23 اسد 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

جلال آباد 23 اسد باختر یک تعداد جنگ افزار امروز در...

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

کابل باختر/ 23/ اسد دراثر انفجار ماین مقناطیسی درمقابل لیسه مسلکی...

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

کابل باختر/ 23/ اسد معینیت امور جوانان درهمکاری با معاونیت فرهنگی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشهرجلال آباد 22 اسد باختر
سی هراس افگن وابسته به گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درشرق کشور کشته شدند.
این هراس افگنان دربخش هایی ازولایت شرقی ننگرهارآماج حمله های زمینی و هوایی قرارگرفتند.
یک قوماندان قول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که درتازه ترین حمله ها ازشب گذشته تا صبح امروزسی داعشی کشته شدند .
اوگفت  این داعشیان درمواضع شان در بخش هایی ازننگرهار به ویژه ولسوالی های  هسکه مینه ، خوگیانی و نازیان آماج قرارگرفتند.
به اساس گزارش ها دراین حمله های هوایی وزمینی چندین مرکز ومخفیگاه داعشیان با همه سازوبرگ جنگی آن ویران شده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درننگرهار طرح طالبان را برای شکل دهی یک رشته انفجار ها ناکام ساختند.
ماموران امنیتی بامداد امروز شش ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.
خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف دو انبارجنگ افزار شدند.
از این انبار ها که در مخفیگاه های هراس افگنان درولسوالی های   کوت و هسکه مینه نگهداری می شد چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمد.ختم/ابوی

شهرهرات 22 اسد باختر
یک کودک که توسط یک گروه آدم ربا درنزدیک شهرهرات اختطاف شده بود در عملیات سریع کارمندان ریاست امنیت ملی آزاد وبه خانواده اش تسلیم داده شد.
این کودک ازمنطقه رباط ترکان ولسوالی انجیل ولایت هرات  به فاصله کوتاهی پس ازاختطاف آزاد شد.
به گزارش آژانس باختر از هرات ، محمد آصف رحیمی والی هرات دیروزدریک نشست خبری درریاست امنیت ملی بااعلام این خبر ازدستگیری عاملان انفجارروزپنجشنه خبرداد.
والی هرات با تقدیرازتلاش کارمندان ریاست امنیت ملی  گفت :مسول این باند آدم ربا هنگام اختطاف این کودک نیز دستگیر شده است .
به گفته والی هرات ،فعالیت این گروه آدم ربا ازپنجم اسد سال روان بدینسو زیرکار بخش های اوپراتیفی ریاست امنیت ملی قرارداشت.
درهمین حال جنرال امرخیل قومندان امنیه ولایت هرات نیزبه اختطاف گران هشدارداد وگفت به نیروهای پولیس هدایت داده شده است تامطابق قانون دربرابر اختطاف گران واخلالگران برخورد جدی نمایند درصورتیکه جنایت کاران مقاومت نمایند بالای شان فیرنمایند.
این درحالیست که درجریان دوماه گذشته حدود چهل وپنج تن درپیوند به قضایای آدم ربایی ودردوماه گذشته یکصدوشصت تن به اتهام فعالیت های غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی درهرات دستگیرشده اند.ختم/سیدحبیب

شهرجلال آباد 22 اسد باختر
تلاش ها برای جلوگیری از شیوع بیماری مدهش تب خون دهنده یا کانگو درشرق کشور افزایش یافته است.
هرچند شرق کشور درحال حاضر گواه شیوع بیماری کانگو نیست اما مقامات صحی به این باور اند که رسیدن عید قربان و سرازیر شدن روز افزون مواشی از کشور های بیرونی به افغانستان احتمال شیوع این بیماری مرگبار را افزایش می دهد.
درولایت ننگرهار درشرق کشور کارزاری برای جلوگیری از شیوع این بیماری راه اندازی شد.
دراین کارزار قرار است مواشی و طویله ها مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت دواپاشی شود.
قرار است این کارزار در سرتاسر ننگرهارازسوی بیست وشش گروه ازوترنران ریاست زراعت ، مالداری و آبیاری تطبیق شود.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که هدف از راه اندازی این کارزار ، جلوگیری از شیوع بیماری کانگو در ننگرهار است.
ازسویی هم مقامات صحی درشرق کشور می گویند که تدابیر بازدارنده یی را درزمینه جلوگیری از شیوع بیماری تب خون دهنده روی دست دارند.
تب خون دهنده یا کانگو یک بیماری ویروسی است که از حیوانات به ویژه گوسفند و گاو  و بز می تواند به انسانها سرایت کند.
درصورت عدم توجه فوری ، این  بیماری قادر است تا درجریان چند روز محدود بیمار را به کام مرگ بفرستد.ختم/ابوی

