خبری بین المللی/باختر5عقرب
صدراعظم هند ایمیل و تیلفون همراه نداشته و وی هیچگونه نگرانی از شنود سازمان های جاسوسی و هکرها ندارد.
در پی انتشار خبر شنود مکالمات رهبران سی و پنج کشور جهان در روز های اخیر سخنگوی دفتر صدراعظم هند اعلام کرده که من موهن سینگهه ایمیل و تیلفون همراه نداشته در این زمینه نگرانی ندارد.
پایگاه خبری ایشین ایج دیروز در گزارشی در این خصوص نوشت که من موهن سینگهه ، صدراعظم هند از تهدید هکر ها و سرویس های امنیتی و جاسوسی نگران نیست چرا که صدراعظم هند نه صاحب تیلفون همراه و نه دارای ایمیل آدرس اینترنیتی و ایمل است.
صدراعظم هشتاد و یک ساله هند از اقتصاد دانان مطرح در جهان محسوب می شود و دوره پنج ساله صدراعظمی  وی در سال 2014 به پایان میرسد.
شنود مکالمات سی و پنچ تن از رهبران کشور های جهان توسط سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده موجی از واکنش ها علیه امریکا در پی داشته است.
اطلاعات افشا شده از اسناد ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات امنیتی امریکا نشان می دهد که مکالمات سی و پنج نفر از رهبران جهانی شنود می شده و تاکنون دیلما روسف، رییس جمهور برازیل، دیوید کامرون، صدراعظم بریتانیا و انگلامرکل، صدراعظم آلمان از جمله افرادی بوده اند که شنود مکالمات شان را علنی کرده اند.

شهرهرات 5 عقرب باختر
مسولان محلی درولایت هرات خواهان ازسرگیری فعالیت دفترنماینده گی بنیادآغاخان درین ولایت میباشند.
درپی سفرنماینده بنیادآغاخان درافغانستان به ولایت هرات ؛مسولان این ولایت ضمن قدردانی ازهمکاری های گذشته این بنیادجهانی درامربازسازی ومرمت بناهای تاریخی خواهان آغازفعالیت مجدد این دفتردرهرات شدند.
ازسویی هم نماینده ی این بنیاد می گوید که تلاش خواهد کرد تا آبده های تاریخی هرات آماده برای ثبت به لیست میراث های جهانی شود.
سید فضل الله وحیدی والی هرات که با خانم نورجهان سفیربنیادآغاخان درافغانستان دیدارنموده است میگوید ازسرگیری فعالیت بنیادآغاخان به بازسازی ومرمت بناهای تاریخی وزمینه سازی شمولیت هرات درفهرست میراث های جهانی کمک میکند.
سفیربنیادآغاخان نیزهدف ازسفرش به ولایت هرات را دیداربامسولان محلی وبازدید ازبرخی بناهای تاریخی اعلام کرد وتاکیدنمودکه این بنیادبخاطرشمولیت بخش هایی ازشهرهرات درفهرست میراث های جهانی همکاری می نماید.
باوجودیکه شهرهرات ازهشت سال بدینسونامزدشمولیت درفهرست میراث های جهانی میباشد ولی بی توجهی به مقررات یونسکو وعدم رعایت معیارات ساختمانی دراطراف آبدات تاریخی سبب تاخیر درین روند شد.
اماحالامسولان فرهنگی هرات مصمم اند تابخش هایی ازشهرهرات را با که معیارهای ساختمانی وآبدات تاریخی همخوانی دارد شامل فهرست میراث های جهانی سازند.
آریا رووفیان ریئس  اطلاعات وفرهنگ هرات به آژانس باخترگفت، قراراست مجموعه مصلی هرات ،ارگ ومجموعه گذرگاه شامل فهرست میراث های جهانی شود.
والی هرات با ارزنده دانستن همکاری های بنیادآغاخان درگذشته درامربازسازی ومرمت بناهای تاریخی اظهارامیدواری نمود تااین بنیاددفترش را درهرات بازگشایی نماید .
درین نشست  طرفین پیرامون وضعیت آبدات تاریخی نیزصحبت نمودند .
قابل یادآوریست که بنیادآغازخان قبلا" برای مدت پنج سال دربخش بازسازی ونوسازی آبدات تاریخی ولایت هرات فعالیت داشت.

شهرهرات 5 عقرب باختر
پولیس شهرهرات  روزگذشته موفق به کشف مقداری مواد انفجاری ووسایل انفجار دهنده  شد.
این مواد ازیک مخفیگاهی دریک منزل مسکونی درشهرهرات کشف شده است.
یک مسوول امنیتی شهرهرات به آژانس باخترگفت که ماموران امنیتی فردی را به نام سید معرووف درپیوند به نگهداری این مواد انفجاری دستگیرکرده است.
تاکنون روشن نیست که این مرد با کدام گروه تروریستی پیوند داشته است.
درین حال گفته می شود که ازاین مخفیگاه یک بسته مواد انفجاری ، چند حلقه ماین وده ها وسیله ی انفجاردهنده ازجمله فلیته ثانیه سوز، فیوز وچاشنی انفجاری به دست ماموران امنیتی افتاده است.

يكشنبه ، 5 عقرب 1392 ، 09:29

انفجاری درشهرجلال آباد رخ داد

شهرجلال آباد 5 عقرب باختر
شهرجلال آباد مرکزولایت ننگرهارصبح امروز گواه یک انفجاربود اما گفته می وشود که دراین رویداد به کسی آسیب نه  رسیده است.
انفجارحوالی هفت صبح امروزدرمحله ای موسوم به " موزیم هده" درسرک حلقه وی جلال آباد هنگامی رخ داد که یک موترحامل سربازان پولیس محافظت عامه ازمحل می گذشتند.
احمد ضیاء عبدالزی سخنگوی والی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که دراین انفجاربه سربازان پولیس وغیرنظامیان آسیب نه رسیده است.
اوطالبان مسلح را مسوول این ماین گذاری خواند وگفت که ماموران امنیتی جستجو ها را برای شناسایی ودستگیری عاملان این رویداد آغازکرده اند.