26 میزان 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی!

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی! کابل ۲۶ میزان باختر: از...

مواد انتخاباتی به مراکز رای دهی در سراسر ولایت کندز انتقال داده شد

مواد انتخاباتی به مراکز رای دهی در سراسر ولایت کندز انتقال داده شد

کندز 26 میزان باختر مواد انتخاباتی به شمول دستگاه های انگشت...

روند انتقال مواد ضروری برای انتخابات در سمنگان آغاز شد

روند انتقال مواد ضروری برای انتخابات در سمنگان آغاز شد

ایبک 26 میزان باختر روند انتقال تمام مواد مورد نیاز برای...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر/ 21/ عقرب
سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز خانم معصومه نظری رییس جدید آرشیف ملی را به منسوبان آرشیف ملی معرفی کرد .
خانم معصومه نظری که ماستری دررشته کتابداری دارد اخیراً به صفت رییس آرشیف ملی تقرر حاصل کرده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، محفلی که به این مناسبت ترتیب یافته بود ، ابتدا معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده گفت ، آرشیف ملی یکی از معدود نهادهای فرهنگی کشوراست آثارها و گنجینه های پربارمربوط  به داشته های تاریخی ، فرهنگی کشور را درخود جاداده است وازدیدداشته های ارزشمندمیراث های فرهنگی مکتوب  این نهاد درکشور های منطقه بینظیر است.
خلیلی همچنان تصریح کرد اثار و اسناد تاریخی آرشیف مربوط پیشینه تاریخی ملت افغانستان بوده و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ملت بزرگ مان را شکل میدهدکه باید درحفظ و نگهداری آن نهایت توجه صورت گیرد.
خانم نبرد آئین آمر اخبار داخله آژانس باختر تقرر خانم نظری را ازطریق رقابت آزاد اعتماد به نفس زنان دانسته گفت، سرانجام زنان درروشنایی قانون اساسی به جایگاه پیشینی شده دست می یابند .
درپان خانم نظری درصحبت مختصری گفت که افتخار داردکه به خانواده فرهنگیان پیوسته است  ووعده سپرد که برای بهبود وضعیت آرشیف ملی نهایت تلاش خود را بکار خواهد بست.
دراین محفل برخی از روسای وکارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیزاشتراک کرده بودند.

کابل باختر 21 عقرب
بیست ویک تن مواد مخدر مختلف النوع، در حضور داشت مقامات وزارت امور داخله و نمایندگان نهاد های عدلی و قضایی، سوختانده شد.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبر داد، لوی پاسوال بازمحمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله،  قبل از آتش زدن حدود بیست ویک تن مواد مخدر ، مواد مخدر را یک چالش بزرگ برای ثبات و امنیت افغانستان و منطقه خوانده گفت که مواد مخدر یکی از منابع عمده ی تمویل تروریزم در افغانستان و منطقه بشمار میرود.
وی تصریح کرد که در سال جاری ظرفیت پولیس مبارزه با مواد مخدر افزایش یافته و در این مدت بیش از یکهزار و هفت صد کیلوگرام تریاک، نزدیک به دوازده صد کیلوگرام شیشه، بیش از هفده صد کیلوگرام هیرویین، بیش از سه هزار کیلوگرام چرس؛ نزدیک به پنج صد کیلو گرام مورفین؛ بیش از پنج هزار کیلوگرام مواد کیمیایی ممنوعه؛ نزدیک به یازده هزار بوتل مشروبات الکولی؛ و بیش از ده هزار لیتر تیزاب، از سراسر کشور کشف و جمع آوری گردیده و امروز از بین برده شد.
در همین حال محمد ازهر معین مالی و اداری وزارت مبارزه با مواد مخدر، گفت که در سال 2013 این وزارت در امر مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر دست آورد های خوبی داشته است که بازداشت قاچاقبران نشان دهنده ی بلند رفتن ظرفیت و توانایی نیروهای مبارزه با مواد مخدر می باشد.
هم چنان، سارنپوه یارمحمد حسین خیل رییس سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور داخله، از عملکرد خوب نیروهای پولیس در امر بازداشت و تعقیب قاچاق بران مواد مخدر ستایش کرده گفت که در سال جاری 491 تن از قاچاقبران بازداشت شده اند. به گفته ی وی بیش از هفتاد و یک میلیون افغانی همراه با 507 عراده واسطه از نزد قاچاق بران بدست آمده است.
درهمین حال وزارت امور داخله شماری از منسوبان پولیس مبارزه با مواد مخدر را با اعطای مدال و تقدیر نامه مورد تقدیر قرار داد.