شهرهرات 22 اسد باختر
به شماری ازخانواده های شهدا  ومجروحان حملات تروریستی درولایت هرات کمک های نقدی توزیع شد.
این کمک ها شامل یکصد هزارافغانی به خانواده هرشهید و پنجاه هزارافغانی به هرمجروح حملات تروریستی میباشد که روزگذشته توسط محمد آصف رحیمی والی هرات به افراد مستحق توزیع شد.
والی هرات بانکوهش حملات تروریستی ،هدف قراردادن غیرنظامیان  وافراد ملکی را غیرقابل پذیرش خواند وازتوجه ریاست اجرائیه درامراختصاص کمک های نقدی قدردانی کرد.
درین میان خانواده های قربانیان نیزازحمایت ومواظبت مقامات تمجید نمودند وخواهان اتخاذ تدابیرجدی درراستای جلوگیری ازحملات تروریستی به خصوص بالای اماکن مقدس شدند .
قابل یادآوریست افرادی که برای شان کمک های نقدی توزیع شد شامل مصدومان وشهدای حمله تروریستی بالای مسجد نبی اکرم "ص" وشماری ازمصدومان حوادث طبیعی درولایت هرات میباشند .ختم/سیدحبیب

شهرجلال آباد 22 اسد باختر
در ادامه کارزار نظامیان درننگرهار ، ازشماری از افراد غیرمسوول جنگ افزار جمع آوری گردید و ده ها فلم سیاه نیز از روی شیشه های موتر ها برداشته شد.
این کارزار به هدف مبارزه با هراس افگنی وباند های تبهکار و بهترسازی امنیت شهروندان در شهرجلال و برخی شهر های بزرگ دیگر ننگرهار راه اندازی شده است.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که درادامه این کارزار دیروز پانزده جنگ افزار از نزد افراد مسلح غیرمسوول جمع آوری گردید و ده ها فلم از روی شیشه های موتر ها برداشته شد.
ازسویی هم ماموران امنیتی درجریان تلاشی ها و ازطریق ایست های بازرسی ده ها لباس و تجهیزات نظامی را از افراد غیرمسوول گرفته اند.
این کارزار همچنان ادامه دارد.ختم/ابوی

شهرهرات 22 اسد باختر
از روزجهانی جوانان در ولایت هرات با برنامه های متنوع فرهنگی وهنری تجلیل بعمل آمد.
همزمان باتجلیل ازین روز محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات براستفاده ازظرفیت وتوانمندی نسل جوان دربهبود امور تاکید نمود.
این مراسم که ازسوی آمریت امورجوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ وآمریت حکومتداری شهری ریاست شاروالی هرات برگزارشده بود دران جمعی ازجوانان به شمول دختران وپسران ،برخی مقامات دولتی واقشارمختلف مردم حضورداشتند.
والی هرات باارج گذاری به رشادت های جوانان درصفوف نیروهای امنیتی ودفاعی ،کسب استقلال کشوررا محصول خون شهدا دانست وگفت:" بدون شک حصول استقلال وآزادی ثمره خون شهدای جوانی است که عاشقانه در مقابل استعمار و همچنان در دوران جهاد درمقابل اشغالگران رزمیدند و با قیمت خون خویش استقلال رارقم زدند  .
رحیمی  موجودیت و حضور جوانان توانمند و پاسخگو در رده های مختلف مدیریت در ولایت هرات رامبین رشد جوانگرایی درین ولایت به تاسی ازهدایات رهبران حکومت وحدت ملی دانست .
آریارئوفیان رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات نیزروزجهانی جوانان رابه مردم هرات تبریک گفت وافزود:" جوانان به عنوان نسل پویا ودگراندیش درراستای مبارزه با تعصب، جنگ وفساد اداری مسولیت ملی دارند.
تواب مبارز آمر امورجوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات نیزخواهان حمایت بیشتر ازجوانان شد.ختم/سیدحبیب