سه شنبه ، 21 عقرب 1392 ، 12:52

تفسیر برخبر

کابل باختر/ 21/ عقرب
دهم محرم روز ماندگار درتاریخ بشریت است، درچنین روز حضرت امام حسین "رض"به عنوان یک پیشوا و مرد روحانی درمقابله بازورگویی های شدید به پاخاست و با فداکاری ، شجاعت و عدالت خواهی نگذاشت تا آن ارزش های اسلامی که جد بزرگش حضرت رسول اکرم (ص) آن را بنأ نهاد به مخاطره افتد و با ایستاده گی دربرابریک دستۀ ظالم و بالاخره با قبول شهادت ارزش ها را ماندگار ساخت، وبرماست تا ازاین روز تاریخی چیزی زیادی بیاموزیم و فلسفه زنده گی اورا با تمام معنا درک نمایم یکی از خاصه های کار امام حسین دفاع از مستمندان بود او با تحمل ، صبوری و شکیبایی در برابر مصایب قد برافروخت .
او بخاطر تطبیق شریعت اسلامی و جلوگیری از بی عدالتی زمامداران آن وقت دست به قیام زد که به نام قیام کربلا مسمی گردید و درتاریخ او فرهنگ اسلام ماندگار و جاویدانه شد .
اما دربعضی موارد عمل کردهای ما بخاطر یادبود از قیام حسینی گاهی با آموزه ها و اهداف راستین امام حسین سازگاری ندارد، اعمال و دیدگاه های افراطی را وارد این روز پر افتخار کرده ایم که این گونه رفتار در واقع دوری از آموزه های است که آن بزرگوار برای بشریت به جا گذاشت .
برآمدن به خیابان ها، ایجاد مزاحمت برای مردم و دادن شعار ها در اصل بی احترامی به مقام شامخ و باارزش امام و یاران مظلومش محسوب میشود و زمینه را برای اغراض و استفاده جوی های دیگران که با حلقه های بیرون از دایره اسلام سروکار دارند به میان آورده است .
به این ترتیب ما راه افراط را از یک مسیر دیگر پیموده ایم درحالیکه علما و بزرگان دینی (شعیه و سنی ) برگزاری مراسم عاشورا را در یک حد معین میدانند و تاکید دارند که اینگونه برنامه ها با عث اذیت دیگران نشود .
استادقربان علی عرفانی عضو ولسی جرگه میگوید که دررابطه به مساله تجلیل از عاشورای حسینی یکتعداد اصول و مقررات وجود داردکه ازآن درکتاب های معتبر دینی یاد آوری شده است .
او نیز اذعان داشت از دهم محرم روز شهادت امام حسین (ع) باید با به راه اندازی برنامه های علمی یاد بود شود، مانند محافل سخنرانی ، نوحه خوانی و روضه خوانی تجلیل شود تانسل های آینده، انگیزه قیام حسینی را برای همیشه زنده داشته باشند.
وی اظهار داشت که برای سینه زنی در مذهب شعیه نیز درحدی وجود دارد ،وی در رابطه به رفتن به خیابان ها و ایجاد مزاحمت برای مردم کدام توجیه اصولی وجود ندارد که باید عزاداران این نکته را درنظر داشته باشند.
قاضی نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنینی ولسی جرگه دررابطه به ریختن خون عزادران عاشورا گفت مساله شهادت امام حسین (ع) درکل برای همه امت مسلمه یک مساله جان کا میباشد که همه یی مسلمانان دراین روز خود راعزادار می دانند.
تجلیل ازعاشورا بخاطر ماندگار شدن قیام امام حسین برای مسلمانان لازمی است ، اما نباید به شکل صورت گیرد که سبب آزار واذیت مردم و دیگران شود و از دید اهل سنت باید روزه گرفته شود، خیرات با فقرا و نیازمندان از نام خداوند کمک داده شود ، ولی هر عملی که باعث مزاحمت به دیگران شود ازدیدگاه دین مردوداست و غیر قابل اجرا است.
نجف علی پاکزاد باشنده ساحه چنداول کابل گفت که به دهم محرم احترام و دیدگاه خاص دارد برای او و خانواده اش درچنین روز خون امام حسین ارزش و معنویت دارد، نجف علی میگوید که او و خانواده اش ترجیع میدهندکه درچنین روز برای نیازمندان خون بدهند و نیازمندان را کمک کنند تا خون امام بزرگ را پاس داشته باشند او مخالف حرکات و برنامه های است که درآن دیگران اذیت شوند.

دهلی جدید – آژانس خبری دولتی ایران – 21 عقرب - باختر
با آغاز طرح موسوم به ˈسرباز دیجیتالیˈ، اردوی هند به منظور استفاده از تکنالوژی های پیشرفته در میدان های جنگ گام برمی دارد.
براساس این طرح اردوی هند ؛ مرکز کنترل می تواند موقعیت دقیق هر سرباز و تجهیزات نظامی متعلق به اردو را در میدان جنگ شناسایی کند و اطلاعات لازم را در هر زمان به آنها انتقال دهد.
اردوی هند با فراخوانی چهارده شرکت هندی، طرح توسعه سیستم مدیریت میدان جنگ را معرفی کرد.
طرح توسعه سیستم مدیریت میدان جنگ نیروهای ویژه، غند ها و لواء های پیاده نظام ، زره پوش ها و پرواز هلیکوپترها را از طریق یک شبکه دیجیتال جهت مدیریت میدان جنگ به یکدیگر متصل خواهد کرد.
هنوز هزینه دقیق این طرح مشخص نشده است اما کارشناسان اردوی هند تخمین می زنند که هزینه اجرای این پروژه به ارزش حدود 6.5 میلیارد دالر خواهد بود.
این طرح براساس سیاست تامین و مدیریت تجهیزات دفاعی اردوی هند آغاز شده است و اداره عمومی سیستم های اطلاعتی اردو با هدف تغییر میدان جنگ قرن بیستم به میدان جنگ قرن بیست ویکم بر این طرح نظارت می کند.
علاوه بر این، اردوی هند درحال توسعه یک سیستم پشتیبانی فرماندهی و تصمیم گیری است که به قوماندانان اجازه می دهد تا کنترل جنگ را در دست بگیرند و همچنین اردوی این کشور در پروژه های دیگر درحال توسعه یک سیستم پشتیبانی میدان جنگ جهت نظارت بر قطعات پیاده نظام و میکانیزم کنترول و گزارش دفاع هوایی برای کنترل فضای هوایی می باشد.
یک مقام اردوی هند در ارتباط با سیستم مدیریت میدان جنگ به خبرنگاران گفت: با بکارگیری کامل این سیستم در میدان های جنگ، یک قوماندان می تواند به طور مستقیم با یک سرباز که در سنگر و یا تانک خود در خطوط اول جنگ قرار دارد ارتباط برقرار کند و از او عکس و یا اطلاعات مورد نیاز را دریافت کند.

داکه – دی دان – 21 عقرب – باختر
ده ها تن امروزدر تظاهرات در بنگله دیش زخمی شدند.
به گزارش آژانس خبری باختر، هزاران  کارگر فابریکه های نساجی برای ازدیاد معاشات شان دست به مظاهره زده و در دومین روزبا پولیس درگیر شدند که در آن ده ها تن زخمی شدند.
تصاویر تلویزیونی آشوب را در دوشهرک حومه داکه، پایتخت بنگله دیش نشان داده  که پولیس بر معترضینی که می خواستند جاده ها را با وسایط نقلیه و تنه های درخت مسدود کنند ،گاز اشک آور شلیک کرده اند.
به گفته مصطفی فیض الرحمان رحمان مسئول  پولیس حوزه صنعتی داکه  حد اقل دوصد فابریکه امروز در بنگله دیش مسدود بودند.
وی افزود که کارگران خشمگین بر نیرو های امنیتی سنگ پرتاب کرده وبرچندین  فابریکه در حومه شهر داکا حمله کرده اند.
در خشونت های امروز 50 کارگرو در خشونت های دیروز 30 کارگر زخمی شده اند.
بنگله دیش دومین تولید کننده نسج بعد از چین در جهان است که محصولات نساجی را به کشور های اروپائی و ایالات متحده امریکا صادر میکند.
این بخش چهار میلیون کارگر دارد که اکثر آنان زنان هستند.