نیلی باختر  22 اسد
سی و سه تن از نظامیان از ولسوالی اجرستان غزنی به ولسوالی میر آمور ولایت دایکندی عقب نشینی کردند .
علی اکبر ناطقی سخنگوی والی غزنی از  قول عبدالقادر حیدری ولسوال میر آمور به آژانس باختر گفت که این نظامیان دیشب از اثر شدت درگیری ها از اجرستان غزنی به این ولسوالی آمده اند که پنچ تن آنان زخم برداشته اند و جهت تداوی به شفاخانه ولسوالی میر آمور انتقال داده شدند .
ولسوال میر آمور گفت رقم نظامیانی که به آن ولسوالی می آیند در حال افزایش است . لیلما

کابل22 اسد باختر
جلسه کمیته جندر و امور زنان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه که در قصر گلخانه صدارت برگزار شد، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت مورد بررسی قرار گرفت و از تطبیق پروژۀ پروموت (توانمندسازی زنان) نیز گزارش تحلیلی ارائه شد.
برنامۀ پروموت یا توانمندسازی زنان، به مثابۀ تعهد مشترک حکومت افغانستان و ادارۀ توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده آمریکا(USAID) به هدف حفظ دست آوردهای زنان افغانستان طی بیشتر از یک دهۀ گذشته و آموزش نسل جدید زنان با مهارت‌های رهبری طراحی شده است تا زنان بتوانند در توسعۀ حکومتداری، جامعۀ مدنی و اقتصاد افغانستان نقش فعال داشته باشند.
بر اساس گزارش نمایندۀ دفتر USAID و تیم پروموت، برنامه‌های توانمندسازی زنان، تا کنون در بخش‌هایی چون توسعۀ رهبری زنان، زنان در حکومت، زنان در اقتصاد و مشارکت زنان، تطبیق شده و این برنامه در زمینه‌های یادشده با دست‌آوردهای خوبی نیز به همراه بوده است.
بر مبنای این گزارش، برنامۀ آموزشی «جوانه» برای زنان جوان و برنامۀ آموزشی «رویش» برای دختران نوجوان آموزش‌های مهارت رهبری را فراهم می‌کند که تا کنون به تعداد بیش از بیست هزار نفر از این دو برنامه آموزشی فراغت یافته‌اند.
همچنین تیم پروموت گزارش داد که مبارزه با خشونت، دسترسی به عدالت، تعلیم، صحت و مشارکت سیاسی از جمله اهداف برنامۀ «مشارکت» از بخش برنامه توانمند‌سازی زنان است.
کارآموزی، ایجاد محیط سالم در حکومت برای زنان، ذهنیت‌سازی مثبت برای حمایت از حضور زنان در ادارت دولتی، تقویت اعتماد به نفس زنان، ظرفیت‌سازی برای اشتغال، انکشاف نیروی کار، رشد تجارت و سرمایه‌گذاری‌های کوچک از دیگر بخش‌های برنامۀ توانمندسازی زنان در زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور، ضمن ابراز قدردانی از تیم پروموت دفتر USAID، برنامۀ توانمند‌سازی زنان را هدف مشترک مردم، حکومت افغانستان و نهادهای همکار بین‌المللی عنوان کرده و نسبت به تقویت این برنامه تأکید کرد.
وی افزود که همکاری نزدیک بین برنامۀ پروموت دفتر USAID و اداراتی چون وزارت انکشاف دهات، وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان، وزارت معارف و دیگر نهادهای مرتبط، می‌تواند از کارهای تکراری جلوگیری  و همکاری‌های متقابل را افزایش دهد.
معاون رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که وزارت امور زنان گزارش‌های برنامۀ پروموت را به کمیتۀ جندر و امور زنان ارائه کند تا ادارات دولتی ضمن شناسایی مشکلات، برای تأمین همکاری‌های مؤثر اقدام کنند.
وی افزود که اجراکنندگان برنامۀ پروموت باید با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نزدیک همکاری داشته، زنان و دختران آموزش دیده را ترغیب کنند تا بتوانند از طریق مشارکت در برنامه‌های رقابتی، زمینۀ جذب آنان در ادارات دولتی فراهم گردد.
معاون رئیس جمهور از اجراکنندگان برنامۀ پروموت به تأکید خواست تا به ولایات کمتر انکشاف یافته بیشتر توجه کنند. وی گفت که در زمینۀ مشارکت زنان نیز باید تلاش گردد تا آنها بتوانند در برنامه های چون انتخابات و دیگر موضوعات اجتماعی و سیاسی سهم فعال بگیرند.
در بخش دیگری از جلسۀ کمیتۀ جندر و امور زنان، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت، توسط وزارت امور زنان به جلسه ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفت. این پالیسی به هدف دسترسی زنان به حق مالکیت و میراث از طریق تسریع روند اجراآت نهادهای عدلی و قضایی با توجه به برنامۀ توانمند‌سازی زنان وضع گردیده است.
افزایش آگاهی عامه در رابطه به حق میراث، مالکیت، مَهر و نفقه، ایجاد سهولت در پروسۀ اخذ میراث، فراهم شدن مساعدت‌های حقوقی برای زنان و تضمین یک نظام مصئون حق مالکیت برای زنان، از اهداف این پالیسی است.
استاد دانش معاون رئیس جمهور طرح این پالیسی را مهم خواند، اما تأکید کرد که مصادیق مالکیت در این پالیسی باید واضح‌تر گردیده و با بررسی قوانین مرتبط، از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری شود.
سرانجام، فیصله شد که این پالیسی بار دیگر در جلسه‌ای با اشتراک رئیس ستره محکمه، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، وزیر حج، ارشاد و اوقاف، لوی حارنوال، رئیس اتحادیۀ وکلای مدافع، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رئیس اداره اراضی و جامعه مدنی بررسی گردد.ماری