شهرقندهار21 عقرب باختر
ده ها طالب مسلح درجریان یک عملیات بزرگ نظامی درجنوب افغانستان دیروز کشته وزخمی شده است.
درین عملیات که ده ها جنگ افزارسبک وسنگین نیزبه دست نیروهای افغان افتاده وهمچنان چندین مخفیگاه طالبان کشف ونابود شده است.
عملیات نظامی زیرنام تحکیم سرحدات با اشتراک صدها سربازاردو دربخش هایی ازولایت های قندهار، زابل وارزگان راه اندازی شده بود ویک هفته ادامه داشت.
یک قوماندان قول اردوی دوصدوپنج اتل به آژانس خبری باخترگفت که درجریان این عملیات هفت روزه سی وهفت طالب مسلح کشته وبیست ویک تن دیگرشان زخمی شدند.
گفته می شود که دست کم شش فرمانده ی محلی طالبان مسلح هم درمیان کشته وزخمی شده ها شامل میباشند.
این قوماندان اردو جان باختن چهارسرباز افغان دراین عملیات را نیزتایید می کند.

نظامیان اردو می گویند که دراین عملیات بیست وسه مخفیگاه طالبان مسلح را کشف ونابود ساخته اند.
این عملیات به هدف تامین امنیت وایجاد فضای مناسب برای زنده گی مردم وبرگزاری انتخابات راه اندازی شده بود.

سه شنبه ، 21 عقرب 1392 ، 12:39

تبصره

کابل باختر/ 21/ عقرب
ایجاد اکادمی ملی افسران اردوی افغانستان گام دیگر به سوی خودکفایی و ظرفیت سازی در اردوی ملی بوده که میتواند درآینده کادری های مجرب نظامی را تحویل جامعه افغانی دهد.
مبصر آژانس باختر مینگارد: ظرفیت سازی و تجهیز اردوی افغانستان یک موضوع بحث برانگیز در جریان چند سال اخیر است .
شرایط و اوضاع افغانستان ومنطقه متضمن این امر است تااین کشور دروجود یک اردوی معیاری و با ظرفیت با چالش های موجود که از مداخله و تجاوز بیرونی شکل گرفته است، مقابله کند. یکی از راه مبارزه با این گونه مشکلات، ظرفیت سازی درنهادهای امنیتی کشور است دولت افغانستان جداً تلاش دارد تا براین گونه مشکلات فایق آید، ظرفیت سازی و تجهیز نیروهای امنیتی را یک نیاز دانسته و به عنوان یک اولویت به آن نگاه میکند تا درنهایت درجود چنین یک نیرو، ثبات به میان آید و زمینۀ برای حکومتداری خوب مساعد گردد.
ایجاد اکادمی ملی افسران اردوی ملی در چوکات همین برنامه ها صورت گرفته است.
حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم گشایش این اکادمی ، آن را برای رشد و تقویت بیشتر قابلیت های دفاعی کشور یک قدم محکم دانست و یاد آورشد که باید ازاین فرصت برای تربیت اساسی جوانان افغانستان استفاده اعظمی نمایم تا در نهایت به خودکفایی دربخش آموزش و ظرفیت سازی دراردوی ملی نایل شویم .
ایجاد اکادمی ملی افسران اردوی ملی که جوانان افغان را معادل به اکادمی نظامی سند هرست بریتانیا تر بیه می نماید میتواند اردوی افغانستان را درسطح منطقه هویت تازه یی بخشد زیرا این اکادمی همین حالا دربخش آموزش نظامیان پاکستانی و هندوستان نیز فعال است . مگر فراموش نشود که در شرایط کنونی همانگونه که افغانستان به کمیت و ظرفیت درنهادهای خود ضرورت دارد نیاز است تا این نیروها در کنار آموزه های علمی و تکنالوژی معاصر درس اعتماد به نفس و دفاع از ارزش ها و مفاخر ملی را فراگیرند و این نکته را باید با تمام معنا درک نمایند که نهاد دفاعی کشور دور از دغدغه های سیاسی تنها و تنها بخاطر حفظ ارزش های ملی ، حفظ سرحدات و ایستادگی دربرابر تجاوز بیرونی و درکل بخاطر حفظ ثبات درکشور ایجاد شده اند و حراست ازاین موارد به عنوان یک دین وطنی فرا راه آنان قرار دارد.
در گذشته آموزش نظامیان افغان دربیرون ازکشور با اغراض ، سلیقه های کشور های خارجی و با اندیشه های باطل همراه بوده است آنچه درسال 57 اتفاق افتاد نتیجه نفوذ پذیری نهاد های دفاعی کشور از کشور های بیرونی بود که نشان دادکج اندیشی و کوتانگری مشتی از نظامیان چه سرنوشت را عاید حال این کشور فقیر ساخت .
با ایجاد نهادهای عالی آموزشی نظامی در داخل کشور نه تنها زمینه برای رشد و ارتقأ ظرفیت درنهادهای دفاعی و امنیتی کشور میگردد بل نظامیان جوان ما از تاثیر پذیری ها بیرونی نیز در امان میمانند.
ایجاد اکادمی ملی افسران اردوی ملی گام دیگر برای حفظ دستاورد های ده سال گذشته درافغانستان است که میتواند خلاقیت و اراده والای منسوبان اردوی ملی را بیان دارد.

سه شنبه ، 21 عقرب 1392 ، 12:39

چهل میلیون دالر به فروش میرسد

کابل باختر/ 21/ عقرب
بانک مرکزی چهل میلیون دالر امریکایی رابه فروش میرساند.
بانک مرکزی با ارسال خبرنامه به آژانس باختر دراین باره نوشته .
دافغانستان بانک چهل میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روزهای شنبه بیست و پنج عقرب سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، میتوانند در داوطلبی شرکت نمایندو برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم دوروز تصفیه نمایند.
عموم اشتراک کننده گان میتوانند تا فورمه های داوطلبی را ساعت نه صبح روز شنبه ازمدیریت عملیات بازار اخذنموده و ساعت 30/9 دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانندیک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک نمایند.

سه شنبه ، 21 عقرب 1392 ، 12:38

سه طالب درجوزجان کشته شدند

شبرغان / باختر/ 21/ عقرب
سه طالب مسلح شب گذشته درشاهراه شبرغان – سرپل کشته شدند.
سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت جوزجان به آژانس باختر گفت ، این سه طالب در درگیری بانیروهای امنیتی درشاهراه شبرغان – سرپل کشته شدند.
دراین درگیری دو طالب دیگر نیز زخم برداشتند.
گفته میشود دراین درگیری دو پولیس نظم عامه نیز زخم سطحی برداشته ووضعیت صحی شان درحال بهبود است .

کابل باختر/ 21/ عقرب
نصیرالدین حقانی یکی از چهره های مطرح در"شبکه حقانی" گروه طالبان دوشب قبل دراسلام آباد پاکستان از سوی دو موتر سایکل سوار کشته شد.
به گزارش آژانس باختر ، با آنکه تاکنون هیچ گروه مسوولیت ترور نصیرالدین حقانی را به عهده نگرفته است، مگر شاهدالله شاهد سخنگوی طالبان پاکستان این واقعه را زاده کار هماهنگ استخبارات پاکستان وامریکا میداند.
از نصیرالدین حقانی به عنوان گرداننده اصلی شبکه حقانی در تشکیلات طالبان یاد میشد حتا به او لقب مغزمتفکر دراین گروه را داده بودند با آنکه شبکه حقانی ظاهراً خود را جز از تشکیلات طالبان به رهبری ملا عمر میداند مگر این گروه دروجود اشخاص چون نصیرالدین حقانی و سراج الدین حقانی بیشتر به گونۀ یکه  و خود مختار عمل کرده است .
ضمناً عملکرد این گروه که با خشونت های فوق العاده درافغانستان همراه بوده که بیشتر تمثیل کننده منافع پاکستان است .
صدها واقعه تروریستی درافغانستان به این شبکه نسبت داده میشود که ازآن جمله دو بار حمله مرگبار برسفارت هند درکابل ، حمله براتباع هندی دریک مهمانخانه درشهر نو کابل و انجام حملات دیگر بر منافع هند درافغانستان نمونه های از اعمال خشن این شبکه بوده که شبکه حقانی ادعا مسوولیت آن را نیز نموده است و درآن بیشتر منافع پاکستان تحلیل شده است.
نصیرالدین حقانی را معمار شبکه حقانی دروجود طالبان پاکستانی میدانند او به همکاری برادرانش نه تنها این شبکه را به عنوان یک شبکه قدرتمند در اردون تشکیلات طالبان تبدیل نمود بل تا اندازه پیش رفت که شبکه حقانی جزی از تشیکلات رسمی در درون آی اس آی شد . روابط تنگاتنگ شبکه حقانی با استخبارات پاکستان چنان مشهود و هویدا است که طالبان پاکستان و برخی ازچهره های مستقل درمیان طالبان افغان را نسبت به شبکه حقانی حساس تر ساخت حتا او را غلام استخبارات پاکستان گفتند.
روابط شبکه حقانی دروجود نصیرالدین حقانی تنها با آی اس آی خلاصه نمیشد بل او توانست روابط این شبکه را با حلقه های استخباراتی حوزه خلیج فارس نیز تحکیم بخشید و او بار ، بار به  سعودی ، امارات عربی و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس سفرهای داشت و توانست امکانات خوب پولی را از طریق چهره افراطی مذهبی دراین کشور ها نصب شد.
رحیم الله یوسفزی آگاه مسایل سیاسی درپاکستان و ژورنالیست معروف درمناطق قبائیلی که شناخت دقیق از رهبران طالبان افغان و پاکستانی دارد میگوید که حکیم الله محسود رهبر مقتول طالبان پاکستان همیشه دید انتقاد آمیز نسبت به فرزندان جلال الدین حقانی داشت و آنها همیشه به سوی یکدیگر انگشت میگرفتند  و هیچ وقت به عنوان طالب آنچنانکه شعارآنهاست دریک خط فکر قرار نگرفتند بل هردو منافع جداگانه را تعقیب کردند و سرانجام هر دو دریک فاصله اندک زمانی کشته شدند.
حرف دیگر که میتواند ادعای نزدیکی شبکه حقانی را با استخبارات پاکستان ثابت سازد حضورنصیر الدین حقانی دراسلام آباد پاکستان است در حالیکه در گذشته مقامات پاکستانی همیشه گفته اند که از طالبان افغان به خصوص آنانیکه متهم به فعالیت های خشن تروریستی و کشتار مردم افغانستان اند آدرس ندارند مگر سروکله نصیرالدین از اسلام آباد بیرون میشود این نشان میدهد که او درحمایت حلقه های استخباراتی درپایتخت پاکستان و کشته شدن او دراین شهر سبزمیتواند مبهم وسوال برانگیز باشد .
"ما یک سمبل" آگاه مسایل سیاسی منطقه یی و ژورنالیست معروف در ایرلند شمالی که سال ها در افغانستان و پاکستان مصروف کار ژورنالیستکی بوده نصیرالدین حقانی را مرد پر از راز میداند که پل ارتباط میان استخبارات پاکستان و استخبارات حوزه خلیج فارس بود مگر سرانجام او کشته شد و راز های زیادی را با خود به خاک برد.
به این ترتیب ما یک سمبل میخواهد بگوید که برنامه کشتن نصیرالدین جز یک برنامه استخباراتی است که دردرون پاکستان شکل گرفت تا داشته های او برای همیشه مدفون شود.
جاوید کوهستانی آگاه مسایل امنیتی درافغانستان ضمن آنکه روابط نزدیک نصیرالدین حقانی را با شبکه استخباراتی پاکستان وحوزه خلیج فارس تائید میکند میگوید که نصیر الدین حقانی با ایجاد چند شرکت تجارتی فعالیت های استخباراتی خود را پوشش داد او حرف های زیادی داشت مگر سرانجام کشته شد.
کوهستانی نیز قتل او را زاده یک برنامه استخباراتی میداند نه کشمکش های داخلی درون طالبان .
به گفته کوهستانی قتل نصیرالدین این نکته را یقینی ساخت که شبکه های تروریستی در حمایت پاکستانی ها قراردارند.
یک عضو سابق دستگاه امنیتی درافغانستان به این باوراست که نصیرالدین حقانی حرف های زیادی  داشت که میتوانست درآینده برای استخبارات پاکستان مشکل ساز باشد پس جان او را گرفتند تا راز های زیادی نیز ازمیان رود او جداً تاکید دارد که اعمال تروریستی داخل پاکستان بخصوص ترورهای سیاسی مربوط به هرقوم و مذهب که باشد کار استخبارات پاکستان است .
وحید مژده آگاه مسایل سیاسی نیز کشته شدن نصیرالدین حقانی را درپرده از ابهام میداند او میگوید درجائیکه نصیرالدین حقانی کشته شد بسیار جای مهم و مصئون دراسلام آباد است جائیکه بسیاری از خارجی ها درآن جا زنده گی می نمایندضمنأ این قتل زمانی اتفاق می افتد که بخاطر دهم محرم درپاکستان تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و این قتل سوال برانگیزاست، مژده تاکید دارد که کشته شدن نصیرالدین حقانی توسط دوموتر سیکل سوار به همکاری استخبارات پاکستان آی اس آی صورت گرفته است.
نصیر الدین حقانی چهارمین پسر جلال الدین حقانی است که کشته میشود اما قبل ازاو سه فرزند دیگر جلال الدین حقانی ، محمد حقانی ، بدرالدین حقانی و عمر حقانی نیز کشته شده اند.
قتل این افراد بخصوص نصیرالدین حقانی میتواند روحیه شبکه حقانی را تضعیف نماید و به برنامه های آنان اثر گذارد .