کابل 22 اسد باختر
طالبان با ورود به  شهر غزنی ساختمان رادیو تلویزیون در شهر غزنی را به صورت عمدی به آتش کشیدند که خسارات هنگفت مالی به این رسانه رسیده است.
در اعلامیه کمیته مصونیت رسانه ها که به آژانس باختر رسیده گفته شده که کمیته مصونیت خبرنگاران ضمن تقبیح این اقدام طالبان ،به آتش کشانیدن تلویزیون ملی را خلاف اصل آزادی بیان دانسته و اذعان میدارد که رسانه ها ملکی اند وحمله براهداف ملکی جنایت جنگی محسوب میشود.  کمیته مصونیت خبرنگاران ز دفتر یوناما خواسته است  تا از طرف های درگیر به ویژه از دفتر سیاسی طالبان در قطر بخواهد که مانع حمله بررسانه های ولایت غزنی شوند
همچنان کمیته ازنیروهای دولتی می خواهد تا امنیت سایر رسانه ها دراین شهر را تامین نماید.
در حال حاضر همه رسانه های محلی دراین ولایت از فعالیت بازمانده اند، زیرا انتن های اکثریت رسانه ها در روز نخست تهاجم طالبان به آتش کشیده شده است، در اثر همین جنگ ها محمد داود یک همکار تخنیکی رادیو تلویزیون ملی نیز به شهادت رسیده .  زیوری.

کابل 22 اسد باختر
رئیس پیشین ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه که اخیراً به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری در بست مافوق رتبه به حیث معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت تقرر حاصل نموده است  امروز مؤرخ ۲۱ اسد ۱۳۹۷ طی مراسمی به کارمندان این وزارت  رسماً معرفی گردید.
در مراسمی که به همین مناسبتترتیب یافته بود، همایون رسا، وزیر صنعت و تجارت ضمن تبریکی به معینان جدید التقرر این وزارت گفت:"  تقرر جوانان مسلکی و متجرب یکی از اهداف کلیدی حکومت افغانستان است، برای معینان جدید در تمام امور محوله آرزوی مؤفقیت مینمایم." وی از کارکنان وزارت صنعت و تجارت درخواست نمود تا به منظور بهبود امور با معینان جدید التقرر این وزارت همکاری همه جانبه نمایند.
اجمل حمید عبدالرحیمزی، معین جدید التقرر مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت ضمن تشکری از اعتماد رهبری حکومت وحدت ملی و وزیر صنعت و تجارت گفت:" منحیث یک جوان برای آوردن اصلاحات، مبارزه علیه فساد، ایجاد تغییرات بنیادی و حفظ منافع ملی تلاش می نمایم.
در اخیر معینان جدید التقرر توسط وزیر صنعت و تجارت و دیگر اشتراک کننده گان به دفتر شان معرفی گردیده و رسماً آغاز بکار نمودند.
عبدالرحیمزی قبل از این به حیث رئیس روابط استراتیژیک، امور رسانه ها، روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده است.
أیشان از تجربۀ بیشتر از ده سال در عرصه های مالی و مدیریتی در ادارات مختلف حکومتی و غیر حکومتی برخوردار می باشد. نامبرده دارای سند ماستری در اداره و تجارت( تخصص در امور مالی) از پوهنتون بین المللی عثمانیۀ هند است.ماری

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL